torsdag 29 december 2016

Om Rothschilds 25-punktsplan för världsdominans

Rothschilds 25-punktsplan för världsdominans. Se originaltexten här.

Att läsa dessa punkter är som att läsa en sammanfattning över vad som händer i världen idag. Skrämmande!

År 1770 gifte Mayer Amschel Rothschild sig med Gutta Schnapper.

Samma år bad han den judiskfödde Adam Weishaupt, en avfälling som var Jesuit-utbildad professor i kanonisk rätt, att revidera och modernisera Illuminismen, d.v.s. dyrkan av Satan, i syfte att uppnå världsherravälde och införa en Luciferiansk ideologi ’på dem som skulle bli kvar av den mänskliga rasen’ efter en slutlig iscensatt social katastrof.

År 1773 kallade Mayer tolv rika män till Frankfurt och bad dem att samla ihop sina gemensamma resurser, samt presenterade sin 25-punktsplan vilket skulle göra det möjligt för dem att få kontroll över hela världens rikedom, naturresurser och arbetskraft.”

Detta skriver Simon Smith på True Democracy Party.

De 25 punkterna är följande – i översättning.

1. Använda våld och terrorism snarare än akademiska diskussioner.

2. Predika "Liberalism" för att tillskansa sig politisk makt.

3. Initiera klasskamp.

4. Politikerna måste vara listiga och vilseledande - en moralisk kod lämnar en politiker sårbar.

5. Demontera "befintliga ordnings- och regleringsmakten". Rekonstruera alla befintliga institutioner.

6. Förbli osynliga tills det ögonblick när den har fått en sådan styrka att ingen list eller kraft kan underminera den.

7. Använd ” Mob Psychology” (gruppsykologi) för att styra massorna. "Utan absolut despotism kan man inte regera på ett effektivt sätt."

8. Förespråka användning av alkohol, droger, moralisk korruption och alla former av laster - används systematiskt av "agenteurs" för att korrumpera ungdomar.

9. Ta fasta på egenskaper som säkerställer underkastelse och suveränitet.

10. Underblåsa krig och kontrollera fredskonferenser så att ingen av de stridande vinner territorium utan placerar dem i ytterligare skuld och därför i vår makt.

11. Välj kandidater till offentliga ämbeten som kommer att vara "solidariska och lyda våra kommandon, så att de lätt kan användas som brickor i vårt spel."

12. Använd massmedia för propaganda för att kontrollera all information till allmänheten, samtidigt som de är i skuggorna, fria från skuld.

13. Gör så att massorna tror att de hade varit offer för brottslingar. Sedan återställ ordningen för att framstå som frälsare.

14. Skapa finansiell panik. Använd hunger för att kontrollera och underkuva massorna.

15. Infiltrera frimureriet för att dra nytta av Grand Orient-loger för att dölja den sanna naturen av deras arbete i filantropi. Sprida sin ateist-materialistiska ideologi bland "goyim" (icke-judar).

16. När timmen slår för vår suveräna herre över hela världen att bli krönt, kommer deras inflytande att förvisa allt som kan stå i hans väg.

17. Använd systematisk bedrägeri, högtravande fraser och populära slagord.

"Motsatsen till vad som utlovats kan alltid göras efteråt ... Det har ingen betydelse."

18. Skräckväldet är det mest ekonomiska sättet att få till stånd snabb underkastelse.

19. Maskerade som politiska, ekonomiska och finansiella rådgivare för att utföra våra uppdrag med diplomati och utan rädsla för att exponera "den hemliga kraften bakom nationella och internationella frågor."

20. Den ultimata världsregeringen är målet. Det kommer att bli nödvändigt att upprätta stora monopol, så att även de största förmögenheterna hos gojerna (icke-judarna, min anm.) kommer att vara beroende av oss i en sådan omfattning att de kommer att gå till botten tillsammans med sina regeringar dagen efter den stora politiska kraschen.

21. Använd ekonomisk krigföring. Råna "gojerna" på deras fastigheter och industrier i kombination med höga skatter och illojal konkurrens.

22. Gör så att gojerna förstöra varandra så att det endast kommer att vara proletariatet kvar i världen, med några få miljonärer som ägnar sig åt vår sak, och tillräckligt med poliser och soldater för att skydda våra intressen.

23. Kalla det The New Order, den nya ordningen. Utse en diktator!

24. Lura, förvirra och korrumpera de yngre medlemmarna i samhället genom att lära dem teorier och principer som vi vet är falska.

25. Ändra de nationella och internationella lagarna till en motsägelse som först döljer lagen och sedan döljer det helt och hållet. Ersätt skiljedom med lag.tisdag 20 december 2016

Om kontrollerad opposition - ett möjligt scenario

Detta är ett uppföljande inlägg på mitt förra inlägg "Om sektmedlemmar som inte tål sanningen" och jag fortsätter nu genom att lägga fram en hypotes om vad SD möjliga roll som "kontrollerad opposition" i riksdagen skulle kunna vara om det är så att SD roll är att vara "kontrollerad opposition"?

Jag påstår alltså inte att det jag skriver är sant, utan det är just bara en möjlig hypotes.

Säg att man vill införa en totalitär ny världsordning (NWO) där ett måste är att krossa medelklassen, nationalstaterna och ekonomin i de territorier man vill ta över och förslava/folkmörda folket i.

Hur gör man då på bästa sätt då man vet att man kommer att möta motstånd från de som är nationalistiskt lagda?

Jag har redan skrivit om NWO-agendan och Kalergiplanen så många gånger på min blogg att jag finner ingen anledning att upprepa detta. Att socialism är navet för NWO har jag också skrivit om här.

Åter till, hur gör man då för att kontrollera och tysta de som är nationalister och som kan hota agendan?

Ett sätt är att skapa en kontrollerad opposition, ett parti, i riksdagen där nationalistiskt lagda personer kan engagera sig i både nationellt och lokalt. Ett parti med en synbart nationalistisk agenda som attraherar de med ett nationalistiskt sinnelag.

Samtidigt ser man till att denna "opposition" aldrig får någon reell makt i politiken utan synbarligen hålls utanför politiken. Synbarligen, eftersom en eller flera personer i partiledningen självfallet måste vara invigda i agendan och manövrera så att den löper på.

Under tiden agendan genomförs på bredden i samhället engagerar sig de nationalistiska eldsjälarna (gräsrötterna) i politiskt arbete för det parti man tror kan skapa förändring i samhället. De hålls på så sätt upptagna så att de inte "stör" genomförandet av NWO-agendan.

Genom att skapa en personkult kring partiledaren, och dessutom låta honom extraknäcka som artist, skapas ett sektliknande beteende hos de som engagerar sig i partiet. De blir lätta att kontrollera då de har en stark emotionell koppling till sitt parti.

Man skapar en socialpsykologisk dynamik med hjälp av en sektmodell med en noga genomtänkt sektdynamik omfattande rekrytering, indoktrinering, snapping, mind control, fester, konserter m.m. som stödjer syftet med den totalitära ideologins och manipuleringens införande. Alltså NWO.

Upplägget är klassiskt och kan spåras tillbaka till Romartiden.

Bröd och skådespel (latin: panem et circenses) är ett uttryck från romartiden då romerska imperiet erbjöd romarna gladiatorspel och annan underhållning i kombination med något att äta för att romarna skulle hålla sig lugna och nöjda och inte protestera.

Uttrycket bröd och skådespel nämndes första gången av den romerske diktaren Juvenalis som under det första århundradet efter Kristi födelse beskrev vad han menade var undergången för den romerska civilisationen.

Han ansåg att romarna hade blivit svaga medborgare långt ifrån de stolta och heroiska romerska traditionerna.

Juvenalis talade hånfullt om bröd och skådespel om de gåvor av vete och andra livsmedel som den romerska aristokratin erbjöd de lägre klasserna i samband med stora skådespel.

Gåvorna blev ett sätt att distrahera de lägre klasserna från rådande samhällsproblem och de övre klassernas överflöd. Orden var i sig en kritik mot regeringsmakten som var tvungen att distrahera romarna för att undvika protester.

Flytta fram detta scenario till vår tid och tänk till. Vilka är de övre klasserna idag?

Jo, det är det s.k. etablissemanget som arbetar för de angloamerikanska bankoligarkernas NWO.

Så länge hoppet om förändring kan upprätthållas genom att skapa en övertygelse hos nationalister att ett partis politik kan "rädda Sverige" genom att samla "Sverigevänner" så kan en stor del av de nationellt sinnade hållas i schack genom att engagera sig i ett parti som bara är skapat för ett enda syfte. Bröd och skådespel.

Detta i ett politiskt system som redan är genomkorrumperat där politiker bara är marionetter åt de som egentligen har makten. Bankoligarkerna, eller globalisterna.

Självfallet får aldrig denna kontrollerade opposition tala högt om sådant som skulle kunna skada agendans genomförande, alltså globalistagendan och det kriminella och korrupta banksystemet.

Att undvika detta är väldigt enkelt, det är bara att låta bli att lyfta frågorna och utesluta och stigmatisera de som ändå gör det och därmed avviker från det egentliga egentliga målet, NWO.

Genom en lika korrumperad journalistkår, som har samma ägare som de som äger politikerna, ser man till att smutskasta de som avviker från den partiets "interna värdegrund" och låta media hänga ut dem som antisemiter eller konspirationsteoretiker samtidigt som de utesluts ur partiet.

Sen kastas de till lejonen i media och får en lämplig stigmatiserande stämpel applicerad på sig.

Jag säger alltså inte att detta är agendan, men tänk OM det är så? Tänk om denna hypotes stämmer?

Vad blir då nästa logiska steg när väl NWO-diktaturen är etablerad?

Jo, självfallet är det att göra sig av med de nyttiga idioter som man inte längre har nytta utav. SD medlemmar.

Detta gör man genom att hacka SD medlemsregister och sedan arrestera och internera partiets medlemmar genom förevändningen att de är att betrakta som "terrorister". Vissa kommer bara att försvinna spårlöst eller drabbas av "olyckor" eller snabbgalloperande allvarliga sjukdomar.

Sen är den socialistiska totalitära diktaturen ett faktum, den nya världsordningen (NWO).

Sovjetunionen version 2.0 blev det vi fick trots att vi trodde att vi som "Sverigevänner" arbetade för att rädda landet.

Satanisterna bakom NWO lyckades bedra oss alla då vi lät oss förledas av Satan, som är expert på lögner och vilseledning.

NWO drivs av den kabbalistiska rörelsen som är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar från judendomen.

De är en stor grupp Gudsförnekande och satansdyrkande individer som kallar sig sionistiska judar, Dönmehjudar. Jag skrev om dem i mitt blogginlägg om Sionism. De går under många namn, då det är ett nätverk av hemliga sällskap som arbetar för samma agenda.

Självfallet får vi inte låta dem vinna.

Kraften och styrkan i folkrörelsen SD kan användas för att rädda landet, men en tillnyktring och en ny medvetenhet hos engagerade människor krävs, liksom en reformering av SD som måste driva en tydlig nationalistisk agenda.

Vi måste alla bli medvetna och öppna ögonen för det som sker rätt framför ögonen på oss här och nu. Vi får inte ge upp denna kamp och låta Satan vinna. Vi får inte låta oss vilseledas. Vi är skyldiga Sverige och våra barn att inte ge upp.

Men jag brukar också skriva att det är försent för politik nu då NWO-agendan redan är så långt gången, det politiska systemet så korrumperat och det är ett faktum att vi lever i den yttersta tiden.

Vad gör vi då?

Jag tror att framtiden kommer att handla om motstånd mot diktaturen och ren överlevnad.

Jag ger inga ytterligare svar på detta, men uppmanar var och en att reflektera över detta själv.

Själv sökte jag sanningen om NWO, och sedan som en konsekvens av vad jag kom fram till, Jesus och frälsning.

NWO är en kamp mellan Gud och Satan, och jag kände ett starkt behov och en inre övertygelse att tydligt ta ställning för den goda sidan, att bli en soldat åt Gud.

Men vad var och en använder sin energi till är ett enskilt ställningstagande. Glöm bara inte bort att det finns en andlig aspekt av att leva i den yttersta tiden bara.

För mycket mental energi åt "bröd och skådespel" förhindrar dig att förbereda dig för det som komma skall. I dessa förberedelser ingår att söka frälsning och planera för överlevnad vid en samhällskollaps. Det vet alla som läst uppenbarelseboken i Bibeln och kan tänka själva.

Läs denna artikel "SD, en sionist kontrollerad opposition" och denna artikel "KONTROLLERAD OPPOSITION – VAD ÄR DET?"


Om sektmedlemmar som inte tål sanningen

Få människor är så hängivna sin ledare som Sverigedemokrater som tillber sin ledare som han vore Gud. Blinda för de uppenbara missförhållanden och fel som finns inom partiet. Det är dessa s.k. "vänner" på Facebook som inspirerat mig till detta inlägg.

Kritiserar man sektbeteendet eller ledningen inom SD blir man utsatt för hat och förolämpningar på Facebook. På detta sätt skiljer sig inte dessa sektmedlemmar från vänsterextremister. De absolut fulaste påhoppen på mig har varit väldigt personliga och involverat även tredje part, alltså min f.d. flickvän.

Teorier om att jag skulle bli knäpp när vårt förhållande tog slut förekommer regelbundet. Helt absurt men ett mycket illustrativt exempel på sektbeteende. Man får absolut inte lämna sekten. Då hotas man och förolämpas offentligt på Facebook.

Jag valde att lämna SD i oktober för att jag upplevde att inte allt stod rätt till inom partiet. Något jag skrev om här.

Jag mådde illa av sektmedlemmarnas okritiska hyllningar av den store ledaren och samtidigt varande helt blinda för det åsiktsförtryck och den brist på interndemokrati som råder inom partiet.

På detta sätt, sektbeteendet, ser jag stora likheter med situationen i Sverige år 2016 och situationen i Tyskland på 30-talet.

Adolf Hitler hade de flesta Tyskar bakom sig och hade därför inga problem att ta makten i Tyskland. Likheten mellan det tyska folket då, förnedrat och förolämpat av Versaillesförsdraget 1919, och svenska folket idag, förnedrat och förolämpat av etablissemanget, är slående.

Just detta borgar för sektbeteende och jag ser mönstret från Tyskland på 30-talet upprepa sig inom Sverigedemokraterna.

Hade SD varit ett fungerande parti med en fungerande interndemokrati hade man kunnat diskutera sakfrågor och utveckla partiet.

Men inom SD är inte detta möjligt och inte heller önskat av den maktfullkomliga partiledningen.

De som omöjliggör detta är de fanatiska sektmedlemmarna i samspel med partiledningen som tillsammans arbetar på att åter göra SD till ett marginaliserat parti inte bara i riksdagen utan också vad gäller väljarstöd.

SD kommer aldrig bli trovärdiga så länge man inte adresserar NWO och behovet av en bankreform. För oss som kan tänka själva och inte är fast i ett sektbeteende är detta uppenbart, men inte för sektmedlemmarna och partiledningen som är blinda för geopolitiska sakförhållanden som är avgörande för att kunna forma partiets politik.

Deras ögon är bara på den store ledaren, Jimmie. Något som hos mig framkallar obehagliga vibbar från Tyskland på 30-talet.

Sen var det det där om misstanken om SD som kontrollerad opposition. Min bloggranne Peter Harold kan ha en poäng i det han skriver här i inlägget med namnet (SD) som kontrollerad opposition? Vem har i så fall kontrollen?

Det som fick mig på allvar att börja tänka i termerna om (SD) som kontrollerad opposition är det moderata beskedet om att (SD) inte kommer få vara med och bilda regering med de borgerliga/moderaterna efter nästa val. Isolationspolitiken fortsätter, och är tillsynes tänkt att man vill övertyga väljarna om att en röst på (SD) är bortkastad röst. Fast alla vet att så inte är fallet, inte minst med tanke på moderaternas egen helomvändning i invandringsfrågan. Så varför vill man hålla (SD) borta från den formella maktutövningen?

Svaret finns i den omständigheten att de etablerade partierna vill att (SD) skall fortsätta att förbli det andra oppositionsblocket. Alla partiledare, och kanske vissa ideologiska strateger inom själva (SD), vill att partiet skall förbli outsidern som skall kanalisera och ackumulera kritiken mot maktetablissemanget. Man accepterar att missnöjesväljare röstar på det partiet istället för sina gamla partier. Ty så länge som (SD) finns kommer andra nationalistiska politiska strömningar att vara utarmade på sympatisörer och aktivister. Och jag vill påstå att detta är en medveten utveckling som alla riksdagspartier vill skall förbli.

Anledningen till det skenbart destruktiva stödet till (SD) från etablissemanget kan vi finna i den omständigheten att folkutbytet skall fortsätta. Kulturmarxisternas attacker mot svensk kultur och tradition kommer fortskrida, och de kommer ha benäget stöd av globalisterna som vill förena planeten under en världsregim som står över allt parlamentariskt inflytande, och som inte behöver stå till svars för någonting annat än ett folk som gör revolution.

Ah, där kom poängen!

Om nu Peter Harold har rätt, vilket inte är säkert, så kan man ju reflektera över ett påstående man ofta möter i kommentarsfältet "men som läget är nu finns bara SD att rösta på". Svaret man då får efter en stunds reflektion är att det spelar ingen roll vilket riksdagsparti man röstar på då ens röst ändå är en röst på NWO.

Personligen tror jag inte längre att representativ demokrati fungerar då den alltid korrumperar de som vill göra politisk karriär. Den egna karriären blir viktigare än politiken till slut. Och det gäller alla partier. Svensk politik kontrolleras idag helt av de angloamerikanska bankoligarkerna, Wallenbergsfären och den angloamerikanska industrin. Storfinansen äger politikerna. Oavsett parti då Sverige är en synarki och har så alltid varit.

