söndag 6 mars 2016

Om politikens falska framsida och solkiga baksida - Gästinlägg

I stort varje opinionsundersökning talar uteslutande om politisk inriktning och förhållandet mellan de olika politiska partierna. Dessutom tillkommer men syns inte i statiska uppgifter, avogheten och den mer eller mindre öppna bilden av politisk kartellbildning.

Den ena kartellen kallar sig för alliansen, den andra för de röd/gröna.

Men det finns ytterligare en kartell som kan benämnas alla mot en, tidigare kallad för decemberuppgörelsen.

Kartellen alla mot en har ytterligare en dold egenhet. Egenheten grundar sig dessvärre inte på den politiska arenan utan uteslutande på status och ekonomiskt och sociala personliga fördelar.

Självfallet är Sverigedemokraterna en minst sagt bitter kalk för etablerade politiker, byråkrater och tjänstemän, som genom politiska bindningar och mer eller mindre godtagbara meriter i det personliga Cv:t. har den politiska arenan som levebröd, med därtill hörande status och framtida generösa pension från skattebetalarna och svensk företagsamhet.

Sverigedemokraternas framfart på den politiska arenan får i allra högsta grad konsekvenser för tusentals enskilda personers framtid och status inom den politiska sfären. Inom denna sfär har det vuxit fram kollegialitet och vänskapsband för att inte tala om mindre trivsamma företeelser.

Tänk på följande skisserade scenario. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen på x antal mandat. Det betydde att ett antal riksdagsledamöter tvingades lämna sitt uppdrag med vidhörande förlust av social stats och ekonomiska konsekvenser.

Men det slutar inte vid Sveriges riksdag. Konsekvenserna av förskjutningen i mandat inom Sveriges riksdag löper genom hela det administrativa och politiska samhället ned på kommunal nivå i förhållande till de olika procenttal som Sverigedemokraterna genom allmänna val tillerkändes.

Till bilden skall läggas alla personer som på ett eller annat sätt var tillsatta på partipolitiska grunder och som genom valet tvingades lämna sina uppdrag och eventuella ekonomiska fördelar. Samma sak sker givetvis i samma förhållande mellan övriga politiska partier, men med den skillnaden att de tillhör kartellen alla mot en.

Näst på följande riksdagsval kommer att få enorma konsekvenser för kartellen alla mot en genom hela Sveriges politiska system. Det har aldrig förekommit en situation av sådan magnitud inom den politiska och definitivt inte inom kartellen alla mot en som nu är under uppsegling. Minst 20 sannolikt upp mot 30-40% av landets politiska självutnämnda adel, med vidhängande svansar står inför den uppenbara risken att åka ut i kylan.

Kylan består av den selektering som kommer att träda i funktion omedelbart efter fastställt valresultat inom kartellen alla mot en.

Alla som inte längre får vara med i dansen runt guldkalven hamnar i ett iskallt läge. Alla former av fula knep kommer att tillgripas för att slå ut eventuella hot mot den egna kandidaturen.

I princip exakt detsamma som Sverigedemokraterna utsätts för i dag.

Det handlar inte om ideologisk uppfattning och politisk inriktning.

Det handlar om personlig status, ekonomiska och sociala fördelar. Inom den politiska hierarkin och kartellen alla mot en finns mängder av strålande exempel på fullständigt avkall från den politiska linjen i förhållande till en högre social, ekonomisk och politisk status.

Sverigedemokraternas politiska framgångar utgör ett enormt hot mot de etablerade personer som i dag har sin utkomst från politiken oavsett nivå.

Därmed ställs allt på sin spets, är det den politiska uppfattningen och ambitionen som är drivande. Sanningen ligger förmodligen mellan politisk ambition kombinerat med social status och ekonomiska fördelar. Att ekonomin är en drivande beståndsdel är ofrånkomligt.

Ett större antal personer förlänas ekonomiskt välbetalda tjänster som tack för väl genomförda uppdrag och andra för att köpa tystnaden över mindre lyckade politiska projekt som solkats av betydande grumligheter.

Sverige har för övrigt åtskilliga hundra personer i arbetsför ålder som helt kallt försörjer sig på riksdags pensioner under livstidsbetingelser, utan att göra minsta ansträngning att söka ett eget arbete.

Som kuriosa kan nämnas att huvuddelen kommer ur de mindre politiska grupperingarna som enligt det politiska budskapet borde agerat annorlunda enligt egen politisk hemvist. Därmed står det utom allt tvivel att ekonomiska fördelar går framför politikens innehåll. Beklagligt men tyvärr en bild av verkligheten.

Politiken i Sverige av i dag har förskjutits till att vara så inflammerad och solkig att personer med rak rygg och heder betackar sig för att blandas in i det politiska systemet.

Denna sanning gäller i allra högsta grad inom kartellen alla mot en. Konsekvensen av agerandet har renderat i att den kunskapsnivå som krävs för att styra och leda landet är totalt körd i botten.

Huvuddelen av landets politiska beslutsfattare inom kartellen alla mot en når inte på långa vägar fram till ett godkänt resultat.

I princip är allt en politisk härdsmälta inom kartellen alla mot en. I dag är det så illa ställt att inget politiskt parti inom kartellen alla mot en vare sig vill eller har kapacitet att klara ut de problem politikerna inom kartellen alla mot en genom total och fullständig inkompetens och högmod ställt till med.

Alliansen består i princip uteslutande av en samling inkompetenta korkskallar, väl i klass med den röd/gröna röran. Den politiska Röran, kartellen alla mot en är totalt vanvett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar