måndag 1 februari 2016

Om en nations aningslösa dumhet

Ett gästinlägg av min Facebookvän Daniel Larsson:

En nations aningslösa dumhet!

Läser nu på SVT-text att (M) vill sänka bidragen för flyktingar och för att förbättra integrationen så ska ingångslönerna sänkas.

Nu ska vi se, (M) har anklagat (S, V & MP) för att vara naiva och inte lyckas med integrationen.

Dessa regeringspartier har misslyckats med integrationen för att de är så korkade att de inte förstår att det existerar kulturella skillnader och att alla som kommer till Sverige inte flyr undan krig och vill inte bli svenskar med jobb, villa, vovve och Volvo!?

Nu säger (M) att om bara ingångslönerna sänks så blir alla integrerade och med samma aningslösa dumhet så tror (M) att en Islamist med taskig lön som inte räcker till att betala den där marknadshyran som även den är ett förslag från (M) och som hamnar i ett slummigt förortsområde med en moské som predikar Islamism och hat mot det västerländska samhället ska bli en hel ylle svenne som älskar Sverige.

Integrerad blir man aldrig eftersom integration inte kommer med krav på anpassning kära (S) & (M).

Att rasera ekonomin för alla som får sitt första jobb löser inga integrationsproblem eller förbättrar Islams vidriga syn på kvinnor och homosexuella. Inte heller löser det problem med utanförskap eller andra kulturella särdrag som allvarligt hotar vårt demokratiska samhälle.

Att påstår att alla kulturer är lika och att Svensk kultur inte existerar löser inte heller det några problem med integration. Att kalla en våldsbejakande religion för fredens religion när alla bevis pekar tydligt på motsatsen, att kalla var och en av sina meningsmotståndare rasister för att tysta dem och att skapat ett samhälle där grupper ställs mot varandra löser inte heller det våra problem. Det löser inte våra problem att tillåta media ljuga, vinkla och förstöra fakta och det hjälper inte nationen att ljuga dem upp i ansiktet om mångkulturella härligheter och vinster bortom varje lottomiljonärs vilda drömmar!

Nej problemen som Sverige står inför löses enbart genom att vi får en regering som står upp för demokratin, dess lagar och nationens medborgares skyldighet att följa dem.

Vi löser problemen genom att skapa en stark nationell samhörighet med roten i demokratin och respekt för nationens kulturella arv och sociala normer.

Vi löser problemen genom att säga att Nationen Sverige präglas av en stark och sund nationaltillhörighet och att vara svensk betyder att man respekterar och lever under dessa lagar, normer och kultur.

Vi tvingar ingen att lämna sina rötter men vi kräver att så länge en individ väljer vårt land som tillflyktsort så måste denne individ acceptera att laglydigt leva i symbios med vårt samhälle, vår kultur och våra normer. Vi erkänner kulturella skillnader och vi säger klart och tydligt NEJ till sådana yttringar som inte är förenliga med vårt öppna och fria samhälle!

Det handlar inte om kärnfysik här utan det handlar om sunt förnuft och politiskt ledarskap med nationens trygghet, säkerhet och stabilitet som ledstjärna.
Det handlar om att leda en nation och dess medborgare till att med stolthet stå upp för det gemensamma samhället och äran att få tillhöra det samma.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar