söndag 2 oktober 2016

Om Sverige som det nya Nazityskland - Gästinlägg

Ett gästinlägg av den flitige debattören och skribenten Val Brown. Är Sverige det nya Nazityskland? Över till Val:

SVERIGE ÄR DET NYA NAZITYSKLAND

Sverige år 2016 är en kopia av 1930-talets Nazityskland.

Sverigedemokraterna är Sveriges judar.

Ja, jag vet att du som läser detta nu satte kaffet i halsen, men innan du kommenterar hur sjuk i huvudet jag är ska jag be dig att ta följande i beaktande:
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
Hitler använde propaganda och massmedia för att svartmåla judarna och få dem att framstå som ondskan personifierade.

Sverige 2016:
Massmedia och andra moderna forum såsom internet, används flitigt för att sprida en nidbild av SD och dess väljare som rasister och som ondskan personifierade.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
Som en konsekvens av propagandan mot judar så blev det en lynchstämning hos befolkningen. Judiska butiker förstördes, vandaliserades, judar misshandlades, kristallnatten har väl alla hört talas om? Allt medan det Tyska rättsväsendet stillatigande iakttog, på indirekt order av Hitler.

Sverige 2016:
SD representanter och dess väljare förföljs och kallas för ”fascister” i TV. Privata ägodelar såsom bilar och cyklar förstörs. Valstugor eldas upp, torgmöten störs, representanter mordhotas. Dock med den skillnaden att åklagarmyndigheten i viss mån beivrar de som stör torgmöten.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
I skolan börjar man med ”raslära” och lär ut till skolelever att bland annat judar och svarta är en lägre stående ras och ska behandlas därefter.

Sverige 2016:
Lärare i den moderna svenska skolan upplyser elever om att SD är ondskan och man ska inte rösta på dem, helt emot de instruktioner som gäller för Skolväsendets agerande ibland annat politiska frågor.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
Vita ariska tyskar slutar umgås med judar, dels på grund av propagandan, men även för att de är rädda för repressalier från tyska myndigheter.

Sverige 2016:
Människor ”unfriendar” SD:are på FB, man slutar umgås i verkliga livet. Folk är rädda för vad andra ska tycka.
--------------------
Nazityskland 1930-tal:
Judar fick inte längre inneha offentliga positioner och tjänster, såsom lärare, banktjänstemän, kommunal tjänsteman, politiskt tillsatta positioner m.m.

Sverige 2016:
Man stänger dörrarna för SD, för att på så sätt inskränka Sverigedemokraternas demokratiska rättighet att delta i det parlamentariska arbetet. Framröstade i demokratiskt hållna val i Sverige 2010 och 2014.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
15 september 1935 antogs ”Nürnberglagarna” i Tyskland. Två lagar infördes som juridiskt och socialt skiljde judar från icke-judar i Tyskland. Dessa lagar utökades med flera tillägg fram till mitten av 1943, där alla tillägg syftade till att inskränka judars rättigheter och möjligheter.

Sverige 2016:
I Sverige förs frågan fram om att, i lag, förbjuda ”rasistiska” partier.
Detta på grund av Sverigedemokraternas framgångar i senaste riksdagsvalet.
--------------------
Så min enkla fråga till Rättsväsendet med 7-klövern i spetsen är:

Var är de officiella fördömandena av dessa beteenden?

Nej, precis! Exakt som de styrande i Nazityskland på 1930-talet låter ni, stillatigande, detta fortgå.

Är det samma liknelse bakom kulisserna också? Att detta beteende faktiskt uppmuntras av etablissemanget på samma sätt som de styrande i Tyskland på 30-talet uppmuntrade förföljelsen av judar?

Därigenom vill jag påstå att Sverige 2016 och Nazityskland på 1930-talet är skrämmande lika varandra.

Ska vi behöva göra som Albert Einstein och lämna sitt hemland i landsflykt?
Om Nordkoreansk TV i Sverige

Min vän Gunnar Olofsson får inleda detta inlägg. Gunnar har sammanställt ingressen och de tre bästa kommentarerna i kommentarsfältet från denna artikel i Avpixlat:

Då Mattias Karlsson (SD) nyligen mötte Anders W. Jonsson (C) i en debatt i SVT Aktuellt nämnde han bland annat det faktum att alliansregeringen öppnade upp Sveriges gränser på vid gavel för potentiella sexualförbrytare och terrorister – något som finns såväl svenskt som tyskt samt franskt m m facit på.

Se klipp från Aktuellt här.

Att man hänvisar till "strider mot principen om alla människors lika värde" är skrattretande.

Man får alltså inte kritisera att man inte har en enda aning om vem man släppt in i landet och samtidigt har ett par hundra tusen svenska pass varit på vift och det har bevisligen släppts in både kriminella och terrorister.

Man har inte alls generaliserat som hon sa utan man har bara sagt att kriminella, våldtäktsmän och terrorister släppts in.

Vilket vansinne...som sagt..."Principen om alla människors lika värde", är ingen officiell princip alls.

Det är inget annat än en pinsam felöversättning av FN-texten där man talar om att en lika mänsklig värdighet ska upprätthållas.

Man tar sig för pannan och inser att vi hjärntvättas så det löddrar ur skallarna.

SVT har så låga tankar om sina tittare att de inte tror att vi själva kan ta ställning till vad som sägs i en intervju eller debatt! Så frågan är faktiskt, varför ska vi betala licensen bara för att bli dumförklarade?

Så långt Gunnar. SVT skriver själva på sin hemsida om hur Public Service skall styras:

Så styrs public service:

Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar.

SVT har utöver det även ett sändningstillstånd och anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Nuvarande sändningstillstånd gäller till och med sista december 2019.

SVT:s sändningstillstånd säger att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda".

Anslagsvillkor utfärdas årligen. Där regleras organisationsfrågor, ekonomi och verksamhet som syftar till att utveckla och stödja tv-verksamheten, exempelvis webben.

I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds censur och förhandsgranskning. Därför måste varje tv-program ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att programinnehållet stämmer med SVT:s sändningstillstånd och de lagar som reglerar verksamheten. Den person som anser sig vara utsatt för till exempel förtal av någon i ett program kan väcka åtal i domstol mot den ansvarige utgivaren."

Det går inte en dag, inte ett program, absolut inte en nyhetssändning, utan att SVT bryter mot sitt sändningstillstånd. Både SVT och SR (speciellt P1) är så extremt vänstervinklade att man tror sig befinna sig i Nordkorea om och när man tittar.

Jag släpper också in Karin som tidigare gjort gästinlägg på min blogg:

Public Service och politikerna inom Socialdemokratin och på vänsterkanten är de som cementerar rasismen i Sverige!

Deras existens är beroende på att de upprätthåller konflikterna mellan olika grupper i samhället.

Det är de som hela tiden delar upp de som bor i Sverige i kön, etnicitet och religiös tillhörighet. Samt helt frångår det "mantra" som de stöder sina argument på, nämligen "allas lika värde".

Att "värdegrunder" numera är inskrivna på många olika ställen, både i officiella sammanhang, på arbetsplatser och inom föreningsvärlden, visar att inte alla medborgare är "lika mycket värda", utan endast de som delar de styrandes värderingar.

Ordet "värdegrund" kan tolkas olika, beroende på vilka åsikter som avses. Alla människor har olika värdegrunder, helt beroende av en människas tidigare upplevelser. 

Ingen människa är den andra lik.

De vägrar att tala om sakfrågor, utan koncentrerar sig på att ställa människor mot varandra. 

De invandrare som assimilerat sig i Sverige och som försöker göra sin röst hörd ignoreras och tystas.

Det är inte "politiskt korrekt" att en invandrare kritiserar andra invandrares beteenden.

Att det finns invandrare från många olika länder, olika kulturer, olika religioner och med olika värderingar märks inte i medias rapporteringar.

Om vi ska kunna förändra det sociala klimatet i Sverige måste vi våga prata om värderingar, beteenden och åsikter.

Inte bara bland invandrarna utan också olika värderingar bland oss infödda svenskar.

För att kunna göra detta behöver också Public Service spegla ett mångfald av åsikter, kunskaper och värderingar.

Våga kritisera och ta debatter även om obekväma sakfrågor. Utan att snegla på vad politikerna har för åsikter.

Våga gå tillbaka till den tiden då pressens uppgift var att kritiskt granska makteliten, oavsett om det var politiker eller arbetsmarknadens parter.


Samma sak gäller könskvoteringar, vi kommer aldrig att bli jämlika om "makten" hela tiden delar upp oss i kön, istället för efter kompetens.Så långt Karin. Själv slutade jag helt att titta på svensk TV redan i maj 2015 men när man ser sådana klipp som klippet ovan då blir jag heligt upprörd och förbannad.

Hur kan detta få fortsätta utan att någon reagerar? Jag förstår inte.

Det fina med hela affärsidén med Public Service är att vi betalar för vår egen kommunistiska indoktrinering genom radio- och TV-avgiften till Radiotjänst.

Så här skriver radiotjänst på sin hemsida:
  • Alla hushåll/företag som äger, hyr eller lånar en tv-mottagare (exempelvis tv, digitalbox, video med kanalväljare, inspelningsbar dvd-spelare, dator med tv-kort) ska betala radio- och tv-avgift (enligt 2a § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst)
  • Tittar du inte på SVT? Du ska ändå betala radio- och tv-avgift.
  • Använder du bara tv:n för att spela spel eller titta på film? Du ska betala radio- och tv-avgift.
  • Använder du bara tv:n som en skärm till din dator? Du ska ändå betala radio- och tv-avgift.
  • Har du dålig mottagning? Du ska ändå betala radio- och tv-avgift.
  • Är du utländsk medborgare och enbart har fritidshus i Sverige? Har du tv-mottagare i fritidshuset ska du betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.
  • Du får ha hur många tv-mottagare som helst i hushållet, men behöver bara betala en radio- och tv-avgift. Till ett hushåll räknas de personer som bor och är folkbokförda på samma adress och ingår i familjegemenskapen. Till hushållet räknas också t.ex. fritidshus, husvagn eller tillfällig bostad på annan ort.
  • Radio- och tv-avgiften är lika för alla hushåll. Det finns alltså ingen student- eller pensionärsrabatt.
När man betalar för en tjänst ingår man ett avtal med leverantören, i detta fall Public Service, att man får den tjänst man betalar för. I fallet Public Service är det flagrant uppenbart att vi inte får den tjänst vi betalar för och som Public Service sändningsrätt säger; "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda"."

Följaktligen borde det vara så att eftersom tjänsteleverantören brutit sin del av avtalet så borde betalningsskyldigheten att upphöra med automatik eftersom en part brutit avtalet. Så gäller i övriga samhället, får man inte den tjänst man beställt skall man heller inte behöva betala för den.

I kommunistdiktaturens Sverige där hela samhällsapparaten är infekterad av kulturmarxism så ses det dock som självklart att medborgarna skall tvingas betala för sin egen kulturmarxistiska indoktrinering även om man aldrig använder sin TV till annat än att titta på fria oberoende kanaler och Bluerayfilmer som i mitt fall.

Hur skall man bedriva en process mot denna djupt oetiska, orättfärdiga och brottsliga avgift som heter radio- och TV-avgift? Går det överhuvudtaget?

Jo, det finns bara ett sätt att gå via riksdagen då hela eländet regleras i  2a § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Endast riksdagen kan ändra eller stifta lagar. Men inget parti verkar villigt att driva frågan i riksdagen.

Ett annat alternativ vore såklart att samtliga chefer och journalister på SVT och SR avskedades omedelbart och att en genomgripande reform av Public Service tvingades fram genom politiska direktiv. Hela reformen skulle kunna ledas av Janne Josefsson som är Sveriges enda trovärdiga journalist i mainstreammedia.

Att detta sker så länge den korrumperade sjuklövern styr landet kan vi ju bara drömma om.

Globalisterna äger den politiska adeln som korrumperats genom löften om makt eller kanske pengar. De äger all massmedia i landet utom alternativ media. De kontrollerar att endast de budskap som stödjer agendan för NWO skickas ut i etern genom en journalistkår som inte har ett smack med journalistik att göra.

De hotar och förföljer oliktänkande som vill ha demokrati och vill att regeringsformen efterlevs genom att starta drev mot enskilda personer i syfte att få dem avskedade från sitt jobb. Jag själv är ett utmärkt exempel på detta. Drevet mot enskilda i Folkets Demonstration, t.ex. Annelie Sjöberg är bevis på att vi lever i en diktatur.

När jag tänker efter, så känns det faktiskt lockande att flytta till Nordkorea. Då vet man vad man får och slipper frustrationen att känna sig bedragen och förbannad varje gång man sätter på TV eller radio.

Public Service är en perfekt kopia av "Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda", även Propagandaministerium, RMVP, (Ministeriet för allmänhetens upplysning och propaganda) som var en myndighet i Nazityskland som arbetade med att tillämpa den nationalsocialistiska ideologin i hela det tyska samhället.

Generellt kallades denna strävan Gleichschaltung, "likriktning".

Den tyska pressen och kulturlivet var till stor del direktstyrda av ministeriet, även om andra organisationer hade överlappande uppgifter, något som var mycket vanligt i Nazityskland.

Ministeriet grundades 1933 av Adolf Hitler och leddes under hela sin aktiva tid av Joseph Goebbels.

Likheten mellan socialdemokratin och nationalsocialismen är också slående. Båda är socialistiska ideologier och har väldigt mycket gemensamt. Något jag skrivit om här.

Självständigt tänkande och upplysta människor är för det första inte socialdemokrater, eller vänster överhuvudtaget, och vet att socialdemokratin har tydligt spårbara bruna rötter. Rasbiologi, koncentrationsläger, stjärnan för att märka judarna också vill jag minnas och de tyska järnvägstransporterna genom Sverige under kriget. Alla är innovationer från Socialdemokratin.

Löfvén beskyller SD för att ha bruna rötter trots att SD rötter är borgerliga och har inget med socialism att göra. Läs här fakta om SD rötter.

Är det bara jag som ser att Public Service är just ett svenskt RMVP där Jan Helin är Goebbels motsvarighet i Sverige, idag? Vem Hitlers motsvarighet är får ni räkna ut själva.

Jasenko Selimović (L) skriver här: "I länder där man inte låter folk göra detta val, där varje tv-deltagare sanktioneras av någon Jan Helin, där slutar människor tänka själva. För Jan Helin har tänkt åt dem. Sådana samhällen är osunda."

De s.k. journalisterna är inget än anställda i detta ministerium syftande att få folk att inte tänka själva så att kommunismen kan frodas. Min avsky mot journalisterna är bottenlös, något jag skrev om här. Läs gärna detta inlägg också.

Läs också artikeln här ur GP med titeln "Public Service bristfälliga normkritik".

Det är dags att storstäda i Sverige. Något jag skrev om här. Att delta på Folkets Demonstration är en bra början.Om rädslan av att inte räcka till

Jag har idag en dag med tvättstuga och annat och har tid att tänka långsamt och reflektera över saker och ting. Så här kommer dagens tredje inlägg. De andra två hittar ni här och här.

Något vi alla har gemensamt är känslan av att inte räcka till. Som föräldrar känner ni säkert igen känslan att "jag kan/kunde göra/gjort mer". Att gå omkring med ständigt dåligt samvete som föräldrar har vi alla gjort som har barn. Varför då kan man då undra?

Jo därför vi förstår inte att barn inte kräver mer av sina föräldrar än att de finns där för dem och tar hand om dem. Som yrkesarbetande vuxna så är vi så inne i vår Outlookkalender att våra barn blir en del av vårt hetsiga schema, något vi måste blocka i kalendern.

Vi tänker inte på att den tid som vi reserverat i kalendern för att hjälpa till med läxorna kanske inte passar barnet.

Ett annat fenomen är utseende där känslan att inte räcka till utseendemässigt främst drabbar tjejer.

Det mest tragiska jag vet är vackra och söta tjejer som fillerbehandlar sina läppar så de ser groteska ut efteråt. Att de ser groteska ut är uppenbart för alla, utom tjejen själv som kanske fortfarande inte är nöjd och kanske nu också funderar på bröstförstoring för att hon känner att hon inte räcker till i sin kvinnlighet.

Livet i ett förhållande är också stundtals fyllt av denna känsla att inte räcka till, att inte kunna leva upp till sin partners förväntningar, då man är den person man är och inte kan vara någon annan.

En partner som försöker ändra på sin partners personlighet står inför en omöjlig uppgift.

Personligheten är en följd av vår uppväxt och hur vi socialiserats in i samhället av våra föräldrar och vår omgivning i övrigt. När personligheten är utvecklad, ja då sitter den där och går inte att ändra.

Freuds personlighetsteori talar om detet, jaget och överjaget. Läs här.

Den sista fasen, överjaget, börjar att utvecklas redan vid 3-6 års ålder menar Freud. Givet att vår hjärna inte är färdigutvecklad förrän vid 25 års ålder så är det nog då man kanske kan betrakta personligheten som färdigutvecklad och därmed gjuten i betong.

Beteende däremot sägs att man kan ändra på, men även detta kan vara svårt och ibland kräva någon form av terapi om beteendet är självskadande.

De par som säger att man har hittat sin själsfrände kanske har det, alltså att både personlighet och beteende matchar till 100%, men det kan också vara en illusion som man lever i vilket visar sig vid ett tillfälle längre fram i relationen.

Anledningen till detta är som bekant enkel. Vi människor utvecklas ständigt och ibland går ett pars utveckling åt olika håll.

Att ha känslan att inte räcka till i samhället idag är snarare ett friskhetstecken och något man skall vara stolt över.

Sverige är idag så sjukt drabbat av den utopiska mardrömssocialismen och maktfullkomliga politiker så de enda som kan acceptera Sverige av idag är nog de som inte tänker långsamt överhuvudtaget utan kör sitt race utan att någonsin koppla in hela hjärnans kapacitet.

Att tänka snabbt, har blivit livsnormen och aldrig tar man sig tid att tänka långsamt. Läs här.

De människor som använder hela hjärnans kapacitet, och ibland tänker långsamt och reflekterar, kan inte må bra i dagens samhälle vars politiska system är helt uppbyggt på att eliminera kritiskt tänkande redan i skolan. Det går helt enkelt inte att trivas och känna sig en del av ett sådant samhälle.

Till er som känner att ni inte räcker till så vill jag alltså säga att det är inte er det är fel på, det är samhället som är sjukt. Det är ni som lever i verkligheten och kämpar för att få tid och pengar att gå ihop.

Om ni inte känner att ni inte räcker till i den socialistiska utopin så är det enbart ett friskhetstecken.

Var stolta över det och för det vidare till era barn.

Skolan som barnen tvingas in i arbetar tvärtemot dig som förälder för att eliminera självständighet, könsidentitet, kritiskt tänkande och socialisera in den blivande vuxne in som en lydig slav i den socialistiska utopin.

Du som förälder är trots allt den barnet ser upp till och format sin personlighet efter.

Du behöver inte vara en superman/superwoman utan bara finnas till och prata med ditt barn, uppmuntra till reflektion efter skoldagen och förklara för ditt barn på barnets nivå varför det som de fått höra i den kulturmarxistiska skolan inte stämmer.

Annars vinner systemet över ditt barns utveckling och den individ du gav liv åt växer istället upp till att bli en slav i den socialistiska utopin istället för en lycklig, fri, självständigt tänkande och reflekterande människa.


- Posted using BlogPress from my iPad

Om tålamod

Tålamod har många gånger varit en bristvara hos mig. Jag har alltid varit otålig och rastlös. Skällt på medtrafikanter i trafiken och rusat fram genom livet.

Varför kan man undra? Ja, för att komma på det var jag tvungen att tänka långsamt, som jag skrev om igår här, men min slutsats är övergripande att jag har dåligt tålamod.

Vad beror det på då? Jo, istället för att leva i nuet så är jag alltid timmar eller dagar framåt i mitt tänk. Jag känner att jag inte har någon tid att förlora utan måste framåt.

Likadant när det är människor, speciellt när det är någon jag verkligen vill träffa eller höra av igen. Då kan jag bli väldigt intensiv och helt missa det faktum att det är en annan människa jag interagerar mot. Just nu kanske denna människa har mycket viktigare saker i sitt liv att tänka på än att att träffa mig eller kommunicera med mig.

Detta är något som också har förändrats hos mig, jag har fått mycket mer tålamod i mångt och mycket. Jag har börjat förstå att världen, eller en annan människas liv, inte kretsar kring mina behov utan snarare kring vad jag kan göra för världen eller en annan människa.

Detta är en insikt nog så viktig och är för mig själv en bekräftelse på att något sker inom mig. Att ljuset har börjat tränga undan skuggorna. Att den helige ande vägleder mig.

Idag resonerar jag så här. Visst, jag längtar efter att få träffa den och den igen, eller bara prata med personen igen, men om denna person vill detsamma så kommer vederbörande att höra av sig till mig när det passar denne.

Samma är det med Lotten. Jag skulle verkligen vilja prata med henne om allt som har hänt, men om så skall ske, då hör hon av sig till mig.

