lördag 13 februari 2016

Om Islams övertagande av Sverige - Gästinlägg

Ett tänkvärt gästinlägg av Daniel Larsson:

Islam använder religionsfriheten för att göra Sverige till ett Islamsk teokratiskt land och Miljöpartiet köper det med hull och hår. Läs här.

Religionsfriheten i en sekulär demokrati som Sverige är stipulerar tydligt att det enbart handlar om friheten att få tillhöra en religion. Inte att den religionen man tillhör har någon som helst makt att deltaga eller ens kräva deltagande i det offentliga rummet.

Det offentliga rummet ska hållas fritt från religion då religionsfriheten också stipulerar frihet från religion, alltså friheten att välja att inte befatta sig med religion alls och därmed är den bärande statsmaktens primära uppgift sådan att den ska säkerställa detta religionsfria offentliga rum och religionsfria offentliga verksamhet.

Den bärande statsmakten ska också se till att alla religioners utövningar och kulturella särdrag inte står i konflikt med det sekulära, demokratiska samhällets lagar och religionsfriheten är tydlig när det gäller religionens rättighet att styra eller kräva styranderätt över den demokratiska makten i vårt samhälle.

Så Nej Sumeyya Gencoglu (MP), religionsfriheten är på inget sätt friheten för Islam att styra över vårt öppna och jämställda samhälle.

Islam har ingen som helst makt i Sverige annat än i blåögda politikers ögon där du, och dina huliganer försöker skönmåla en religion vars högst tvivelaktiga synsätt på en rad olika punkter står i direkt konflikt med mänskliga fri och rättigheter samt demokratiska grundprinciper.

Ni försöker nu använda en del av demokratins öppenhet och frihet för att göra er ojämlika, kvinnofientliga, homofientliga och våldsbejakande så kallade fredliga religion till något som är en maktfaktor och som ska tillåtas styra det sekulära demokratiska Sveriges lagar och förordningar.

Att du, Sumeyya tillhör Miljöpartiet är heller inte det någon slump eftersom (MP) är det parti som tydligast vill eliminera den sekulära demokratin och ersätta den med en segregerad och ojämlik teokrati, gärna med fredens och toleransens religion Islam vid rodret.

Jag hoppas att folket förstår era agendor och genomskådar dem för de oerhörda hot ni utgör mot vårt öppna och fria samhälle som vi skapat utan era medeltida, unkna synsätt på människan och dess frihet oavsett om de är kvinnor eller män!