torsdag 16 juni 2016

Om Svexit - Gästinlägg

Ett nytt gästinlägg av Daniel Johansson:

De flesta har nog inte kunnat undgå det som nu händer i Storbritannien. Den 23 juni 2016 kan mycket väl bli det året som EU kommer börja falla samman. Brexit har vi sett nu ha goda möjligheter att vinna folkomröstningen.

Det kommer självklart att ställa hårda krav på den engelska premiärministern David Cameron som i grunden är för Brestay.

Skulle han vid ett ja till Brexit vägra att genomföra det som folket beslutat så tror jag absolut att han är totalt politiskt död för all framtid.

Ingen kommer att kunna tro på honom om han sviker. Den person som skulle vinna på det är UKIPs Nigel Farage.

Mr Farage är den person som man kan säga ligger bakom den stora opinionsbildningen mot EU och är i mina ögon en stor hjälte.

Nigel Farage är en man jag har en stor respekt och beundran för. Jag är väldigt glad över att mitt parti Sverigedemokraterna har ett sådant gott samarbete med UKIP.

Tillsammans nu kan vi alla frihetsälskande européer bidra till att vi åter kan få vår frihet.

EU har sedan det svenska inträdet 1995 förvandlats till en överstatlig monsterstat som vill lägga beslag på allt mer av medlemsländernas självstyre.

Unionen är inte demokratisk. Europaparlamentet som vi får rösta till har egentligen ingen större makt. Utan makten ligger hos kommissionen som inte går att avsätta.

Lissabonfördraget har nu steg för steg omvandlat unionen mer mot en federation likt den som är i USA.

Nu de senaste åren så har verkligen sand kommit i maskineriet som nu bidrar till att unionen kommer kollapsa vilket är något våra styrande politiker och journalister i Sverige är rädda för.

Sverigedemokraterna förstås är ju för att lämna. Den stora massinvandringen som skedde framförallt under hösten 2015 är det framförallt som bidragit till den stora splittring som vi idag kan se mellan öst och väst i EU.

De östra länderna är högst ovilliga till att ta emot en massa invandrare medan makterna i väst och framförallt i Bryssel vill påtvinga dem.

Ungern är också ett gott exempel på ett land som vill värna om sitt eget folk och struntar i byråkraterna i EU.

Vinner Brexit så är jag övertygad om att många tvehågsna svenskar kommer att öppna upp för att även vi skulle kunna lämna.

Det är något som vi Sverigedemokrater aldrig får glömma bort att opinionsbilda kring. Vi måste arbeta och kämpa om vi skall kunna få vår självständighet och frihet att kunna fatta egna beslut och skapa vår egen framtid.

Bilda istället ett samarbete inom Europa när det gäller handel och säkerhet och sedan stanna där. Ingen mer statsbyggnation.

Jag tror på ett Europa som består av fria och självständiga stater. Vi svenskar måste nu stå upp mot den styrande eliten och vägra lyda deras bud att vara lojala mot EU.

Vi skall inte lyssna längre på deras fagra ord om hur fantastiskt EU är vilket den absolut inte är.

Oavsett hur folkomröstningen än går i Storbritannien så måste vi kämpa för Svexit. För vår frihet, demokrati och självstyre kämpa. Bilda opinion. För vårt fosterland Sverige.