tisdag 17 maj 2016

Om Sionism

Sionism är ett begrepp många slänger sig med utan att egentligen förstå vad det innebär. Jag är ingen expert på området men jag har så många andra gånger en uppfattning. Och det är ju min uppfattning och resultatet av mina egna analyser jag skriver om på min blogg. Och jag påstår aldrig att det jag skriver är sant. Bara resultat av min egen analys.

Jag har tidigare kortfattat skrivit om Israels historia här och bakgrunden till konflikten mellan Israeler och Palestinier (samt varför Islam grundades år 691) här.

Sionism är dels en judisk nationalistisk rörelse som hade som mål skapandet av en Judisk nationalstat i Palestina, det historiska hemlandet för judarna (Hebreiska: Eretz Yisra'el, "The Land of Israel).

Fastän Sionismen hade sitt ursprung i Östra Europa och Centraleuropa under den senare delen av 1800-talet, så är Sionism på många sätt en fortsättning på den gamla anknytningen för Judarna och den Judiska religionen till den historiska regionen Palestina, där en gång kullarna i det gamla Jerusalem kallades för Sion.

Kristen sionism, eller som rörelsen också på kallas, restorationism - även känd som kristen primitivism, står bakom uppfattningen att Gud har en plan för Israel och att kristendomen skall återställas till hur det var under den apostoliska tidsåldern, såsom den är beskriven i Nya Testamentet och tidigare kristna skrifter.

Christian Zionism is a religious belief among some gentiles of the Christian faith that the return of the Jews to the Holy Land and the restoration of a physical Israel is in accordance with biblical prophecy. 

Furthermore, Christian Zionism is motivated by a biblically based religious conviction that the Jewish people are still God’s chosen people and are entitled to possess the land of Israel for all time. This belief is based on a specific interpretation of Scripture.” 

Christian Zionists generally believe Israel’s return to their Promised Land is fulfilling dozens of Bible prophecies from the Old Testament. They believe this is an indication that God is setting the stage for the events that will take place during the future seven-year period commonly called the Tribulation. 

For that time period to take place, Israel must be a nation again and in control of Jerusalem. Since 1967 this has been the case concerning the modern state of Israel. 

English scholar Paul Wilkinson says,  

“Christian Zionism is an umbrella term under which many Christians who support Israel have congregated. . . . I believe that Christian Zionism, properly defined, incorporates the following key elements: 

1. A clear, biblical distinction between Israel and the Church. 
2. The any moment, pre-Tribulation Rapture of the Church. 
3. The return of the Jews to the land. 
4. The rebuilding of the Temple. 
5. The rise of the Antichrist.  
6. A seven-year period known as the Great Tribulation. 
7. The national salvation of the Jews. 
8. The return of Christ to Jerusalem. 
9. The thousand-year reign of Christ on earth.” 

Wilkinson’s description is what American Christian Zionism has become. 

Källa: The Case for Zionism: Why Christians Should Support Israel av Thomas Ice

Varför visar då "kristna" sionister total brist på empati gentemot palestinska och andra kristna i Mellanöstern? Svaret är att de står mer bakom den sionistiska saken än kristendomen.

Se detta filmklipp.

Faktum är att de inte är mer kristna än judendomen (judendom erkänner inte Jesus som Jesus Kristus, Guds son). Sionismen är därför inte en del av deras kristendom utan snarare är "kristendomen" en del av deras sionism. Därför är kristen sionism en typ av judendom, och i grunden är deras synkretism (kompromissartad sammanjämkning av olika religiösa läror) bara en särskild (och kättersk) typ av judendom.

Det finns också många som hävdar att kristna absolut inte skall stödja staten Israel. Som i artikeln med titeln Christians Should Not Support The Zionist State Of Israel.

Ett talande citat från den senare artikeln: 

Don’t let the Zionist media fool you. There are hundreds of thousands of fervently anti-Zionist ultra-Orthodox Jews throughout the world, and we will never surrender to the Zionist idea…… Even secular Zionism has been a catastrophe for the Jewish people, but religious Zionism, combining two opposites into an unstable mixture, is leading the Jewish people to moral depravity. It is the complete inverse of the Jewish mission to be a light to the nations and bring peace to the world.

 – True Torah Jews

Den mörkare sidan, som också benämns "Sionism" av många, är den kabbalistiska rörelsen, eller politisk sionism, som är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar från judendomen.

Politisk "sionism" föddes som begrepp i Wien 1892-01-23 då Nathan Birnbaum för första gången använde begreppet "sionism" vid ett diskussionsmöte som genomfördes där och då.

Historien avseende politisk sionism börjar 4 år senare när Herzl´s Judenstaat (The Jewish State) presenterades vid den första zionistkongressen i Basel 1897.


Birnbaum själv beskrev vad han menade med begreppet i ett brev daterat 6 november, 1891:

establishment of an organization of the national-political Zionist party in juxtaposition to the practically oriented party that existed until now.

Politisk sionism har blivit en stor grupp Gudsförnekande och satansdyrkande individer som kallar sig sionistiska judar, Dönmehjudar, a.k.a. "Satans Synagoga".

Denna artikel med titeln Who are the Illuminati? av Dr. Henry Makow ger en utmärkt bakgrund.

Dönmeh (Turkiska: Dönme) refererar till en grupp av kryptojudar i det Ottomanska imperiet vilka konverterade officiellt till Islam, men sägs ha bevarat sin ursprungliga tro. Rörelsen var historiskt centrerad i Salonica. Gruppen uppstod under och efter eran av Sabbatai Zevi, en Judisk kabbalist som levde under 1600-talet och som utnämnde sig själv till Messias, och så småningom konverterade till Islam för att undgå bestraffning av sultan Mehmed IV (1642-1693). Läs även här.

Citat från senast länkade artikeln:

Gershom Scholem, the seminal historian of Jewish mysticism, makes an even bolder claim. He argues that the split between outward orthodoxy and secret heresy, which characterized Shabbetai Tzvi’s followers, destroyed the unity of their Jewish identity from within. This, combined with the trauma caused by the false messiah’s apostasy, was one of the decisive factors which explain the disintegration of traditional Judaism and the onset of modern Jewish history.

Efter Zevi hade konverterat till Islam följde andra judar hans exempel och blev Dönmeh. Sedan 1900-talet, har assimilerade Dönmeh förenat sig med andra grupper och de flesta har assimilerats in i det Turkiska samhället. Det var de som störtade den Ottomanska sultanen 1908 och deklarerade Turkiet som en sekulär stat enligt denna artikel av Henry Makow, Ph. D.

Vår egen Mehmet Kaplan är enligt uppgift i denna artikel en Dönmeh, vilket kan förklara alla hans resor till Turkiet då Erdogan också är en Dönmeh.

Artikeln är i sin helhet (med alla länkar) en ambitiös historisk redogörelse över de judiska avfällingarna i Dönmeh och vad de står för. Länkarna i artikeln säger sig också förklara det jag brukar kalla globalistagendan och vad som ligger bakom massinvandringen till Europa. Jag påstår inte att allt är sant, men intressant läsning är det.

Se nedanstående video som ger en bra historisk bakgrund.


Wahhabismens fader Muhammed Ibn Abdul Wahhab härstammade också från en familj av Dönmehjudar. Jag klipper in ett uppseendeväckande citat från artikeln länkad ovan nedan:

Dagens härskare i Saudiarabien är alltså ättlingar till falska judar (judiska kabbalister, Talmudister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank, det vill säga Satansdyrkare) tillhörande Satans synagoga, och frågan är inte om den kabbalistiska Satansläran lever kvar i Saudiarabien och i den övriga världen (vilket den gör) utan vilka konsekvenser det har fått (fortsättningsvis kommer att få) för den muslimska världen och för västvärlden med alla dess befolkningar

Jag avstår från att citera mer från artikeln länkad ovan utan uppmuntrar egen läsning och egna slutsatser.

Mina slutsatser då, det är ju de jag inledde att skriva att jag skulle ge, men egen analys. Som jag skrev är jag Sionist i betydelsen att stå bakom den judiska staten Israels rätt att existera liksom det judiska folkets rätt till en egen stat. Jag är semit i ordets ursprungliga betydelse då jag stödjer semiterna, ättlingarna till stammen Juda, de äkta ursprungliga judarna. De har rätt till en egen stat. Något jag skrev om här där jag också lät Jack Otto tala om Khazarerna också. Hur är då sambandet mellan dessa grupper?

Elhaik Elhaik, är en nu 36-årig Israelisk Jude från Beersheba som doktorerat i molekylär evolution på universitetet i Houston. Ett citat från denna artikel:

In “The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses,” published in December in the online journal Genome Biology and Evolution, Elhaik says he has proved that Ashkenazi Jews’ roots lie in the Caucasus — a region at the border of Europe and Asia that lies between the Black and Caspian seas — not in the Middle East. They are descendants, he argues, of the Khazars, a Turkic people who lived in one of the largest medieval states in Eurasia and then migrated to Eastern Europe in the 12th and 13th centuries. Ashkenazi genes, Elhaik added, are far more heterogeneous than Ostrer and other proponents of the Rhineland Hypothesis believe. Elhaik did find a Middle Eastern genetic marker in DNA from Jews, but, he says, it could be from Iran, not ancient Judea.

Elhaik writes that the Khazars converted to Judaism in the eighth century, although many historians believe that only royalty and some members of the aristocracy converted. But widespread conversion by the Khazars is the only way to explain the ballooning of the European Jewish population to 8 million at the beginning of the 20th century from its tiny base in the Middle Ages, Elhaik says.

Artikeln har skapat en animerad debatt mellan vetenskapsmän (vilket framgår av artikeln) som jag inte är rätt person att lägga mig i och ger inga direkta svar på sambandet. Det verkar dock som att Elhaik stödjer det som Jack Otto talade om. Det kanske inte finns något samband?

Fullt klart är i alla fall en separation i tid. Elhaik säger att Khazarerna konverterade till judedomen på 700-talet (av politiska skäl enligt Jack Otto) och migrerade till östra Europa på 13/14-hundra talet. Sabbatai Zevi levde och verkade i mitten av 1600-talet. Läs denna ambitiösa redogörelse av Graham Pick om Khazarernas rike.

Denna bok är en mycket bra redogörelse över historien om "satans synagoga" från år 740 fram till idag.

I ordets andra bemärkelse av Sionism, alltså den kabbalistiska rörelsen med Gudsförnekande och satansdyrkande individer som gör allt just nu för att skapa så stora motsättningar mellan oss i väst och muslimer så de kan starta ett tredje världskrig, ja då är jag självklart starkt emot och menar att denna rörelse är det största hotet som världen står inför just nu. Det är inte muslimerna. Hotet är lika stort mot den muslimska världen som mot oss i västvärlden. Ett citat från denna artikel från 2011.

It's easy to get distracted, to blame capitalism or socialism and reduce the debate to that. The debate is between God and Lucifer and the people who represent them. 

The Illuminati represent Lucifer and they have pretty much taken over. They control the banks and corporations, the government, education and the mass media. We are in the late stages of a long-term conspiracy.   

But if Turkey can throw off their bondage, perhaps we can too. The first step is to identify the foe and not be distracted by their stratagems.

Ordet individer är ett nyckelord. Det är inte folk (judarna) eller staten Israel som ligger bakom "New World Order". Det är individer, extremt mäktiga individer, över hela jorden med intressen i finanssystemet. Läs här. Några verkar här i Sverige genom att infiltrera media och politiken med målet att krossa Europas nationalstater och införa en ny världsordning med totalitär kommunism som ideologi.

De vapen de använder emot oss känns nog igen i bilden nedan. Tolka inte Davidsstjärnan som judarna bara.

Det viktiga, och mitt huvudbudskap, är att det handlar om individer, låt vara extremt mäktiga, inte stater eller folk. Vågar vi inte prata om deras ondskefulla agenda och identifiera vilka de är så kommer de att vinna då vi inte vågar se, lära oss mer eller prata om detta.

B'nai B'rith är den frimurarloge Angela Merkel är medlem i och fick guldmedalj av i mars 2008. Självfallet vill de lägga all skuld för NWO på judarna. Läs här, Citat från länkad artikel:

"While claiming to represent "the interests of the worldwide Jewish Community" the B'nai B'rith is in fact a Masonic Order that represents British Freemasonry, and shifts blame for its Luciferian "world government" agenda onto Jews in general. Thus while pretending to fight anti- Semitism, it actually puts Jews in jeopardy.

The B'nai B'rith has no mandate to represent the Jewish people. But by equating opposition to the globalist agenda with anti-Semitism, it ensures that Jews are blamed for the emerging New World Order."

Läs denna artikel med titeln "frimurarna ligger bakom Sveriges undergång". Artikeln är mycket välskriven och viktig så missa inte den!

En vän som heter Jan-Ola Gustafsson skrev:

B´nai B´rith är det sionistiska ordenssällskap ("Förbundets söner") som är besatta av iden att återskapa det "Greater Israel" som omnämns i Bibeln (1. Mos., kap.15, v. 18-21) då Gud gjorde ett förbund med Abraham om att hans efterkommande skulle få "löfteslandet" OM de höll de bud och stadgar som ingick i överenskommelsen.

Under hela sin existens har "israeliterna" brutit överenskommelsen på olika sätt och därmed aldrig kommit i besittning av detta "löftesland".

Emellertid har i modern tid den sionistiska rörelsen (nyskapad 1897 av Theodor Herzl) som mål att återskapa området under sionistisk kontroll.

De har i vanlig ordning i olika krig andra som slåss för deras sak och på deras uppdrag, bl. a. IS/Daesh för att göra grovjobbet och sedan avpolletteras. Googla på begreppet Greater Israel och The Kivunim Plan och jämför kartan med beskrivningen i bibelstället ovan. 

Vad omvärlden inte vet, men som en hedervärd jude (antisionist) lärde mig för många år sedan är att de blå ränderna i Israels flagga symboliserar floderna Nilen och Eufrat som nämns i Bibeln och med SIONISTERNAS emblem för herraväldet där emellan. Flaggan är horisontell men är från början den sionistiska rörelsens standar (som är veritikalt och där floderna då får sina rätta nord-sydliga riktningar.

Flaggan har ingenting med den judiska religionen eller "vanliga, icke-sionistiska judar att göra. I så fall skulle den ha haft en Menorah (sjuarmad ljusstake) i mitten.

Sionsternas standar kuppades igenom som nationalflagga för den nya staten av den provisoriska regering som tillträde omedelbart efter statens skapande 1948. 

De Torah-trogna judarna som representerar den judiska religionen (sionisterna är ateister, etnocentriker och rasister) tar avstånd från sionismen och anser att den är ett trots mot Gud, ett trots som fortsätter den kedja av brott mot den ursprungliga överenskommelsen i Första Mosebok som skapat otaliga problem för detta folk genom tiderna. Kolla gärna deras hemsida www.nkusa.org

På nätet finns också en bok i pdf som heter "Holocaust Victims Accuse" och är skriven efter andra världskriget av rabbinen Moshe Schonfeld som berättar hur den sionistiska världsorganisationen samarbetade med Nazityskland med resultat att judarnas lidande under VK2 skulle bli medlet för omvärldens skuldkänslor som skulle påskynda acceptansen för bildandet av staten Israel (som f.ö. var planerad REDAN UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET! genom den s.k. Balfourdeklarationen som sionistiska bankirer fick i utbyte mot hjälp med finansieringen av brittierna utlovades USAs inträde i världskriget.

Palestina blev vid krigsslutet ett brittiskt mandat i samband med uppdelningen av det osmanska väldet som under kriget var allierat med Centralmakterna (Tyskland och Österrike-Ungern)."

Lyssna också på detta tal nedan från 1961 av Benjamin Friedman. En intressant historiebeskrivning av ett primärvittne som var med.De kan fortsätta att arbeta för sin efterlängtade nya världsordning utan att möta motstånd överhuvudtaget. Vilken framtid går vi då till mötes? Tja, framtiden är redan här och den ser extremt mörk ut. Ingen framtid jag vill ha i alla fall.

I sin bok “The Messianic Idea of Judaism” från 1971, skriver professor Gershom Scholem om den Sabbatiska (kabbalistiska) rörelsen och om hur många framstående rabbiner och framgångsrika judar efter det 19,e århundradet blev satta eller valda till höga positioner i samhällena. De var välkända forskare, filosofer, internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter:

“Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling som kommer från Sabbatais proklamation att han var messias.

Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala rörelsen och den judiska reformationen under 1900 talet, när nihilismens gnistor slutat att existera. Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen inte hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och central Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under det 19:e århundradet.

En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att dessa personer inte välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall inte heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande”

Professor Gersom Scholem vädjan till kabbalisterna:

Utvecklas fridfullt och förstör inte världen. Shalom

Jag avslutar detta inlägg med att släppa in David Fredin igen som gjord många tidigare gästinlägg på min blogg. Över till David:

TILL ALLA MINA ISRAELVÄNNER PÅ FACEBOOK

Jag har till och från märkt hur termen sionist felaktigt används inte bara av våra arabiska, muslimska fiender. Utan hur svenska bloggare anser att en Ny Världsordning, kulturmarxistisk sådan, är "sionistisk styrd". 

Jag stötte på en sådan kristen blogg, kallad "Laglöshetens Hemlighet", nedan har jag kopierat mitt genmäle. Det vore bra om ni läste den långa texten för att bli bekant med problemet som tornar upp sig på nätet, - och då är det bra att ha svar på tal.

Med vänlig hälsning David Fredin, Esq.

MIN KOMMENTAR TILL BLOGGEN ”LAGLÖSHETENS HEMLIGHET” SOM SKRIVER FELAKTIGT OM SIONISM

Tack för en snabb kommentar till mitt genmäle.

Som svar till min kritiska kommentar skrev ni att: ”vi här på bloggen har i vart och vartannat inlägg har förklarat kopplingen mellan sionism, kommunism, frimureri, globalism, frankism eller med ett annat ord kabbalism och satanism”.

Ja det har ni och det med råge. Men ni gör misstaget att ni sammanblandar dessa onda mäns planer, dessa marxister i det förflutna som använt sionist-termen efter sitt syfte med dagens aktörer, som är internationaliser och sätter dessa bägge grupper i sambad med patriotiska sionister.

Sionistbegreppet ni vantolkar på bloggen "Laglöshetens hemlighet" är inte den bibliska förståelsen av sionism, inte heller flertalets judars målsättning.

Vissa amerikanska judar i USA som var kommunister på 1920-talet, beskrev sig som sionister. Men detta faktum betyder inte det att dessa kommunisters "sionism" var identisk med dagens sionism, eller ens den typ av religiös sionism som fanns i dåtiden, på 1920-talet.

Ni skriver i svaret till mitt genmäle, att ni från bloggen ”Laglöshetens hemlighet”, även att förklarat hur dessa globalister "sprider sitt sionistiska gift överallt i världen". Men ni gör felet i att ni inte vet om en sund sionism utan kastar ut ungen med badvattnet.

Ni bör inte skriva som ni gör nämligen felbeteckna företeelser som sionism, därför då drabbas vi sionister som är motståndare all typ av New World Order.

Ni borde på er blogg "Laglöshetens Hemlighet" i ärlighetens namn förklara att termen ”sionist” kidnappats av icke-sionister ja även Israels fiender, muslimerna. Hela arabvärlden är ju full av våra motståndare som fel-definierar sionism, muslimer åberopar Sions Vises Protokoll bland annat, möjligen en produkt av kommunistjudar i tsar-Ryssland eller som ofta antagits en produkt av tsarens hemliga polis?

Om in på här på bloggen, ”Laglöshetens hemlighet”, beskriver sionism som ni gör som ond, hjälper ni inte oss sionister som är emot all form av ”One World Governmet” och kulturmarxism.
Ni gör det istället svårt för oss att verka. Vi får två fronter att konfrontera. Era blandade argument samt muslimernas inflytelsesfär.

I en dokumentär jag såg berättade en av huset Rothschilds representanter, Jakob Rothschild, hur han stöttade en Palestinsk stat, en tvåstatslösning. 

Skulle ni på bloggen kalla Jacob R. för sionist? I vart fall inte jag – Jacob Rothschild är urtypen för en mix mellan en brittisk adelsman och en Globalist.

Allt Jakob gör utåt går i jämna steg med den nuvarande världsordningen främjar ”a New World Order”. Men i det privata är Jacob R. konservativ till en viss grad, han älskar dock fula moderna skulpturer, varav en förfulade gården till hans brittiska slott.

Jag har inget emot, ej heller svårt att se hur några av huset Rothschild (eller andra judar av hans modernistiska sort) främjat en liberalism utan värdegrunder, eller i värsta fall marxism eller kulturmarxism. Denna typ av individer i överklassen har slarvat bort sitt brittiska arv på att vara illojala rent av landsförrädiska.

Men dessa judar är inte sionister, rojalister.

Denna typ av människor drömmer inte om kung Davids återkommande till tronen i det tusenåriga riket. Istället är dessa ofta ateistiska judar i takt med sin tid och befrämjar tidsandan på alla sätt och vis. Eller så undergrävde dessa icke-sionister sin nation helt och hållet. Som den nu avlidne juden och kominternagenten Armand Hammer, en gång chef för Occidental Petrolium.

Ett annat exempel är ”play-boy-juden” Robert Maxwell, en nyttig idiot som utnyttjades av sina ryska kontakter. 

Det värsta exemplet på etniska judar utan religion har jag valt att ta sist.

Det är Victor Rothschild, som visserligen ville se ett grundande av Staten Israel, men som inte hindrade försöken att bilda ett Palestinsk stat bredvid Israel. Är Victor sionist i era ögon? Ni på bloggen vad säger ni? Jag är nyfiken.

Victors dotter Emma, även hon en KGB-agent, var kontaktman till Sovjet-agenten Olof Palme. Palmes KGB-order var att skapa förutsättningar för ett Palestina.

Ni på denna blogg borde förstå att detta inte har med dagens sionism att skaffa. Vi som kallar oss sionister på Facebook har inget med denna politik att skaffa, tvärtom. Själv har jag bekämpat och varit en motståndare till dessa KGB-agenter i över 30 år och kartlagt dem.

Att termen sionist missbrukas, det är detta jag vänder mig emot i denna blogg.

Det fanns i USA kommunistiska judar på 1920-talet som beskrev sig själva som både kommunister och sionister. Men dessa globalister var inte bibliska sionister med religiösa förtecken. 

Vissa av dessa judar var ute efter att bilda ett judiskt hemland – punkt slut. Andra var socialister.
De ville bygga kibutzer, de ville se en socialistisk modell förverkligad inte bara i Israel – även i Världen. Men dessa män och kvinnor var inte sionister i betydelsen vi brukar idag bland mina vänner, att skapa ett genuint konservativt Israel. Att hindra en Palestinsk stat att fullboras helt och hållet och så vidare.

Den etniske juden Victor Rothschild beskrevs av John Perry in en bok som den 5:e mannen i en den Sovjetiska spionring som formades på 1930-talet. En annan författare dr Kitty Little informerade om denna spionring och dess nätverk inför ett parlamentsutskott.

Gruppen där Lord Victor ledde en avdelning hade på den politiska sidan icke-juden Harold Wilson som ledare, samma Wilson som blev brittisk premiärminister. Syftet var att bryta ned det Brittiska Imperiet, krossa Brittisk tillverkningsindustri, bryta upp Samväldet, föra United Kingdom in i EG, nuvarande EU.

I detta nätverk fanns icke-juden Willy Brandt, juden och Österrikaren Bruno Kreisky med flera.
Mycket, för att inte säga allt vad denna syndigt onda internationella subversiva grupp sysslade med passar in på det ni beskriver i sak som en förlängning på 1700-talets Illuminati. 

Möjligen finns en koppling bakåt i tiden, en direkt länk, men jag tror inte det. Snarare finns länken via dåvarande NKVD, (KGB) och Sovjetiska organ som vars kommunism byggde på Illuminatis principer.

Jag har genom att läsa Kitty’s publicerade produktion läst delar av det ni på denna blogg skriver om, nämligen Karl Marx agenda. Avskaffandet av länder och nationer bland annat. Hon beskriver även en ”one world organisation” i form av 1930-talets ”Zionist movement”. 

Dessa skrev hon: representerade inte alla judar, mer än vad CND, kampanjen mot brittiska kärnvapen, representerade alla britter.

Själv skulle jag inte kalla dess tidiga 1930-talets socialistjudar för sionister, i vart fall inte bibliska sådana. De må ha önskat ett eget land, men de var i första hand globalister, världssocialister. 

Dessa judar ville inte se en pånyttfödelse av en israelisk monarki, de var inte religiösa, utan ateister, de väntade inte på messias – utan såg Karl Marx som en ersättning.

Ni på denna blogg bör påtala skillnaderna, annars blir all sionism sedd som ondskefull, ja som satan själv.

Det finns bör det sägas sionist-judar som varit anti-kommunister. Mc Carthys andre man Cohn är en av dessa. En idog anti-kommunist verksam i USA på 1950-talet.

Eller ta presidentkandidaten Barry Goldwater, aktiv på 1950- och 60-talen. Samt i vår tid tidnings-kungen och ägaren till Tv-kanalen FOX-News juden Rupert Murdoch. Han stod på rätt sida i det kalla kriget, var emot Sovjetunionens infiltration av Storbritannien.

I rättvisans namn bör dessa judar även nämnas. Inte bara de många onda män som förrått den judiska religionen eller staten, eller bägge,och ställt sig på den organiserade ondskans sida.
Med vänlig hälsning D. Fredin, Esq.

Läs också denna utmärkta artikel om kopplingen mellan politisk sionism och wahhabism inom islam. De två krafter som tillsammans förstör Mellanöstern.

Läs denna artikel om Wahhabism och politisk Sionism som systerideologier.

Läs denna artikel för att förstå kopplingen mellan det politiska läget i Sverige av idag och satans synagoga.

Läs denna bok av Michael Collins Piper med titeln The new Jerusalem - Zionist power in America för att förstå den konspiration satans synagoga har mot världen och hur de kontrollerar USA.

Uppdatering 2017-04-23

Guds utvalda folk är inte judarna som många tror och hävdar. Guds utvalda folk är de kristna israeliterna, ättlingar till Abraham, Isaac och Jacob (Israel). Läs här. Har man tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare betraktas man som en kristen ättling till Abraham.

Alltså behöver man inte vara jude och bo i Israel för att vara Israelit. Allt ändrades med det nya förbundet då Jesus dog på korset för vår skull för att sedan återuppstå.

Det nya förbundet accepteras inte av Judaismen men just nu pågår en kristen väckelse i nationen Israel där allt fler judar tar emot Jesus Kristus som sin frälsare.

Jag lyssnade i mars på Jan Sköld som då berättade om detta, just återkommen från Israel.

