söndag 2 oktober 2016

Om Nordkoreansk TV i Sverige

Min vän Gunnar Olofsson får inleda detta inlägg. Gunnar har sammanställt ingressen och de tre bästa kommentarerna i kommentarsfältet från denna artikel i Avpixlat:

Då Mattias Karlsson (SD) nyligen mötte Anders W. Jonsson (C) i en debatt i SVT Aktuellt nämnde han bland annat det faktum att alliansregeringen öppnade upp Sveriges gränser på vid gavel för potentiella sexualförbrytare och terrorister – något som finns såväl svenskt som tyskt samt franskt m m facit på.

Se klipp från Aktuellt här.

Att man hänvisar till "strider mot principen om alla människors lika värde" är skrattretande.

Man får alltså inte kritisera att man inte har en enda aning om vem man släppt in i landet och samtidigt har ett par hundra tusen svenska pass varit på vift och det har bevisligen släppts in både kriminella och terrorister.

Man har inte alls generaliserat som hon sa utan man har bara sagt att kriminella, våldtäktsmän och terrorister släppts in.

Vilket vansinne...som sagt..."Principen om alla människors lika värde", är ingen officiell princip alls.

Det är inget annat än en pinsam felöversättning av FN-texten där man talar om att en lika mänsklig värdighet ska upprätthållas.

Man tar sig för pannan och inser att vi hjärntvättas så det löddrar ur skallarna.

SVT har så låga tankar om sina tittare att de inte tror att vi själva kan ta ställning till vad som sägs i en intervju eller debatt! Så frågan är faktiskt, varför ska vi betala licensen bara för att bli dumförklarade?

Så långt Gunnar. SVT skriver själva på sin hemsida om hur Public Service skall styras:

Så styrs public service:

Alla som sänder tv eller radio i Sverige lyder under radio- och tv-lagen. Den sätter de yttre ramarna för alla radio- och tv-sändningar.

SVT har utöver det även ett sändningstillstånd och anslagsvillkor som utfärdas av regeringen efter beslut i riksdagen. Nuvarande sändningstillstånd gäller till och med sista december 2019.

SVT:s sändningstillstånd säger att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda".

Anslagsvillkor utfärdas årligen. Där regleras organisationsfrågor, ekonomi och verksamhet som syftar till att utveckla och stödja tv-verksamheten, exempelvis webben.

I yttrandefrihetsgrundlagen förbjuds censur och förhandsgranskning. Därför måste varje tv-program ha en ansvarig utgivare som ansvarar för att programinnehållet stämmer med SVT:s sändningstillstånd och de lagar som reglerar verksamheten. Den person som anser sig vara utsatt för till exempel förtal av någon i ett program kan väcka åtal i domstol mot den ansvarige utgivaren."

Det går inte en dag, inte ett program, absolut inte en nyhetssändning, utan att SVT bryter mot sitt sändningstillstånd. Både SVT och SR (speciellt P1) är så extremt vänstervinklade att man tror sig befinna sig i Nordkorea om och när man tittar.

Jag släpper också in Karin som tidigare gjort gästinlägg på min blogg:

Public Service och politikerna inom Socialdemokratin och på vänsterkanten är de som cementerar rasismen i Sverige!

Deras existens är beroende på att de upprätthåller konflikterna mellan olika grupper i samhället.

Det är de som hela tiden delar upp de som bor i Sverige i kön, etnicitet och religiös tillhörighet. Samt helt frångår det "mantra" som de stöder sina argument på, nämligen "allas lika värde".

Att "värdegrunder" numera är inskrivna på många olika ställen, både i officiella sammanhang, på arbetsplatser och inom föreningsvärlden, visar att inte alla medborgare är "lika mycket värda", utan endast de som delar de styrandes värderingar.

Ordet "värdegrund" kan tolkas olika, beroende på vilka åsikter som avses. Alla människor har olika värdegrunder, helt beroende av en människas tidigare upplevelser. 

Ingen människa är den andra lik.

De vägrar att tala om sakfrågor, utan koncentrerar sig på att ställa människor mot varandra. 

De invandrare som assimilerat sig i Sverige och som försöker göra sin röst hörd ignoreras och tystas.

Det är inte "politiskt korrekt" att en invandrare kritiserar andra invandrares beteenden.

Att det finns invandrare från många olika länder, olika kulturer, olika religioner och med olika värderingar märks inte i medias rapporteringar.

Om vi ska kunna förändra det sociala klimatet i Sverige måste vi våga prata om värderingar, beteenden och åsikter.

Inte bara bland invandrarna utan också olika värderingar bland oss infödda svenskar.

För att kunna göra detta behöver också Public Service spegla ett mångfald av åsikter, kunskaper och värderingar.

Våga kritisera och ta debatter även om obekväma sakfrågor. Utan att snegla på vad politikerna har för åsikter.

Våga gå tillbaka till den tiden då pressens uppgift var att kritiskt granska makteliten, oavsett om det var politiker eller arbetsmarknadens parter.


Samma sak gäller könskvoteringar, vi kommer aldrig att bli jämlika om "makten" hela tiden delar upp oss i kön, istället för efter kompetens.Så långt Karin. Själv slutade jag helt att titta på svensk TV redan i maj 2015 men när man ser sådana klipp som klippet ovan då blir jag heligt upprörd och förbannad.

Hur kan detta få fortsätta utan att någon reagerar? Jag förstår inte.

Det fina med hela affärsidén med Public Service är att vi betalar för vår egen kommunistiska indoktrinering genom radio- och TV-avgiften till Radiotjänst.

Så här skriver radiotjänst på sin hemsida:
  • Alla hushåll/företag som äger, hyr eller lånar en tv-mottagare (exempelvis tv, digitalbox, video med kanalväljare, inspelningsbar dvd-spelare, dator med tv-kort) ska betala radio- och tv-avgift (enligt 2a § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst)
  • Tittar du inte på SVT? Du ska ändå betala radio- och tv-avgift.
  • Använder du bara tv:n för att spela spel eller titta på film? Du ska betala radio- och tv-avgift.
  • Använder du bara tv:n som en skärm till din dator? Du ska ändå betala radio- och tv-avgift.
  • Har du dålig mottagning? Du ska ändå betala radio- och tv-avgift.
  • Är du utländsk medborgare och enbart har fritidshus i Sverige? Har du tv-mottagare i fritidshuset ska du betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.
  • Du får ha hur många tv-mottagare som helst i hushållet, men behöver bara betala en radio- och tv-avgift. Till ett hushåll räknas de personer som bor och är folkbokförda på samma adress och ingår i familjegemenskapen. Till hushållet räknas också t.ex. fritidshus, husvagn eller tillfällig bostad på annan ort.
  • Radio- och tv-avgiften är lika för alla hushåll. Det finns alltså ingen student- eller pensionärsrabatt.
När man betalar för en tjänst ingår man ett avtal med leverantören, i detta fall Public Service, att man får den tjänst man betalar för. I fallet Public Service är det flagrant uppenbart att vi inte får den tjänst vi betalar för och som Public Service sändningsrätt säger; "opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda"."

Följaktligen borde det vara så att eftersom tjänsteleverantören brutit sin del av avtalet så borde betalningsskyldigheten att upphöra med automatik eftersom en part brutit avtalet. Så gäller i övriga samhället, får man inte den tjänst man beställt skall man heller inte behöva betala för den.

I kommunistdiktaturens Sverige där hela samhällsapparaten är infekterad av kulturmarxism så ses det dock som självklart att medborgarna skall tvingas betala för sin egen kulturmarxistiska indoktrinering även om man aldrig använder sin TV till annat än att titta på fria oberoende kanaler och Bluerayfilmer som i mitt fall.