Som jag skrev tidigare i ett annat inlägg skulle jag verkligen vilja ha henne tillbaka som vän då hennes kloka analyser och råd ofta hjälpte mig framåt. Jag reflekterade här över vårt förhållande. Men om så kommer att ske vet jag inte nu. Även där måste jag ha tålamod och vänta på henne.

Just det där, att leva i nuet, och ta emot det som serveras i det lilla just nu, som jag skrev om här, har tidigare varit svårt för mig som alltid varit någon annanstans i mina stora strategiska tankar. Alla kvinnor jag har haft en relation med kan nog vittna om detta.

Jag har missat mycket i livet p.g.a. detta men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk.

Så, jag hoppas att jag lär mig göra något annat meningsfullt under tiden jag väntar på ett pling eller en telefonsignal från någon som betyder något för mig och som jag betyder något för. Något meningsfullt att göra under tiden som är meningsfullt både för mig och för andra.

Telefonen ringer eller plingar när det är dags. Det där mötet jag längtar efter kommer när det är dags. Allt jag behöver är tålamod att vänta.

”Betrakta ... vår Herres tålamod som räddning.” (2 PETR. 3:15)
Om att leva i det lilla

Skall man leva sitt liv och kolla på videos på youtube så måste man vara stark med en stark Gudstro.

Det ena undergångsscenariot efter det andra fladdrar förbi.

Allt ifrån neutronstjärnor som närmar sig jorden, gigantiska solstormar, som denna video nedan handlar om, och förstås planet X, eller Nibiru.


Man kan verkligen känna att det är lika bra att lägga sig ned och dö, man är ändå helt maktlös och kan inte göra något åt någonting.

Jag fyller 55 år i Oktober, samma månad som hela solsystemet skall drabbas av omvälvande förändringar p.g.a. kosmisk strålning från en neutronstjärna som närmar sig oss enligt en denna video nedan.


Kanske är jag död på min födelsedag och får aldrig fylla 55? Kanske du som läser detta också är död då?

Ändå, trots alla dessa undergångsvideos, så låter jag mig inte påverkas. Jag vet att vår herre har en plan för mig och när det är dags så kommer jag att förstå vad min uppgift är och agera därefter.

Jag försöker leva i det lilla och bry mig mindre om det stora, och jag vet att min Herre ger mig styrkan att göra så. Jag försöker fokusera på mina vänner, träffa dem och prata med dem. Jag har äntligen uppnått en slags frid inom mig själv, och oroar mig egentligen inte för någonting av det elände som sköljer över en på nätet.

Under tiden jag väntar på att förstå uppgiften vår Herre vill att jag skall utföra så bär jag mitt kors i ett halsband runt halsen som ett bevis på att jag tagit emot Jesus i mitt liv. Det är nog allt vi människor kan göra om vi nu verkligen lever i "End of Days" som den beskrivs i Bibelns uppenbarelsebok, att sätta vår tilltro till vår herre och ta emot Jesus som vår frälsare.

Hursomhelst, det lönar sig inte och det är inte konstruktivt för någon, att gå omkring och oroa sig för stora kosmiska omvälvande händelser varje dag. Så många domedagsscenarion har tidigare passerat oss under historien, då jorden inte heller gick under, så varför oroa sig nu?

Jag är glad och lycklig och känner hur min energi växer för varje dag. Jag känner att jag inte längre påverkas av den mörka energi som påverkade mig förut och som var en orsak till att mitt tidigare förhållande med Lotten tog slut.

Gud har sammanfört mig med människor, vänner, som har hjälpt mig när jag som bäst behövde det och det är jag mycket tacksam över. Något jag skrev om här igår.

Det är dessa fantastiska själar, tillsammans med Jesus, som jag har att tacka för att jag hittade utgången från mörkret och ingången till ljuset och jag kan bara hoppas att Lotten har fått samma hjälp att hitta ut ur mörkret med NWO och allt annat elände.

Man behöver inte mycket för att leva i det lilla. Allt finns redan tillgängligt för en, det gäller bara att se, uppskatta och vårda de människor som man möter på livets resa som uppskattar dig tillbaka och hjälper dig in i ljuset.

Den enda omöjliga resan är den man aldrig påbörjar. Alla resor börjar med ett enda litet steg.