fredag 2 december 2016

Om statsförfall

Wikipedia definierar statsförfall som:

Statsförfall eller kollapsad stat, eller i lindrigare fall sviktande stat, är termer som används om stater som inte längre lyckas uppfylla de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning.

Vilka dessa grundläggande villkor är finns det delade åsikter om men det centrala krav som brukar ställas på suveräna stater är att de upprätthåller ett våldsmonopol inom sitt territorium, och ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar.

Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder, eller att myndigheterna misslyckas med att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av till exempel vatten och elektricitet.

I wikipediaartikeln är Sverige markerat som "bärkraftig statsbildning" (se här) men hur är det med den saken egentligen?

Innan jag reflekterar över detta kan det vara på sin plats att definiera begreppet stat. Jag vänder mig till Wikipedia igen:

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levt i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildad statskaraktär.

Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning.

När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall.

I internationell rätt brukar andra staters erkännande av en stats oberoende betraktas som nyckeln till suveränitet. Eftersom en stat har flera åtaganden som måste förvaltas och finansieras, har stater bland annat beskattningsrätt, och fungerar som arbetsgivare (den offentliga sektorn).

Staters relationer med varandra regleras i internationell rätt. Den internationella rätten kan delas upp i två delar, folkrätten som behandlar de offentliga rättigheterna och den internationella privaträtten som behandlar de privata rättigheterna.

Över till analysen. Befinner sig Sverige i statsförfall?

Vilka är då "de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning". 

Sverige är redan präglat av social oro, alltså något jag skrev om här. I detta inlägg konstaterade jag att Sverige har "check-in-the-box" på allt som definierar social oro. Staten har brutit samhällskontraktet med medborgarna, något jag konstaterade redan för ett år sedan i detta inlägg.

Redan i november 2014 skrev jag om de basfunktioner som en stat behöver för att fungera. Du hittar inlägget här. Ingen av de 8 basfunktioner jag räknar upp där kan sägas fungera särskilt bra idag.

Slutsats: Svenska staten uppfyller inte längre de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning.

Vi fortsätter med "ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar."

Alla som inte lever i en PK-bubbla avskärmad från verkligheten vet att detta redan är ett faktum.

Staten kan inte längre upprätthålla sitt våldsmonopol i delar av landet, i de s.k. "No-Go-Zonerna" som hela tiden ökar i antal i och med att invandringen ökar. Polismyndigheten har kapitulerat i dessa bostadsområden. Senast igår natt var det en våg av bilbränder i Stockholms södra förorter. Läs här och här. Poliserna i Malmö har förlorat hoppet. Läs här och är redo att börja förhandla med de kriminella gängen. Alltså låta dem vinna. Check i den boxen alltså.

Vi fortsätter med "Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder." 

Ja, hur läget är i Dan Eliassons polismyndighet behöver jag knappt kommentera då alla vet hur illa det är. Att han inte ännu är avskedad beror endast på att han är politiskt tillsatt av regeringen. Läs detta inlägg med titeln "Avskeda rikspolischefen inkl. hans civila regionpolischef med tillhörande civila polismästare".

Denna artikel från mars 2016 berättar att under 2015 slutade 828 poliser varav 589 stycken av "andra skäl", alltså inte pensionsavgång. Läs f.d. polisen Elsas inlägg här om varför hon valde att sluta.

Det politiska systemet har också kollapsat då det inte finns någon fungerande opposition mot regeringens politik längre.

Den politiska adeln har övergivit sitt uppdrag och arbeta enbart för egen personlig vinning för globalisterna, som en knähund i storfinansens och den amerikanska vapenindustrins ledband. Läs här.

Både Sverige och UK är lydstater åt USA. Läs här.

Sverige är en synarki där globalisterna och storfinansen styr med hjälp av marionetter i politiken. Något jag skrev om här,

Även om inga medborgare ännu tagit rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, så är det nog tyvärr så att detta endast är en tidsfråga innan så sker i någon form.

Resultatet av min analys är att Sverige är en sviktande stat, balanserande på knivseggen från fullständigt statsförfall. Det enda som saknas är att medborgarna börjar ta rättvisan i egna händer. Sen är vi där.

Och det är som sagt inte långt borta då rättssystemet redan har havererat och börjat driva en politisk (socialistisk) agenda istället för att vara objektivt. Något jag skrev om här för ett år sedan,

Lärs också Rolf Malms personliga brev till statsministern här.

Ja, snart spricker Sverige. Industrinationen som blev en lånekonomi. Läs här.

Uppdatering 2017-07-27

Läs Judith Bergmans artikel med titeln "Sverige ett statsförfall?" här.1 kommentar:

  1. En mycket läsvärd presentation av det nationella förfall som vi pensionärer aldrig trodde att vi skulle få uppleva. Tyvärr beror vanstyret på att LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND men att detta märkligt nog inte noteras av den valboskap som ändå har röstat fram sina slavdrivare.

    SvaraRadera