tisdag 20 december 2016

Om kontrollerad opposition - ett möjligt scenario

Detta är ett uppföljande inlägg på mitt förra inlägg "Om sektmedlemmar som inte tål sanningen" och jag fortsätter nu genom att lägga fram en hypotes om vad SD möjliga roll som "kontrollerad opposition" i riksdagen skulle kunna vara om det är så att SD roll är att vara "kontrollerad opposition"?

Jag påstår alltså inte att det jag skriver är sant, utan det är just bara en möjlig hypotes.

Säg att man vill införa en totalitär ny världsordning (NWO) där ett måste är att krossa medelklassen, nationalstaterna och ekonomin i de territorier man vill ta över och förslava/folkmörda folket i.

Hur gör man då på bästa sätt då man vet att man kommer att möta motstånd från de som är nationalistiskt lagda?

Jag har redan skrivit om NWO-agendan och Kalergiplanen så många gånger på min blogg att jag finner ingen anledning att upprepa detta. Att socialism är navet för NWO har jag också skrivit om här.

Åter till, hur gör man då för att kontrollera och tysta de som är nationalister och som kan hota agendan?

Ett sätt är att skapa en kontrollerad opposition, ett parti, i riksdagen där nationalistiskt lagda personer kan engagera sig i både nationellt och lokalt. Ett parti med en synbart nationalistisk agenda som attraherar de med ett nationalistiskt sinnelag.

Samtidigt ser man till att denna "opposition" aldrig får någon reell makt i politiken utan synbarligen hålls utanför politiken. Synbarligen, eftersom en eller flera personer i partiledningen självfallet måste vara invigda i agendan och manövrera så att den löper på.

Under tiden agendan genomförs på bredden i samhället engagerar sig de nationalistiska eldsjälarna (gräsrötterna) i politiskt arbete för det parti man tror kan skapa förändring i samhället. De hålls på så sätt upptagna så att de inte "stör" genomförandet av NWO-agendan.

Genom att skapa en personkult kring partiledaren, och dessutom låta honom extraknäcka som artist, skapas ett sektliknande beteende hos de som engagerar sig i partiet. De blir lätta att kontrollera då de har en stark emotionell koppling till sitt parti.

Man skapar en socialpsykologisk dynamik med hjälp av en sektmodell med en noga genomtänkt sektdynamik omfattande rekrytering, indoktrinering, snapping, mind control, fester, konserter m.m. som stödjer syftet med den totalitära ideologins och manipuleringens införande. Alltså NWO.

Upplägget är klassiskt och kan spåras tillbaka till Romartiden.

Bröd och skådespel (latin: panem et circenses) är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera.

Uttrycket bröd och skådespel nämndes första gången av den romerske diktaren Juvenalis som under det första århundradet efter Kristi födelse beskrev vad han menade var undergången för den romerska civilisationen.

Han ansåg att romarna hade blivit svaga medborgare långt ifrån de stolta och heroiska romerska traditionerna.

Juvenalis talade hånfullt om bröd och skådespel om de gåvor av vete och andra livsmedel som den romerska aristokratin erbjöd de lägre klasserna i samband med stora skådespel.

Gåvorna blev ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Orden var i sig en kritik mot regeringsmakten som var tvungen att distrahera romarna för att undvika protester.

Flytta fram detta scenario till vår tid och tänk till. Vilka är de övre klasserna idag?

Jo, det är det s.k. etablissemanget som arbetar för de angloamerikanska bankoligarkernas NWO.

Så länge hoppet om förändring kan upprätthållas genom att skapa en övertygelse hos nationalister att ett partis politik kan "rädda Sverige" genom att samla "Sverigevänner" så kan en stor del av de nationellt sinnade hållas i schack genom att engagera sig i ett parti som bara är skapat för ett enda syfte. Bröd och skådespel.

Detta i ett politiskt system som redan är genomkorrumperat där politiker bara är marionetter åt de som egentligen har makten. Bankoligarkerna, eller globalisterna.

Självfallet får aldrig denna kontrollerade opposition tala högt om sådant som skulle kunna skada agendans genomförande, alltså globalistagendan och det kriminella och korrupta banksystemet.

Att undvika detta är väldigt enkelt, det är bara att låta bli att lyfta frågorna och utesluta och stigmatisera de som ändå gör det och därmed avviker från det egentliga egentliga målet, NWO.

Genom en lika korrumperad journalistkår, som har samma ägare som de som äger politikerna, ser man till att smutskasta de som avviker från den partiets "interna värdegrund" och låta media hänga ut dem som antisemiter eller konspirationsteoretiker samtidigt som de utesluts ur partiet.

Sen kastas de till lejonen i media och får en lämplig stigmatiserande stämpel applicerad på sig.

Jag säger alltså inte att detta är agendan, men tänk OM det är så? Tänk om denna hypotes stämmer?

Vad blir då nästa logiska steg när väl NWO-diktaturen är etablerad?

Jo, självfallet är det att göra sig av med de nyttiga idioter som man inte längre har nytta utav. SD medlemmar.

Detta gör man genom att hacka SD medlemsregister och sedan arrestera och internera partiets medlemmar genom förevändningen att de är att betrakta som "terrorister". Vissa kommer bara att försvinna spårlöst eller drabbas av "olyckor" eller snabbgalloperande allvarliga sjukdomar.

Sen är den socialistiska totalitära diktaturen ett faktum, den nya världsordningen (NWO).

Sovjetunionen version 2.0 blev det vi fick trots att vi trodde att vi som "Sverigevänner" arbetade för att rädda landet.

Satanisterna bakom NWO lyckades bedra oss alla då vi lät oss förledas av Satan, som är expert på lögner och vilseledning.

NWO drivs av den kabbalistiska rörelsen som är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar från judendomen.

De är en stor grupp Gudsförnekande och satansdyrkande individer som kallar sig sionistiska judar, Dönmehjudar. Jag skrev om dem i mitt blogginlägg om Sionism. De går under många namn, då det är ett nätverk av hemliga sällskap som arbetar för samma agenda.

Självfallet får vi inte låta dem vinna.

Kraften och styrkan i folkrörelsen SD kan användas för att rädda landet, men en tillnyktring och en ny medvetenhet hos engagerade människor krävs, liksom en reformering av SD som måste driva en tydlig nationalistisk agenda.

Vi måste alla bli medvetna och öppna ögonen för det som sker rätt framför ögonen på oss här och nu. Vi får inte ge upp denna kamp och låta Satan vinna. Vi får inte låta oss vilseledas. Vi är skyldiga Sverige och våra barn att inte ge upp.

Men jag brukar också skriva att det är försent för politik nu då NWO-agendan redan är så långt gången, det politiska systemet så korrumperat och det är ett faktum att vi lever i den yttersta tiden.

Vad gör vi då?

Jag tror att framtiden kommer att handla om motstånd mot diktaturen och ren överlevnad.

Jag ger inga ytterligare svar på detta, men uppmanar var och en att reflektera över detta själv.

Själv sökte jag sanningen om NWO, och sedan som en konsekvens av vad jag kom fram till, Jesus och frälsning.

NWO är en kamp mellan Gud och Satan, och jag kände ett starkt behov och en inre övertygelse att tydligt ta ställning för den goda sidan, att bli en soldat åt Gud.

Men vad var och en använder sin energi till är ett enskilt ställningstagande. Glöm bara inte bort att det finns en andlig aspekt av att leva i den yttersta tiden bara.

För mycket mental energi åt "bröd och skådespel" förhindrar dig att förbereda dig för det som komma skall. I dessa förberedelser ingår att söka frälsning och planera för överlevnad vid en samhällskollaps. Det vet alla som läst uppenbarelseboken i Bibeln och kan tänka själva.

Läs denna artikel "SD, en sionist kontrollerad opposition" och denna artikel "KONTROLLERAD OPPOSITION – VAD ÄR DET?"


4 kommentarer:

 1. Varför ge sig på SD medlemmar? SDs öppna svenskhet, otäcka internkultur och sekteristiska beteende är ju perfekt för att genomföra Calergie planen? Dessutom så är SDs centrala punkt att upprätthålla välfärdsstaten/folkhemmet. Fast då på ett antirasistiskt sätt. Vilket ju betyder att stora delar av allas resurser skall administreras centralt.

  SD är inte kontrollerad opposition eftersom de ej är opposition. Och har en fruktansvärt läbbig intern kultur med smyginspelningar, rädsla, utpressning, förakt för demokrati, toppstyrning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du beskriver passar ju in i bilden av kontrollerad opposition, att hålla koll på sina medlemmer att de håller sig till ex. islamkritik och inte gräva djupare, för att belysa de som driver agendan.

   Radera
 2. När blev de nyliberala globalisterna (bankkapitalet och de multinationella monopolen) SOCIALISTER?

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera