söndag 9 oktober 2016

Om socialismen som navet för den nya världsordningen

En man som heter Harald skriver:

VAD ÄR SOCIALISM. ?

Betänk Er ett folk som saknar eget land och rike, som ingen egen arme och millitärmakt har, men ändå planerar att erövra andra folks länder och riken, ja hela världen till och med.

Vad detta folk utan eget rike har gemensamt är en hemlig lära och tro vars mål är att härska över alla andra folk och riken med denna hemliga lära som kunskap och vapen.

Hur skall detta folk kunna gå tillväga för att erövra de andra folkens riken och få makten över dessa folk och de rikedomar dessa riken besitter.

Ett sådant folk måste gå tillväga med mycket stor försiktighet så att dess planer inte avslöjas,
de måste verka i hemlighet genom hemliga loger.

De måste kunna tillskansa sig kontroll och makt över folk så dessa kan verka som deras millitära arméer.

För detta behövs en ideologi, som kan locka den stora massan att vilja bli nyttiga idioter, ett redskap till den internationella främlingens krigföring mot dessa riken

Detta för att få dem att göra uppror mot den gängse ordningen. Den gängse ordningen bestod i varje rike av konungen och hans präster. Prästerna hade i uppgift att hålladen moraliska ordningen på folket och vara dess andliga vägledare.

De behöver således nya andliga ledare också som i första hand måste lära dem att glömma prästernas lära och istället tro på deras lära. Vilket vör att kunna hålla ordning på den folkmassa de kom locka över till sin nya ideologi.

Kontentan av dessa planer som har iscensatts och som drabbat rike efter rike heter socialism med sina nya överstepräster psykiatrikerna
och där var mans folkpräster är psykologerna.

Dessa som har att utvärdera och kontrollera varje skollärare, polis, militär, tjänsteman upp till regeringspolitikerna,
med rätt att ingripa och sätta tjänsteförbud på de som icke har korrekta värderingar.

Socialismen är ett erövringsvapen av ett främmande folk, en¨PARASIT på jorden som aldrig haft ett eget rike tilldelat sig
, och med en esoterisk lära som gemensamhet.

Förorden, till den välkända boken och framtidsskildringen "Brave New World" som skrevs redan 1931. l dag har flera av bokens mardrömsscenarier blivit verklighet.

Aldous Huxley var medlem i det hemliga sällskapet "Fabian Society" - en brittisk, intellektuell, socialistisk rörelse/tankesmedja som arbetar för socialismens gradvisa införande utan omstörtningar.

"Allt eftersom politisk och ekonomisk frihet minskar tenderar som kompensation den sexuella friheten att öka. Och diktatorn gör rätt i att uppmuntra den friheten. Tillsammans med friheten att dagdrömma under inflytandet av narkotika och filmer och radio kommer den bidra till att förlika hans undersåtar med den träldom, som är deras öde."

-Aldous Huxley, Brave New World

Fabianismen har som mål att ”värma upp världen” så att de kan forma den till sitt ideal. De gör detta genom att skapa polarisering, motsättningar, krig och skapa kaos så att de sedan kan bygga det socialistiska drömsamhälle som de vill ha.

Fabianismens strategi är "gradialism" och kan ha den långsamma sköldpaddan som sin symbol.
Detta gör man genom att agera som en varg i fårakläder (som är en annan av deras symboler).


Fortsätt med att läsa Peter Krabbes artiklar om Fabianismen innan ni läser vidare.

Del 1 - Fabianismen, del 1. Under sköldpaddans skal gömmer sig Labour, ovanpå rider Rothschild.
Del 2 - Fabianismen del 2, roten till världsregeringen får fäste i Europa
Del 3 - Fabianismen, del 3. Invandring, olja och religion skapar den nya mångkulturen. Men vem vill ha den?
Del 4 - Fabianismen, del 4. Det muslimska uppvaknandet – fredlig handel eller erövring av världen?

Se dokumentären nedan i två delar med titeln "The Fabian Society exposed: A Wolf in Sheep's Clothing"

Understanding communism today and it's far reaching effects on our society through institutions like the Fabian Society, and understanding it's ultimate aim to destroy Nations, Cultures and Traditions in order to bring about a One World Government.. Known today as the New World Order

Läs här. Citat:

The central banking cartel is the ultimate monopoly. It has an almost global monopoly over government credit. Its object is to translate this into a monopoly over everything - political, cultural, economic and spiritual.   One world government = Rothschild monopoly = Communism.


Any ideology that further concentrates wealth and power in the hands of the "State" is Communism in another guise. 

These ideologies -- socialism, liberalism, fascism, neo-conservatism, Zionism, and feminism -- are fronts for "Communism," and are organized and funded by the central banking cartel.   Current events are all designed by the central bankers to increase government power. 


Lyssna på George Bernard Shaw nedan och bli chockad!

https://rumble.com/vfifop-george-bernard-shaw-about-the-fabian-society.html


Den nya världsordningen (The New World Order) är det fjärde riket, ett imperium under Vatikanen underställd Lucifer. Läs här och här.

Bilden ovan. Källa här.


År 1867 bildade frimuraren Garibaldi frimurarnas högsta råd i Italien och Förbundet för fred och frihet, som genast började propagera för Europas förenta stater.

Denna union skulle göra slut på nationalstaterna, varefter de illuminatstyrda frimurarna hoppades grunda en kosmopolitisk superstat. Olika nationalstater skulle bli ett mellanstadium på vägen till ett framtida världsherravälde.

1918 skrev man i frimurartidningen Eötvös "de idéer som gör människor lyckliga är samtidigt våra mål, nämnligen kosmopolitism, ateism och kommunism".

Frimuraren Holländer sade 1905: " Socialdemokratins och frimureriets slutliga mål är gemensamma".

Ryssland utgjorde ett hot och hinder mot en kommande världsregering, därför fick frimurarlogen Grand Orient i Paris uppgiften att utarbeta planen för att förinta Ryssland med hjälp av kommunismen, man skapat som verktyg för att inta, kontrollera och fördärva länder.

Man meddelade tidigt att all kritik mot bolsjevismens brott mot mänskligheten skulle tystas.
Det internationella frimureriet följde med stort intresse hur Ryssland förstördes, hur ett blomstrande land och dess nationella kultur togs bort och slogs sönder.

Samtidigt uppgav frimurarskriften Latomia i Tyskland med stolthet: "Socialismen och frimureriet är sprungen ur en och samma källa", och att Marxismen är frimureriets främsta filosofi och samhällslära för massorna.

Vad vi nu tydligt kan se är att socialismen har arbetat för en totalitär världsregering i decennier och maskerat sig som legitima partier som socialdemokraterna i Sverige sedan partiet grundades 1889 (läs här och här).
Agendan har ett namn inom FN, FN Agenda 2030, och innebär bl.a. att 95% av jordens befolkning skall folkmördas. Världen skall kontrolleras av en kommunistisk världsregering i FN och globala storföretag (The New World Order). Läs här och här.

Läs denna artikel med titeln "Varför nazismen var socialism och varför socialismen är totalitär". Läs denna artikel om varför kommunism, islamism, nazism och fascism är samma andas barn. Läs denna artikel om hur kommunism (frimurare) tog över katolska kyrkan och läs denna artikel som förklarar att både zionism och kommunism är frimurarrörelser sprungna ur judendomen.

Svenska Frimurare Ord, SFMO, är Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap och startade i mars 1735.

Det svenska systemet bygger på ett 10-gradigt system där de tre första graderna, precis som i allt frimureri, är lärling, medbroder och mästare.

En person som vill nå de högre graderna måste ha nått upp till den tredje graden, mästargraden, innan han får gå vidare.

Några av de mest uppseendeväckande graderna.

GRAD III:

"Detta är dödens grad. Lokalen skall vara en mörk gravkammare.

Mitt i rummet står en likkista, på kistlocket ligger ett kranium av en människa. Här utförs en rituell begravning. Den som skall bli S:t Johannesmästare läggs i kistan och bärs bort under sorgmusik."

GRAD X2:

"En präst tar fram ordenskalken med vin. Tidigare fick den som skulle antas rispa sig i högra handens tumme och droppa blod ner i en bägare. Numera görs detta endast symboliskt.

Prästen tar enligt ritualen fram en hemlig kristallflaska med gammalt blod från tidigare invigdabröder och låter tre droppar blanda sig med rödvinet från ordenskalken.

Prästen läser ett bibelord och uppmanar den sökande att dricka det blodblandade vinet. Därefter dricker prästen själv, och skickar sedan runt blodvinet till övriga bröder runt altaret."

Den amerikanske generalen Albert Pike tränades av den italienske frimuraren, stormästaren och revolutionären Mazzini att överta en internationell terrororganisation, som Mazzini startat.

Pike blev så tagen av Mazzinis idé om en världsregering med en frimurare som världens ledare, att han omedelbart började arbeta för den sakens skull i USA. Mellan åren 1859 och 1871 utarbetade han planer på att erövra världen genom tre världskrig och flera revolutioner.

Den 15 augusti 1871 skrev Albert Pike ett brev till Mazzini, som löd: "Vi skall släppa lös anarkister och ateister. Vi skall skapa en stor social omstörtning med all den skräck och fasa som följer med en sådan.

Den skall en gång för alla göra klart, att ett gudlöst samhälle är roten och ursprunget till grymhet och blodigt tumult. Detta kommer att tvinga mänskligheten att försvara sig över hela jorden mot en minoritet av världsrevolutionärer. Människor kommer att utrota dessa förstörare av en civiliserad värld."

"Världens befolkning kommer vid det laget att ha blivit berövad sin tro på kristendomen, och de som varit religiöst förankrade kommer att flyta omkring utan ledare och mål.

Detta kommer att göra massorna öppna för något nytt. De kommer att söka en andlig kunskap utan att veta var de skall finna den.

Det är då vi skall låta dem få veta den fulla sanningen, den rena läran om Lucifer, som till slut skall
komma fram inför alla människor.

Detta kommer att skapa en allmän folkresning, vilket kan bli möjligt när både kristendomen och gudlösheten har blivit utrotade från denna jord."

Läs Albert Pikes bok MORALS and DOGMA sim du hittar här.


Träffande i våra tider, eller hur? Kristna attackeras och förföljs och religionshistorikerna är överens om att gudlösheten breder ut sig för varje dag som går. Skräck och fasa härskar på våra gator, där inte ens polisen kan skydda oss längre.

Trosberövade människor famlar efter andlig upplysning, men går hellre till påstådda utomjordingar, djävulsdyrkare och svartkonst än till något tryggt, harmoniskt, positivt och ljust i namnet Jesus Kristus.

Enligt Kjell Sjöberg förs Mazzinis och Pikes visioner vidare av dagens frimurare, som inte bara anser att de står över lagen utan också visar det.

1996 föll en dom i Högsta domstolen (HD), som säger att det i Svea Rikes Lag är förbjudet att använda dödskallen som symbol i rasistiska sammanhang.

Lagen har hittills bara tillämpats på de socialistiska nynazisterna. Frimurarna har gått fria och
inte ens varit på tal, trots att de bevisligen diskriminerar judar och i det sammanhanget använder dödskallen som  symbol! Men juristerna i HD är kanske frimurare de också?

Att det finns journalister som är frimurare är ett hot mot en hel yrkeskår. För det är precis som Göran Skytte säger: "Som journalist skall man informera opartiskt samt kritiskt granska de mäktiga och inflytelserika.

Som frimurare tillhör man en till stora delar hemlig organisation, och man har svurit en ed att inte avslöja denna organisations hemligheter." "Dessutom: denna organisation är ett brödraskap just för de mäktiga och de inflytelserika. Det går inte ihop."Människor är blinda för vad som sker och vartåt vårt land är på väg för att de saknar kunskap om historien. Både Lars Bern och Peter Krabbe har utmärkta bloggar för den som vill förstå de ondskefulla krafter som verkar i vår samtid och deras rötter.

Här är ännu en artikelserie av Peter Krabbe med titeln "Deep state och Jihad - ett skrämmande äktenskap":

Del 1 - Inledning
Del 2 - Från München till Kabul
Del 3 - Afghanistan
Del 4 - Jugoslavien
Del 5 - Nu börjar vi förstå...
Del 6 - Avslutning

Gå in där och läs också. Lars Berns blogg hittar ni här och Peter Krabbes blogg hittar ni här.

Jag har länkat till både Krabbe och Bern många gånger i mina blogginlägg och jag hoppas att ni har läst och förstått.

Hade människor förstått den egentliga agendan som socialdemokratin har, en totalitär marxistisk diktatur i form av en världsregering i FN, så hade nog Stefan Löfvén och andra ledande sossar inte vågat visa sig ute överhuvudtaget.

Risken är uppenbar att att Löfvén hade drabbats av samma öde som diktatorn Benito Mussolini eller Nicolae Ceaușescu gjorde.

Jag förstår inte att människor vill rösta på ett statsförstörande parti som socialdemokraterna. Något jag skrev om här.

Enda förklaringen är nog decennier av socialistisk indoktrinering som inneburit att förmågan att tänka självständigt och kritiskt försvunnit.

År 1972 blev SSU Marxistiskt, läs här, och den trojanska hästen kulturmarxism tog över genom indoktrineringen på sossarnas indoktrineringsläger Bommersvik. Läs här.

Vakna nu svenska folk. Vi måste krossa socialismen för gott innan de krossar oss! Läs här om hur vänsterns åsiktsregistrering fungerar. Mycket värre än IB någonsin var, och naturligtvis under beskydd av staten.

En vän som heter Jan-Ola Gustafsson skriver om socialdemokraterna:

Egentligen är socialdemokratiska partiet en sorts produkt av Adam Weishaupts idéer från 1776 då han instiftade Illuminatorden. (Alla socialistiska, kommunistiska, anarkistiska och andra vänsterrörelsen firar ju den ockulta 1. Maj som sin "helgdag").

Enligt mina vänner i Östeuropa som jag träffade under min rundresa där med MC 1964 så är kommunismen (och även lightversioner med olika former av "socialism" i namnen) en RELIGION för sinnesförvirrade, där deras gud är SATAN och Karl Marx är deras profet och huvudbudskapet är hat och avund.

De har en mängd "evangelister" som självaste Lenin kallade "nyttiga idioter" som tanklöst går in under rörelsens paroller bara för att ställa till revolter som för fram partiELITEN till en ledande roll som i de allra flesta fall lett till en diktatur, där majoriteten av supportrarna fått en sorts slavtillvaro som tack för hjälpen.

Beträffande religionsliknelser så framgår den av vers 2 i deras mest kända psalm Internationalen som ibland även inleder socialdemokraternas möten som jag har besökt som reporter.

Läs här och se den självförgudning som man lurar sina supporters att TRO på:

I höjden räddar´n vi ej hälsa, ej gudar, furstar stå oss bi,
nej själva vilja vi oss frälsa, och samfälld skall vår räddning bli.

För att kräva ut det stulna, bröder, och för att slita andens band, vi smida medan järnet glöder, med senig arm och kraftig hand.

Refr: Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är,
ty Internationalen åt alla lycka bär. (sjungs två gånger)


Det är obegripligt att detta religionssurrogat som under historien alltid misslyckats med att bringa lycka åt andra än de ledande skurkarna fortfarande kan locka supportrar.

Weishaupts tankegångar och principer har legat till grund för de flesta "revolutioner" alltsedan den Franska statskuppen 1789, som i likhet med statskuppen i St Petersburg 1917 kallats för "revolutioner", då de i själva verket var utflöden av de ordenssällskap som bekände sig till Weishaupts doktriner.

Socialdemokratins rötter finns detaljerat beskrivna i en artikelserie på nätet som ni bör läsa för att förstå sammanhangen. Socialdemokraternas ruttna historia.

När överklassaren Hjalmar Branting i den tidiga socialdemokratin tog över ledningen så mildrade han de ursprungliga radikala målen att avskaffa bl.a. monarkin och kyrkan. 

Tillsammans med sina frimurarbröder, kung Gustav V och Marcus Wallenberg sr ("häradshövdingen") så skapade han en lightversion av kommunism som kallas socialdemokrati, men har kvar Weishaupts slutmål om en världsstat.

Den svenska modellen kallas synarki, d.v.s. en intim samverkan mellan den politiska ledningen, storfinansen och det dominerande näringslivet och är mycket likt den grundstruktur som finns i fascism, bl.a i Mussolinis Italien. 

Med denna princip behövs inte blodiga skottlossningar och strider utan man kan med "mjuka" metoder genomföra en smygande statskupp och om processen får tillräcklig tid på sig så märker ingen vad som sker.

Gunnar Myrdal (som också var frimurare) och hans fru Alva började redan under mellankrigstiden att forma det blivande Sverige och presenterade öppet sina idéer i de böcker de skrev MEN som ingen nu levande svensk har läst. 

De tillbringade krigsåren i USA och förberedda då den "social engineering" som satte fart efter kriget.

Skolsystemet omformades radikalt, skattesystemet gjorde 1971 att det med ens blev omöjligt att försörja en familj på en förvärvsinkomst (vilket tidigare hade gått bra med upp till 4 barn), även små barn skulle uppfostras kollektivt och man skapade också räntesubventioner för lån som gjorde att en del skattebetalare subventionerade andras överkonsumtion, så att vi nu har huvuddelen av svenskarna på kroken som ränteslavar åt bankerna.

Majoriteten sliter idag med sitt "livspussel", sina skulder och sin oro för friställning, sjukdom, separation och andra faktorer som dramatiskt förändrar situationen för den som drabbas av detta.

Ångest och oro tynger många människor, och inte blir det bättre med det sönderfall av samhället som nu är märkbart. Svensken har sedan länge förlorat förmågan att se vad som sker i det som synes ske, och tyvärr rullar vi vidare mot en mycket otrevlig framtid.

Jag avslutar med ett citera en person som heter Conny:

Partiprogrammet för NSDAP innehöll mycket socialism. Och, extrem nationalism samt judehat.. Den extrema nationalismen var dock inte något ovanligt, för partier som Bondeförbundet (Centerpartiet) och Socialdemokraterna var då lika extrema.

Judehatet var stort i Sverige då också, minns hur svenska staten behandlade judar som ville fly Tyskland.

Men ser man socialister idag spy galla över t.ex. C och S för deras historia? 

Nää, för tar vi t.ex. Anders Lindberg (yrkeshatare på Aftonbladet) så är han sosse och varit högt inom partiet.

Hyckleriet bland socialister är enormt, och man har oftast inte nog med skämskuddar när man ser hur de i panik och med patetiska medel försöker undvika fakta..:)

Socialism och dess ideologiska syskon nazism och fascism handlar primärt om att folket skall vara till för staten, inte tvärtom.

Detta kan de bara uppnå med tvång, terror, lögner, förtryck och minskad frihet. Därför de avskyr folkomröstningar, för folket kan rösta fel.. Se reaktionerna på Brexit som exempel.

Att nassar och kommunister inte gillar varandra beror på att de konkurrerar om samma sak, total kontroll över folket och makten att utöva förtryck och terror över dem.

Första Maj, som sossarna firar, är en ockult helgdag som valdes av Adam Weishaupt då han denna dag 1776 grundade Illuminati (de upplysta) - en frimurarorden som redan från början fick en ledande ställning inom hemliga sällskap som sympatiserade med ordens doktriner.

Illuminati blev från början grunden till de många revolutionära rörelser som påbörjades vid den tidpunkten. Exemplevis kommunism, socialism, anarkism och faktiskt också "feminism" som längre fram i historien kom att användas i kampen för att upplösa samhällen.

Slutmålet är ett världsrike under EN regering i FN, alltså det som åtskilliga internationella politiker i åratal pratat om som "The New World Order".

EU är en deletapp mot detta mål, som i praktiken blir en slavstat som styrs av en liten internationell elit. Kolla på google The Georgia Guidestonesoch läs de främsta mål som ska förverkligas då.

En suverän beskrivning av vad som pågår och som planerats för många decennier sedan och som alla borde ta till sig hittar du här.

Observera att det är inte judar som ligger bakom detta utan den rörelse som oftast kallas sionism och inte har med judendomen som religion att göra, utan är den ateistiska rörelse som har sina rötter i Sabbatai Zevi's och Jakob Frank's sekter under 1600-talet, respektive 1700-talet och så småningom gav upphov till den moderna sionismen. Jag skrev om detta här.

Sionism är en politisk agenda som förtrycker folk i hela världen men framförallt ursprungsbefolkningen i Palestina. Detta förtryck sker genom ett apartheidsystem skapat av Israel.

Den politiska avarten sionism tar varje medkännande människa avstånd från.

Khazarmaffian 

Se roten på problemet, se den verkliga fienden - det handlar inte om muslimer - det handlar om Khazarmaffian. Muslimer är bara ett verktyg för att skapa kaos och söndra våra samhällen. Det är Khazarmaffian som planlagt allt ont utfört av USA, Europa och resten av världen genom krig och skapade flyktingkriser.

Den värsta formen av islam, Wahhabism, är faktisk skapad av Dönmehjudar (kryptojudar).


Vita judar är falska judar, eller så kallade kryptojudar, som härstammar från området kring Khazakstan och Georgien. Dessa är khazarer och blev utslängda från alla länder de satte sin fot i, detta p.g.a. att de bråkade med allt och alla. I slutet på 700-talet fick dessa khazarer ett ultimatum - att antingen konvertera till islam, kristendom eller judendom.

Som kristen var du tvungen att göra rätt för dig - d.v..s betala skatt o.s.v. Därför valde dessa khazarer att konvertera till den satanistiska judendomen, som förnekar vår frälsare Jesus Kristus, istället.

Det är dessa khazarer som idag benämns som Ashkenazi-judar, detta är även bevisat med den senaste DNA-tekniken. Drygt 90 procent av alla judar är khazarer/ashkenazi-judar, dvs fejkjudar.

En äkta jude har aldrig varit vit. Tidigare i historien har det heller aldrig bott vita människor i dagens Israel. Khazarer är ett turkmongoliskt folk som INTE härstammar från de bibliska judarna.

De äkta judarna som omnämns i Bibeln och i det Gamla Testamentet härstammar bland annat från den Arabiska halvön, Palestina, Jemen och Etiopien. Dessa såg alltså ut som araber eller färgade människor.

Tror ni på fullaste allvar att Israels president Benjamin Netanyahu har släktingar i Etiopien? Benjamin Netanyahus föräldrar kommer från Warszawa, Polen.

TALMUD är judendomens främsta lära. Talmud är källan till judisk lag och etik. När man inom judendomen talar om att studera Toran, är det för det mesta Talmud man åsyftar.


Judendomen handlar INTE om Gamla Testamentet eller kristen tro, alltså ytterligare en lögn i våra skolböcker. Här är två böcker som visar den nakna sanningen om judendomen för den som är trött på att matas med lögner.

The 13 Satanic Bloodlines - Paving the Road to Hell (QUADRILOGY): 4 BOOKS IN 1 VOLUME: The end of Individual Choice is at hand - Worldwide Evil and Misery - The Antichrist - Salvation

Citat från ovansående bok:

The roots to the satanic Judaism:

After he conquered Babylon, the Persian King Cyrus allowed the people of Judah to return to their land.

A small part of the tribes of Judah, Benjamin and the Levites then returned to Palestine (Ezra 1: 1-5, 2: 1).

After they returned from exile, they started rebuilding the Temple. It was especially the elders among the Judeans who occupied themselves with the construction, which they completed according to God’s command and the order of the King of Persia.

The consecration of the Temple was celebrated with enormous enthusiasm by everybody who had been in exile in Babylon.

The house of Judah, on the other hand, was never restored!

The new nation was the nation after exile, and it was never known as the house of Judah. The new nation in Palestine became the official representative of Judah after the times of Ezra and Nehemiah.

Instead of a Davidian royal family, Aaronite priesthood was created instead.

The Jewish community was subject to continuous change, and it was overrun by other cultures around the Mediterranean Sea.

Most Jews were influenced not only by the Babylonian culture, but by the Persian as well.

The cultures did not merge until Alexander the Great conquered the entire Middle East, and the Greek language, culture and philosophy started dominating life.

After the Greek empire had been absorbed into the Roman Empire, the Jews came under Roman dominion.

In the first century, the Jews were divided into various groups: the Pharisees, the Sadducees, the Essenes, the Zealots and the Herodians.

After the conquest of Jerusalem by the emperor Titus, the entire population surrendered to the Pharisees.

From that time on, Judah embraced the Talmud. All Jews who rejected the Talmud were banned from society.

The Hebrew word for “law” is “Thora”.

In the Talmud, the law consists of two parts: the written law (the five books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) and the oral law containing most of the comments from rabbis like the Mishna and the Talmud.

The latter group of laws was handed down orally through many generations.

The Talmud, which contains the orally transmitted laws, for the most part contains interpretations rabbinical that were only recorded after the death of Jesus Christ.

There are actually two Talmuds: the Jerusalem or Palestine Talmud, which was written in Palestine at the Academies, and the Babylonian Talmud, which was collected at the Talmudic schools in Babylon.

The Babylonian edition is the more extensive one. It is also the edition to which most people refer when they mention the Talmud.

The Babylonian Talmud gained more authority because the people who collected it lived a hundred years before the editors of the Palestinian Talmud, and because theirs was the first Talmud that was used at the rabbinic schools of the Western world, after the fall of the Roman Empire.

Rabbi Adin Steinsalz has said: “The Talmud is the supporting pillar that serves as a foundation for the entire religious and intellectual thinking.

There is no other book that has influenced the thoughts and actions of the Jews to that extent” (The Essential Talmud).

From the beginning, the Talmud teaches that Jews have to obey the many laws of the Thora (613 in all) and its religion, and are not allowed to deviate at all.

In the beginning, the Talmud contained repulsive fables about Jesus.

The first editions of the Talmud provoked tremendous hostility towards the Jews.

Many were persecuted, and many editions of the Talmud were burned.

To avoid this from happening in the future, the Pharisees decided to remove the blasphemous references to Jesus in future editions.

One of those references was as follows: “Jesus worked as a carpenter until he was thirty years old, when he was elected rabbi at one of the schools in Jerusalem. One day he went into the holiest part of the Temple and stole a parchment on which the holy name of God was written. This gave him the power to perform miracles.”

Rabbis believe that those who know the correct pronunciation of the name of God possess supernatural powers.

Also, there was a story that was being told that Jesus was boiled in “hot excrement”.

The Talmud claimed that Mary was a whore: “She, who was the descendant of kings and rulers, and shared her bed with carpenters.”

Also, in a footnote to Shabbath 104b, it is claimed that it is written in the uncensored text of the Talmud that the mother of Jesus had sex with many men.

In Sanhedrin 43a, it is written that Jesus deserved his execution: “On the eve of Jewish Passover, Jesus was hanged.

Do you suspect that he was someone who would be defended? Was he not a seducer?”

Blood Covenant With Destiny: The Babylonian Talmud, the Jewish Kabbalah, and the Power of Prophecy

Frimureriet bygger också på Talmuds lära. Frimureriet är en del av den "Djupa Staten" som styr vårt samhälle, men detta ska ni inte känna till - allt är hemligstämplat.

Det är Khazarmaffian som styr och kontrollerar både Europa och USA. Det är även Khazarmaffian som ligger bakom nästan alla krig i världen, från första världskriget och fram till idag.


Det är Khazarmaffian som krigar sönder Mellanöstern och skickar muslimer till Europa. De har sin personal i både Turkiet och Grekland för att slussa in "flyktingar" i Europa. Gummibåtar och guideböcker är finansierade av Khazarmaffian. Läs här och här.

Citat från den senare länkade artikeln:

The Khazars bought the "Jewish" franchise in the 8th Century. They needed to distinguish themselves from their neighbors who were Christians and Muslims. 

As John Beaty shows in his book, Iron Curtain over America, the NWO is very much a recrudescence of the old Khazar empire, extended to the whole planet. 

The Bolshevik Revolution was revenge for the destruction of the Khazar Empire in the 10th century by the Kievan Rus.

Even Israeli geneticists and historians say the Palestinians are the true descendants of the Biblical Hebrews and Ashkenazi Jews are Khazars.

Det finns också en rätt utbredd orimlighet som kallas "Kristen sionism". Ulf Ekman var exempelvis anhängare av denna och församlingen Livets Ord (och många andra) är det fortfarande. Denna Gudsföraktande sjuka är mycket vanlig i Sverige (och USA) bland människor som kallar sig kristna.


Läs också Fria Sidors granskning av socialdemokraternas historia i åtta delar DS:

Del 1 - Socialdemokraterna
Del 2 - Socialdemokraternas intåg
Del 3 - Var socialismen en konspiration redan från början?
Del 4 - Socialdemokraterna och finansoligarkerna
Del 5 - Fabianismen och socialdemokratin
Del 6 - Socialdemokratin och kommunismen
Del 7 - (S) ”mörka” förflutna
Del 8 - (S) hundratals skandaler som aldrig tar slutLäs Fria sidors inlägg "Kommunismen på 15 min" här, "Hemligheten bakom kommunismen" här, "Joseph Stalin om NWO: Njet" här,

En fristående fortsättning om Frankfurtskolan hittar du här.2 kommentarer:

  1. Denna sammanställning med alla sina hänvisningar är en mycket bra komprimering av den "utveckling" som påverkat en stor del av världen och dess värre skapat det växande kaos som JUST NU råder i Sverige som nu är ett land där LAGEN RUTTNAR I DET LAND DÄR STATEN STYRS AV RÖVARBAND!

    SvaraRadera
  2. Verkligen bra sammanfattat. Mycket i sin helhet har jag redan förstått men nu fick jag mer detaljer i insikt utöver den kunskap med insikter jag redan har. Jag är tacksam för all viktig info så att pusslet jag pusslar passsr ihop bit efter bit och mönstret framträder mer och mer...

    SvaraRadera