tisdag 26 januari 2016

Om möjligt krig i Sverige om två år och NATO-medlemskap

Generalmajor Anders Brännström figurerar idag i Expressen med den sensationella nyheten att Sverige kan vara i krig om två år. Läs här. Han lär i ett internt FM-dokument ha sagt:

"Det omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år. För oss inom armén gäller att med all kraft vi kan uppbringa genomföra det som framgår av de politiska besluten."

Man kan torrt konstatera att detta som Expressen skriver faktiskt stämmer: "Det är första gången på senare år som en ledande företrädare för Försvarsmakten säger att Sverige kan vara i krig inom några år."

Allan Widman går längre än Försvarsmakten och pekar ut Ryssland som det konkreta hotet enligt Expressens artikel.

Min analys av vad som sker just nu är att det är en riktad påverkansoperation riktad mot oss medborgare för att få in oss i NATO så fort som möjligt. Alla vet att Sveriges försvar är så svagt att vi inte kan försvara oss själva.

Min bloggranne statsmannen har också gjort en analys som du kan läsa här.

Min uppfattning är att Sverige med sitt nedrustade försvar och avsaknad av missilförsvar på bl.a. Gotland har skapat ett mycket farligt säkerhetsvakuum i Östersjöregionen. Kriget som Brännström menar kan komma inom två år pågår redan, sedan länge, men just nu bara i det som Försvarsmakten kallar informationsmiljön.

Kriget pågår i västmedia och i rysk media samtidigt. Västmedia gör sitt bästa för att peka ut Ryssland som krigshetsare och rysk media signalerar tydligt att deras oro handlar om NATO och en eventuell utvidgning av NATO (läs, Sverige och Finland).

Ryssland tillämpar en doktrin för krigföring som heter 6:e generationens krigföring som du kan läsa om här. Detta krig har pågått mot hela västvärlden ett bra tag nu.

Något som definitivt skulle öka risken för krig i vår del av världen är en politisk avsiktsförklaring om ansökan om NATO-medlemskap. Skulle Sverige dessutom göra det samtidigt som Finland skulle risken öka väsentligen. Det hela skulle starta med massiva påverkansoperationer och mediekampanjer mot oss i befolkningen och mot politiker. Sannolikt kryddade med mer eller mindre dolda hot.

Först senare skull Ryssland slå helt överraskande mot strategiska mål, t.ex. riksdags- och regeringsbyggnader med kryssningsmissiler. Högkvarteret i Stockholm skulle också ligga illa till, Cyberattacker mot kritisk nationell infrastruktur skulle också ske, t.ex. elförsörjning.

Detta helt enligt doktrinen för 6:e generationens krigföring. Syftet är att lamslå det nationella beslutsfattandet och skapa kaos i landet,

Ryssland skulle i ett sådant läge kunna fatta ett beslut att ta Gotland i preventivt syfte innan NATO-medlemskapet har hunnit träda i kraft. Ett scenario som detta skulle då vara mycket troligt, Och vi skulle inte ha mycket att sätta emot. Läs en analys om detta scenario här.

Så, vill vi öka risken för krig i vårt närområde så skall vi gå med i NATO och provocera Ryssland.

Vad skall vi göra istället då? Jo, vi skall öka försvarsbudgeten till 85 miljarder årligen och börja återuppbyggnaden av vårt nedmonterade totalförsvar.

Pengarna finns i migrationsverkets budget som baseras på löpande räkning. Stäng gränserna och starta reverseringsprocessen genom att skicka tillbaka alla migranter som saknar asylskäl eller giltliga id-handlingar.

Återuppbyggnaden av totalförsvaret skulle ta decennier, men Putin skulle nog känna sig tryggare då vi väljer bort NATO och satsar på vårt eget försvar enbart.

Han skulle nöjt notera att det säkerhetsvakuum som tidigare skapats av tidigare politiska beslut var på väg att åtgärdas.

Sverigedemokraterna har även den bästa försvarspolitiken (liksom inom alla andra politikområden). Läs här vad SD anser om försvaret.

Generalmajor Brännström kan alltså få rätt, om Sverige går vidare med en NATO-ansökan. Som vanligt ligger vår framtid i politikernas händer som tyvärr lider av beslutsförlamning inom alla politikområden utom när det gäller att låna mer pengar och skuldsätta oss alla för att bekosta massinvandringen av farliga unga män från tredje världen.

Fullt klart är att Sverige bedriver ett mycket farligt spel mot Ryssland just nu syftande till att kuppa in oss i NATO utan att folket tillfrågats. Genom Brännströms uttalande har strålkastarljuset riktats mot Sverige på ett mycket otrevligt och oroande sätt. Läs denna artikel.

Risken för inbördeskrig är dock betydligt större tror jag, i alla fall mer akut, Något Stefan Torssell skrivit om på min blogg här.

Uppdatering 2016-03-19

Lars Bern har gjort en mycket bra analys som jag tycker du skall läsa här. Jag skriver under på varenda slutsats som Lars Bern drar i sin analys. Speciellt; "Att inta en fientlig hållning mot en militärt stark granne som Ryssland, i ett läge när man själv utgör ett militärt vakuum, är inte heller någon särskilt begåvad säkerhetspolitik."