måndag 18 januari 2016

Om vad den svenska makteliten fruktar

David Fredin har tidigare varit gästkrönikör på min blogg. Läs här. Nu är det dags för ett nytt gästinlägg av David Fredin:

VAD MARGOT WALLSTRÖM OCH DEN SVENSKA MAKTELITEN FRUKTAR

Margot Wallström har upprepade gånger anklagat Israel för utomrättsliga avrättningar, då israelisk polis eller Israels medborgare dödat knivmän i självförsvar. Wallström ger inte efter, på grund av sin anti-israeliska ideologi. Vad kommer denna hennes ideologi ifrån? Från det politiska arvet efter Olof Palme. Samme Palme som värvades till KGB år 1962, då han var dåvarande statsministerns sekreterare, en av endast fyra medarbetare i Statsrådberedningen. Källan härtill är Mitrochin-arkivet i London, parat med uppgifter från en avhoppad Sovjetisk general, Anatolij Golitsyn. Vasili Mitrochin var en KGB-arkivarie som kopierade 10.000-tals dokument ur KGB:s arkiv.

VARFÖR HAR INTE PALME AVSLÖJATS?

Varför har inte Palme avslöjats i pressen? Därför ett avslöjande skulle skaka om det politiska livet i Sverige, och inte minst då svensk Palestinapolitik. Som KGB-agent fick Palme order, liksom andra sovjet-agenter, att verka för att svänga det politiska Sverige till förmån för en Palestinsk stat. Nu stödjer Alliansen projektet för en tvåstatslösning, KGB:s huvudplan för att krossa Israel, men KGB-operationen började med socialdemokratin, men kom att involvera även Svensk-Israel-Information, som talade för en Palestinsk stat på sikt.

LÖNNMORD GAV SOVJET HÅLLHAKAR PÅ (s)

Redan i mitten av 1960-talet släpptes på Palmes order två Sovjetagenter som polisen häktat, utredningen brändes på Palmes order! Tage Erlander svarade i viskande ton på frågan om varför han tillåtit detta: ”Jag kunde inget annat göra”. Erlanders regering godkändes 1946 av Sovjetunionen, enligt förre chefen för Ryssroteln Tore Forsberg.

Sovjet fick ett grepp om s-regeringen, sannolikt, mycket tack vare att Sovjet i lönndom mördat Erlanders företrädare på posten som statsminister, Per-Albin Hansson! Mordet mörkades av dåtida svensk press, och s-politikerna. Förgäves sökte läkarna som obducerade Per Albin publicera sanningen.

När så Palme värvades 1962 av KGB så hade Sovjet ett totalgrepp runt den svenska makteliten, med Socialdemokratin i centrum. Sovjetagenter fick plats i regeringen, exempelvis Carl Lidbom, andra var Sovjet-positiva som Alva Myrdal vars make arbetade för ryska maktelitens intressen.

ÖB TORSTEN RAPP VARNADE, FIENDENS IDEOLIGI BLIR VÅR!

Vår dåvarande ÖB, adelsmannen Torsten Rapp, skrev i handboken för militär säkerhetstjänst, Maskerad Front, att en främmande makt kan utan ett skott ta över en nation. Via användandet av ett befintligt politiskt parti och därmed få fiendens politiska åsikter att bli våra. Sovjet protesterade mot ordalydelsen i Maskerad Front och s-regeringen lät under 1964-1965 beslagta böckerna, och såg till att ett nytryck kom ut, utan de avslöjande raderna.

Sverige har allt sedan 1960-talets mitt präglats av osanning och lögn. Svensk maktelit har tjänst den Sovjetiska saken och den Palestinska. Stödet för en Palestinsk stat är den längsta pågående KGB-operationen någonsin antagligen.

Göran Persson sade i en intervju att UD:s Mellanösternavdelning var en ”underavdelning till PLO”. Det är i detta råttbo som svensk palestinapolitik formas i detalj, med vist stöd av även förment Israel posetiva personer i KD och bland Liberalerna.

ÖB Torsten Rapp hade så rätt, den främmande statens ideologi hade blivit vår regerings officiella linje, en svensk linje över partigränsern. Det är en skam. Det är den linje som nu Margot Wallström är främste förespråkare för, den har sitt ursprung i Moskva.

Journalisten Peter Foster skriver nyligen om hur ”USA kommer inleda en undersökning hur Kreml infiltrerar Europeiska partier det gångna årtiondet”. Enbart ett fritt och friskt offentligt Sverige kommer lägga ned kraft på att backa ur projektet Palestina och påtala de solklara ryska kopplingarna. Att så inte blir fallet är nästan uteslutande svensk press fel. Den press och TV som gjort allt för att mörka sanningar allt från Estonia till fallet Olof Palme.

HEMLIG GRUPP I NÄRINGSLIVET

Även en grupp i näringslivet, hade som mål att hindra att otillbörliga Sovjetiska aktiviteter blev kända, samt att dito svenskt involverade förblev mörkat. En av dem som representerade denna ljusskygga krets var på 1980-talet ledaren för Handelskammaren.

När inte pressfriheten finns återstår som sagt Facebook, även om läsekretsen är relativt liten.

Jag har en vädjan till Er som läser detta, rösta på Sverigedemokraterna, och få bort den maktelit utan vars stöd dessa groteska saker är möjliga att hålla gömda årtienden efter årtionden och även kan fortskrida med Margot Wallström vid rodret.