måndag 15 februari 2016

En S-regerings beslut att alla människor inte är lika - gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström:

Regeringen Löfven är beredda att offra 20 000 liv varje år i Afrika = tredje världen för att omdisponera och satsa på invandrare och anställda inom migrationsverksamhet i Sverige.

20 000 människor, huvuddelen barn, riskerar att dö och 800 000 personer kommer att smittas av hiv, tbc och malaria varje år, när regeringen drar in redan utlovade biståndspengar till arbetet mot tuberkulos och malaria. Hjälporganisationer, 159 organisationer världen över, protesterar mot vad de menar är ett uppenbart svek från Stefan Löfvén och hans regering.

Det svenska biståndet har bland annat gått till myggnät i tredje världen som ska hindra smittspridning av farliga sjukdomar. Men nu är myggnäten i fara eftersom regeringen har beslutat att omfördela 300 miljoner kronor som ska satsas på "integration", även känt som invandrarbidrag i Sverige, för välmående lycksökande migranter och välmående svenska migrationsföretagare.

Regeringens beslut väcker stor oro inom organisationer som läkare utan gränser. Stora framgångar har nåtts i att bekämpa aids, malaria och tuberkulos. Men för att framgångarna inte ska gå förlorade, borde stödet till och insatser mot de tre sjukdomarna snarare öka än minska, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser, i ett pressmeddelande. Det stora antalet förväntade dödsoffer har fått 159 hjälporganisationer att i ett öppet brev protestera mot hur Stefan Löfvén och hans regering har hanterat frågan.

"Bästa Statsminister Stefan Löfvén, vi skriver till dig med ett brådskande ärende, nämligen möjligheten att fundamentalt ändra spridningen av de tre värsta fattigdomsrelaterade sjukdomarna i världen", skriver organisationerna i ett öppet brev.

Tillsammans vädjar man till Sverige att riva upp beslutet och påpekar att tiotusentals liv och hundratusentals nya smittade kan bli fallet om den svenska regeringen framhärdar. Pengarna hade utlovats av den svenska regeringen till Globala fonden, som är en internationell och FN-närstående organisation vars mål är att finansiera arbete som kan förebygga och behandla flera smittsamma sjukdomar.

Enligt fondens beräkningar innebär neddragningen på 300 miljoner skillnaden mellan liv och död och ökad smittspridning av dödliga sjukdomar, enligt Anna Sjöblom som är rådgivare för läkare utan gränser.