onsdag 28 september 2016

Om beteenden - Gästinlägg

Det är dags för ytterligare ett gästinlägg av Karin. De första två hittar du här och här. Över till Karin:

Det handlar om BETEENDEN!

Den "etablerade pressen", Socialdemokraterna, Expo och extremvänstern har under lång tid använt det känslomässigt laddade ordet "rasist" mot meningsmotståndare.

Detta då de inte haft några vettiga argument i sin politiska kamp.

Vad dessa grupper inte ens reflekterat över är att i Sverige finns många SVENSKAR med olika nyanser i skinnet.

Dessa är lika mycket SVENSKAR som en som är "blond och blåögd".

Vad större delen av Svenska folket har reagerat mot är vissa människors beteenden.

Svenska folket har under många decennier varit helt eniga om att det är HUR en människa är som är viktigast i umgänget med varandra. Och att det viktigt är hur man samarbetar med sin omgivning.

Nu håller de "politiskt korrekta" på att rasera denna människosyn.

Vi har alla lärt oss att tänka kritiskt, även då det gäller känsliga ämnen. Lärt oss att diskutera och argumentera, även med meningsmotståndare.

Något som nu verkar vara tabu, bara för att Sverige välkomnat människor med en annan syn på människor som strider mot vår syn på "människors lika värde".

Lika värde, handlar INTE om att alla människors BETEENDEN är lika mycket värda.

Det handlar INTE om att vi ska tvingas acceptera att bli bemötta och utsatta för beteenden som strider mot de grundprinciper som finns i vårt land.

Vi i Sverige har under så många år kämpat för och uppnått Demokrati, Jämställdhet, Yttrandefrihet och religionsfrihet för alla människor. Och vi kommer att fortsätta att kämpa för att få behålla de för oss så viktiga principerna.

Vad de "politiskt korrekta" glömt och idag kämpar emot, är att även vi som är födda och praktiserar dessa principer, även har rätt att KRÄVA att de som kommer hit SKA respektera och utöva dessa principer!

Ingen ska ha rätt att förtrycka en annan människa på grund av en annan människosyn! Det gäller även de som kommer hit, oavsett vilken människosyn som råder i deras tidigare hemländer.

Det handlar inte om "ras", "religion" eller någon annan påklistrad "grupptillhörighet".

Det handlar om att vi i Sverige KRÄVER samma respekt, tolerans och hänsyn som vi visar andra, OCKSÅ ska visas oss.

Vi ska INTE tvingas att ändra VÅRT BETEENDE för att de ska passa andra med en annan syn på människors rättigheter.

Att många Svenskar reagerar mot att människor börjar behandlas olika inför lagen, då det gäller rätten till bostäder, rätten till arbete m.m. är inte så konstigt!

Socialdemokraternas uppdelning i "dom" och "vi" strider fullständigt emot Svenska Grundlagens principer.

Vi är många som har och vi kommer att fortsätta att kämpa för de Svenska mänskliga principerna.

Sprid gärna dessa mina tankar om du håller med mig.