Det som står i Bibeln skall hända inför den yttersta tiden händer alltså just nu. Gud samlar ihop de sina.

Jag som frälst är därför Israelit precis som de judar i nationen Israel som tagit emot Jesus. Vi tillhör samma folk. Det utvalda folket, Israeliterna. Kristi kropp.

Vi känner inga nationsgränser skapade av människor. Vi tillhör alla Hans kungadöme. Vår frälsare som snart återvänder till jorden för att regera i 1000 år.

Rom 11:7--36:

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. 

Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. 

Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna skall han inte heller skona dig. 

Du ser att Gud är både god och sträng: sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet; annars blir också du bortskuren. 

De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd.

Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni skall känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder.

Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. 

Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla.

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.
5 kommentarer:

 1. Vad gäller det geografiska området - som sedan urminnes tider kallas för Palestina, som påstås vara det judiska hemlandet enligt tanakh, så finns viss forskning som pekar på att så inte är fallet. Mig veterlige så finns ingen forskning som styrker detta påstående. Tvärtom, så visar både arkeologisk forskning och historiska dokument att judendomen växte sig stark och stor efter 700-talet i just Khazaria som Elhaiks forskning också påvisar.

  Den lingvistiske forskaren Kamal Salibi, påvisar också i sin bok; ”The Bible Came from Arabia” [http://www.amazon.com/Bible-Came-Arabia-Kamal-Salibi/dp/0224028308], att den ”Hebreiska bibeln” har sitt ursprung i sydvästra Arabien (ett område söder om Medina och nordligaste Jemen), vilket blir högaktuellt om man tar i beaktning att arkeologisk forskning inte hittat några spår efter 40 år av vandring i öknen, från ett liv i Egypten som inte heller har kunnat bevisas. Enligt Kalibi uppstod ”missförståndet” när den hebreiska bibeln vokaliserades, någon gång mellan sexhundra- och tusentalet.

  Vidare så hävdar andra, judiska forskare som Shlomo Sand [här: https://youtu.be/cq6EPYLfcM0 och här: http://www.gilad.co.uk/writings/shlomo-sands-the-invention-of-the-jewish-people-book-review.html] och Zeév Herzog [http://www.thenation.com/article/one-state-solution/], att Kung Davids rike aldrig existerat annat än som ett tältläger och att Palestina aldrig erövrades med militär makt och att ”hebréer” bara var ett av många folkslag i området. Kortfatta kan man med dessa uppgifter i ryggen säga att Palestina aldrig tillhört vare sig judendomen eller det så kallade ”judiska folket” då den judiska historien sannolikt bygger på myter och rena lögner.

  Det kan skrivas spaltkilometer om den judiska historian och det finns en uppsjö av litteratur i ämnet som det kan finnas anledning att återkomma till om du finner min kommentar intressant. Du är välkommen att kontakta mig och vet nog hur.

  SvaraRadera
 2. Den här texten skulle ha kommit först:

  Mycket intressant studie där jag delar dina tankar om en del av forskningen men också kommer att försöka påvisa att den sannolikt inte stämmer.

  För det första kan man med fog säga att zionismen inte hade funnits utan judaism och bl.a. därför inte kan sägas vara separerad från judendomen. Berget Zion som sägs vara grunden till zionismen – för att kunnas förknippas med Israel, eller Palestina som är det riktiga historiska namnet, se här: https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Zion - är knappast ett berg utan mer en kulle eller höjd, som kanske inte ens avsågs i de bibliska texter som talar om Zion (mer om det nedan). Därav blir det omöjligt att tala om zionism utan att nämna dess moder, judaism.

  Efter att flera gånger ha läst och gått igenom din text vet jag inte exakt var jag ska börja eftersom du verkar bygga den på, nästan uteslutande judiska texter. Jag börjar därför med att påvisa vad du själv, med hjälp av Eran Elhaik, påvisar, även om jag menar att genetisk forskning är mer trovärdig vad gäller växter än människor. Detta avslöjar Elhaik själv genom att citera mail från fuskforskaren Harry Ostrer från originalartikeln i Forward [http://forward.com/news/israel/175912/jews-a-race-genetic-theory-comes-under-fierce-atta/?p=all]:

  ” But proponents of the Rhineland Hypothesis also have a political agenda, he said, claiming they “were motivated to justify the Zionist narrative.”

  To illustrate his point, Elhaik swivels his chair around to face his computer and calls up a 2010 email exchange with Ostrer.

  “It was a great pleasure reading your group’s recent paper, ‘Abraham’s Children in the Genome Era,’ that illuminate[s] the history of our people,” Elhaik wrote to Ostrer. “Is it possible to see the data used for the study?”

  Ostrer replied that the data are not publicly available. “It is possible to collaborate with the team by writing a brief proposal that outlines what you plan to do,” he wrote. “Criteria for reviewing include novelty and strength of the proposal, non-overlap with current or planned activities, and non-defamatory nature toward the Jewish people.” That last requirement, Elhaik argues, reveals the bias of Ostrer and his collaborators.”

  SvaraRadera

 3. VAD SIONISM ÄR OCH INTE ÄR – DAGS FÖR ATT MOTA ISLAMSK DECINFORMATION

  Herr Mikael Hagenbo skriver i en av sina bloggar om termen sionism. Jag citerar: "Ordets andra bemärkelse (av Sionism alltså) den kabbalistiska rörelsen med Gudsförnekande och satansdyrkande individer..." o.s.v.
  Jag blir ledsen och bekymrad över hemmagjorda definitioner. De definitioner som vilseleder i en redan svår tid med islamskt judehat gör mig extra förbannad. Det blir förvirrande om man låter sionism, som innebär patriotism för Israel stå Satanism. Definitionen är hemmagjord, felaktig och farlig. Jag ber vänligen bloggskrivaren sluta med dessa felaktiga definitioner av sionism. Ni spelar islamisterna i händerna med argumenten ovan – och annat jag läst på samma tema.
  Mikael Hagenbo citerar ovan även en Jan Ola Gustafsson som skrev:
  "B´nai B´rith är det sionistiska ordenssällskap ("Förbundets söner") som är besatta av iden att återskapa det "Greater Israel".
  Detta är ren bullshit. B'nai B'rits medlemmar är som de flesta USA-judar liberala och har stöttat en två-statslösning. Alltså skapa en Palestinsk stat. Att skapa ett Palestina på Israelisk mark är inte sionism. Agendan kanske borde kallas Palmeism. Efter Palme som var tvåstatsidéns tillskyndare.
  Jag blir urförbannad när jag ser okunniga människor yttra sig om judiska organisationer eller syften utan att veta ett dugg. Man tror på fantasifoster som inte stämmer med den politiska verkligheten. Vore Jan Ola Gustafsson citatet sant hade Israel idag nått från Eufrat till Nilen på grund av B’nai Berit. Organisationen är heller inte en frimurarorganisation.
  Att koppla in judar/sionsim i alla länkar av ondska skapar hat och vrede mot oss judar. Herr Hagenbo Ni hjälper de facto mer Era citat islamisterna och vardagsmuslimerna i sin gemensamma aversion mot sionism och oss judar. Jag ber Er sluta. Ta inte i ämnen ni inte behärskar.
  Delar av KGB hade en agenda som inriktade sig på att sprida nonsens om judar till västvärlden. Och i Väst köptes dumheterna med hull och hår. Medan de äkta konspiratörerna i Socialistinternationalen och KGB:s knähundar inom socialdemokratin slapp undan med inte ens ett nyp. För bloggare världen över är besatta att hitta konspirationer på andra håll – idiotier som ofta bygger på Sions Vises Protokoll.
  På en politisk nivå fanns Österrikiskes före detta kansler den ateistiske juden Bruno Kreisky och andra av KGB:s brickor. Dessa kartlades och informationen gavs till den israeliske premiärministerns kansli! Jag har fösta-handsinformation härom. Så Mossad eller Staten Israel stöder INTE en New World Order.
  Yitzchak Shamir (konservativ-jude och Premiärminister 1983-1984) uppmärksammade Israeliska allmänheten offentligt på att Shimon Peres, (socialist, arbetarpartiets ledare)hade dialog med Sovjets Internationella Avdelning. Så herr Hagenbo och alla ni andra bloggare med dessa teman - sluta säga att Staten Israel stöder a New World Order. För det är inte sant. De som stödde NWO var Armand Hammer och Victor Rothshield. Men dessa två nu döda ateistiska och socialistiska judar levde och dog som KGB-agenter. Konspirationerna de ledde var deras verk – inte Staten Israels.
  David Fredin, Esq.  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan rätta till Jan-Olas lilla fadäs. Judendomen är "besatt" av Eretz Yisrael.

   Vad gäller frimureri så är det samma sak som judaism, liksom kommunism och den vänsterliberalism vi har i dagens värld.

   Vad gäller "islamism", som bör kallas vid sitt rätta namn, wahhabism, för att inte den felaktiga kopplingen till islam ska göras. Wahhabismen stöds dessutom av "israel" och andra judiska intressen.

   Radera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera