måndag 3 oktober 2016

Om arbetslösheten och utanförskapet för utrikesfödda - Gästinlägg

Ett gästinlägg av Göran Andersson som inte tidigare skrivit på min blogg. Över till Göran:

Hur kan Sverige lösa arbetslösheten och utanförskapet bland utrikesfödda och flyktingkrisen i Sverige?

Det var väldigt simpelt att helt okontrollerat släppa in 150.000 migranter som söker asyl. Och Gud vet hur många illegala och transitmigranter som finns i Sverige. (Löfven kallar det för att ha tagit ansvar...)

Det blir ett enormt städjobb att köra Sverige ur diket. Sverige har sedan tidigare 800.000 stycken i permanent utanförskap p.g.a. obefintlig integrationspolitik.

En normalt funtad som kört i diket stannar inte där - men det vill Löfven (S) och Alliansen. De vill stanna i diket, plåstra om lite sår, för att sedan köra vidare nerför slänten med öppna gränser och INTEgration.

Normalt funtade lägger i backväxeln eller ringer bärgaren för att få hjälp med att backa ur diket (tar hjälp av andra länder för effektiv repatriering).

Hur kan Sverige backa upp på vägen igen? Hur kan reversering ske? Hur kan många av de misstag som gjorts rättas till?

Det gäller att premiera återvändande till hemländer som inte längre är i krig för alla icke självförsörjande. (Danmark har t.ex. nyligen inlett denna process för Somalier.)

Retroaktiva krav på självförsörjning och kraftigt minskade bidrag till alla som fått PUT kan underlätta reverseringen av systemfel som gjort Sverige till favoritland bland migrantsmugglare.

Det kan hjälpa migranters hemländer att få tillbaka sina medborgare som idag är fast i icke produktivt bidragsberoende att återuppbygga och bidra med sina erfarenheter från tiden i Sverige.

Det avgår minst fem fullsatta plan varje vecka till t.ex. Irak och Somalia.

Omedelbart indraget PUT/medborgarskap för alla bidragstagare som flyger på semester till det land "de flytt ifrån" är en effektiv åtgärd för att återställa verklig godhet med insatser till verkligt utsatta.

Detta ligger i linje med FNs flyktingkonvention III kap art 1 c § 5 men följs inte i naiva Sverige.

Istället betalas socialbidrag ut till tiotusentals bidragsmigranter som förbrukat sin flyktingstatus.

Retroaktiva krav på att styrka identitet som angavs vid asylansökan måste ske.

Det är ett faktum att 90% slängde eller saknade ID handlingar innan de passerade Sveriges gräns (innan gränskontrollerna infördes) och att många använt falska pass.

Asylrätten är förlegad och måste omprövas, den tar inte hänsyn till olika länders bidragssystem.

Ett homogent hjälpsystem som värnar samma hjälp till alla verkliga flyktingar måste utgöra grunden och det måste synkroniseras med FNs kvotsystem som även det är förlegat. Bygg vidare på kvotsystemets säkerställning av flyktingstatus.

Definitionen av kvotsystemet måste förnyas: Likavärdesprincipen måste gälla när det gäller kvotflyktingar. Samma satsning per flykting oavsett land.

Det viktiga är inte var hjälpen sker utan hur många verkliga flyktingar som erbjuds värdig hjälp.

Människovärdet ska värnas - inte vissa länders inbillade godhet som leder till diskriminering.

Bidragsmigration måste bekämpas. Verkliga flyktingar måste hjälpas.

Utan att stjälpa Sveriges välfärd som möjliggör långsiktig godhet.

Daltande i diket gör bara läget värre.

Sverige måste agera som man skulle agerat om man kört i diket.

Så långt Göran. Jag avslutar att länka till en video som manar till eftertanke och inte minst till handling. Min kommentar:

Detta är ett problem, landets största problem, och den politiska adeln låter problemet växa dag för dag med hundratals individer.

Ingen vågar ta ordet repatriering i sin mun, än mindre göra något åt problemet. SD antyder det, men inget mer. Men spelar roll, ingen lyssnar ju ändå på Sveriges största parti SD i diktaturens Sverige.

Om badkaret svämmar över är det ingen idé att försöka begränsa skadan innan man stängt av kranen.

Sen måste man samla upp vattnet och bli av med det. Först då kan skadan begränsas. Vanlig hushållslogik som alla borde kunna förstå. Men inte sjuklövern.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar