lördag 30 april 2016

Om yttrandefrihet och demonstrationsfrihet - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Stefan Torssell. Över till Stefan:

Yttrandefriheten begränsas. Vi är tillbaka i medeltidens skråväsende. Då avlade man ett gesällprov inför ett samfund av yrkesmän för att få utföra yrket. Journalisterna har blivit ett skrå, men istället för kunskaper så baseras tillhörigheten på släktskap, nätverk och åsikter. Jag är frustrerad.

I ett öppet samhälle ska åsiktsmarknaden vara fri. Ägarna kan ha en monopolsituation, men det fria åsiktsutbytet måste vara helt fritt. Så är det inte i Sverige.

Jag bryr mig inte just nu om att fundera kring ägandet inom media: statligt, stiftelser eller privat. Det handlar om åsiktsutbytet.

Ett exempel är Folkets Demonstration (FD) som började lovande. Första gången 200 deltagare, nästa omkring 700. Tredje gången meddelade polisen att de tog över organisationen. Vi trängdes ihop på en ny plats, Norrmalmstorg, och 200 skrikande motdemonstranterna som inte funnits tidigare placerades 20 meter från åhörarna.

Då kom också AB, Expr, DN, SVD, SVT, radion och TV 4 och alla gjorde samma vinkling. Nazism, fascism och rasism. Mona Sahlins myndighet skrev ”Det är nazism”.

Allt var iscensatt.

Självklart blir vanliga människor oroliga när de ser kravallstaket, vrålande vänstermänniskor som skyler sina ansikten och tidningar som beskriver talare och åhörare som extremister. Vid senaste demonstrationen hade antalet åhörare minskat till 150 stycken.

FD vänder sig mot riksdagens sätt att arbeta. Vi har en permanent parlamentarisk kris och vi kräver att den ska lösas, annars nyval.

Jag har ingen aning om vilka åhörarna är, men gissar att omkring 80-90 % tillhör SD. Av dem så röstade nog samtliga på ett annat riksdagsparti i valen 2002 och 2006. Det är alltså tidigare Socialdemokrater, Centerpartister, Miljöpartister och Moderater som är förtvivlade över utvecklingen i landet. FD vänder sig till alla, även de som fortfarande röstar på de traditionella partierna.

Vi som deltar som arrangörer eller talare har ingen enhetlig linje. Vi vill skapa en röst mot att demokratin i landet håller på att åsidosättas. Jag för min del vurmar för följande frågor:

- Landsbygden
- Återbetalning av försnillade medel ur pensionsfonderna
- En sansad migrationspolitik i enlighet med Invandrarutredningens förslag 1974 (Palmes regering)
- Bostäder till ungdomar
- Kontroll över banksystemet
- Dela Sveriges radio i två bolag
- Nej till EU och Nato

Man skulle kunna beteckna denna rörelse som en mittenradikalism. Den är helt ny i Sverige.

Ingen journalist har ännu lyckats förstå. Jag upptäckte i morse att en journalist hade åkt fast för knarkinnehav. (Vem är förvånad?) Denne har tidigare kallat FD för nazism. En i hans bekantskapskrets, som dessutom är släkting, har skrivit i blaskorna att FD ingår i ett nazistiskt nätverk.

SVT får miljarder i stöd och licensavgifter på en monopolmarknad. SVT kröker inte ett finger för att förmedla sanningen.

Vad har då jag för chans mot dessa pyramidala mediekoncerner?

Detta är inte David mot Goliat. Obalansen är ännu större. Vi är några få enskilda människor i kamp mot en armé av illvilliga som saknar omdöme och heder som gör tjänst åt makten. Det var sådana som Olof Palme en gång kallade diktaturens kreatur.

I Göteborg medgav representanter för vrålvänstern att de inte tagit del av vad FD står för. En närvarande reporter från Göteborgsposten förmedlade ingenting från själva demonstrationen. Redaktionschefen uppgav som motiv att han inte kunde veta vad som skulle sägas och därför valde att inte förmedla någonting. Rent nonsens.

När jag tidigare erbjöd mitt manuskript till SVT ville man inte ta emot.

Det är alltså en ytterst ojämn kamp. Media gör allt för att försvåra yttrandefriheten. De skickar fram de journalister som har böjligast ryggar att beljuga vad Folkets Demonstration är för något.

Du som har heder i kroppen och vill vårt land väl – ställ upp nästa gång det är Folkets Demonstration söndagen den 22 maj klockan 13.00 – 15.00 på Norrmalms torg i Stockholm. Det är du som skapar förändringen.

Jag är innerligt trött på de störande inslagen från våldsvänstern som förekommit vid Folkets Demonstration.

I stora grupper har våldsvänstern skanderat: ”Var rädda! Var rädda!”. Det är uppenbara hot som fått passera av närvarande poliser.

Vidare skriker våldsvänstern förklenande slagord utan hänsyn till talen. När arrangörerna för demonstration har hållit en inledande parentation över människor som dödats har dessa akter störts av vrålande talkörer. Likaså när mötena avslutas med den svenska nationalsången.

Ingen hänsyn tas till de närvarande deltagarnas önskan av ett högtidlighållande och att mötet därmed förlorar delar av sin värdighet. Sedan polisen tillät dessa mötesstörare så har antalet deltagare i Folkets Demonstration minskat.

Vid en demonstration har motdemonstranter rätt att föra fram sin ståndpunkt, men det är arrangörerna för mötet (alltså Folkets demonstration) som ansvarar för mötet. Därmed har arrangörerna rätt att ställa krav på hur en sammankomst ska kunna genomföras.

Enligt Brottsbalken 1962:700, 16 kap 4 § (SFS2009:1281) så regleras störande av sådana möten.

”16 kap. 4 § Om någon genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra allmän gudstjänst, annan allmän andaktsövning, vigsel eller begravning eller dylik akt, domstols förhandling eller annan statlig eller kommunal förrättning eller allmän sammankomst för överläggning, undervisning eller åhörande av föredrag, döms för störande av förrättning eller av allmän sammankomst till böter eller fängelse i högst sex månader. För störande av förrättning eller av allmän sammankomst döms också den som genom våldshandling eller oljud eller på annat dylikt sätt stör eller söker hindra förhandling vid Internationella brottmålsdomstolen.”

Paragrafen anger alltså att den som stör en allmän andaktsutövning (vilket arrangören alltid inlett med vid hågkomst av avlidna eller våldsutsatta medborgare) samt störande av allmän sammankomst för föredrag (Vid varje demonstration har en eller flera talare genomfört sina tal i föredragets form).

Varje demonstration avslutas med att den svenska nationalsången sjunges unisont. Även de inslagen störs å det kraftigaste av motdemonstranterna.

Straffsatsen för störande av möten är böter eller fängelse i högst sex månader.

Detta bör Folkets Demonstration snarast meddela ansvarig polismyndighet. Så fort talkörer, hot eller störande oljud påverkar folkets demonstration så att mötet får en annan karaktär än den avsedda bör polisen omedelbart ta hand om fridsstörarna och låta dem stå till svars inför domstol.

Bedömer polisen att de inte kan ta hand om fridsstörarna under pågående sammankomst bör polisen se till att fridsstörarna innan sammankomsten placeras på lämpligt avstånd från Folkets Demonstration.

Det bör vara färdigdaltat. Sverige har grundlagar om rätten till yttrandefrihet vid allmänna sammankomster och lagar som straffbelägger mötesstörare.

1 kommentar:

  1. Jag var inte på mötet. Men i allt vad jag förstår så har Stefan Torssell helt rätt.
    I synnerhet i att maktens representanter har inte rätt att slänga invektiv på oskyldiga medborgare. Tänker där i synnerhet på Mona Sahlin. För det har jag hört henne göra. -- Och vi har mötesfrihet i Sverige det skall efterlevas och upprätt hållas av myndighetsrepresentanter. Och då i synnerhet Polisen.

    SvaraRadera