Hur skall man bedriva en process mot denna djupt oetiska, orättfärdiga och brottsliga avgift som heter radio- och TV-avgift? Går det överhuvudtaget?

Jo, det finns bara ett sätt att gå via riksdagen då hela eländet regleras i  2a § lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Endast riksdagen kan ändra eller stifta lagar. Men inget parti verkar villigt att driva frågan i riksdagen.

Ett annat alternativ vore såklart att samtliga chefer och journalister på SVT och SR avskedades omedelbart och att en genomgripande reform av Public Service tvingades fram genom politiska direktiv. Hela reformen skulle kunna ledas av Janne Josefsson som är Sveriges enda trovärdiga journalist i mainstreammedia.

Att detta sker så länge den korrumperade sjuklövern styr landet kan vi ju bara drömma om.

Globalisterna äger den politiska adeln som korrumperats genom löften om makt eller kanske pengar. De äger all massmedia i landet utom alternativ media. De kontrollerar att endast de budskap som stödjer agendan för NWO skickas ut i etern genom en journalistkår som inte har ett smack med journalistik att göra.

De hotar och förföljer oliktänkande som vill ha demokrati och vill att regeringsformen efterlevs genom att starta drev mot enskilda personer i syfte att få dem avskedade från sitt jobb. Jag själv är ett utmärkt exempel på detta. Drevet mot enskilda i Folkets Demonstration, t.ex. Annelie Sjöberg är bevis på att vi lever i en diktatur.

När jag tänker efter, så känns det faktiskt lockande att flytta till Nordkorea. Då vet man vad man får och slipper frustrationen att känna sig bedragen och förbannad varje gång man sätter på TV eller radio.

Public Service är en perfekt kopia av "Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda", även Propagandaministerium, RMVP, (Ministeriet för allmänhetens upplysning och propaganda) som var en myndighet i Nazityskland som arbetade med att tillämpa den nationalsocialistiska ideologin i hela det tyska samhället.

Generellt kallades denna strävan Gleichschaltung, "likriktning".

Den tyska pressen och kulturlivet var till stor del direktstyrda av ministeriet, även om andra organisationer hade överlappande uppgifter, något som var mycket vanligt i Nazityskland.

Ministeriet grundades 1933 av Adolf Hitler och leddes under hela sin aktiva tid av Joseph Goebbels.

Likheten mellan socialdemokratin och nationalsocialismen är också slående. Båda är socialistiska ideologier och har väldigt mycket gemensamt. Något jag skrivit om här.

Självständigt tänkande och upplysta människor är för det första inte socialdemokrater, eller vänster överhuvudtaget, och vet att socialdemokratin har tydligt spårbara bruna rötter. Rasbiologi, koncentrationsläger, stjärnan för att märka judarna också vill jag minnas och de tyska järnvägstransporterna genom Sverige under kriget. Alla är innovationer från Socialdemokratin.

Löfvén beskyller SD för att ha bruna rötter trots att SD rötter är borgerliga och har inget med socialism att göra. Läs här fakta om SD rötter.

Är det bara jag som ser att Public Service är just ett svenskt RMVP där Jan Helin är Goebbels motsvarighet i Sverige, idag? Vem Hitlers motsvarighet är får ni räkna ut själva.

Jasenko Selimović (L) skriver här: "I länder där man inte låter folk göra detta val, där varje tv-deltagare sanktioneras av någon Jan Helin, där slutar människor tänka själva. För Jan Helin har tänkt åt dem. Sådana samhällen är osunda."

De s.k. journalisterna är inget än anställda i detta ministerium syftande att få folk att inte tänka själva så att kommunismen kan frodas. Min avsky mot journalisterna är bottenlös, något jag skrev om här. Läs gärna detta inlägg också.

Läs också artikeln här ur GP med titeln "Public Service bristfälliga normkritik".

Det är dags att storstäda i Sverige. Något jag skrev om här. Att delta på Folkets Demonstration är en bra början.1 kommentar: