måndag 1 februari 2016

Om S-regeringens inställning - Gästinlägg

Ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström:

Sakta bit för bit flagnar och faller skalet av och innanför skalet kommer den verkliga inställningen ut om S-regeringens uppfattning om den enskildes rösträtt och framför allt de enskildes rätt att uttrycka egenfattad uppfattning över regeringens agerande och trovärdighet att leda och värna nationens intressen nationellt och internationellt.

S-regeringens högsta representanter har inget till övers för demokratins grundvärden och minst av allt att tillerkänna den enskildes rätt att kritisera och ifrågasätta regeringsbeslut oavsett i vilket ärende kritiken gäller.

Under Stefan Löfvens ledning av partiet och framför allt som statsminister har en kultur av yttersta förakt gentemot den enskildes demokratiska rättigheter genomförts inom alla plan i det svenska samhället.

Dessvärre är det ett absolut faktum att i stort samtliga ministrar med staber och tillsatta riksämbetsinnehavare anser att kritik mot fattade regeringsbeslut är att betrakta som extremistiska och ett uttryck för regeringsfientlig inställning.

Främst i raden av belackare av de svenska röstberättigades uppfattning står Stefan Löfven, Anders Ygeman, Mona Sahlin och därefter kommer hela svansen av uselhetens lakejer.

Underförstått är att S-regeringens uppfattning över att svenska folket i demokratins anda äger rätten att ifrågasätta regeringens agerande och icke agerande är enligt de nämnda att anse som extremistiskt och samhällsfientligt.

I klartext går det inte att undkomma att S-regeringen i princip anser att den enskildes rösträtt och rätten att ifrågasätta och kritisera regeringens agerande icke är förenligt med S-regeringens uppfattning.

I sin förlängning innebär S-regeringens kritik över de röstberättigades agerande skall ifrågasättas intill gränsen av att allmänna val i princip är oförenligt med S-regeringens inställning. Sannolikt en av grundstenarna i Decemberöverenskommelsen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar