måndag 3 oktober 2016

Om regeringens kränkning av hela yrkeskårer - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg på min blogg av Karin. Över till Karin:

Regeringen KRÄNKER och FÖRNEDRAR hela yrkeskårer!

Socialdemokraternas och resten av 7-klöverns nedsättande syn på de personer som arbetar inom äldreomsorgen, sjukvården, barnomsorgen, andra vårdformer inkl. skolan, är kränkande och ett hån mot flera yrkeskårer.

För enkelhets skulle håller jag mig till en av dessa yrkeskårer!

Anser regeringen och 7-klövern inte att våra gamla och sjuka ska få den vård de har rätt till?

Hur många i beslutsfattande positioner kan något av detta? Eller överhuvudtaget vet vad detta arbete innebär och kräver av personalen?

Ta till exempel åldringsvården. Det krävs en TREÅRIG undersköterskeutbildning, som innehåller dessa ämnen förutom gymnasieskolans grundämnen:

- Arbetsmiljö och säkerhet
- Medicinsk grundkurs
- Psykologi - Omvårdnad
- Vård- och Omsorgsarbete
- Etik och människans livsvillkor
- Människan socialt och kulturellt
- Social omsorg
- Socialpsykiatri
- Lindrande vård
- Geriatrik
- Palliativ vård
- Vårdplanering och dokumentation
- Äldres livskvalitet
- Rehabilitering och Habilitering

Sedan finns det några kurser för de som vill specialisera sig:

- Sjukvårdskunskap.
- Hälsopedagogik
- Vård- och omsorg vid demenssjukdom
- Specialpedagogik

och även andra kurser för de som vill specialiseras sig inom vården.

I detta ingår att lära sig en hel del svenska lagar och förordningar:

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling
SoL Socialtjänstlagen
HSL Hälso- och sjukvårdslagen
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Sekretesslagen
LASS Lag om assistansersättning
LAF Lag om allmän försäkring
AML Arbetsmiljölagen
AMF Arbetsmiljöförordningen
AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling
LYSH Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet
LFF Lagen om facklig förtroendemans ställning
Främjandelagen
LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring
Lag om jämställdhet
Arbetstidslagen
Ellagstiftningen
Lag om explosiva och brandfarliga varor
Strålskyddslagstiftningen
Lag om hälso- och miljöfarliga varor
Lag om kränkande särbehandling
Trafiksäkerhetslagstiftning
Brandlag
Plan- och byggnadslagstiftningen
Miljöskyddslagen
Tandvårdslagen
Lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst
Lag om allmän försäkring
och självklart svensk grundlag.

Grunderna i de flesta av dessa lagar, har barn och ungdomar med svenskfödda föräldrar fått lära sig från barnsben. Men det är inget som andra kan med automatik.

En av de viktigaste delarna i denna utbildning handlar om KOMMUNIKATION.

Det handlar om information, inge förtroende och respekt. Det handlar om "samtalsmetodik".

* syftet med samtalet ska vara tydligt och den gamla ska förstå vad personalen säger

* personerna ska kunna tala ostört

* att ha samma ögonhöjd och ögonkontakt (inte stå och titta ner på en person)

* tidsaspekten, hur lång tid samtalet kan fortgå

* att man lyssnar aktivt och förstår vad den gamla säger.

* personalen ska inte vara stressad, utan närvarande och uppmärksam under samtalet

* personalen ska vara kunnig att läsa av kroppsspråket

* personalen ska visa respekt för den gamles känslor

* personalen ska vara kunnig i att ställa de rätta frågorna, att fördjupa samtalet

* personalen ska inte avbryta då den gamla pratar

* personalen ska förhålla sig neutral, och inte ta upp sina egna känslor, religiösa övertygelser eller andra personliga åsikter

* personalen bör sammanfatta samtalet, så att båda är överens om vad som är sagt.

* personalen SKA bemöta den gamla med respekt oavsett sina personliga åsikter

För att kunna kommunicera med gamla i Sverige, MÅSTE man prata samma språk, inte bara kunna några enstaka fraser.

Åldringsvården handlar om att ta hand om multisjuka personer, som vilket ögonblick som helst kan insjukna akut och behöva specialistvård.

Det är de personer som går hem till de gamla som ska vara utbildade till att se och agera på de första tecken på försämrad hälsa.

Det är också undersköterskorna som ska utföra alla de vårdåtgärder som läkarna bestämt.

Det innefattar också HUR, NÄR och PÅ VILKET SÄTT varje enskild person ska få sin individuella hjälp.

Varje minut som personalen är tillsammans med en sjuk människa, så utför man mycket av de uppgifter som inte märks.

Personalen lyssnar, ser och registrerar alla olika intryck hos den gamle, för att på så sätt se om det tillkommit någon förändrig som behöver rapporteras till sjuksköterskor, om det behöver tillkallas ambulans m.m.

Allt detta ska noggrant dokumenteras och rapporteras korrekt. Vilket kräver kunskaper i att skriva svenska.

Detta kan vara skillnaden mellan liv och död för en gammal människa.

Så kalla inte arbetet med gamla sjuka människor för "ett enkelt arbete".

Hur ska någon utan denna utbildning (inkl. svenska på gymnasienivå) kunna sköta allt detta?
1 kommentar:

  1. Bra skrivet, helt korrekt. Det blir problem när det kommer personer som inte kan språk och inte förstår vad som krävs! Min bror är multi handikappad och det ställer till det när ABF skickar folk som måste söka! Det blir extra jobb för alla! Med intervjuer som upptar dyrbar tid av ALLT annat som måste göras eftersom jag tydligt kan se att på ett år finns det ännu större brister i alla instanser som kommunen har( inte bara kommunen). Det finns bara pengar till en enda sak! Allt annat sätts åt sidan. Hade nu min bror haft kvar Kommunen istället för privat kan jag med säkerhet säga att han inte varit vid liv idag!!! Kommunen (i Stömstad) håller kurser i att det inte är så viktigt med dokumentation! Det beror ju lite på behovet hos kunden, med tal o.s.v men det är klart att dokumentationen är viktig för att göra det bästa möjliga för den människa vi har att göra med.

    SvaraRadera