torsdag 19 maj 2016

Om att alla inte kan göra allt men alla kan göra något

International Volunteers är en frivilligorganisation som skapats av Maria Lundgren, en FB-vän till mig. Du kan läsa om dem här.

Vissa personer utmärker sig speciellt och gör faktiskt något konkret. I fallet Christian Österman och Tony Ekman, för att nämna två namn, så riskerar de sina liv genom att slåss på Kurdernas sida i kampen mot IS.

De får inga bidrag från någon stat och de vill bli en erkänd NGO.

Jag överlåter härmed min blogg till en vädjan från Christian Österman. Lämna ett bidrag du också. Jag vet att hjälpen kommer fram:

Hej alla jag skulle vilja att alla tar sig tid och läser detta inlägg

Combat casualty care units och NGO

Vi skulle vilja be er att hjälpa oss att göra denna utmaning gå viral över hela världen.

Detta öppet brev och en utmaning är för alla dem som stöder Kurdistan och alla minoriteter i Mellanöstern, och för dem som förstår att för att stoppa Isis behövs hjälp på den plats där källan till det onda har startat

Om vi inte stödjer med hjälp Kurdistan kommer denna situation inte att bli bättre, utan det kommer sprids och förvärras i hela världen!

Tillsammans med en brittisk stridsläkare och en amerikansk 82nd luftburna anfalldivisionen-veteran, som båda har varit i regionen som volontärer för att hjälpa till att förbättra situationen har vi utvecklat en presentation och en lösning för en stridsvårdsenheter för Peshmerga, komplett med utbildning, fältsjukhus, ambulanser och all nödvändig utrustning för att köra en stridsläkarenhet.

International Volunteers kommer att ge allt detta till en KRG Peshmerga departementet för att se till att soldaterna har akut medicinsk vård och behandling för att överleva traumaskador som tillfogats i strid och hjälpa Peshmerga och deras familjer som lidit stort av dödsfallen av deras familjemedlemmar

För att fortsätta vårt välgörenhetsarbete måste vi registrera International Volunteers som en icke-statlig organisation i Kurdistan och för att gå framåt är vi i behov av hjälp för att kunna åka tillbaka till Kurdistan för att få dom sista tillstånden och dokumenten som krävs enligt kurdisk lag.

Vi är i dag i behov av hjälp för att kunna samla in pengar för resan och boende för att allt ska bli klar och börja vårt arbete med KRG och Peshmergaministeriet

Vi är lovade att finansieras och backas upp av framstående företag och investerare som alla vill se en bättre situation i Kurdistan, men de har också genomfört ett krav på att International Volunteers ska vara ett NGO och agera kontrollorganet för alla donationer och att stöd samt utrustning når dem som behöver det och att de utbildas i enlighet med internationella normer.

Utmaningen:

Vi ber var och en bidra med 10kr, tagga 2 vänner som gör samma sak och dela inlägget

Målet är att hålla detta Utmaning vid liv tills 31 maj 2016.

Gör denna Challenge Viral och hjälp oss göra en skillnad tillsammans.

Gå med i vår grupp

https://www.facebook.com/groups/447811422068457/