torsdag 14 april 2016

Om att inse problemet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg på min blogg av en av Sveriges bästa talare, Stefan Torssell. Lika klarsynt i sitt skrivande är han som när han talar. Över till Stefan:

Bästa sättet att lösa ett problem är att inse det. Sverige håller på att gå åt fanders. Vi lånar pengar för att inte ekonomin ska krascha. Utbildningsväsendet har kraschat.

Bostadsmarknaden har havererat så att företag inte kan anställa och ungdomar inte kan börja studera. Turistnäringen kan inte ta emot sommargäster. Där bor migranter. Istället för att turistanläggningarna ger inkomster åt Sverige så drivs de med skattepengar.

Många har ännu inte insett att institutionerna har korrumperats. Det blir nästa smärtsamma chock.

Regeringen är den sämsta vi någonsin haft. Utrikespolitiken är en fara för landet. Oppositionen kan inte få ihop en budget som visar vad de vill istället.

I kommunerna bryter tjänstemännen mot landets lagar eftersom arbetsuppgifterna överstiger vad man klarar av personellt och ekonomiskt.

Underhåll av byggnader, vägar, järnvägar är eftersatt.

Polisen vågar sig inte in i 55 områden i Sverige. Enligt brottsstatistiken är de områdena de minst brottsbelastade. Myndigheterna utmanar därmed med sådana redovisningar människors sunda förnuft.

Antalet mord ökar. Antalet överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter ökar. Statsskulden ökar.

De närmast fem åren kommer statens kostnader för migrationspolitiken att gå på 80 miljarder kronor/år. Kommunernas ökade kostnader för migrationspolitiken redovisas däremot inte.

Allt ska betalas genom skatter, men mycket betalas genom lån. Alltså försämras Sveriges läge för varje år som går.

Antalet välutbildade och kunniga svenskar som lämnar landet har ökat under de senaste tio åren. Omkring trettiotusen per år. Siffran är stigande. Det handlar alltså om svenskar, födda i Sverige av svenska föräldrar. Ytterligare tjugotusen med invandrarbakgrund utvandrar också per år.

Samtidigt antas mellan 60000 - 140000 per år komma till Sverige.

Om tio år är landet helt oigenkännligt. Det handlar om ett folkutbyte av stora mått, men framförallt om ett kulturellt och kunskapsmässigt utbyte.

Men vad är grundproblemet. En del kan förledas att tro att det är invandringen som är problemet. Nej, det är ett symptom på något mycket värre.
Sverige har ett intellektuellt problem.

För 40 år sedan började journalistkåren ta över debatten i landet. De hade tillgång till mikrofoner och tidningspressar. Man förväntade sig att de skulle sköta sitt jobb som alla andra, men de svek landet.

De har motat undan alla andra grupper från den offentliga arenan. Nivån har sjunkit värre än ett Pisaresultat. Journalister intervjuar varandra. Professorer klipps in i små snuttar i tevesändningar för att bekräfta journalisternas rätt så infantila tankar.
Det är den yrkesgruppens stora egon och lilla förmåga som har satt Sverige i detta svåra läge.

De svåra och stora frågorna har aldrig kunnat diskuteras. Istället har journalistkårens fördumningar och döljanden gjort att landet gradvis förfallit. Politikerna har anpassat sig och ställt sig i medieskuggan, där de har fått vara ifred.

De som skriver på bloggar och som inte håller med om journalistkårens naiviteter har hängts ut med smädesord. De i Sverige som har gått i fällan har hjälpts fram om de pekat finger åt människor.

Journalisterna har gjort en stor skada för Sverige, när de har förvägrat människor med andra insikter att delta i debatten.

Nu har de förlorat debatten och äntligen har de börjat rapportera.

Men eftersom oduglighet blivit en yrkessjukdom har de ännu inte insett hur man ska bära sig åt för att höja nivån.

Och allt fler flyttar ur landet och statsskulden ökar och verksamhet efter verksamhet kraschar.

Vi måste ta en gemensam kamp mot detta fåtalsvälde.

Som bonus får ni en intervju med Stefan som White TV gjorde på Norrmalmstorg 2016-03-19.


Tidigare inlägg här och här.


Om att vara svensk - gästinlägg

Ett nytt gästinlägg av Daniel Larsson:

Att vara Svensk!

Har fått frågan ibland, av olika människor, vad är att vara svensk?

Nu ska jag svara vad jag anser vara att vara svensk, eller Europé och medborgare i en demokratisk nation!

