lördag 12 december 2015

Om "Trans Atlantic Trade And Investment Partnership"

Trans Atlantic Trade and Investement Partnership (TTIP) är ännu en del av de angloamerikanska oligarkernas (globalisternas) plan riktad mot oss, vår frihet och vårt självbestämmande.

Se en video här med "en arg blatte talar" med titeln "en katastrof större än flyktingpolitiken".

Därefter se video nedan.Det är tvärtyst i svensk media om detta vilket inte är så konstigt då huvuddelen av svensk media ägs av Bonnier AB eller Shibsted Media Group som i sin tur ägs av de angloamerikanska oligarkerna.

Jonas Bonnier är Bilderbergare och var med på gruppens möte år 2012. Läs här. Bonnier AB eller Bonnierkoncernen är ett familjeägt mediekonglomerat med sin bas i Sverige.

Bonnierkoncernen har sin bakgrund i Albert Bonniers Förlag som grundades av Albert Bonnier 1837, och ägandet ligger alltjämt hos medlemmar ur släkten Bonnier. Läs här.

"Bilderberg handlar grundläggande om att smälta samman näringsliv och politik, så att politikerna tjänar de internationella företagens intressen.

År efter år konstaterar vi att världsmedia har belagt Bilderbergs möten med total ”media blackout”.

Media granskar inte Bilderberg, eftersom Bilderberg äger media”, skriver Tankesmedjan Mänsklighet. Läs här.

Schibsted ägs av bl.a. av "Goldman Sachs & Co Equity Segregat" och "J.P. Morgan Chase Bank N.A. London". Alla storbanker som ägs av de angloamerikanska oligarkerna. För hela ägarlistan se här.

Schibsted förvärvade år 1996 Aftonbladet och år 1998 Svenska Dagbladet. Och det är inte det enda de äger. Läs på länk ovan.

TT Nyhetsbyrån är ett aktiebolag som ägs av Bonnier och Schibsted huvudsakligen. Se hela ägarlistan här.

Därav tystnaden i mainstreammedia och därav varför svensk media bara serverar det som de vill att vi skall få veta. Sanning, halvsanning eller lögn. Alltid vinklat dock så att det skall passa globalisternas agenda.

TTIP är nog något av det allvarligaste som vi måste ta ställning för mot politiskt i Sverige just nu. Varför då? Jo. anser du att storföretag skall ges rätten till att överpröva länders lagar och att de kan stämma dessa länder ifall deras lagar är ett hot mot deras fortsatta vinst inom deras verksamhet?

MONSANTO, som väldigt gärna vill sprida sin genmodifierade föda till Europa har investerat 82 miljoner kronor för att detta handelsavtal skall gå igenom.

Genom att få igenom ISDS hoppas Monsanto att kunna stämma alla stater i EU som kräver märkning av genmodifierade produkter. Därför tycker Monsanto att det är värt att lägga 82 miljoner, bara USA, för att lobba direkt mot politiker. Läs här

Det kan handla om att nordamerikanska bolag som Monsanto, duPont och Syngenta genom TTIP kan stoppa Sverige från att förbjuda hormonstörande ämnen i mat och exportera sin giftiga mat. Lyssna här hur giftigt och farligt Genetiskt modifierade organismer är för vår hälsa. Det amerikanska folket är redan förgiftat och nu vill de förgifta oss också.

Eller att fossilbolag i USA ska kunna stämma länder som vill stoppa gas från den extremt miljöfarliga metoden ”fracking”. Detta kommer dessutom att avgöras i domstolar utanför det ordinarie rättsväsendet.

Ett exempel på detta som redan inträffat inom EU var när Vattenfall stämde den tyska regeringen p.g.a. avvecklingen av kärnkraften i landet som det beslutades om för några år sedan. Mer om detta här.

Tobaksjätten Philip Morris stämde Uruguay för att de ville begränsa rökningen. Detta kunde ske tack vare ett ett handelsavtal mellan Schweiz och Uruguay. Samma sak hände när Australien ville införa generiska tobaksförpackningar.

Om du vill hjälpa stoppa TTIP skriv under här och här.Om globalistagendan och Israel

Jag råkade hitta en sida på Internet som är mycket faktspäckad om globalisternas agenda, eller FN Agenda 2030 som den heter just nu. Sidan heter "The Globalist agenda" och du hittar den här.

Jag har tidigare skrivit om detta i många inlägg som du hittar här, här, här och här.

Roten till allt ont, alla krig, även det i Syrien, är ett fåtal mycket rika bankfamiljer som äger till och med staters riksbanker samt de politiker som har makten i staterna. Man har ett arbetsutskott som heter Bilderberggruppen dit politiker som man vill snärja bjuds in för att få känna sig viktiga och låta sig korrumperas.

