torsdag 9 juni 2016

Om att rädda demokratin - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Daniel Johansson:

Rädda demokratin

Kampen för demokratin i Sverige var en lång och hård kamp. Demokratin är något vi svenskar skall vara stolta över. Därför är det varje människas plikt och skyldighet att alltid stå upp för den och se till att den inte hotas av några totalitära krafter.

Det finns destruktiva krafter i samhället som vill begränsa demokratin och de friheter som kommer med den.

I en demokrati så är demonstrationsfriheten, mötesfriheten, tryckfriheten och yttrandefriheten viktiga hörnstenar. Alla har rätt att föra fram sina åsikter i det offentliga rummet oavsett vilket parti det är så länge det inte rör sig om förtal, uppvigling och liknande så skall man ha rätt att föra fram ett politiskt budskap.

Men de senaste 20 åren så har det blivit allt mer begränsat om vem som får använda sig av våra friheter. Etablissemanget i Sverige säger sig alltid vara för frihet och demokrati. Men det verkar som om de bara tycker om det om de är rätt åsikter man för fram.

Med hjälp av en regimtrogen mainstreammedia har de lyckats sätta upp en smal korridor av åsikter som skall vara tillåtet att tycka utan att man skall kunna råka illa ut. Det är vänsterliberala åsikter. Den så kallade åsiktskorridoren anser de själva inte finns, fast det gör den.

Det finns frågor som etablissemanget med sin media gjort så tabubelagd att man kan råka illa ut om man kommer med en annan åsikt än den som just eliten vill skall gälla.

Det gäller frågor som invandring och feminismen. Frågor som man inte skall få ifrågasätta. Det är inte etablissemanget själva som går ut och saboterar torgmöten som hålls av t.ex. Sverigedemokraterna utan det är extremvänstern.

Dessa har etablissemangets tysta medgivande att gå ut och störa torgmöten med visselpipor, och skrammelkonsert, kastande av ägg och ibland smällare och polisen är för det mesta helt passiva och låter dessa samhällsomstörtande extremister förstöra demokratins grundpelare.

De politiskt tillsatta cheferna inom polisen har absolut inget intresse av att stå upp för vanligt folk utan de är helt i händerna på regeringen. Det är ofattbart att detta tillåts fortsätta. Extremvänstern tillåts alltid komma med sin olagliga motdemonstration helt inpå den tillståndsgivna.

Det måste bli ett slut med detta. Eftersom etablissemanget själva inte kommer att ge upp så är det upp till vanligt folk att agera. Det kan du göra på olika sätt. Genom att engagera dig politiskt för Sverigedemokraterna i kommunpolitiken, landstingen och även kanske kandidera till riksdagen.

För den som inte vill engagera sig politiskt finns även röstsedeln. Med den så går det att få till en förändring.

Den Löfvénska regeringen är svag och består idag av spänningar mellan regeringspartierna. Skandalerna här under våren har kraftigt försvagat Miljöpartiet det parti som tidigare alltid konsekvent blivit skyddade av media. Vi måste få en ny regering.

Allt som krävs är en annan majoritet i Sveriges riksdag. Då skulle vi kunna få slut på detta att extremister kan få förstöra torgmöten. Vi måste alla vara beredda att stå upp för att försvara demokratin. Vänstern har alltid velat begränsa den. Inget land där socialismen genomförts har präglats av frihet och demokrati.

Det är de gamla östblocket ett gott exempel på. Så har vi andra diktaturer runt om i världen. Venezuela tex så vägrar vänstern lämna ifrån sig makten trots att de inte längre har folkets stöd. De försöker hela tiden förtrycka oppositionen.

Det finns ett alternativ. Det är Sverigedemokratin. Vi står upp för välfärdsstaten och för familjen, nationen och dess värn. Etablissemanget har allt för länge kallat oss för många skymfande saker. Men vi har aldrig vikit ner oss. För vi har en övertygelse om ett annat samhälle.

Ett samhälle som är tryggt och fritt från förtryck. Ett samhälle där folk vågar vara ute på gator och torg även på kvällar och nätter. Ett samhälle där våra kvinnor är fredade.

Vi vill begränsa invandringen kraftigt för att på så sätt kunna komma till rätta med de problem som idag finns i förorten. Vi vill även att personer som inte har för avsikt att anpassa sig och begår brott skall återbördas till sitt hemland.

För våra åsikter om det splittrande mångkulturella samhället så har vi motarbetats så hårt av de styrande och deras lakejer inom media och deras små fotsoldater inom vänstern. Vi vill ha ett samhälle med lag och ordning. Ett försvar som kan försvara hela landet.

Kom till oss. Vi vill förändra. Vi vill föra Sverige mot en trygg och lycklig framtid. Rösta på Sverigedemokraterna i valet 2018 eller tidigare om det skulle bli nyval.