Att vara Svensk är att försvara demokratin och dess lagar

Att vara Svensk är att respektera jämställdhet mellan könen

Att vara Svensk är att respektera sexuella läggningar

Att vara Svensk är att respektera sina medmänniskor och kräva samma respekt tillbaka

Att vara Svensk är att arbeta, studera och betala skatt till en gemensam välfärd till vårt land

Att vara Svensk är att vilja bistå med hjälp i mån av möjlighet till dem i andra nationer som behöver hjälp

Att vara Svensk är att hjälpa människor som hotas och förföljs av antidemokratiska ideologier eller religioner i mån av förmåga, plats och möjlighet

Att vara Svensk är att behandla alla lika under våra gemensamma lagar och regler oavsett etnicitet, hudfärg, sexualitet eller religiös tillhörighet

Att vara Svensk är att stå upp för vårt land, älska vårt land och hylla det land vi lever i utan att känna skam eller skuld

Att vara Svensk är att fira midsommar, jul, påsk, pingst och valborg utan att känna skuld eller skam för det

Att vara Svensk är att inte tolerera kulturella eller religiösa yttringar som hotar frihet och fred, trygghet och säkerhet i vårt samhälle oavsett vilken falang det är som riktar dessa hot mot oss

Att vara Svensk är att inte döma någon utifrån etnicitet, hudfärg, sexualitet eller religiös tillhörighet utan efter deras agernade och respekt för det gemensamma samhället

Att vara Svensk är att inte tolerera splittrande lagar som "Hets mot folkgrupper" eller söndrande begrepp som "minoritet" som enbart bygger murar och skapar grupper där inga andra grupper än människan ska finnas.

Det är att vara Svensk för mig.

Svenskhet eller Europeisk samhörighet är Nationernas förmåga att samla sina medborgare under Nationella värden, skydda dessa och upprätthålla demokratin.

Att vara svensk eller Europeisk är att skydda sina nationer mot dem som hotar att förgöra dem.

Vi missar det fullständigt i Sverige och stora delar av Europa då vi demoniserat Nationalstolthet och Nationella värden till att vara rasism, fascism och nazism!?

Inget kunde vara mer fel och inget är så antirasistisk som att ge samtliga individer i ett samhälle samma skyldigheter och rättigheter och helt eliminera debatten om hudfärg eller härkoms.

Inget skrämmer vänsteridealisterna mer än ett jämlikt samhälle där alla, oavsett hudfärg och härkomst behandlas lika. Det eftersom vänsteridealisterna älskar rasism och lever av att rasism frodas. De är själv med och skapar den.

Så var Svensk, med stolthet och glöm aldrig bort att vara Svensk inte beror på din härkomst eller hudfärg utan på din förmåga att leva ett respektfullt liv inom de svenska samhällets lagar och regler.
Om ett möjligt slut på globalisternas imperium

En kvinna som heter Ann-Sofie Forsberg har gjort ett heroiskt arbete att översätta denna text av Benjamin Fulford, skriven den 12 april 2016. Den är relaterad till ett tidigare inlägg som du hittar här men också till flera andra inlägg du hittar på min blogg om den nya världsordningen. De är verkligen rädda nu, och de förstår att deras tid är kommen. Läs här.

Över till Ann-Sofies översättning av Benjamin Fulfords artikel:

Federal Reserve Board och USA-dollarn kommer att drabbas av finansiellt Armageddon om det asiatiska gulderbjudandet avslås.

Den asiatiska Draken-Familjen har erbjudit ägarna av Federal Reserve Board svindlande mängder guld med 13% rabatt från marknadspriset.

Tanken är att 10% av dessa pengar ska spenderas på en massiv kampanj för att utrota fattigdomen, stoppa miljöförstöringen och sätta mänskligheten på en bana för exponentiell expansion in i universum.

Bollen finns nu hos domstolen för den amerikanska regimen i Washington DC.

Det är anledningen till att USA:s president och vicepresident har ett krismöte den 11 april med Federal Reserve Boards ordförande Janet Yellen. En medlem av Draken-Familjen kommer också att vara med på detta möte, säger CIA-källor i Asien.

Om FRB tillbakavisar asiaterna, kommer BRICS-nationerna och européerna tillkännage en ny internationell guld-backad valuta som kan bytas ut mot USA-dollarn under en tremånadersperiod.

Efter denna period kommer den amerikanska dollarn inte längre accepteras av åtminstone 188 länder, vilket lämnar Washington-regimen isolerad och bankrutt.

I detta fall, för att undvika krig, kommer den amerikanska militärens operationer utanför USA fortsätta att finansieras med den nya valutan.

Den nya regimen som oundvikligen kommer att ersätta den bankrutta FRS i USA kommer att vara fria att utfärda sin egen valuta med obegränsad köpkraft inne i USA.

Förutom de ekonomiska sanktionerna mot FRS, kommer världens kampsportssällskap mobiliseras för att tillintetgöra folkmords-fraktionen av Khazarmaffian.

Chodoin Daikaku, den påstådda chefen för många av världens kampsportsfraktioner, är befriad från sitt uppdrag och kommer att ersättas av Masaaki Hatsumi, chef för Bujinkan Dojo.

Anledningen till detta är att Daikaku, vars riktiga namn är Ryosuke Matsuura, har vägrat att mobilisera kampsportsällskapen under hans förmodade ledning trots att han fått gott om bevis på att Khazarmaffian aktivt har försökt mörda mer än 90% av världens befolkning.

Med andra ord har många motgångar slagits mot den mänskliga rasen och trots ett legitimt behov av självförsvar, gör han ingenting.

Bevisen han ignorerar innehåller flera försök att starta ett tredje världskrig, spridningen av biologiska vapen som ebola, HIV och SARS, försök att orsaka massvält genom att betala bönder för att odla bränsle, inte mat och mycket mer.

Inte bara det, efter att ha misslyckats i dessa försök att döda miljarderna som satanisterna aviserade att de skulle döda, verkar det som om de gör sig redo för några massiva offerhändelse: åtminstone tusen tempel för Baal byggs runt om i världen.

I forna tider brändes barn traditionellt som offer till Baal, även känd som Molok och senare Set och slutligen nu Satan. Läs här och här.

Faktum kvarstår att regimen Barack Obama i USA inte har gripit någon av förövarna eller planerarna av dessa grymheter.

Detta innebär att alla medlemmar av militären, polisen, myndigheter och kampsportsamfund måste gå uppför befälsordningen och insistera på att åtgärder vidtas innan fler dödsfall inträffar.

Lyckligtvis finns det bevis för att åtminstone några allvarliga åtgärder vidtas. Ett exempel är att hela den schweiziska grenen av familjen Rothschild är eftersökt av polisen, enligt Pentagonkällor.

Den schweiziska Rothschild-grenen som kontrollerar BIS (Bank for International Settlements – ett samarbetsorgan för många centralbanker, däribland Sveriges riksbank – Översättarens kommentar) anses vara huvudet på bläckfisken, av många informerade utredare.

Detta är bara början av nedmonteringen, lovar de.

En viktig sak att inse är att ”Panamadokumenten”-operationen som får stor uppmärksamhet nu i företagsstyrd media inte är vad den verkar vara, vilket flera källor är överens om.

Det faktum att det främst är ledarna för länder som är associerade med den nazistiska fraktion av Khazar-maffian, liksom cheferna för Ukraina, Förenade Arabemiraten, Qatar, Georgien och Saudiarabien, som har exponerats ger en antydan om den större planen.

I verkligheten är Panamadokumenten en jättestor fälla för att locka världens $ 31 biljoner i offshorepengar in i USA, säger CIA och andra källor.

Det är här de kommer att beslagtas för att hjälpa till att täppa igen det gigantiska svarta hålet i den amerikanska regeringens konto säger källorna.

Det är därför företagsstyrda medier som Bloomberg och Wall Street Journal kör stora artiklar som säger att Reno, Nevada är den enda säkra platsen i världen för heta pengar.

Det är också därför de rapporterar att Rothschilds har etablerat sig i Reno och uppmuntrar kunder att hantera sina pengar där.

Ännu viktigare är att Panamadokument-operationen är del av en större kampanj för att stänga all världens skatteparadis.

De brittiska skatteparadisen som Caymanöarna har redan förlorat förmågan att dölja pengar eller hjälpa människor att undvika skatter, på grund av nya flaggningsregler.

En tjänsteman vid USA:s militära underrättelsetjänst sa att ”Panama var en underrättelseoperation som syftade till att exponera korruption och inducera ett regimskifte [bland annat i USA]”.

Operationen är också utformad för att ”utpressa eller åtala kabalens medlemmar som gömmer sitt stulna byte offshore”, fortsatte han.

Några av namnen i Panamadokumenten som inte har offentliggjorts inkluderar Hillary Clintons ”team”, Bush:arna och många amerikanska oligarker, politiker och domare, tillägger han.