söndag 2 oktober 2016

Om Sverige som det nya Nazityskland - Gästinlägg

Ett gästinlägg av den flitige debattören och skribenten Val Brown. Är Sverige det nya Nazityskland? Över till Val:

SVERIGE ÄR DET NYA NAZITYSKLAND

Sverige år 2016 är en kopia av 1930-talets Nazityskland.

Sverigedemokraterna är Sveriges judar.

Ja, jag vet att du som läser detta nu satte kaffet i halsen, men innan du kommenterar hur sjuk i huvudet jag är ska jag be dig att ta följande i beaktande:
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
Hitler använde propaganda och massmedia för att svartmåla judarna och få dem att framstå som ondskan personifierade.

Sverige 2016:
Massmedia och andra moderna forum såsom internet, används flitigt för att sprida en nidbild av SD och dess väljare som rasister och som ondskan personifierade.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
Som en konsekvens av propagandan mot judar så blev det en lynchstämning hos befolkningen. Judiska butiker förstördes, vandaliserades, judar misshandlades, kristallnatten har väl alla hört talas om? Allt medan det Tyska rättsväsendet stillatigande iakttog, på indirekt order av Hitler.

Sverige 2016:
SD representanter och dess väljare förföljs och kallas för ”fascister” i TV. Privata ägodelar såsom bilar och cyklar förstörs. Valstugor eldas upp, torgmöten störs, representanter mordhotas. Dock med den skillnaden att åklagarmyndigheten i viss mån beivrar de som stör torgmöten.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
I skolan börjar man med ”raslära” och lär ut till skolelever att bland annat judar och svarta är en lägre stående ras och ska behandlas därefter.

Sverige 2016:
Lärare i den moderna svenska skolan upplyser elever om att SD är ondskan och man ska inte rösta på dem, helt emot de instruktioner som gäller för Skolväsendets agerande ibland annat politiska frågor.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
Vita ariska tyskar slutar umgås med judar, dels på grund av propagandan, men även för att de är rädda för repressalier från tyska myndigheter.

Sverige 2016:
Människor ”unfriendar” SD:are på FB, man slutar umgås i verkliga livet. Folk är rädda för vad andra ska tycka.
--------------------
Nazityskland 1930-tal:
Judar fick inte längre inneha offentliga positioner och tjänster, såsom lärare, banktjänstemän, kommunal tjänsteman, politiskt tillsatta positioner m.m.

Sverige 2016:
Man stänger dörrarna för SD, för att på så sätt inskränka Sverigedemokraternas demokratiska rättighet att delta i det parlamentariska arbetet. Framröstade i demokratiskt hållna val i Sverige 2010 och 2014.
--------------------
Nazityskland 1930-talet:
15 september 1935 antogs ”Nürnberglagarna” i Tyskland. Två lagar infördes som juridiskt och socialt skiljde judar från icke-judar i Tyskland. Dessa lagar utökades med flera tillägg fram till mitten av 1943, där alla tillägg syftade till att inskränka judars rättigheter och möjligheter.

Sverige 2016:
I Sverige förs frågan fram om att, i lag, förbjuda ”rasistiska” partier.
Detta på grund av Sverigedemokraternas framgångar i senaste riksdagsvalet.
--------------------
Så min enkla fråga till Rättsväsendet med 7-klövern i spetsen är:

Var är de officiella fördömandena av dessa beteenden?

Nej, precis! Exakt som de styrande i Nazityskland på 1930-talet låter ni, stillatigande, detta fortgå.

Är det samma liknelse bakom kulisserna också? Att detta beteende faktiskt uppmuntras av etablissemanget på samma sätt som de styrande i Tyskland på 30-talet uppmuntrade förföljelsen av judar?

Därigenom vill jag påstå att Sverige 2016 och Nazityskland på 1930-talet är skrämmande lika varandra.

Ska vi behöva göra som Albert Einstein och lämna sitt hemland i landsflykt?
5 kommentarer: