onsdag 16 mars 2016

Om Reinfeldts och Löfvéns gemensamma politiska agenda - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:

Om det nu mot all förmodan är så att Moderaternas partiledning verkligen menar allvar med att straffa de som ljuger finns ett ypperligt förslag. Ställ samtliga inom Moderaternas partiledning inför lögn och skampålen för den mängd av lögner och förvanskningar som spreds och sprids över landet under Reinfeldteran och i nutid under den nya moderata ledningen.

Genomför en upprensning inom partiet. Först när en upprensning är genomförd finns en chans att sätta en trovärdighetsstämpel på Moderaternas olika märkliga politiska utspel.

Sanningen är tyvärr att moderaterna är falskare och fulare i sin helomvändning under galgen i förhållande till Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas partiledning är totalt och fullständigt eniga med Moderaterna. Se genomgående politiska utspel över tid.

Dessvärre är det också på det sättet att det kunde lika gärna vara en kopia av modraternas politiska hållning som socialdemokraterna lyckats mygla till sig och gjort till sin politiska agenda uppblandat med socialistiska socialdemokratiska inslag och miljöpartiets flumprogram kompletterat med delar av SD:s politiska program.

Ärligt talat en politisk röra utan sammanhang.

Endast ett antal kompletteringar fattas från Reinfeldteran. Öppna era Hjärtan, migrationen en ekonomisk vinst för samhället och hela landet.

Migrationen berikar vårt land.

Migrationen ger landet ovärderliga spetskompetenser.

Migrationen är en ekonomisk guldgruva, sedermera ändrad till i framtiden.

Framtiden är inte i något avseende bunden till tidsperspektiv, som klartext innebär att ingen kan svara på när eller hur. En floskel utan någon som helst form för realistisk bärighet vare sig i nutid eller till framtid.

Fram till dags dato finns tyvärr endast negativa tendenser, sammanfattade inom parentesen (våld, misshandel, mord, bilbränder, våldtäkter, utarmning av landets resurser under de sista 3-5 åren).

Gemensamt för hela 7-partikartellen är följande och har varit under hela Reinfeldtperioden och under Löfvén.

Regeringarna Reinfeldt och Löfven bryter konsekvent mot FN konventionen när det gäller migration under artikel 2 och artikel 34.

Sverige står i skarp motsatts förhållande till FN:s flyktingkonvention, svenska regeringar verkar vilja förstärka nationella identiteter och dessvärre även sociala beteenden till förfång för att arbeta med att assimilera migranterna in till värdlandets värderingar i överensstämmelse med FN:s anda, under artikel 2 och Artikel 34.

Artikel 34 borde fullföljas fullt ut inom den politiska agendan och framför allt inom svenska debatten och informationen till migranterna.

Assimilation och naturalisering.

Mottagarlandet av migranter åläggs att följa FN; s krav att ställa nödvändiga resurser till förfogande för att genomföra assimilation och naturalisering för att säkerställa att migrant grupperna så snabbt som möjligt skall kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad och sociala samhörighet.

Assimilation och naturalisering är förbjudna ord i den svenska debatten på grund av att Sverigedemokraterna fullt ut sluter upp i enlighet med FN deklarationer Artikel 2 och Artikel 34 i partiets ställningstagande, internationellt i enlighet med FN deklarationer.

Slutsatsen, med hur den svenska debatten förs och regeringens inställning, kan inte bli annan än att FN:s Flyktingkonvention är ett dokument med sina tydliga krav på såväl värdlandet som den asylsökandes skyldighet att följa värdlandets lagar och sociala beteende samt att den behandlar begrepp som assimilation och naturalisering ett dokument som genomsyras av ren och skär rasism enligt den inställning som finns inom regeringen och hela 7-partikartellen.

Redogörelsen över artikel 2 och 34 visar med förödande tydlighet 7-partikartellens totala nonchalans mot internationella lagar och artiklar och framför allt statscheferna Reinfeldt och Löfvens totala brist på respekt för internationella överenskommelser.