Jag har valt en bild nedan av det enkla skälet att jag vill klarlägga min syn på det som många säger och skriver, nämligen att detta är en judisk konspiration mot resten av världen.
Även om bilden inte visar Davidstjärnan så inspirerade den mig i alla fall att skriva detta inlägg.

Min uppfattning är att detta är lika mycket en kollektiv relativisering mot judar som den mot muslimer jag skrev om här och följaktligen rent struntprat.

Globalistagendan har ingenting med det judiska folket, den judiska religionen eller staten Israel att göra. Det handlar om ett fåtal mycket rika familjer som aldrig kan få nog av pengar och makt. Om de är judar eller inte anser jag vara irrelevant. Jag är till och med ganska övertygad om att några av dem är araber, men det har jag inget belägg för.

De använder sin makt och sina pengar för att kontrollera allt som sägs i media, vilka som skall bli presidenter och premiärministrar och de drar sig inte för att starta krig och krossa stater om de känner sina intressen hotade.


Jerusalem har varit huvudstad i Israel i 3000 år.1996 firade staten Israel "The Trimillennium of Jerusalem, the city of David". 1939 såg Palestinas officiella flagga ut som på bilden nedan:


Denna artikel handlar om historien bakom Palestina och Israel och om 1939 års flagga.

Den 29 november 1947 antog FN:s generalförsamlings resolution 181 (även känd som The Partition Resolution) som skulle dela Storbritanniens före detta palestinska mandat i judiska och arabiska stater i maj 1948. Enligt resolutionen skulle ett område med stor religiös betydelse för världsreligionerna kring Jerusalem förbli under internationell kontroll och administreras av FN.

De palestinska araberna vägrade dock att erkänna detta arrangemang, som de betraktade som gynnsamma för judarna och orättvist mot den arabiska befolkningen som skulle förbli i judisk territorium under partitionen.

USA sökte en medelväg genom att stödja FN:s resolution, men uppmuntrande också till förhandlingar mellan araber och judar i Mellanöstern.

FN:s resolution utlöste konflikten mellan judiska och arabiska grupper inom Palestina. Strider började med attacker från irreguljära band av palestinska araber knutna till lokala enheter i den arabiska befrielsearmén bestående av frivilliga från Palestina och grannarabländerna.

Dessa grupper utförde sina attacker mot judiska städer, bosättningar, och väpnade styrkor.

De judiska styrkorna bestod av Haganah, den underjordiska milisen i det judiska samfundet i Palestina, och två små irreguljära grupper, Irgun och LEHI.

Målet för araberna var ursprungligen att blockera resolutionen och förhindra etableringen av den judiska staten Israel. Judarna, å andra sidan, hoppades att få kontroll över territoriet som tilldelats dem enligt delningsplanen.

Efter att Israel förklarade sig självständigt den 14 maj 1948 så intensifierades striderna då andra arabiska styrkor förenade sig med de palestinska araberna för att angripa territorium i det före detta palestinska mandatet.

På kvällen den 14 maj inledde araberna en flygattack mot Tel Aviv, som israelerna försvarade.

Denna attack följdes av en invasion av det tidigare palestinska mandatet av arabiska arméer från Libanon, Syrien, Irak och Egypten. Saudiarabien skickade en styrka som stred under den egyptiska kommandot.

Brittiska utbildade styrkor från Transjordanien (i stort sett liktydigt med dagens Jordanien) ingrep så småningom i konflikten, men bara i områden som hade utsetts som en del av den arabiska stat under FN:s delningsplan och corpus separatum Jerusalem. Efter intensiva strider kunde israeliska styrkor, nu under gemensam ledning, vinna offensiven.

Trots att  FN medlade fram två vapenvilor under konflikten, fortsatte striderna 1949. Israel och arabstaterna nådde inte några formella avtal om vapenstillestånd förrän i februari.

Under separata avtal mellan Israel och grannländerna Egypten, Libanon, Transjordanien och Syrien, enades man om formella vapenstilleståndslinjer.

Israel fick något territorium som tidigare beviljats ​​palestinska araber enligt FN:s resolution 1947.
Egypten och Jordanien fick behålla kontrollen över Gazaremsan och Västbanken respektive.

Dessa stilleståndslinjer fungerade fram till den 5:e juni 1967 då det s.k. sexdagarskriget startade.

USA blev aldrig direkt involverad i förhandlingarna om vapenstillestånd, men hoppades att instabiliteten i Mellanöstern inte skulle störa den internationella maktbalansen mellan Sovjetunionen och USA.

Givet det judiska folkets långa historia, som går tillbaka till biblisk tid, och givet det faktum att FN är en konstruktion av de angloamerikanska oligarkerna som jag benämner "globalisterna", så kan vi dra slutsatsen att västvärlden och de angloamerikanska oligarkerna skapade också denna till synes oändliga konflikt liksom de flesta andra konflikter för att manövrera geopolitiskt.

Om vissa av dessa oligarker är judar, så är det väl kanske så, men som sagt, jag är helt övertygad om att det även finns en och annan prins från Saudiarabien och Quatar bland dem också.

Det hela är alltså bara en fortsatt kamp mellan öst och väst som går tillbaka tusentals år i tiden. En kamp som väst kommer att förlora p.g.a. att allt är baserat på dollarhegemonin. Läs här.

Ett citat ur texten: "observera att det är en liten finanselit – inte USA:s befolkning som står bakom detta – USA befolkning är lika fördummade som vi i Sverige – troligen är de nog i snitt faktisk snäppet klokare och mindre naiva)". Detta är viktigt att komma ihåg.

Låt oss hoppas att dollarns död och västvärldens kollaps så småningom kan leda till en mänskligare och fredligare värld, men innan vi är där tvingas vi nog genomleva det tredje världskriget och genomlida implementeringen av FN Agenda 2030 som skall starta 2016-01-01.

Det finns ett litet hopp för Europa, och det är att de angloamerikanska oligarkernas andra skapelse EU bryter med dem och istället går ihop med The Eurasian Economic Union (EEU) och startar att samarbeta med BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) samt Shanghai Cooperation Organization (SCO). Det är där de reella tillgångarna finns idag. Kina t.ex. har köpt upp alla de gruvor som bryter sällsynta metaller som behövs för elektronikindustrin. De har skaffat sig monopol.

Något som för övrigt är de angloamerikanska oligarkernas värsta mardröm så de lär inte vika sig frivilligt. När dollarn kraschar i USA (vilket bara är en tidsfråga att så sker) och västvärldens ekonomiska system kollapsar så måste EU:s politiker agera snabbt och gå ihop med EEU.

För övrigt har den svenska regeringen fullständigt förstört relationerna med Israel genom sin politik. Den Israeliska nyhetssidan Arutz Sheva International News hävdar till och med att Sverige redan är i krig med Israel. Läs här.

Jag skäms och ber å en stor del av det svenska folkets vägnar det Israeliska folket om ursäkt för den naiva Israelfientliga politik som den rödgröna feministiska minoritetsregeringen för.

Slutligen, kom ihåg:

"Media är inte till för att beskriva sanningen – media är till för att dölja den bakom den gobeläng av lögner som Harold Pinter beskrev i sitt Nobeltal år 2005. Lyssna här.Media är penseln som Orwells sanningsministerium använder för att skyla sanningen med tjocka lager av lögner, sport och skådespel.

Politiker är strebers som är satta att skapa illusioner om en framtid där grundmålningen av lögner bakom fernissan fortfarande är intakt."

Media ägs och kontrolleras av de angloamerikanska oligarkerna genom ombud (Bilderberggruppen). Det är så de försöker styra vad du skall tycka och det ger bara den sanning som de tycker du skall ha.

Läs här om Bilderberggruppen - Det Största hotet mot den civiliserade demokratiska världen.

Om att må dåligt och om ett folk som inte bryr sig

Svenskar är idag så indoktrinerade av lögner från den politiska adeln och mainstreammedia att ingen bryr sig om den alternativa (verkliga) verklighet som kanske stämmer illa med den påhittade verklighet vi alla möter i media och som basuneras ut av den politiska adeln.

Jag och min partner Lotten Ekström gör vad vi kan för att väcka fler, men vad gör det om ingen läser? Jag kommer inte länka till mina egna inlägg här, förutom ett  här då de övriga inläggen återfinnes på min blogg i sin helhet.

Jag försöker visa på min blogg lögner som vi alla utsätts för genom mainstreammedia. Saker som döljs för oss, men som ingen bryr sig om. Utom ett fåtal. Allt för att kontrollera oss.

Lotten skrev nyligen om förnekelsens kraft här men vem bryr sig?

Ingen verkar det som.

Som de socialkonservativa nationalister som jag och Lotten är så vill jag i alla fall ge er tre låtar att reflektera över. Alla tre är med Sveriges blivande statsminister vid pianot. Lyssna och reflektera. Vad vi ser är förutom en skicklig musiker också en ledare som Sverige desperat behöver.


Detta är sånger som berör mig och Lotten. Berör de dig?

Vi mår båda dåligt över tillståndet i Sverige och är glada att vi har varandras famn.