lördag 7 november 2015

Gästinlägg: Migrationsfas 3 är under uppbyggnad

Ännu ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström:
Migrationsfas 3 kommer att innebära den slutliga förödelsen av Sverige som en enhetlig nation. Allt pekar på en fullständig upplösning av samtliga nationella normer och lagar. 
Morgan Johansson klargör inför den svenska nationen att det inte längre kan garanteras sängplats eller tak över huvudet för migranter som kommer till Sverige. 
Samtidigt påpekar migrationsministern att det därmed är upp till migranter att på egen hand försöka lösa det egna boendet och övriga sociala tvingande behov. Sannolikt menas i denna mening såväl ensamkommande som familjerelaterade migranter. Vidare meddelar migrationsminister Morgan Johansson gränsen för vad landet kan ställa upp med via myndigheternas försorg är uttömd vad beträffar omsorg av inkommande migranters behov i närtid och för framtiden.
Parallellt meddelas att en utredning påbörjats för att säkerställa ett bättre anpassat system för nytillkomna migranters introduktion i det svenska samhället. Utredningen beräknas vara klar under slutet av år 2017 och anses eventuellt att vara i fas med att tillämpas därefter.

Till vilken nytta, alla tecken tyder på att om cirka 2 år kommer sannolikt tusentals personer utan namn och identitet driva runt inom landet utan fast försörjning eller tak över huvudet. 
I dag beräknas att det finns cirka 40 tusen personer utan legal rätt att vistas i landet, lägg till minst ytterligare hundratusen kanske det dubbla. Det krävs inte särskilt mycket fantasi för att förstå konsekvenserna av tusentals personers behov för att överleva.
Migrationsverket meddelar en prognos för resterande del av året 2015 och 2016 med likvärdigt innehåll, resurserna är i princip ytterst begränsade, tusentals migranter väntar på att få egen bostad och arbetsintroduktion. Betydande ekonomiska tillskott krävs för att klara det akuta läget. Inga bostäder finns tillgängliga som svarar mot behoven.
Arbetsförmedlingen meddelar att betydande ekonomiska tillskott krävs för att balansera situationen under året 2015-2017.
Samtidigt står enligt uppgift från migrationsverket ca1500- 2000 personer dagligen officiellt och begär asyl och uppehälle i Sverige och anses enligt migrationsverket att bestå på nivån 1500-2000 personer dagligen under de närmsta 2-3 åren. 
Ett årssummesnitt av 475- 600 tusen migranter årligen. 
Totalt fram till hösten 2018 mellan 1,5- 1,8 miljoner migranter. Utöver de migranter som i dag vistas i landet. I november 2015 är resurserna i praktiken slut inom de myndighetsanpassade systemen.
Migrationsminister Morgan Johanssons uttalande kan endast tydas på ett sätt; ingen begränsning av mirgationsflödet. 
I praktiken öppnas gränserna fullt ut för allt och alla. 
Från och med den 6 november 2015 är det upp till migranter att på eget bevåg och efter eget gottfinnande fritt strömma in i landet och skapa en egen tillvaro helt bortom all kontroll av identitet och förutsättningar för att överleva under normala juridiska förutsättningar.
Tänkbar utveckling, trolig utveckling, ytterst få kommer att söka asyl, huvuddelen av migranter kommer att strömma in i landet helt okontrollerat såväl till numerär som till individ. Starka spänningar mellan migrant grupper kommer resultera i öppet revirtänkande = klantänkande. Med ökat våld som konsekvens.
Ockupation och beslag av privata egendomar kommer att generera enorma problem mellan migranter och egendomsägare. Myndigheterna kommer att stå helt maktlösa inför trycket av tusentals migranter vars identitet inte kommer att kunna fasställas än mindre var de finns eller bor och därmed inte kunna lagföras eller utvisas ur landet. 
Om inte krafttag görs innan novembers månads slut finns ingen återvändo ut ur det kaos som väntar med ett socialt och ekonomiskt sammanbrott.
I mina mörkaste stunder är jag från tid till annan övertygad om att det är just ödeläggelsen av Sverige som är vissa politikers målsättning.

Informationsflödet inom landet är ytterst begränsad för att inte mena mer eller mindre censurerat att följa politiska intressen utan objektiv analys från media.
En uppenbar förändring är under väg att etableras. Afghanistanska migranter utgör sedan några dagar tillbaka den största delen av migranter till Sverige. Har Afghanska migranter i all hemlighet beviljats permanenta uppehållstillstånd av 7partiklanen som utger sig för att vara landets legitima regering? 
Om så är fallet är det ytterligare ett otroligt bedrägeri över för svenska folket.
Enligt samstämmiga uppgifter återvänder Syriska flyktingar från flyktingläger i Libanon och Jordanien hem till Syrien. Uppskattningsvis enligt något sånär säkra källor berör det till huvuddel samtliga Syriska flyktingar inom Libanon och Jordanien.
Liknande uppgifter kommer från Turkiet, Irak, Iran och från kurdisk kontrollerade områden att Syriska flyktingar börjar återvända till sina hembyar och städer. Dessvärre är uppgifterna knapphändiga, men att förutsättningarna för Syrier att återvända till hembyar och städer förbättras dag för dag är fastställt.
Våra grannländer hånar svenska politikers totala inkompetens och dårskap, om det nu är dårskap och inte en fastlagd plan om att förinta en nation till fördel för ett mångkulturellt område utan framtid, det som en gång var Sverige, till något som är nationslöst, gränslöst och laglöst och med kommande enorma sociala och etniska motsättningar. 
Ett område där våld och terror kommer att härska. Ett område där infrastruktur, logistik och produktionssystemen kommer att bryta samman. 

Ett område med total ekonomisk och social misär som konsekvens är att förvänta.

Så långt Gunnar. Läs gärna denna artikel också. År 2015 kommer sannolikt att bli det sista året som vi lever i ett land som vi kan känna igen som Sverige. Vad som komma skall vill jag inte tänka på.