fredag 5 februari 2016

Om social oro i Sverige och nationellt sönderfall

Forskarna Wilhelm Agrell, Tobbe Petterson och David Högardh vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet har gjort en kunskapsinventering inom fälten antagonistiska hot och social oro med relevans för samhällets säkerhet. Läs här.

I denna rapport definieras social oro så här:

Stockholms stad definierar social oro som ”Social oro uppstår då den sociala obalansen tar sig uttryck i det offentliga rummet”.

En annan definition av social oro är: ”Social oro är olika typer av utfall eller angrepp på det
som samhällets institutioner ser som önskvärt att skydda. Social oro är en följd och
kombination av flera sociala risker, vilka i sin tur är uttryck av bakomliggande negativa
omständigheter”

Det som skapar social oro är enligt rapporten:

• Lågt myndighetsförtroende
• Ekonomisk och social utsatthet
• Anlagda bränder och omfattande vandalism
• Våldsamma upplopp och demonstrationer
• Radikalisering mot våldsbejakande extremism eller organiserad brottslighet
• Ökad segregation och utanförskap

Reflekterar man över detta inser man att Sverige genom förd sjuklöverpolitik och svensk media har "check in the box" på allt det som skapar social oro i samhället.

I samma rapport hänvisas till Sveriges handlingsplan mot våldsbejakande extremism och där definieras radikalisering enligt följande:

”Detta begrepp betecknar processen när en individ går från att vara ickevåldsbejakande till att
ta ställning för våld. Begreppet avradikalisering beskriver i detta sammanhang den omvända
processen.”

Precis detta händer i Sverige idag. Man behöver bara följa diskussionen i sociala medier så ser man att en tydlig bild framträder. Människor anskaffar vapen (även om det på sin höjd bara antyds), köerna för att få jägarexamen eller inträde i en skytteklubb växer – är det en tillfällighet? Läs här.

Medborgare organiserar sig i medborgargarden för att skydda sig själva och sin familj då rättssystemet havererat. Exempel här.

Att vanliga fredliga svenskar radikaliseras enligt definition ovan råder inget tvivel om.

Polisen har tappat kontrollen och kapitulerat på vissa platser, Läs här,

Våldtäkterna skenar och flickor och kvinnor beväpnar sig då samhället inte vill eller kan skydda dem. Det är viktigare att omhulda våldtäktsmännen enligt PK-logik.

Folk är ursinniga på regeringen och media och det är bara en tidsfråga innan tryckkokaren exploderar. Ett inbördeskrig ter sig allt mer sannolikt. Läs här.

Folk är både oroade och förbannade över importen av välfärdsmigranter från MENA-länder. Läs här och vad Patrik Ek skriver i nyanser här.

Dessutom, för att öka den sociala oron ytterligare, pratas det allt mer om att Sverige snart är i krig med Ryssland. Läs här och här. Även i vårt västra grannland hörs samma retorik men här handlar det om krig med islam. Läs här.

Svenskar kan inte ens längre vända sig till svenska kyrkan då denna nu är extremt politiskt korrekt och dessutom går Islams ärenden. Läs här.

Samhället faller sönder framför våra ögon, och fort går det.

Medborgarna kan inte lita på vare sig media eller den politiska adeln för man inser att de ljuger oss rätt upp i ansiktet. Läs här.


De som har till uppgift att verkställa regeringens politik, myndigheterna, åker med av bara farten. Myndighetsföraktet ökar liksom politikerföraktet och hatet mot journalistkåren. Receptet för en nations kollaps och anarki är inlöst. Det är bara att vänta på det oundvikliga slutet. Läs vad min bloggranne Tommy Norum skriver här.

Om inte regeringen avgår och statsministern utlyser extraval är det stor risk att det bli revolution i landet.


Ansvaret för detta ligger endast och enbart på sjuklövern och nu närmast på regeringen Löfvén som i decennier steg för steg nedmonterat de basfunktioner en stat behöver för att fungera. Staten har förlorat all "soft power" hos folket.

Lika stort ansvar har svensk media, som medvetet ljuger, undanhåller och vinklar sanningar. Kvar är bara välförtjänt förakt mot hela det s.k. etablissemanget. Läs här,

Sannerligen inget bra recept för framtiden. Vi har blivit en diktatur där alla förväntas tycka likadant. Läs här. Den massiva smutskastningskampanjen mot Folket Demonstration är det senaste beviset.

Jag har varit med på två demonstrationer som funktionär och sett allt med egna ögon. Därför kan jag som primärkälla säga att media och Mona Sahlin ljuger oss rätt upp i ansiktet.

Vänstern och media gör allt för att provocera oss. Alla som inte tycker som dem är "högerextremister".

Till och med hedersmannen och författaren Stefan Torssell har blivit utpekad som "högerextrem" bara för att han har skrivit krönikor i alternativ media.

Läs här vad han själv skriver i ett gästinlägg på min blogg om sitt deltagande i folkets demonstration.

En annan hedersman är sanningssägaren Lars Bern som jag ofta länkar till. Läs detta personporträtt av Lars. Citat från artikeln:

"Det intressanta med dagens samhälle är att vanligt folk plötsligt har ett instrument för att skaffa sig kunskap. 

Det är därför vi har den här infekterade samhällsdebatten just nu. Därför att etablissemanget är djupt frustrerat över att hela tiden bli ifrågasatta. 

Tidigare har de inte behövt det. För de har ju behärskat informationsflödena. 

Det är inte så att samhället blivit så mycket sämre, skillnaden är att vanligt folk kan gå ut på nätet och få reda på att de är lurade. Det har vi inte kunnat göra tidigare. Det kan alla människor göra nu."

Vänstern vill ha upplopp så de kan utlösa undantagstillstånd så de kan verkställa sin plan att kalla in delar av de 16000 överstatliga poliser som EU disponerar.

En man som heter Magnus Jonsson skrev på Facebook:

"Folkets demonstration som hölls den 1/11 -15 på Sergels torg filmades av SVT. Dock visades INGET på nyheterna, inte en rad skrevs i media. 

Trots att det på demon dök upp någon grupp från högersidan som snällt fick plocka ned sina flaggor de hade med sig. Ni ser deras flaggstänger i mitten på ett av fotona. 

Min gissning till den totala tystnaden om denna demo beror på det skrala antalet vänsteraktivister. På ett av fotona (det sista) syns den grupp som stod och försökte störa den demon. 

En ensam mans röst hördes då och då. Gissar att de var max 20 st den dagen, och därav fanns inget nyhetsvärde. Lustigt att vi blev mer nazistiska och rasistiska bara genom att antalet vänsterfolk ökade i antalet."

Jag är övertygad om att media i samråd med någon/några i regeringen via ombud i AFA mobiliserade den vänstermobb som störde demonstrationen därefter, den 30:e januari. Varför? för att skrämma folket och arrangörerna och få tyst på oss. I en diktatur utgår inte längre all makt från folket, den innehas av en maktelit som utsett sig själva. 

Tack vare polisens insats och alternativ media misslyckades de och mer och mer kommer fram där den bild jag målar upp ovan framträder,

Något måste göras av regeringen Löfvén omedelbart. Det går inte vänta längre. Sverige har blivit en stat som inte längre tjänar medborgarna som Mons Krabbe skriver här

Tryckkokaren kommer att explodera. Nationens säkerhet är akut hotad inifrån. Landet befinner sig i ett eskalerande sönderfall. Något Marcus Birro skrev om i Expressen redan 2011. Läs här

År 2013 avskedades Marcus från Expressen. Varför berättar han själv på Facebook:

"2013 skrev jag en krönika som Expressen ville stoppa. Jag fick gå en bit upp i chefshierarkin för att få den tryckt. Jag fick slåss hårt för att den alls skulle få se dagens ljus. Det var sista gången det gick för övrigt... Efter det började tidningen censurera mig när det gällde ämnen...

Texten denna sista gång handlade om att kristna är den religiösa grupp som är mest förföljd i världen.
En mening i mitten löd: "I Mellanöstern är det militanta muslimer som mördar och fördriver kristna".
Chefen som ringde var tydlig.

- Vi kan inte trycka den här.
- Men det är ju sant, invände jag.
- Ja, det är sant, erkände chefen, men vi kan inte trycka den.

De gjorde det till slut men det var där och då som jag signerade min egen avskedsansökan... Även om jag inte förstod det då. Jag hade börjat min resa som alldeles för obekväm...
I dag slog EU-parlamentet fast att det som IS gör mot kristna i Mellanöstern är att betrakta som folkmord.

I rest my case."

Läs också ett av Marcus gästinlägg på min blogg här.

Den ljusnande framtid kunde ha varit vår, men är det inte längre även om det snart är vår och sommar.

Det är sannolikt då som tryckkokaren kommer att explodera när våra svenska flickor och kvinnor börjar klä sig lätt vilket kommer att trigga en massiv våldtäktsvåg i landet,

Reflektera över Marcus Birros ord i detta FB-inlägg från den 1:e februari som får avsluta detta blogginlägg:

"Det känns allt mer som om det är ett sorts lågfrekvent krig i Sverige just nu.

Jag fyller 44 i år och jag har aldrig varit med om sådana här tydliga motsättningar, en sådan här oerhörd misstro mellan människor, mellan makt, elit och folket.

Sverige har alltid varit ett land med en stark stat. Till skillnad från mitt andra älskade land, Italien, har en sådan stark stat varit möjlig för att människor förenats i ett sorts tyst samförstånd, en slags outtalad samförstånd mellan människor.

Det har inte varit friktionsfritt men det har funnits en känsla av samhörighet. Det var det som Socialdemokratin byggde Sverige starkt på och det var också det de byggde sig själva på.

Allt det där är raserat nu. Det finns ingenting kvar. Allt är i rörelse, som dear old Lundell döpte en av sina sämre böcker till...

Makten har öppnat dörrar och slussar som andra har fått betala för. Vilka andra? Folket.
Media och elit har skrikit en sak, folket har skrikit en helt annat och eliten och media har gjort gemensam sak och försökt hålla folket nedtryckt och utanför.

Tidigare hade vi media som granskade makten, som jagade storfräsare och kapitalister, som tog den lilla människan i försvar. Minns ni när Aftonbladet hade som slogan "Aftonbladet behövs om sanningen ska fram".

Kan ni tänka er Aftonbladet skryta med den meningen idag?

Det spelar nästan ingen roll längre om media matar oss med lögner, skadan är redan skedd. Förtroendet är brutet. Det finns inget förtroende alls kvar mellan den lilla människa och det stora mediehuset.

För media har ljugit fortsätter delvis att ljuga.

Det är ett i grunden ett allvarligt demokratiskt problem.

Om det är sant att etablerade medier klipper och klistrar med bilder och medvetet försöker smutskasta människor som enligt etablerade medier har en avvikande uppfattning är det mer än allvarligt.

Om man inte kan bemöta åsikter med egna åsikter, och man missbrukar den makt som etablerade medier har, har vi hamnat i ett sorts medialt krig där ingenting längre är vad det synes vara, utan där det som skrivs och presenteras är bataljer i ett krig där det gäller att krossa sin motståndare, genom smutskastning, genom lögner, förtal, halvsanningar och dementier.

Man måste också då fråga sig varför? All denna ilska. Denna stridsmoral som media visar.

Jag minns med vilket avsky jag blev utskälld av en chef på Expressen strax före jag fick sparken. Han spottade och fräste så det for saliv i rummet. Han avskydde mig. Det var hat.

Det är som om etablerade medier (inte alla) blivit stumma, blivit stukade, känner sig förloämpade eller hotade på något sätt... Så de hämnas. De slår tillbaka. Etablerade media känner flåset i nacken och de agerar därför i panik, i rädsla, i förvirring, i total oförstående inför det som sker...

Sverige har blivit en krigsskådeplats där sanningen tycks vara det som etablerad media vill slå oss andra i huvudet med. För om det folkliga uppror som mullrar är högerextremt och människovidrigt är det ju ingen vettig som vill ha med detta uppror att göra, eller hur? Inte jag heller. Det finns inget jag avskyr lika mycket som nazister.

Men tänk om det är så att detta folkliga uppror (för ett sådant är det dags att börja tala om) faktiskt hotar den mediala, politiska och kulturella makten i grunden, och tänk om det är DÄRFÖR som eliten, med media i täten, vill svartmåla upproret och därför blandar ihop huliganer i luvor som jagar folk med gamla leende tanter med snällt uppställda plakat bakom avspärrningar?

Tänk om det är något nästan personligt, att det handlar om någon märklig form av vendetta som delar av etablerad media ägnar sig åt?

Vad säger det i så fall om vårt land och vår tid?

Den politiska skräcken för hur folket vill bygga landet såg vi när Decemberöverenskommelsen kom till. Jag skiter högaktningsfullt i vilket parti de ville frysa ute. Jag bryr mig om de hundratusentals människor som såg och genomskådade projektet, som såg det för vad det var, ett utsökt förakt för folkligt missnöje.

Man kan tycka mycket om folkligt missnöje. Men man måste lyssna på det, man bör ta det på allvar, man bör alltid ha minst en fot kvar på, och ett öra tryckt mot, marken...

Det folkliga upproret går inte att kväsa och verkligen inte med halvsanningar, ihopklippta bilder och rena lögner. Ta diskussionen istället. Sträck ut en hand. Ta den och börja prata med varandra."

1 kommentar:

 1. Angående definitioner på social oro:

  Grund för social oro ÄR:
  • Lågt myndighetsförtroende
  • Rättsväsendet abdikerar
  • Motstridiga ideologier för samhällets uppbyggnad, i "worst case" av religiös karaktär

  Social oro ÄR följande:
  • Ekonomisk och social utsatthet
  • Anlagda bränder och omfattande vandalism
  • Våldsamma upplopp och demonstrationer
  • Våldsamheter/brottslighet rikta sig SYSTEMATISKT från en fraktion mot en annan (ex våldtäkter/sexuellt våld) = rasism

  Effekter av social oro ÄR:
  • Radikalisering mot våldsbejakande extremism eller organiserad brottslighet
  • Ökad segregation och utanförskap
  • Rasism

  Se detta som liggande i en cirkel/spiral. Det ena genererar det andra, som genererar det tredje, som genererar mer av det första, som . . . . osv.

  SvaraRadera