lördag 30 april 2016

Om yttrandefrihet och demonstrationsfrihet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Stefan Torssell. Över till Stefan:

Yttrandefriheten begränsas. Vi är tillbaka i medeltidens skråväsende. Då avlade man ett gesällprov inför ett samfund av yrkesmän för att få utföra yrket. Journalisterna har blivit ett skrå, men istället för kunskaper så baseras tillhörigheten på släktskap, nätverk och åsikter. Jag är frustrerad.

I ett öppet samhälle ska åsiktsmarknaden vara fri. Ägarna kan ha en monopolsituation, men det fria åsiktsutbytet måste vara helt fritt. Så är det inte i Sverige.

Jag bryr mig inte just nu om att fundera kring ägandet inom media: statligt, stiftelser eller privat. Det handlar om åsiktsutbytet.

Ett exempel är Folkets Demonstration (FD) som började lovande. Första gången 200 deltagare, nästa omkring 700. Tredje gången meddelade polisen att de tog över organisationen. Vi trängdes ihop på en ny plats, Norrmalmstorg, och 200 skrikande motdemonstranterna som inte funnits tidigare placerades 20 meter från åhörarna.

Då kom också AB, Expr, DN, SVD, SVT, radion och TV 4 och alla gjorde samma vinkling. Nazism, fascism och rasism. Mona Sahlins myndighet skrev ”Det är nazism”.

Allt var iscensatt.

Självklart blir vanliga människor oroliga när de ser kravallstaket, vrålande vänstermänniskor som skyler sina ansikten och tidningar som beskriver talare och åhörare som extremister. Vid senaste demonstrationen hade antalet åhörare minskat till 150 stycken.

FD vänder sig mot riksdagens sätt att arbeta. Vi har en permanent parlamentarisk kris och vi kräver att den ska lösas, annars nyval.

Jag har ingen aning om vilka åhörarna är, men gissar att omkring 80-90 % tillhör SD. Av dem så röstade nog samtliga på ett annat riksdagsparti i valen 2002 och 2006. Det är alltså tidigare Socialdemokrater, Centerpartister, Miljöpartister och Moderater som är förtvivlade över utvecklingen i landet. FD vänder sig till alla, även de som fortfarande röstar på de traditionella partierna.

Vi som deltar som arrangörer eller talare har ingen enhetlig linje. Vi vill skapa en röst mot att demokratin i landet håller på att åsidosättas. Jag för min del vurmar för följande frågor:

- Landsbygden
- Återbetalning av försnillade medel ur pensionsfonderna
- En sansad migrationspolitik i enlighet med Invandrarutredningens förslag 1974 (Palmes regering)
- Bostäder till ungdomar
- Kontroll över banksystemet
- Dela Sveriges radio i två bolag
- Nej till EU och Nato

Man skulle kunna beteckna denna rörelse som en mittenradikalism. Den är helt ny i Sverige.

Ingen journalist har ännu lyckats förstå. Jag upptäckte i morse att en journalist hade åkt fast för knarkinnehav. (Vem är förvånad?) Denne har tidigare kallat FD för nazism. En i hans bekantskapskrets, som dessutom är släkting, har skrivit i blaskorna att FD ingår i ett nazistiskt nätverk.

SVT får miljarder i stöd och licensavgifter på en monopolmarknad. SVT kröker inte ett finger för att förmedla sanningen.

Vad har då jag för chans mot dessa pyramidala mediekoncerner?

Detta är inte David mot Goliat. Obalansen är ännu större. Vi är några få enskilda människor i kamp mot en armé av illvilliga som saknar omdöme och heder som gör tjänst åt makten. Det var sådana som Olof Palme en gång kallade diktaturens kreatur.

I Göteborg medgav representanter för vrålvänstern att de inte tagit del av vad FD står för. En närvarande reporter från Göteborgsposten förmedlade ingenting från själva demonstrationen. Redaktionschefen uppgav som motiv att han inte kunde veta vad som skulle sägas och därför valde att inte förmedla någonting. Rent nonsens.

När jag tidigare erbjöd mitt manuskript till SVT ville man inte ta emot.

Det är alltså en ytterst ojämn kamp. Media gör allt för att försvåra yttrandefriheten. De skickar fram de journalister som har böjligast ryggar att beljuga vad Folkets Demonstration är för något.

Du som har heder i kroppen och vill vårt land väl – ställ upp nästa gång det är Folkets Demonstration söndagen den 22 maj klockan 13.00 – 15.00 på Norrmalms torg i Stockholm. Det är du som skapar förändringen.

Jag är innerligt trött på de störande inslagen från våldsvänstern som förekommit vid Folkets Demonstration.

I stora grupper har våldsvänstern skanderat: ”Var rädda! Var rädda!”. Det är uppenbara hot som fått passera av närvarande poliser.

Vidare skriker våldsvänstern förklenande slagord utan hänsyn till talen. När arrangörerna för demonstration har hållit en inledande parentation över människor som dödats har dessa akter störts av vrålande talkörer. Likaså när mötena avslutas med den svenska nationalsången.

Ingen hänsyn tas till de närvarande deltagarnas önskan av ett högtidlighållande och att mötet därmed förlorar delar av sin värdighet. Sedan polisen tillät dessa mötesstörare så har antalet deltagare i Folkets Demonstration minskat.

Vid en demonstration har motdemonstranter rätt att föra fram sin ståndpunkt, men det är arrangörerna för mötet (alltså Folkets demonstration) som ansvarar för mötet. Därmed har arrangörerna rätt att ställa krav på hur en sammankomst ska kunna genomföras.

Enligt Brottsbalken 1962:700, 16 kap 4 § (SFS2009:1281) så regleras störande av sådana möten.

”16 kap. 4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstols förhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, döms för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader. För störande av förrättning eller av allmän sammankomst döms också den som genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra förhandling vid Internationella brottmålsdomstolen.”

Paragrafen anger alltså att den som stör en allmän andaktsutövning (vilket arrangören alltid inlett med vid hågkomst av avlidna eller våldsutsatta medborgare) samt störande av allmän sammankomst för föredrag (Vid varje demonstration har en eller flera talare genomfört sina tal i föredragets form).

Varje demonstration avslutas med att den svenska nationalsången sjunges unisont. Även de inslagen störs å det kraftigaste av motdemonstranterna.

Straffsatsen för störande av möten är böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta bör Folkets Demonstration snarast meddela ansvarig polismyndighet. Så fort talkörer, hot eller störande oljud påverkar folkets demonstration så att mötet får en annan karaktär än den avsedda bör polisen omedelbart ta hand om fridsstörarna och låta dem stå till svars inför domstol.

Bedömer polisen att de inte kan ta hand om fridsstörarna under pågående sammankomst bör polisen se till att fridsstörarna innan sammankomsten placeras på lämpligt avstånd från Folkets Demonstration.

Det bör vara färdigdaltat. Sverige har grundlagar om rätten till yttrandefrihet vid allmänna sammankomster och lagar som straffbelägger mötesstörare.

Om bröd och skådespel

Dick Harrison skrev i SvD den 11/9 2014 följande:

Varifrån kommer den berömda termen ”bröd och skådespel”? Dessa två ting lär, enligt ett berömt talesätt, ha varit det enda som invånarna i det antika Rom brydde sig om. Vet vi vem som hävdade det, eller rör det sig om ett anonymt citat?

Uttrycket lyder på latin, i den sedvanliga ackusativformen, panem et circenses. Den bakomliggande betydelsen, när citatet används idag, är att Roms herrar kunde hålla sina undersåtar på gott humör på konstgjord väg, genom att förse dem med mat och nöjen, exempelvis spannmålsutdelningar och gladiatorspel. Om befolkningen blidkades på detta sätt kunde politikerna göra som de ville, till exempel låta sig korrumperas och föra krig för egen vinnings skull. I överförd bemärkelse har citatet använts om många samhällen där politiker utnyttjat samma taktik.

Detta förfaringssätt har sjuklöverns politiker och globalisterna (Khazarmaffian) adopterat fullt ut. Ständigt matas via den media som Khazarmaffian äger med "nyheter" som skall hålla oss upptagna i sociala medier och vid fikaborden så vi missar det som INTE rapporteras i media och som vi egentligen borde lägga energin på att diskutera.

Nämligen hur vi skall stoppa införandet av Khazarmaffians New World Order och hur vi skall kunna stoppa deras planer på en totalitär global kommunistdiktatur, förslavande av världens befolkning och folkmord på större delen av världens befolkning. Slavar är vi ju redan under banksystemet och därmed också under Khazarmaffian. Läs Michael Thudéns utmärkta inlägg med titeln "Ett nytt penningsystem" här och ladda ner och läs den pedagogiska pdf-fil som Michael sammanställt från denna sida.

Den globala eliten (inkluderande vår politiska adel) har själva sett till att de kommer att klara sig bra när världen kollapsar i våld, förföljelse, interneringar och organiserat massmord.

För att vi inte skall förstå och se vad som egentligen pågår bakom kulisserna så håller de oss sysselsatta att debattera trams som krav på Stefan Löfvéns avgång och SD opinionssiffror.

Hade vi levt i en demokrati hade detta varit relevant att diskutera och engagera sig i, men nu lever vi de facto i en begynnande totalitär kulturmarxistisk diktatur.

Allmänna val har inte längre en funktion utan den globala makteliten bestämmer allt på sina Bilderbergmöten och andra möten. Även vem som skall bli statsminister i Sverige bestämmer de, sedan riggas valsystemet genom valfusk så att vi skall tro att det är folket som valt statsminister.

De flesta är inte ens medvetna om detta då de bara läser och tittar på mainstreammedia.

Vi som utsätts för deras bröd och skådespel skall invaggas i en illusion av demokrati där vi skall förledas att tro att vi kan påverka vår framtid genom allmänna val. Hoppas på valet 2018 för en förändring som inte kommer att komma. Allt är bara bröd och skådespel åt folket.

Vi kan inte påverka ett smack om vi inte först genom folkligt uppror krossar deras planer på att förslava oss alla. För att detta skall vara möjligt krävs att människor blir medvetna. Vad gäller EU börjar människor vakna vilket är mycket glädjande. Medborgarna i UK visar kanske vägen? Läs här.

EUs överstatlighet innebär att vi inte ens kan bestämma över vår egen lagstiftning. Inte ens kan värna våra gränser. EU tillkomst och skeenden i Europa följer helt Kalergiplanen och de flesta svenskar har ingen aning om vad detta kommer innebära för deras egen framtid och framför allt för deras barn och barn-barns framtid. Konsekvenserna är så fruktansvärda att man överhuvudtaget inte kan prata om en framtid.

Nej, bröd och skådespel räcker gott för Svensson just nu. Idol på TV 4, Melodifestivalen och annat fördummande trams från mainstreammedia räcker gott.

En dag, väldigt snart, kommer illusionen att spricka och vi får alla uppleva den nya världsordningen som de planerat åt oss. De som överlever kommer nog att ångra att de inte förstod bättre vad Kalergiplanen och Khazarmaffians globalistagenda innebar när det fortfarande fanns en chans att stoppa processen, utan istället var upptagna med maktelitens bröd och skådespel.