onsdag 9 mars 2016

Om en allvarlig uppmaning till alla svenskar

Som en respons på denna artikel skriver Daniel Markus Eliasson på Facebook:

Detta visste jag sedan länge, en av anledningarna till att jag valde att demonstrera för första gången i mitt liv 2015.¨

Polisen fick en punkt av 10 indirekt, med att minska utanförskapet och få bort med de 55 no go zonerna, för detta blev vi uthängda som högerextrema då vi även demonstrerade för Löfvens avgång och nyval, detta var snart ett år sedan.

Men redan 2011 visste jag att detta skulle ske, redan då kunde man urskilja hur de juridiska systemen i utkanten såsom djurskyddslagar, socialtjänstlagar och andra instanser tappat rättssäkerheten, det börjar i utkanten och tar sig sedan in, där brottsbalken blir det sista att haverera sa jag. 

Jag fick rätt.

Det Svenska systemet närmar sig en total systemkollaps, detta har jag sedan länge varit medveten om. Men för få människor är det fortfarande.

När polisen tappar kontrollen alltmer, ja då kommer folket att drabbas i allt större utsträckning, många är tuffa och säger men då startar vi medborgargarden, och vapen. 

Helt omedvetna om att de Svenska jordbruken lagt ner sin egenproduktion, att vi är helt beroende av matimport. Det räcker i princip med en mindre kris runt Suez kanalen så lär vi behöva införa ransoneringskort på mycket mat.

Den Svenska civilberedskapen avskaffades 1994 i statens ansvar, sedan dess är det individens skyldighet att förvara mat, kläder, mediciner och torrvaror för tre månader som staten tidigare gjort, detta är det få som känner till, och staten har i princip gjort 0 för att informera folk om detta. 

Det står på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s (MSB) hemsida om man är noggrann och verkligen letar. 

Eller om man verkligen granskar lagändringarna som gjordes 1994 likt en jurist med noggrannhet blir man varse om hur staten alltmer lägger över ansvaret på individen i kristid.

Sverige befinner sig nu i ett allvarligt, skoningslöst läge samt flämtar på de sista demokratiska andetagen likt en svår cancerpatient med KOL i lungorna som kippar efter den sista luften för att överleva med sin syrgas gör.

Sverige har aldrig varit så sårbart, så skadat och så allvarligt utsatt bland befolkningen som nu, Sverige har aldrig haft så många ideologier och politiska rörelser som idag. 

Svenska folket år således ett av de mest splittrade folken i världen p.g.a. detta. 

Detta gör oss mycket sårbara med otroligt många celler av grupperingar i samhället som motarbetar varandra i sina ideologier.

Det finns inget Svenskt parti politiskt som klarar att reda ut den här soppan, det finns ingen myndighet som kommer att klara att reda ut det som sker, och försvaret ihop med Polisen, brandkåren och ambulansen står handfallna i den pågående samhällskollaps som nu sker.

Det enda som kan ena Sverige och rädda vår nation och folken som lever och bor här är följande:

Folket tillsammans måste enas, verka tillsammans för en ökad egenproduktion av mat samt tillsammans stå starka mot terrorism och andra som har för avsikt att skada andra med sin ideologi. 

Solidaritet, moral, etik kommer alltmer ta över när juridiken fallerar, prövningens tid är kommen, och du bestämmer ihop med andra vilken väg Sverige skall ta.

Jag tittar med oro på min Nation och inväntar den systemkollaps vi står inför, jag är nog mer väl förberedd än andra, men kan man egentligen vara förberedd nog inför det som komma ska?

Är du intresserad av att vara med och förändra samt rädda Sverige så gott det går är du välkommen att höra av dig. Ensam är inte stark men många är det, Du behövs! Vi börjar närma oss mottot: "-Räddas vad som räddas kan".

Staten har brutit samhällskontraktet med oss medborgare. Det skrev jag redan om i december 2015. Läs här. Det svenska rättssystemet har havererat. Något jag skrev om i samma månad. Läs här.

Nästa steg kommer att bli att det finansiella systemet havererar, bostadsbubblan briserar och du står där. Utan hjälp från vare sig stat, kommun eller någon annan offentlig aktör. Du är utlämnad åt dig själv. Bankernas affärer är ett pyramidspel där du är en del av problemet. Jag brukar inte hålla med miljöpartister, men denna gång är ett undantag. Läs här vad Andreas Obenius, miljöpartiet Gävle skriver.

1994 inledde Sverige vägen mot kulturmarxistisk diktatur (globalisternas ideologi). Något jag skrev om här.

Så det största hotet mot dig och din familj är att du är oförberedd mot det som oundvikligen kommer att hända. Kanske redan i år. Den ekonomiska kollapsen. Även massinvandringen och regeringens upplåning för att ta emot emot fler våldsamma välfärdsmigranter är ett symptom på problemet.

Lånecirkusen måste fortsätta. Regeringen måste fortsätta låna pengar skapade av luft för att globalisterna (de angloamerikanska finansoligarkerna) kräver detta. Du som enskild måste göra detsamma, fortsätta låna och skuldsätta dig upp över öronen på en helsjuk bostadsmarknad. Slutar dessa transaktioner så kraschar det korrupta banksystemet omedelbart.

Bankerna bokför nämligen ditt skuldebrev som en intäkt i deras system. Lånar du en miljon av dem så är detta en intäkt för dem, trots att det bara är pengar som inte finns. Det finns inget guld bakom, inga reella tillgångar, Bara luft.

Så här fungerar hela västvärldens korrupta banksystem. Ett gigantiskt pyramidspel där endast de allra rikaste (bankoligarkerna) vinner.

Du kommer att vara den stora förloraren och vara helt utlämnad åt dig själv den dag bubblan spricker.

Ett förskalv (för att använda seismologisk terminologi) var bubblan som sprack 2008 med Lehman Brothers. Vissa länder, t.ex. Grekland, har inte återhämtat sig ännu från denna krasch. Nästa krasch, och jag bedömer den är bara veckor eller månader borta, kommer att bli mycket, mycket värre.

Svensken är en foglig typ, uppfostrad att stå i kö i affären och betala för sig, De våldsamma unga män från MENA-kulturer som regeringen importerat, och fortfarande importerar, kommer inte att bry sig om att stå i kö.

De kommer att plundra varenda butik, varenda varulager som finns och Svensson står där med sitt kreditkort utan att kunna köpa mat (som inte finns - då butiken är stängd p.g.a. plundring) eller andra förnödenheter som drivmedel till bilen för att kunna fly. Svenssons kreditkort kommer dessutom inte att fungera då systemet har kraschat. Dina pengar är dessutom redan konfiskerade. De är inte dina längre. Utan bankernas då du står i skuld till dem.

Ibland måste västvärldens korrupta banksystem "startas om", då det endast är ett pyramidspel.

Detta för att kunna avskriva gamla skulder och starta om det korrupta banksystemet igen. Krig ger nämligen globalisterna intäkter. Därför startade de första världskriget, andra världskriget och därför måste de starta det tredje världskriget. För att starta om banksystemet samtidigt som målet att minska världens befolkning med 9 miljarder (jordens befolkning förväntas vara 9,7 miljarder år 2050) enligt FN Agenda 2030 uppnås. Krig är därvid ypperligt. Läs här.

Ryssland och Kina har dock reella tillgångar i form av guld och naturtillgångar till skillnad från väst. De kommer att klara sig bra. De inför nu en ny guldmyntfot i Kina. Kina har satsat på guldgruvor i många världsdelar – framför allt i Afrika men också i Arktis och på Grönland.

Kina har därför idag monopol på många av de sällsynta mineraler som behövs för elektroniktillverkningen. Aningslösa och naiva politiker har sålt ut alla dessa tillgångar till dem. Med allt menas de reella tillgångarna i form av metaller och naturresurser.

Kina har köpt fysiskt guld överallt i världen under många år. Kina och Ryssland har krävt betalning i guld när de exporterar. Västvärldens länder har gladeligen tömt sina reella tillgångar och betalat med guld. Bara en del av denna guldhandel redovisas öppet. Ingen vet hur mycket guld Kina har köpt, men det handlar garanterat om många tusen ton!

Läs här. Men vad hjälper det dig när du och din familj svälter ihjäl?

Läs här, här och här. Den senare länken handlar om livet efter kollapsen. Vad skall du och din familj då göra?

Jag önskar jag kunde svara på denna fråga generellt men det kan jag inte. Jag famlar själv.

Det du kan göra, och måste göra, är att ha mat och andra förnödenheter lagrat hemma så du och din familj klarar dig i minst tre månader utan fungerande vatten eller elförsörjning. Är du beroende av medicin måste du också tänka på detta.

Ha alltid bilen fulltankad, kraschen kan komma i natt, och ha drivmedel i dunkar lagrat så du kan fly om du måste. Kan du, se till att du har kontanter hemma. Inte SEK, utan Euro. Kronan kommer att sjunka som en sten.

Globalisterna vill avskaffa alla kontanter. De vill ha total kontroll över dig och dina tillgångar. De kommer att konfiskera allt du har "för att rädda bankerna". Det finns lagrum för att de får göra så,

Bankerna och bankoligarkerna tillsammans med korrupta politiker är det största hotet vi möter. Allt annat är bara symptom på detta.Lycka till!