söndag 14 augusti 2016

Om energi

Jag öppnar tillfälligt min blogg igen för detta inlägg. Förhoppningen är att mina läsare skall reflektera över olika typer av energi som finns i världen just nu och hur man förhåller sig till dessa energier. Det är lätt att sugas med i vågen av ondska och mörk energi som är kärnan i New World Order.

Istället måste man göra tvärt om, vårda och stödja ljus energi och inte låta mörkret ockupera ens sinne eller förstöra en relation man har.

Om man öppnar sitt sinne och betänker vad Einstein sade så finns det inget annat än energi i världen. Materia är också energi.
Som människor föds vi som ljusvarelser med nyfikenhet och respekt för allt levande. Vi är vid födseln oskyldiga och mottagliga för omgivningens energier. Har vi oturen att födas i en kultur som präglas av mörk energi, t.ex. i en stat som styrs av Sharia, ja då kommer den mörka energin snart vinna i det lilla barnets hjärta. Det finns ingen ljus energi som motpol mot den mörka energin i sådana kulturer.

Som människa är man odödlig därför att energi är oförstörbar och kan bara omvandlas till andra former av energi. Själen är oförstörbar och övergår bara till ett annat tillstånd när vi dör. Energin som är lagrad i vår fysiska kropp övergår också till ett annat tillstånd när kroppen bryts ned eller förbränns.

När vi möter människor utbyter vi energi mellan oss. Vi kan känna stark attraktion (ljus energi) till en annan människa eller instinktivt känna att denna människa är full av mörk energi och är en person vi vill undvika.

I när vi ingår i en relation med någon så börjar den med attraktion, övergår i förälskelse och sedan i kärlek och tillit.

Trots detta så kan samspelet två själar emellan gå helt vilse beroende på andra energier som påverkar den ena parten och fyller på med mörk energi.

Polariseringen i samhället och agendan för NWO innehåller mycket mörk energi som kan ta över den ljusa energi som finns i en relation. Den mörka energin tar över sinnet hos dig eller din partner vilket gör att mörkret segrar över ljuset och förhållandet tar slut.

Det är precis det som agendan för NWO går ut på. Att härska genom att söndra.

Som fria själar har vi alltid möjligheten till fria val. Vi väljer vilken stig vi skall beträda.

Två människor kan vara väldigt olika i synen på andlighet och energibalans. En del tycker det är flum, andra tycker att det är essentiellt i livet.

Man kan bara möta en människa där hon är för att hjälpa henne framåt. Lyckas den ena partnern med detta kan förhållandet återigen fyllas av ljus energi och kärlek och tillit. Paret segrar över den mörka energin.

Misslyckas man och tvingas inse att ens partner stängt av de energikanaler som tidigare fungerade och var öppna, då segrar den mörka energin och man går åt varsitt håll.

Energiutbyte mellan människor är inte beroende av avstånd och fysisk närhet, även om vi alla vill vara nära den vi älskar.

Man kan utbyta energi med varandra enbart genom att skriva till varandra. Så stark energi så att det till och med räcker för att uppleva en känsla av förälskelse. Många förhållanden börjar idag på sociala medier. Man börjar chatta med någon och en känsla av attraktion till en annan person väcks inom en.

Som människa innehåller vi alla både mörk och ljus energi. Det är upp till oss att vara medvetna om detta och aldrig låta den mörka energin ta över. Då hamnar vi på en mörk stig när vi istället kunde ha valt en ljus stig om vi varit mer uppmärksamma och eftertänksamma. Ett val som vi gjorde och kan komma att påverka resten av vårt liv.

Varje människa behöver andra i sitt liv som kan tillföra ljus energi. Vänner, arbetskamrater, barn, barnbarn och självklart sin partner om man har någon.

Omger man sig bara med människor som tillför mörk energi, ja då vinner mörkret. Detta gäller även i sociala medier där strömmen av mörk energi kan få samma effekt på en person som saknar motståndskraft som om man hade dessa personer med mörk energi i rummet intill oss.

Mind Control är idag en del av NWO. Fenomen som Pokémon Go, massproducerad musik, Hollywoodfilmer, NWO-propaganda i TV och tidningar, med mera, med mera, är alla skapade för att utöva mind control över oss så vi skall förlora kontakten med den andliga ljusa energin som finns i den heliga treenigheten.

Vi är alla födda som ljusvarelser. Men då vi alla har en fri vilja och alla har olika andliga utvecklingsnivåer, och dessutom kanske inte har de kanaler öppna som de skulle behöva, så påverkar det oss i ena eller andra riktningen. De beslut vi fattar påverkar sedan vårt liv.

Den dag vi träffar en partner, kanske någon som känns som en tvillingsjäl, så måste man alltid fokuserar på att vårda den ljusa energin tillsammans. Klickar det till ordentligt och det hela utvecklas till äkta kärlek och tillit och man kan möta en person som det ljusa energiutbytet kan fungera livet ut med.

Åldersskillnad, även en stor sådan, behöver då inte betyda något. Det är energiutbytet och kärleken som betyder något. Själen åldras inte, bara kroppen.

Själen påverkas dock av energier i vår omgivning och vi måste alla försöka stärka den ljusa energin som finns inom oss och som vi föddes med. Varje människa kan göra sitt för att hjälpa andra. Man måste bara möta människan där hon befinner sig. Kärlek och respekt för allt levande är egentligen allt man behöver tänka på förutom att fylla på sitt eget lager av ljus energi på det sätt som passar en bäst.