torsdag 13 oktober 2016

Om en fest som är slut - Gästinlägg

Min vän Gunnar Malmström är tillbaka med ännu ett gästinlägg:

Nu är festen slut, verkligheten tittar såväl in som ut!

För huvuddelen av de svenska kommunerna stundar bittra tider. Migrationscirkusens konsekvenser kryper djupare och djupare in i statens och kommunernas utgiftskonton och kommer så att fortsätta och öka under åratal framöver.

Regeringen Löfven kommer konsekvent att tippa över större och större ekonomisk börda på kommunerna för migrationen under den tid som återstår fram till valet 2018.

Nästkommande regering kommer att tvingas fortsätta kräva mer och mer större och större ekonomiska pålagor för de svenska kommunerna, den stora frågan är var går smärtgränsen när ett antal svenska kommuner hamnar på ekonomiskt obestånd.

Malmö är i praktiken ett fullständigt konkursbo sedan många år tillbaka. Utan kommunala utjämningsbidrag på över 5 miljarder årligen och statliga subventioner hade Malmö överhuvudtaget inte existerat 2016.

Landskrona står på tur att hamna i samma situation.

Regeringen Löfven för att inte i verklighetens namn mena hela 7-partiklanens nonchalans under mer än 12 år att skapa och enas över konsekvensanalyser gällande för migrationens positiva som negativa återverkningar på statlig, regional, landstings, kommunal ekonomi och övriga sociala och arbetsmarknads konsekvenser.

Inte en enda rad eller tanke går att finna inom regeringens kansli.

Inte en enda rikspolitiker i Sveriges land inom 7-partiklanen kan undkomma den bistra verkligheten att larmsignaler i ökande ton och styrka under tiden från 2008 och fram till dags dato 2016 framförts till rikspolitiker och till regeringen.

Nu är festen slut, de ekonomiska och sociala konsekvenserna kommer att rulla in med förödande kraft, en kapitalförstöring i gigantiska proportioner lurar runt hörnet och kommer att kräva sin tribut.

Hundratals byggnader, hotell, äldreboenden, vandrarhem, herrgårdar och mängder av andra byggnader som sammantaget byggts om för flyktingmottagning och asylboende i Sverige kommer att stå tomma, omöjliga att användas till annan verksamhet utan ytterligare ombyggnad som kan anpassas till turism och hotellverksamhet eller annan boendeform, kommunernas kassor är tomma, kommunerna har fullt upp med att dras med de ekonomiska konsekvenser staten rullat över på kommunerna .

Kommunerna står nu inför nästa åtagande och problem att bygga modulhus.

Kommunerna får ett övergångsbidrag som på intet sätt kommer att motsvara kommunernas kostnader ekonomiskt eller socialt för ensamkommande män.

Män som i praktiken inte är ensamkommande utan familjefäder med fru och barn och där männen tagit sig till Sverige i syfte att uppnå flyktingstatus och därmed uppehållstillstånd och därefter ansöka om återförening med familjen och närstående släktingar.

Verkligheten om de ensamkommande männen har medvetet förnekats av 7-partiklanen.

Kommunerna går på knäna och bygger extremt dyra modullägenheter som ungkarlslägenheter. Modulhusen omfattas dessutom enbart om tillfälliga bygglov av all galenskap och kortsiktighet.

Behovet om några år kommer att omfatta en enorm brist på tre till femrumslägenheter över hela landet utöver de brister på cirka 400 tusen lägenheter och bostäder som tidigare redovisats. plus ett enormt tryck på skolor, sjuk- och tandvård och övriga logistiska behov inom en arbetsmarknad där de enkla jobben som inte finns förblir en utopi för hela 7-partiklanens riks och kommunpolitiker.

När och om de ensamkommande männens familjer kommer att återförenas i Sverige.

Ansvaret ligger tyvärr i många fall inte enbart på rikspolitikerna, allt för många regionala politiker inom kommunerna har en betydande del av ansvaret för att hela migrationshaveriet på alla plan är ett faktum.

De sociala och ekonomiska konsekvenserna inom åtskilliga kommuner beror på en kortsiktighet bortom all form för sunt förnuft och i många fall på kommunernas politiska ryggdunkares och smilfinkars politiska beteenden.

Priset för den taktiken kommer obönhörligen drabba kommunernas invånares framtida livsbetingelser i många fall på grund av en ökande arbetslöshet och nedmontering av den sociala välfärden.

Det kommer helt enkelt inte att finnas ekonomiska resurser att upprätthålla arbetstillfällen och social service och välfärd inom kommunerna.

Hur situationen kommer att totalt verka inom en tidsrymd av bara två år är i stort omöjlig att förutse, utöver att de sociala och ekonomiska negativa konsekvenserna kommer att fortsätta och dessutom öka i en omfattning som kan komma och innebära mer eller mindre totalt kaos och med risk för anarki om inte regering och riksdag inser allvaret i den verklighet som råder i landet.
5 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. När "ensamkommande" diskuteras, så måste också den genom dessa män ENORMA GIFTERMÅLSTRAFICKINGEN tas upp. Taxan idag avseende Tyskland, Holland, Belgien för familjer som säljer sin dotter/sina döttrar (månggifte är vanligt) till (ensamkommande) män med uppehållstillstånd i Europa, är f n enligt resp lands gränspolis 100000 euro, förutsatt att mannen kommer till MÖ för att göra flickan gravid. Flicka, därför att männen kräver en "oskuld", d v s en flicka på 12-14 år. Ibland har transaktionen startat innan mannen började sin resa, och då ankommer ofta en 13/16-åring gravid och med ett barn på 2-3 år. Emellertid reser mannen tillbaks till sitt européiska land och söker om inresa för familj när graviditéten konstaterats. Väl vetandes att ingen i myndighet i landet kontrollerar när äktenskapet ingicks. När flickan ankommer, så skall hon göras gravid omedelbart och när detta är klart erhåller mannen en lyxmercedes från flickans/flickornas familj.

  I nämnda länder sker detta 100-tals ggr per år, men mörkertalen är avsevärda, då PK hindrar att omständigheterna påtalas.

  Hade det handlat om liknande med t ex Moldaviskor eller Ukrainskor inblandade, så hade etablissemanget "gått bananas".

  Det värsta är, enligt Tysk polis (som kom företeelsen på spåren för ett par år sedan), att när dessa flickor efter ett antal graviditéter "blivit för gamla", så görs en ny affär med en familj som har en "oskuld" att gifta bort. Den gamla frugan skiljer man sig från på några minuter, och hon lämnas ofta ensam med ev flickor (som ju är utan värde), medan mannen skickar ev pojkar (som han äger) till sitt land i MÖ för fostran hos föräldrar/syskon (med bibehållna bidrag förståss)

  Nu törs ingen i Europa ta tag i denna människohandel.

  RÄKNA MED ATT LIKNANDE DÖLJER SIG I INVANDRING TILL SVERIGE och när barn med invandraranknytning försvinner i Sverige.

  SvaraRadera
 3. Rörande dessa byggnader som gjorts om för flyktingmottagning är det är himla trist att en investering inte ger något tillbaka dvs spendera på ombyggnad och sedan använda väldigt lite ...dock även i läget att byggnaderna fortsättningsvis hade använts för flyktingmottagning hade ingen vinst genererats utan mottagandet för övrigt hade kostat mycket mera och ju mer vi kan minska kostnaderna desto bättre..

  Så att bara låta byggnaderna stå obebodda är mycket billigare än att ta emot flyktingar där.....
  så länge de tomma byggnaderna skapas av de minskade volymerna.....
  skulle man komma på att skapa nya byggnader för mottagandet kan man ju undra hur det står till under hatten.....
  Men visst borde en del av byggnaderna kunna användas för att hysa ungdomar som inte vill bo hemma längre.....

  SvaraRadera