måndag 22 februari 2016

Om EUs kollaps - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Daniel Johansson:

En EU kollaps fröet till en Nordisk Samling?

Som de flesta nu har sett så har Storbritannien bestämt att hålla en folkomröstning den 23 juni i år om de skall vara kvar eller lämna det allt mer sargade projektet.

Unionens problem med sammanhållningen hade jag redan tänkt ut skulle ske förr eller senare för flera år sedan.

Jag har alltid varit skeptisk till EU och deras ambitioner att överföra allt mer makt från de nationella parlamenten till Bryssel.

Östutvidgningen av Sovjetunionens gamla satellitstater Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen innebar sin risk.

Dessa länder har en mycket mer restriktiv inställning till invandringspolitiken som framförallt Sverige förespråkat i EU sammanhang.

Framförallt föregående årets stora enorma invandring har tärt hårt på EU.

Ungern har länge varit upprorisk mot byråkraterna i Bryssel vilket också har försvagat unionen.

Att bygga en massiv stormakt med 27 olika länder som alla har sin ekonomiska utveckling, språk och historia är omöjligt att styra som en enda sammanhållen enhet.

Nu när Schengenavtalet upphört genom att flera länder infört gränskontroller kommer det att bli svårt att återställa den gamla ordningen.

EU är sargat och alla skulle må bra av en upplösning av unionen.

För risken finns att om vi fortsätter som hittills så riskerar det att bli en öppen konflikt mellan öst och väst EU som skulle kunna leda till att den delas i två delar och ev krig vilket vi alla måste undvika.

Röstar Storbritannien för att lämna unionen så tror jag hela korthuset kommer att rasa.

Vad är vid det scenariot tänkbart för Nordens del?

Jag skulle säga ett större samarbete och eventuell samgående.

De Nordiska länderna har på många sätt en liknande kultur och en gemensam historia vilket skulle kunna underlätta ett närmare samarbete.

Ett nära nordiskt samarbete skulle kunna bli en bra maktfaktor ute i världen om EU rasar ihop.

Vi har en stor geografisk yta i norra Europa och även stora öar ute i Atlanten som Island, Grönland, Färöarna.

I Norden finns det gott om råvaror som vi själva kan producera.

Sverige har ett högt industriellt kunnande vilket skulle kunna komma väl till pass.

Det är viktigt att vi ser till att tillverkningsindustrin kommer tillbaka till Sverige.

Vi kan producera god fin malm, uran, bra virke, pappersmassa, billig vattenkraft, kärnkraft, olja, fiske spannmålsproduktion, köttproduktion.

Som vi kan se har de nordiska länderna väldigt goda förutsättningar att kunna klara sig. Vi behöver bara importera varor vi själva inte kan producera.

Jag ser gärna ett nordiskt samarbete där alla länder är självständiga nationer men har ett nära samgående på vissa områden som handel, militärt och säkerhetspolitiskt område.

Så kan man diskutera om det kommer kunna leda till ett mer närmare samgående mellan länderna i en union likt Kalmarunionen. Men det får bara ske ifall de nordiska folken verkligen vill göra det.

För Nordens väl mot EU!!