Det enda som fungerar är direktdemokrati á la Schweiz som sedan 1971 har man hållit 202 nationella folkomröstningar. Men då måste staten ta tillbaka makten över betalningsmedlen.

I Schweiz förväntas medborgarna rösta i 20–30 folkomröstningar per år och dessutom gå på stormöten för att besluta om kommunens angelägenheter.

Det direkta politiska inflytandet och ansvaret hos befolkningen måste ökas, och väljarapatin och det skendemokratiska politikerstyret måste minskas, Sist men inte minst, krävs en bankreform.

Ett uppföljande inlägg hittar du här.söndag 18 december 2016

Om den största nåd du kan få

Ditt hjärta är mer än en muskel i din kropp som pumpar blod.

Ditt hjärta är också det rum där du bär din tro på Gud, och där du har inrett ett rum åt Honom om du är frälst.

Du kan genom tro och bön prata direkt med honom, utan mellanhänder som t.ex. en präst. Religion behövs inte för denna relation då den är personlig.

Efter frälsningen kommer du att förändras inombords.

Fruktan, oro, bitterhet, ilska, mörker och ångest som bodde i ditt hjärta tidigare är borta, och ersatt av Guds kärlek och nåd.

Nåden kommer till oss genom vår relation med Jesus Kristus (2 Timoteus 2: 1 - ”Mitt barn, hämta styrka från den nåd som finns hos Kristus Jesus.”
‭‭2 Timotheosbrevet‬ ‭2:1‬ ‭NUB‬‬).

Vi finner nåd ingen annanstans.  Det är inte baserat på något vi har gjort, utan på Guds kärlek och barmhärtighet (2 Timoteus 1: 9 - ”Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan på grund av sitt beslut och sin nåd, som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början,”
‭‭2 Timotheosbrevet‬ ‭1:9‬ ‭NUB‬‬).

Till och med vår frälsning är baserad på den (Titus 3: 7 - ”för att vi genom hans nåd skulle bli rättfärdiga och få ärva evigt liv, det som är vårt hopp.”
‭‭Titusbrevet‬ ‭3:7‬ ‭NUB‬‬).

När nåd verkar i en persons liv resulterar det i tro och kärlek (se Ef 1:15 - ”Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭1:15‬ ‭NUB‬‬); 1 Tessaloniker 1: 3 - ”för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.”
‭‭1 Thessalonikerbrevet‬ ‭1:3‬ ‭NUB‬‬).

Du kommer efter din frälsning att betrakta världen på ett helt nytt sätt och vad som var viktigt för dig tidigare känns kanske oviktigt efteråt.

Du förstår efter din frälsning att du inte längre skall frukta människor utan bara Gud.

Du förstår att Gud vill att du skall förlåta alla som gjort dig ont. När du förlåter någon i bön till Gud öppnar du upp för frälsning av den person du har förlåtit. Du har öppnat en kanal för Gud till den personens hjärta.

Frälsning är en nåd du får av Gud som lägger grunden till en personlig relation till Guds gestalter. Gud, Jesus och den Helige Ande.

Vårt uppdrag som frälsta är att ständigt arbeta för andras frälsning genom bönens makt. Det finns ingen större kärlek än Guds kärlek. Att hjälpa någon till frälsning är därför den största gåva du kan ge en annan människa.

Som frälst är du en kanal åt Gud och hans kärlek. Du är fortfarande en vanlig människa med fel och brister, men du hyser någon i ditt hjärta som aldrig kommer att överge eller svika dig utan kommer att vägleda dig resten av ditt liv.

Det är inte svårt att bli frälst. Allt som krävs är att verkligen vilja ta emot Jesus i ditt hjärta och be om det.

Du föds på nytt, får dina tidigare synder förlåtna och etablerar en relation som kommer att vara resten av ditt liv och även efter ditt liv i din fysiska kropp är över här på jorden.

Som alla relationer behöver den dock vårdas i ord och handling. En relation är ett arbete, så även relationen med Gud, Jesus och den Helige Ande.

Grunden för ditt fortsatta liv är kärlek och förlåtelse. Något som kommer att prägla dig i resten av ditt liv.

Ditt liv har faktiskt bara börjat. För varje dag som går blir du mer lik Jesus.

”Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er, fram till Kristus Jesus dag.” (Filipperbrevet‬ ‭1:6‬)

Aposteln Paul skrev också: ”Detta budskap är tillförlitligt och i sin helhet värt att ta emot. Kristus Jesus kom ju hit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. Men jag fick förbarmande, för att Kristus skulle visa vilket oändligt tålamod han har med mig och göra mig till en förebild för dem som kommer till tro på honom och får evigt liv.” (‭‭1 Timotheosbrevet‬ ‭1:15-16‬).

Jesus kom till denna iverfulla förföljare av kristna, Saul (Paul på grekiska), och slog inte honom med dom (som vissa kan förvänta sig) utan gav honom nåd.

När han tittade tillbaka insåg Paulus Jesu stora tålamod när han hanterade honom;  och vad ett exempel på barmhärtighet som Paulus gav oss!

Efter att ha reflekterat över hur god Gud hade varit honom, en blasfemer och förföljare, fick Paulus att lovprisa Gud.

”Äran och härligheten tillhör evighetens Kung, den oförgänglige, den osynlige, den som ensam är Gud, i all evighet! Amen.” - 1 Timotheosbrevet‬ ‭1:17‬)

Denna vers är en typisk doxologi som ges av Paul som ett naturligt, emotionellt svar på dessa reflektioner om Guds barmhärtighet.

När Paulus insåg allt vad Gud hade gjort för honom satt han kvar med inga andra ord än lovprisning.

Gud, vår konung, är evig och odödlig - det vill säga att han aldrig kan upphöra att existera.

Han är osynlig - vi kan inte se honom eller röra vid honom;  han är ande.

Han är den enda Gud - inte en av många, utan "den enda."  Jesus ger oss barmhärtighet;  vi kan också komma till honom och få förlåtelse och evigt liv.

Jesus kom alltså inte bara för att visa oss hur vi kan leva ett bättre liv eller att utmana oss att bli bättre människor.  Han kom för att erbjuda oss frälsning som leder till evigt liv.

Förstår du?

Evigt liv i himlen istället för evigheten i helvetet. Oavsett hur stor din synd är kan Kristus rädda dig.  Har du accepterat hans erbjudande?fredag 16 december 2016

Om att förstöra ett land och dess välfärd i 12 steg

Jag skrev i detta inlägg om en anonym person som skickar buntar med tryckta flygblad till mig då och då med brev. I inlägget lade jag in hans/hennes flygblad som bilder som ni ser.

I veckan kom ett nytt brev i brevlådan och istället för att dela ut flygbladen som jag fick så väljer jag att posta det här på min blogg istället.

Känns det bekant det som denne anonyme, väl påläste, person skriver?måndag 12 december 2016

Om den yttersta tiden - vår tid

Den nya världsordningen (NWO) innebär en andlig kamp mellan Gud och Satan och handlar inte om politik.

Politiskt tjafs har bara ett syfte. Bröd och skådespel åt folket så vi håller oss upptagna med det och inte ser vad som egentligen sker.

Se denna 2 1/2 timma långa dokumentär om NWO och förstå vilken ondska vi står inför. Denna artikel på Lars Berns blogg hjälper dig också att förstå.


Se denna dokumentär om världens största bluff - global warming. Läs också Lars Berns artikel här varför denna myt hålls vid liv av NWO-aktörerna.På jorden står alltså huvuddelen av mänskligheten mot de mest religiösa människorna som finns på planeten. Det dyrkar dock inte Gud utan Lucifer. Kristendomen och kristna skall utrotas genom FN försorg,

Läs här hur det börjat så smått. Den nya världsreligionen skall bli wahabbism/salafism som inte är sprunget ur Islam, utan ur satans synagoga. Alltså, dyrkandet av Satan/Lucifer. Den enda religion som kommer att vara tillåten. Se länk i nästa stycke.

Luciferaner tror blint på ockulta fenomen och ockulta symboler, speciella datum (9/11 är ett sådant), numerologi och ägnar sig åt människooffer/kannibalism ("Pizzagate") och hämtar sin ideologiska kraft från satans synagoga som jag skrev om här.Symbolerna i denna bild ovan (symboler för Gud) betyder:

Lejonet = Gud Fader, Korset = Jesus Kristus, Duvan = Den Helige Ande.

Det är nu viktigare än någonsin att skaffa sig en personlig relation med den Heliga Treenigheten.

Gud har dessa tre gestalter som alla har olika roller i en personlig relation med Gud.

Gud fader själv (Body) står för behov av identitet, värderingar, beskydd och försörjning (Job 42:10 - När Job bad för sina vänner återupprättade Herren honom och gav honom dubbelt så mycket som han hade ägt förut).

Jesus Kristus (Soul) står för behov av kommunikation och stöd/kamratskap (Soul) (1 Pet. 3:20 - De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet)

Den Helige Ande (Spirit) står för tröst och daglig vägledning (Rom. 8:16 - Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn).

Gud behöver soldater som kan frälsa fler inför slutstriden med satan som just nu pågår. Din odödliga själ behöver frälsning för att få evigt liv i Guds rike.

Förberedelserna hos Satansdyrkare som Angela Merkel och andra politiker i västvärlden har pågått länge, och kanske blir år 2017 det år som slutstriden sker?


Här är dokumentet som läses upp i videon ovan.

Läs här en mycket skrämmande artikel av en döende "whistleblower". Artikeln avslöjar också agendan bakom massinvandringen från MENA-länder.

In 2012 the UN secretly announced the application of the migration weapon against Europe in 2015.
Through resouces of the UN, the World Bank and the EU were installed five recruiting centres for workers in Africa as well as ten further centres in Middle East.

Anybody matching the criteria was given a smartphone and 2500 Euro cash, then being integrated into the pre-defined “refugee-routes”, the German offices were informed about and became coordinated. Officially this started in 2015 but inofficially all of that was already kicked off in 2013, at first in lower numbers, only in 2015 the “ENTER OPERATION” SYRIA set the ball rolling.

Suited candidates ideally had to be
20-30 years of age,
procreative (was tested!)
have an IQ of 90 at max,
as uneducated as possible, (more violent and more easy to conduct)
be Wahabit or Salafi and ideally disdain christs
(MUST HAVE)
Nice to have:
Especially welcome were men peaking out by abnormal sexual behaviour, like pedophiliac or homosexual, and whose tendency to violence against women was noticable.

Några ord av hopp från översättaren av denna skrämmande artikel finns dock:

Citat från texten:

"(Comment transl. : I do NOT believe that this scenario will strike. Things are about to chance, the power of the devil is reducing already. We have chanced to a much more positive timeline, but the author of the mail might not be aware of all of that – she was into the living room of the dark lord with obviously no chance to develop hope and mental skills.)"

Bunkerbyggande som nämns i artikeln pågår över hela världen, inte bara i Tyskland, och enorma summor har satsats av eliten på att bygga bunkrar för sig själva över hela världen samtidigt som FN Agenda 2021/2030 genomförs i det fördolda. Här är ett exempel på exekvering av FN Agenda 2021 från södra Frankrike.

Agendan innebär långsamt folkmord och pågår genom luften vi andas (geoengineering), maten vi äter (GMO), sötningsmedel (Aspartam), elektromagnetisk strålning (4G/5G), trådlösa nätverk, vacciner, flour i vatten och andra djävulska metoder som kanske inte är kända av oss ännu. De få som överlever skall förslavas i en ny världsordning. Det är deras plan.Det är hög tid att välja sida nu för alla. Och det har inte med religion att göra.

Det handlar därför nu om att skaffa sig en personlig relation med alla Guds tre väsen och söka frälsning och vägledning i den tid som nu är. Ni kommer att behöva den styrka och den trygghet som en relation med den Heliga Treenigheten ger. Denna kamp är inget vi klarar själva utan Guds hjälp.


Det är också som sägs in länkad artikel ovan hög tid att sluta förgifta sig själv med giftig mat och dryck. Och framför allt, vaccinera er inte!

Tappa inte hoppet. Satan tappar kraft hela tiden allt eftersom den ondskefulla agendan om NWO avslöjas och fler vänder sig till Gud för frälsning och styrka.


Att vara soldat för Gud innebär att man minskar Lucifers makt på jorden genom att tillbe den Heliga treenigheten och på så sätt få kraft därifrån och på så sätt ansluta sig till Guds Armé och stärka ljusets krafter.

Anslut du också och ersätt din oro med frälsning, kärlek och trygghet. För din skull, och dina barns skull.


lördag 10 december 2016

Om framtiden

Några reflektioner om vad år 2017 och bortom kan innebära.

Vi närmar oss slutet av år 2016 med en rasande fart. Än har jorden inte drabbats av planet X (Nibiru) och annat elände, som WWW III, som förutspåtts i många filmer på Youtube.

Sverige har dock, tack vare ansvarslös politik, passerat "point of no return" vad gäller nationellt sönderfall. Det finns idag inga reella möjligheter att reversera utvecklingen i ett av världens mest korrupta och skuldsatta länder. Läs här. Sverige är inte längre en tillväxtekonomi utan en skuldekonomi.

De offentliga skulderna är nu 399.585 kronor per skattebetalare (källa: Björn Olanders Fri Konservativ)

De offentliga låneskulderna ökade 2015 med 58,1 miljarder kr till totalt 1.926,4 miljarder kr. Detta är 49,4% av BNP som uppgick till 3.896,6 miljarder kr.

Statsskulden uppgick den 31 december 2015 till 1.403,4 miljarder kr. 

Kommunernas sammanlagda lån uppgick till 415,1 miljarder kr. Landstingen hade totala lån om 107,9 miljarder kr.

Sammanlagt blir detta 1.926,4 miljarder kr vilket är 33% högre än det tidigare "statsskuldrekordet" om 1.448,9 miljarder kr från 31 december 1998.

Utslaget på 4.821.000 skattebetalare (=antal sysselsatta 31 dec 2015) blir detta en skatteskuld om (415,1 + 107,9 + 1.403,4) x 1.000.000.000 kr / 4.821.000 = 399.585 kr per skattebetalare!

Under 2016 har S+Mp-regeringen fortsatt att tvinga kommuner & landsting att ta kostnader för flyktingmottagandet & bostäder, m.m.Detta i ett land som helt saknar tillväxt i realekonomin och där den kollektiva och individuella skuldsättningen sedan länge passerat vad som är rimligt och är möjligt att återbetala för ett land som saknar egen industri, som behövs för tillväxt i realekonomin, eller för enskilda medborgare med stora banklån.

Sverige ägs och styrs helt av de angloamerikanska bankoligarkerna och vi är alla slavar under dem. Regeringen är bara marionetter för dem, och det spelar ingen roll vilken regering vi har, eller får, då vi saknar reella möjligheter att påverka vår egen framtid p.g.a. EU och vår kollektiva skuldsättning som regeringen gör allt för att öka varje sekund. Vi är ägda. Kommer EU att ändra form i spåren av globalismens sammanbrott? Den frågan ställer Peter Krabbe här. Läs!

Tillsammans med massinvandring av våldsamma och ej integrerbara (då de inte vill integreras) välfärdsmigranter från MENA-länder, framträder bilden av ett Sverige bortom all räddning.


Det enda som kan "rädda" Sverige är att västvärldens banksystem totalhavererar och vi på så sätt blir fria från bankoligarkernas strypgrepp. Likaså krävs det att EU och euron kollapsar, vilket är sannolikt att så kommer att ske 2017. Se denna video.


Tyvärr kommer det nog att innebära inbördeskrig i landet när allt slutar att fungera, inklusive distribution av betalningsmedel, livsmedel och drivmedel. Människor kommer p.g.a. svält tvingas att slåss för sin överlevnad.

De människor från MENA-länder som de två senaste regeringarna importerat kommer inte att ställa sig i kö för att få köpa mat. De kommer att förse sig genom plundring av affärer men också människors privatbostäder. Massinvandringen är en del av NWO och följer Kalergiplanen. Läs här.Att svenskar kommer att bli minoritet i vårt eget land är inget problem för SSU.


Systemet byggt på makt och kontroll av en liten elit, 1% av jordens befolkning, ser ut som det gör, och ingen av oss har makten att ändra på detta. Allt vi kan göra är att förbereda oss på det som komma skall på det personliga planet.

Emigrera är ett helt klart ett bra alternativ då inget annat land kommer att råka lika illa ut som Sverige.

De länder som kommer att klara sig bäst är länder med en homogen befolkning och en stark nationell identitet. Exempel är Ungern, Tjeckien, Polen och Ryssland. Det mångkulturella Sverige, med ett folk som saknar ryggrad och nationalkänsla, kommer att duka under.

Det andra man kan göra är att förbereda sig själv på det andliga planet. Att söka frälsning i Jesus Kristus. Jag känner mig nu lite som John Harper, den okände hjälten från sänkningen av Titanic, som in i det sista försökte få människor att ta emot frälsning. Läs berättelsen om honom här.

Symboliken mellan Titanics undergång och Sveriges undergång är stark. Det var samma bankfamiljer som sänkte Titanic som idag sänker Sverige. Några av världens rikaste personer var ombord på Titanic och Rothschild behövde undanröja dem för att kunna etablera sitt "Federal Reserve System" vilket han gjorde året efter sänkningen av Titanic, år 1913.

1517 människoliv betydde ingenting för honom. Svenskarnas öde bryr sig bankmaffian inte om heller. I själva verket vill de utrota de flesta av oss i enlighet med FN Agenda 2021. Något jag skrev om bl.a. här.

Så det enda råd jag kan ge är att ta emot frälsningen. Då kommer du i alla fall gå in i det nya året med trygghet och tillförsikt och slippa oron och ångesten över det som komma skall. Som frälst har du en plats i Guds rike oavsett vad som händer och det är en trygghet som är värd allt i det läge som Sverige nu befinner sig i. Läs också Lars Berns krönika här om varför Sverige sitter med Svarte Petter.Om de ryggradslösas avbön - Gästinlägg

Återigen ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:

En efter en kryper ansvariga ministrar, politiker och tjänstemän in i medias ljus och ett totalt falskhetens skimmer omger deras gestalter.

Med nästan patetisk ton i varje ord försöker de köpa absolution för alla okvädningsord som genom åren fällts över politiska företrädare och enskilda personer som haft kurage och mod nog att ifrågasätta konsekvenserna av en ohämmad och totalt okontrollerad migrationspolitik vars konsekvenser innebar och innebär för Sverige.

Det råder inget tvivel om att fler och fler av politiker och ansvariga efter hand som de logistiska fördämningarna brister och de ekonomiska sociala konsekvenserna får fullt genomslag i samhället på alla upptänkliga sätt kommer att meddela att de tyvärr inte förstod och än mindre har direkt medverkat till fullständigt migrations haveri.

Förslagen och besluten har tagits av någon annan.

Avbönen från ministrar och politiker har nu visat i klartext att det finns en person som är ansvarig för sakernas tillstånd namnet är bekant Fredrik Reinfeldt, med tillägg.

Men de egentligt ansvariga är Miljöpartiets ledning och partiet som drivit på och varit omedgörliga och stod för total okontrollerad migration.

Ingen ansvarig politiker eller partiledare kommer kännas vid beslutet om att miljöpartiet bjöds in som en del av alliansen. För alliansen del står det därmed klart att Miljöpartiet är den politiska skurken alla kategorier.

En minst sagt intressant fråga uppenbaras. Det finns två regeringar som från varsin kant på den politiska arenan valt att välja in miljöpartiet som en faktor för att behålla den politiska makten.

Hur kommer socialdemokraterna och Stefan Löfven, vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt förhålla sig till Miljöpartiets ledning inom en snar framtid?

Kommer miljöpartiet i sin helhet och ynkedom att väljas som gemensam politisk slagpåse för de partier som med det politiska egenintresset valde att samarbeta med miljöpartiet för att behålla regeringsmakten och därtill hörande fördelar?

Kommer partierna med beklagande meddela att de tyvärr utsatts för en politisk konstant smutsig utpressning från miljöpartiet som låtit meddela att fick partiet inte som de föreslog skulle det få långtgående politiska konsekvenser?

Det absolut övergripande är hur många ministrar, partiledare, politiker och tjänsteföreträdare kommer att med äkthet i orden och rent samvete be svenska folket om förlåtelse och meddela att de aldrig mer kommer att ställa upp som politiska företrädare i något sammanhang.

Meddela att de inte lägger skulden för egna fattade beslut på någon annan.
tisdag 6 december 2016

Om en förlorad kamp

Kampen mellan mainstreammedia och alternativ media/bloggare är över.

Mainstreammedia har förlorat kampen. Oavsett vad de skriver och sänder i etern fortsättningsvis så är deras förtroende idag så skadat att kurvan bara kommer att fortsätta nedåt.

Detsamma gäller regeringen. En regering som så djupt avskys av stora delar av det svenska folket. Och allt är deras eget fel.

Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende men det kan gå väldigt snabbt att rasera det. En gammal sanning som varken regering eller mainstreammedia har förstått.

Deras patetiska lögn- och vilseledningskampanjer utspelas inför öppen ridå i sociala medier och kommenteras. delas och läses av 10-tusentals människor och de har därmed förlorat kampen om ordet.

Ett exempel från Facebook:

DN ljuger fast SVT borgar för deras sanning.

Publicerades den 26 sep. 2016

Inför bokmässan i Göteborg blev Nya Tider inbjudna till Aktuellt.

Under debatten mot Henrik Arnstad lyckades Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk avslöja att man, i sitt senaste nummer av tidningen, granskat några av DN:s lögner på senare tid.

DN:s chefredaktör, Peter Wolodarski blev vansinnig och skrev affektiva inlägg på twitter.

Nästa dag bjöds Peter Wolodarski in till Aktuellt och fick debattera föregående dags debatt med chefen Ulf Johansson som är programchef på SVT Nyheters riksredaktion och ansvarig utgivare för bland annat Rapport, Aktuellt och Gomorron Sverige. Debatt om debatten alltså.

Likt en KGB-agent, står en rosenrasande och hotfull Peter Wolodarski, stirrar in i kameran och korsförhör Ulf Johansson om hans åsikter om Nya Tider och nazism i allmänhet.

I stressen över att ha globalistiska motståndare som Simon Wiesenthal Center, George Soros och familjen Bonnier mot sig, kryper Ulf Johansson till korset och erkänner att han gjort ett dåligt jobb med debatten och att Peter Wolodarski har rätt i sin kritik. Läs här och här.

När jag ringer upp för att fråga varför Peter Wolodarski inte fick något inslag som förklarade vilken typ av tidning DN är, vilka krafter som ligger bakom eller varför han inte fick frågor om alla de lögner som Nya Tider räknat upp, fullbordar Ulf Johansson skräcken för DN genom att garantera att "DN ljuger aldrig".


Detta skådespel skulle kunna vara komiskt om läget för Sverige inte vore så allvarligt. Under tiden deras lögnkampanjer och vilseledningskampanjer fortsätter så förfaller Sverige mer dag för dag.

Läs här Lars Berns artikel med namnet "Ondskan gömmer sig bakom godhetens Potemkinkulisser" om hur Sverige faller sönder. Och läs en helt vanlig familjefars inlägg om sönderfallet av Sverige här.

Gamla människor svälter bokstavligen ihjäl, eller vanvårdas ihjäl, i Sverige idag och både mainstreammedia och regeringen har därmed blod på sina händer.

Läs här om Ingvar Widén, 89 år som idag betalar 120 kronor per månad för att få hjälp med att ta sina insulinsprutor. Nu höjer kommunen avgiften till 1 991 kronor. En höjning med 1 559 procent. Läs här om hur 11.000 pensionärer med redan låga inkomster efter årsskiftet kommer att få mindre kvar i plånboken, trots regeringens skattesänkning. Läs här om hur pensionärer inte har råd att köp mat.

Pengarna behövs ju till välfärdsmigranter istället och regeringen kraschar medvetet ekonomin i kommun efter kommun. Enligt SVT:s granskning av de 50 kommuner som ska ta emot störst andel kommer 14 klara sitt mottagande 2016 och endast fyra kommer klara det ­under 2017.

Problembilden återfinns i en majoritet av landets kommuner och oberoende av partifärg på den politiska ledningen. Kommunerna klarar helt enkelt inte av att förse nyanlända med bostäder. I storstadsområden där bostadsbristen varit ett problem i decennier är situationen som allvarligast.

Nyanlända placeras på allt från vandrarhem till idrottssalar. Många kommuner med ett kommunalt hyresbestånd förmedlar enbart lägenheter till nyanlända vilket leder till motsättningar när hårt ­arbetande familjer som betalar skatt inte kan ordna bostäder åt sina vuxna barn.

Vissa kommuner går även så långt som att köpa bostadsrätter, villor och radhus (vilket inte minst riskerar att skapa problem på en redan skör bostadsmarknad).

Byggandet av tillfälliga modulbostäder är svårt att genomföra i den omfattningen och hastigheten som krävs om det görs på icke detaljplanerad marks.

Att uppställa moduler på detaljplanelagd mark kommer å andra sidan att blockera byggandet av nya riktiga bostäder och därmed permanenta nya utanförskaps­områden.

Samtidigt avvecklar staten fungerande asylboenden vilket tvingar fram ett mottagande som inte kommunerna klarar.

Trots att nybyggnadstakten är hög är det fort­farande inte tillräckligt för att lösa bostadsunderskottet.

På grund av rigida regelverk tar det cirka tio år för ett byggprojekt att gå från idé till färdig ­bostad, vilket gör att problembilden kommer leva kvar ­under lång tid. Trots att migrationsöverens­kommelsen ­utlovade regelförenklingar för nybyggnation har inget av substans presenterats från regeringen.

Trots detta vill arbetsförmedlingen öka massinvandingen. Läs här.

Rättsväsendet har också redan kollapsat. Läs här och här.

Våldtäktsstatistiken skenar och såväl barn (även pojkar), kvinnor och flickor blir utsatta för gruppvåldtäkter och får sina liv förstörda. Liksom deras familjers.

Madeleine E lilja Rönnqvist skriver:

Överfallsvåldtäkter ökar i Sverige. Dessa förövare brukar av media och andra samhällsaktörer beskrivas som män med överdrivna dominansbeteenden och antisocialt tänkande.

För att förklara motiven bakom våldtäkterna kopplas det ofta samman med män som har en onaturlig vrede mot kvinnor där våldtäktsmännen lever ut sin " manlighet" genom att dominera och förnedra kvinnan.

En annan återkommande förklaring är hög alkoholkonsumtion och fester.

Malmö drabbades under sommaren av en våg av överfallsvåldtäkter och sexuella ofredanden. Offren var mellan 12-14 år. Polisens gärningsmannaprofil visade att det fanns en hög risk för att beteendet hos förövarna skulle eskalera och gick därför ut med en varning.

Men, det är först nu de släpper signalementet på en av våldtäktsmännen: ljusbrun hy, mellan 19-26 år, mörkt krulligt hår och talar inte svenska.

Rapport efter rapport har sedan tidigare bekräftat en tydlig koppling mellan överfallsvåldtäkter/sexuella ofredanden och asylinvandringen i Sverige. När ska vi börja på allvar prata om det istället för dominansbeteenden, alkoholkonsumtion och sommarvärme.

Våldtäkter/övergrepp har alltid förekommit men att det sker i den omfattning som det gör nu har inte skett tidigare. När ska vi börja prata om det?

Anledningen till att detta inte diskuteras utifrån rätt parametrar är att media manipulerat med sanningen och att polisen arbetar under kod 291. Detta för att inte debatten ska fokusera på invandringen och på så vis leda fram till rätt slutsatser - att förövarna i hög utsträckning är invandrade män.

Om vi fortsätter låta media styra debatten kring så allvarliga brott som dessa kommer många fler kvinnor/flickor och även pojkar fortsatt få sina liv förstörda. Och om de nu förekommit någon debatt så har den absolut inte handlat om förövarnas härkomst.

Vad man indirekt insinuerar är svenska kvinnor/flickor är vana vid, eller i alla fall känner igen, att män enskilt eller grupp alltid ägnat sig åt överfallsvåldtäkter. Det är bara alkoholkonsumtionen som ökat, somrarna har blivit varmare och anmälningsbenägenheten ökat.

Överfallsvåldtäkter är ett importerat problem. Det måste vi våga säga högt. Hur ska vi annars kunna motverka detta.

Eftersom media och ansvariga politiker inte är kapabla att lägga skulden på de som faktiskt begår överfallsvåldtäkter kommer alla män fortsätta att skuldbeläggas och kvinnor/flickors trygghet minska.

De kan eller vill inte se sambandet mellan brotten och den kultur som dessa förövare tillhör.

Den andra allvarliga aspekten är att oberoende objektiv media är en grundbult i ett lands psykologiska försvar. När ingen längre litar på vad som skrivs i mainstreammedia så är denna grundbult raserad som så mycket annat i Sverige av idag.


Den medvetna planen som återfinns i FN Agenda 2021 och FN Agenda 2030 att krossa Sverige är idag så uppenbar att ingen längre behöver tveka om att så är fallet.

Se den 96 minuter långa dokumentären nedan om FN Agenda 2021. Den globala planen för att halvera jordens befolkning, implementera NWO, avlivning av gamla, sjuka och handikappade.

Planen som ska MÖRDA DIG och dina NÄRA OCH KÄRA.

Dokumenterad och förklarad i en 96 minuter lång dokumentär som förklarar ALLT hur världseliten planerar en global ny världsordning (NWO).

Dokumentären visa hur ekonomi, arbete, skola skall krossas och utrotning av minst halva jordens befolkning ska gå till. Den visar på läckta dokument, årslånga studier och ger detaljerade förklaringar.

Tar du dig tiden att se videon nedan så har du ALLA svar på ALLT som sker och varför, när det ska ske, hur det ska ske.

När du sett detta denna dokumentär så  förstår du varför Löfvén, MP, Fi, AFA och Expo gör vad de gör. Socialismen är motorn i NWO som jag skrev här.

Allt blir klart för dig och du behöver inte fråga dig mer vad som händer.:


Jag uppmanar också mina läsare att säga upp alla prenumerationer på mainstreammedia som ni har och definitivt inte köpa lösnummer.

År 2016 var det år då mainstreammedia dog och under 2017 kommer att bli ett år av förändring. Jag uppmanar mina läsare att teckna en prenumeration på Nya Tider och på "Debatt Sanningsökande Mediakritik (DSM)". Tillsammans är dessa den enda sanningsenliga tryckta media som finns i Sverige idag. Stöd dem så ses vi på gammelmedias begravning.


Och regeringen, ingen lyssnar längre på ert bullshit så vänligen Stefan Löfvén, avgå och utlys extraval. NWO och globalistagendan rämnar också och ni kommer aldrig att få det nu utlovats på Bilderbergmöten och andra globalistmöten.

Vi, folket, vet att ni dyrkar och avlönas i någon form av en av jordens ondaste människor, George Soros, och går i hans ledband. Läs här.

Ni tillsammans med alliansregeringen kommer att gå till historien med det eftermäle som ni förtjänar. Hatade för evigt av det folk som gav er ett förtroende som ni svek å det grövsta.

Vi vill ha en regering som bryr sig om sitt folk och fullföljer sina skyldigheter mot oss som bor här, i VÅRT land. Försvinn ur vår åsyn och läs HÄR!

Jag avslutar med att släppa in Jan-Ola Gustafsson igen:

Vi som har varit med så länge att vi har flera decenniers perspektiv såg att nedförslöpan för Sverige tog fart redan på 1970-talet. I de vevan började man rekrytera elever till journalistutbildningarna bland sökande som hade uttalade vänstersympatier.

Den sorten finns numera både i press, radio och TV och på alla sorters poster från chefredaktörer och programdirektörer och ned till enklaste notisskrivare.

Denna heltäckande kår har hela tiden gått i husbondens koppel, oavsett vilket block som för tillfället innehaft den fiktiva makten.

Resultatet är en professionell och tyvärr mycket skicklig indoktrinering och likriktning av befollkningen som blivit mycket mer effektiv än vad man klarat av i många länder som är öppet odemokratiska.

Här har vi orsaken till att regering och riksdag är klart dysfunktionella, att "ordningsmakten" inte fungerar, och att "rättsvårdande" system är en alltmer skamlig karikatyr av 
hur det borde vara i en rättsstat.

Lägg därtill att kvalitén på utbildningen inom alla nivåer har urholkats under lång tid, vilket gjort att alltför många som nu innehar ledande poster inom politik och förvaltningar är rena klåpare. 

Ett av de skrämmande exemplen är den karikatyr som nu innehar posten som Rikspolischef.

Ordspråket "Om en blind leder en blind så faller båda i gropen" har i Sverige en kuslig träffsäkerhet och många kulturer och riken före oss har gått under på grund av just ledarskapets inkompetens.


Uppdatering 2019-11-09

Tre år har gått sedan jag skrev texten ovan. Dödsryckningarna i mainstreammedia pågår ännu. Det är inte konstigt att deras dödskamp är utdragen då de hålls vid liv av korrumperade politiker med s.k. "press-stöd" (skattemedel) och som i fallet SVT/SR med hjälp av Radio/TV-skatt.

Annika Grahn Charmolu får ge en lägesrapport över läget nu, tre år senare:
Det ser mycket mörkt ut för journalisterna i gammalmedia. Mönstret följer deras amerikanska kollegors. Journalisterna har efterlevt globalistdirektiv och deras rapportering har kunnat avlägsna sig så mycket från läsare och tittares verklighetsuppfattning att de avfärdas.
Obama skrotade lagstiftningen mot politikers och myndigheters förbud mot dessa att föra ut propaganda i massmedia 2013. (Smith–Mundt Act). SVT/SR och övrig gammalmedia plockar upp dessa propagandistiska amerikanska nyheter och återrapporterar dessa till svenska folket. Alla dessa proglobalistiska och anti-nationalistiska.
Många är de journalister som vidhåller sin vinkling av verkligheten som inte berör det som är det svenskar känner av i sin vardag och inte heller ger de bakomliggande orsaker till den katastrofala situation som råder i vårt land.
De har spelat ut sin roll och är inte längre att betrakta som journalister då de helt har avlägsnat sig från journalistikens grundidé, syfte, kvalitetskriterier -. Inkompetenta, politisk korrekthet, vänstervridna, värdegrunder, "nyttiga idioter", ägardirektiv må så vara, de missköter sitt uppdrag och har gjort sig till opportuna "presstituerade" utan yrkesetik.
Utan läsare, tittare och prenumeranter färre annonsörer - kvar finns att de globalistiska ägarna skjuter till kapital, presstöd, stödannonser från globalisthåll för att hålla propaganda-organen vid liv.
Gott tecken att nyhetskonsumenter lämnar dem. De kan ljuga om tittar- och läsarsiffror bäst de vill det avhjälper inte det faktum av att folk inte finner sig i att indoktrineras och bedras längre!
De journalister som har yrkesstolthet borde också avvika från dessa propagandaplattformar. Annars kan jag bara konstatera de inte bara saknar yrkesetik, de saknar också förnuft, samt gällande yrkeslivets framtidsutsikter saknar de också självbevarelsedrift !?

Bilden är hämtad från Newsvoice satirartikel om SVT som du hittar här.

söndag 4 december 2016

Om en månad som pånyttfödd

Romarbrevet 12:2:

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja.

Det handlar alltså om vad vi väl alla strävar efter: att tänka självständigt och klokt så att vi förstår vad som är sant och rätt.

Det gäller inte att ängsligt fånga tidens trender utan att gå mot strömmen, fatta sina egna beslut och vila vid att Gud är med.

Det har i morgon 5/12 gått exakt en månad sedan jag mottog frälsningen i Riga. En händelse som förändrade mitt liv i grunden.

Inte bara den upplevelse av att vara befriad från gamla synder som lättade på den själsliga bördan, utan också upplevelsen av ständigt närvarande kärlek och lycka inom mig och att oro inte längre existerar inom mig.

I mitt gamla liv bara jag på ständig oro över situationen i landet och visste inte hur jag skulle hantera denna. Känslan av maktlöshet och vilsenhet var fullständig, och sådana känslor tär på en människa och sätter en själslig press som är svår att hantera.

Allt detta är borta ur mig nu och jag känner mig bara lycklig över att få vara en del i den gemenskap av frälsta vänner jag byggt upp och bygger vidare på. Jag har en kvinna jag älskar och som också är frälst och vi är båda redan gifta, med Gud. Om vi i framtiden gifter oss också med varandra får Gud anvisa oss.

Jag har också slutat helt med alkohol. Något jag skrev om här.

Jag är mycket förvånad över att alla frälsta ser det jag ser om NWO och ondskan i denna agenda. Och vi pratar om det, och delar slutsatser om denna agenda. Vi har alla dragit samma slutsatser om NWO oberoende av varandra. Jag är mycket förvånad över detta.

Den övergripande slutsatsen som vi delar är att vi lever i den sista tiden och det är inte mycket vi kan göra åt det förutom att söka och ta emot frälsning.

En månad tidigare, 2016-10-07, gav jag upp allt vad politik heter och lämnade SD som medlem. Jag insåg att det är inte lönt att hoppas på förändring genom politik längre. Det är försent med politik nu utan nu är det frälsning som är det enda viktiga och försöka hjälpa fler till frälsning innan det är försent. Att hitta hem till Jesus igen. De flesta har redan halva foten inne, genom dopet i barndomen.

Jag förvånades över de bittra och hätska kommentarer jag möttes av på Facebook då jag berättade om min frälsning.

Ord som hjärntvätt, sekterism, galenskap och mycket annat fick jag läsa att jag drabbats av. Jag hade i princip blivit helt galen var domen, även från närstående.

En Facebookvän skrev:

"Vad har hänt med dig att bli so hjärntvättad kram kristen men ej dum fanatiker so vakna kram vän"

Min älskade kvinna berättade att dessa reaktioner är helt normalt och något som alla frälsta drabbas av. Frälsning kan faktiskt splittra familjer då de övriga i familjen inte kan förstå vad frälsning är om man inte upplever den.

En annan slutsats var hopblandningen mellan en personlig kontakt med den heliga treenigheten och religion.

Jag har alltid var skeptisk mot religioner och är det fortfarande. Jag lämnade svenska kyrkan 2014 och har aldrig övervägt att söka medlemskap igen. Jag behöver ingen religion för att ha en personlig relation med den heliga treenigheten. Jag har kontakt med Fadern, Jesus och den helige ande ändå genom frälsning.

Religioner är sociala system skapade av makteliten för att förtrycka och kontrollera massorna och få dem dit makteliten vill ha dem. Idag heter religionen i Sverige kulturmarxism och utövas av präster i svenska kyrkan, mainstreammedia, skolan och den politiska adeln.

Jag har svårt att förstå att människor inte förstår att man måste välja sida nu. Snart är det försent.

Antingen är man kvar i det system av ren ondska som etablissemanget står för nu med inslag av ren satanism och dyrkande av Lucifer som är den världsreligion som NWO planerar införa genom påven och Vatikanstaten. Påven är Antikrist och en falsk påve som övergivit Gud och arbetar för Lucifer.


Lyssna på skådespelaren Matt Damon när han pratar om NWO och ondskan in världen.


"Civil Obedience" som Matt Damon pratar om heter också politisk korrekthet.


Varje människa måste nu göra ett personligt val att välja sida. Frälsning och evigt liv eller fördömelse och evigt lidande.

Det finns helt enkelt inget annat val att göra nu i den sista tiden då det är försent för människan att manövrera på egen hand. Det är för stora krafter som står mot varandra och som människan inte kan påverka, och definitivt inte genom politik.

Ondskan har nu sådan makt över hela etablissemanget att sakargument och politisk debatt inte fungerar längre. Politiken som instrument för förändring är död och fungerar inte längre.

Och du som läser detta håller nog med mig om detta gissar jag, om inte du är lika blind som huvuddelen av svenskarna fortfarande är. Jag behöver bara säga decemberöverenskommelsen (som i praktiken gäller fortfarande), åsiktskorridoren och inskränkningar i yttrandefrihet som exempel.

Det är satans lakejer som försöker utrota kristendomen och tysta kritiker om NWO genom att ta bort yttrandefriheten. Läs här och här vad regeringspartierna vill, som går satans ärende och arbetar för NWO.


NWO är ingen politisk kamp. Det är en kamp som förs på det andliga planet, precis som det står i Bibeln, mellan Gud och satan. Satan är duktig på att förföra vilsna själar och det står i Bibeln att vi kommer att få se många falska profeter i den sista tiden.

Obama är ett praktexempel. Hur många var vi inte som gick på hans snack om förändring när han blev president 2008? Jag gjorde det.

Idag ser jag på Obama som en inkarnation av antikrist istället. Ett typexempel på en falsk profet som det står i Bibeln. Hur många kristna katoliker har inte låtit sig förföras av påven och Vatikanstaten? Påven, som är den antikrist som Bibeln talar om. 

Påven gör djävulstecknet:


Nej mina vänner, det finns bara en väg framåt och det är att skapa en personlig relation med den heliga treenigheten utan någon korrupt kyrka full av falska profeter som svenska kyrkan eller romersk katolska kyrkan. För frälsning behöver man ingen religion, bara öppna sitt eget hjärta och bjuda in Jesus och skapa en personlig relation med honom.

Det går att prata med Gud på ett personligt plan. Steg ett är bön, bön, frälsning, bön, bön och åter bön, och när Gud anser att du är redo så kommer du få personliga meddelanden till dig, direktadresserade till dig och som handlar om ditt liv och vad du kan göra för honom som hans tjänare.

Någon religion kommer aldrig att få makten om mig. Jag har bara en herre, och det är Jesus Kristus som talar för Gud, och jag behöver inga ombud i någon religion för att kommunicera med honom.

Jag önskar er alla frälsning och att ni nu vågar ta ert livs viktigaste beslut. Att bjuda in Jesus i ert liv. Gud välsigne er alla!

Amen!

Avslutningsvis, lyssna på Susan Boyle här när hon sjunger How Great Thou Art för dig med förhoppning om en bättre värld där Gud styr istället för satan.


Lyssna på Celtic Woman när de sjunger den underbart vackra Amazing Grace för dig och låt dig beröras av budskapet i denna sång. Texten stämmer exakt med min upplevelse av min fräslning och jag klipper in texten nedan så du kan läsa när du lyssnar.


"Amazing Grace"

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T'was blind but now I see

T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
We have already come
T'was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home
And grace will lead us home

Amazing grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T'was blind but now I see

Was blind, but now I seefredag 2 december 2016

Om behovet av moralisk upprustning och förändring i Sverige - Gästinlägg

Ännu en tänkvärd text av Stefan Torssell som ett gästinlägg. Över till Stefan:

Jag har en känsla av att den goda moralen är i avtagande i Sverige. Jag menar då inte sexualmoralen utan samhällsmoral och människors etiska hållning.

Jag är en produkt av den svenska kulturen. Givetvis spelar generna in, men det är den svenska kulturen som har uppfostrat mig.

Mors kloka ord och släktens pliktkänsla har nog också satt sina spår, men värderingarna från arbetslivet är starkt märkbara om jag betraktar mig själv.

Som 16-åring fick jag lära mig att göra rätt för mig. Yrkesstolthet hos de äldre sjömännen präglade min uppfattning om hur en yrkesman bör vara. Man fuskar inte, smiter inte undan. I gott sjömanskap ingår ansvarskänsla att gripa in även där man själv inte har ett normalt personligt ansvar.

Jag har alltid varit emot att man ska slå andra i huvudet med sin egen förträfflighet.

Jag har heller aldrig hört någon sjöman någonsin jämföra sig med någon annan och förklara sig bättre. Däremot många som sagt om andra med erkänsla i rösten att de är duktiga sjömän.

Min känsla är att de tiderna är förbi. De är förbi över hela linjen i det svenska samhällslivet.

Det är normerna som har skapat mig efter att jag har accepterat dem. Först till sjöss, sedan lärde jag mig intellektuell ärlighet på universitetet. Därefter lärde jag mig byråkratisk rättvisa.

Jag hade turen att ha juristen Pelle Åhsbom som äldre kollega när jag hamnade på mitt första tjänstemannajobb. Rolig som få, socialt en aning okonventionell, men med absolut gehör när det handlade om det byråkratiska språket och därmed den byråkratiska etiken.

Varje nation har en stat. Den ska upprätthålla rättsstaten, byråkratisk etik och utforma goda normer.

Samhället, som är medborgarnas totala verksamheter, alltså inte att förväxla med staten, måste också ha normer som samvarierar med statens normsystem.

I lagarna och deras tillämpning ser man normerna tydligast.

Samhällets normer handlar om yrkesheder, tankemässig ärlighet och andra verksamheter där det finns olika uppförandekoder.

Att en bov är en bov och en våldtäktsman är en våldtäktsman, det vet vi.

De bär varken upp statens eller samhällets normsystem. Ett samhälles normer ska inte mätas hos dem som är kriminella. De måste betraktas som undantagen och får inte bli ett bevis för ett samhälle i förfall.

Förfallet ska mätas i det normala samhällslivet. Hur ser det ut där?

Byråkratin känns som en intresseklubb för byråkrater. Domstolarna är närmast provokativa i sina underliga domslut.

Staten är otydlig som en gyttjepöl. Visserligen kan man spegla himlen även i en dyngpöl, men klarheten finns då hos betraktaren och inte i sörjan betraktas.

Yrkesstolthet är ett bortglömt ord.

Detta är Sveriges stora dilemma. Landet behöver inte bara få ordning på sina järnvägar, skolor, universitet och institutioner. Det behövs också en moralisk lyftning.

Varifrån kan vi förvänta oss att det lyftet kommer?

Från journalistkåren? Nej tack.

Det är som att göra en mytoman till sanningsvittne.

Kultureliten? De är som tondöva sånglärare och politiker är som att låta en kleptoman förvalta familjeklenoderna.

De tre grupperna är inte lösningen utan problemet.

När England tog sig upp ur 1800-talets misär, dryckenskap och allmänna samhällsförfall förklarade man att det skedde som en följd av den religiösa väckelsen.

Även kyrkan, såväl Svenska kyrkan som frikyrkan, betraktar jag tyvärr som förlorade.

Jag har aldrig träffat på så mycket intellektuell feghet som inom kristna grupper.

Jag har haft en föreställning att den som har en tro också har en ryggrad, men evolutionen tycks ha missat den utvecklingsdetaljen för en stor del av de troende.

De rakryggade kristna tror jag håller med.

Den moraliska upprustning som skedde i Sverige från början av 1900-talet kom från folkrörelser som nykterhetsrörelsen, frikyrkan, fackföreningsrörelsen, bildningsförbunden, föreläsningsföreningar, idrottsrörelsen med flera viktiga organisationer. De lever ett avtynande liv i skuggorna.

Eliten har sjangserat, folkrörelserna likaså. Institutionerna har förslappats och rättsstaten har aldrig varit så svag.

Till och med vanliga människor kan vara smådjävliga mot varann.

Vad underbart det vore om en enda organisation bet ihop och förklarade att nu har man tröttnat på att vara skenheliga och förljugna. Det är de eviga goda värdena man vill bevara.

En tanke: kan det vara så att den nationella försvarsmakt som måste byggas upp igen kommer att stå för de samhälleligt goda värdena? Det skulle väl kännas som en paradox?

De som för tillfället leder debatten, (journalister, kulturfolk och politikerskrået) duger definitivt inte till att leda nationen.

Ledare för institutioner som polischefen Dan Eliasson visar att där finns det heller inget hopp.

Generaldirektörer och de grupper de har omkring sig verkar vara lika bortglömda av evolutionen som prelaterna och deras trosfränder.

Behovet av förändring i vårt land är skriande och då får moralen inte glömmas bort.

Om statsförfall

Wikipedia definierar statsförfall som:

Statsförfall eller kollapsad stat, eller i lindrigare fall sviktande stat, är termer som används om stater som inte längre lyckas uppfylla de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning.

Vilka dessa grundläggande villkor är finns det delade åsikter om men det centrala krav som brukar ställas på suveräna stater är att de upprätthåller ett våldsmonopol inom sitt territorium, och ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar.

Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder, eller att myndigheterna misslyckas med att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av till exempel vatten och elektricitet.

I wikipediaartikeln är Sverige markerat som "bärkraftig statsbildning" (se här) men hur är det med den saken egentligen?

Innan jag reflekterar över detta kan det vara på sin plats att definiera begreppet stat. Jag vänder mig till Wikipedia igen:

Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område.

Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levt i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildad statskaraktär.

Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning.

När personer tar rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, betraktas detta som statsförfall.

I internationell rätt brukar andra staters erkännande av en stats oberoende betraktas som nyckeln till suveränitet. Eftersom en stat har flera åtaganden som måste förvaltas och finansieras, har stater bland annat beskattningsrätt, och fungerar som arbetsgivare (den offentliga sektorn).

Staters relationer med varandra regleras i internationell rätt. Den internationella rätten kan delas upp i två delar, folkrätten som behandlar de offentliga rättigheterna och den internationella privaträtten som behandlar de privata rättigheterna.

Över till analysen. Befinner sig Sverige i statsförfall?

Vilka är då "de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning". 

Sverige är redan präglat av social oro, alltså något jag skrev om här. I detta inlägg konstaterade jag att Sverige har "check-in-the-box" på allt som definierar social oro. Staten har brutit samhällskontraktet med medborgarna, något jag konstaterade redan för ett år sedan i detta inlägg.

Redan i november 2014 skrev jag om de basfunktioner som en stat behöver för att fungera. Du hittar inlägget här. Ingen av de 8 basfunktioner jag räknar upp där kan sägas fungera särskilt bra idag.

Slutsats: Svenska staten uppfyller inte längre de grundläggande villkor som gäller för en suverän statsbildning.

Vi fortsätter med "ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar."

Alla som inte lever i en PK-bubbla avskärmad från verkligheten vet att detta redan är ett faktum.

Staten kan inte längre upprätthålla sitt våldsmonopol i delar av landet, i de s.k. "No-Go-Zonerna" som hela tiden ökar i antal i och med att invandringen ökar. Polismyndigheten har kapitulerat i dessa bostadsområden. Senast igår natt var det en våg av bilbränder i Stockholms södra förorter. Läs här och här. Poliserna i Malmö har förlorat hoppet. Läs här och är redo att börja förhandla med de kriminella gängen. Alltså låta dem vinna. Check i den boxen alltså.

Vi fortsätter med "Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder." 

Ja, hur läget är i Dan Eliassons polismyndighet behöver jag knappt kommentera då alla vet hur illa det är. Att han inte ännu är avskedad beror endast på att han är politiskt tillsatt av regeringen. Läs detta inlägg med titeln "Avskeda rikspolischefen inkl. hans civila regionpolischef med tillhörande civila polismästare".

Denna artikel från mars 2016 berättar att under 2015 slutade 828 poliser varav 589 stycken av "andra skäl", alltså inte pensionsavgång. Läs f.d. polisen Elsas inlägg här om varför hon valde att sluta.

Det politiska systemet har också kollapsat då det inte finns någon fungerande opposition mot regeringens politik längre.

Den politiska adeln har övergivit sitt uppdrag och arbeta enbart för egen personlig vinning för globalisterna, som en knähund i storfinansens och den amerikanska vapenindustrins ledband. Läs här.

Både Sverige och UK är lydstater åt USA. Läs här.

Sverige är en synarki där globalisterna och storfinansen styr med hjälp av marionetter i politiken. Något jag skrev om här,

Även om inga medborgare ännu tagit rättvisan i egna händer, i strid mot staten, enskilt eller genom icke-statliga arméer, så är det nog tyvärr så att detta endast är en tidsfråga innan så sker i någon form.

Resultatet av min analys är att Sverige är en sviktande stat, balanserande på knivseggen från fullständigt statsförfall. Det enda som saknas är att medborgarna börjar ta rättvisan i egna händer. Sen är vi där.

Och det är som sagt inte långt borta då rättssystemet redan har havererat och börjat driva en politisk (socialistisk) agenda istället för att vara objektivt. Något jag skrev om här för ett år sedan,

Lärs också Rolf Malms personliga brev till statsministern här.

Ja, snart spricker Sverige. Industrinationen som blev en lånekonomi. Läs här.

Uppdatering 2017-07-27

Läs Judith Bergmans artikel med titeln "Sverige ett statsförfall?" här.