söndag 13 september 2015

Om vägen mot ett våldsamt totalitärt U-land

Ännu ett gästinlägg av min vän Gunnar Malmström.

Regeringskansliet och Migrationsverket.

Stämningen har drastiskt försämrats under de sista månaderna. Migrationsverkets chefer och anställda är i det närmaste totalt utarbetade. 

Från Regeringskansliet har även attityden förändrats, det finns inte längre någon klar framförhållning, utan tid efter annan får migrationsverkets chefer får nöja sig med muntliga informella riktlinjer från regeringskansliet. Muntliga informella riktlinjer tycks ha satts i system menar flera källor. 

Ingen vill längre figurera som ansvarig från regeringen. Ansvaret flyttas mer och mer ned på tjänstemannanivå. Vi vet vad det betyder. Systemet har brutit samman och nu har operation "rädda regeringens högsta ansvariga" startat, en del inom migrationsverkets ledning kommer att offras helt öppet och ett antal på lägre nivå inom regeringen. 

Försök till dialog har prövats utan framgång. Regeringskansliets svar är entydigt oavsett pålagorna. Regeringens menar att det skall gå, lös uppgiften snarast möjligt och förbered för att ta emot minst 12- 20 tusen migranter per månad under nästföljande 3-6 månaderna, eventuellt under längre tid.Ett yttrande fälldes som närmast måste betraktas som osannolikt. Det går ut på att regeringen menar att det är fullt möjligt att ta emot upp mot 3 miljoner flyktingar fram till år 2023.

Ett antagande mot bakgrund av kända kostnader över vad varje migrant kostar det sociala systemet per person och år, är ca 140 000 kronor. Hur många som skulle komma att omfattas av socialkostnaderna är i stort omöjligt att reda ut med hänsyn tagen till att siffran 3 miljoner inte är preciserad till tidsperiod, är det från 1950, 1970 eller vad gäller?


En siffra är tämligen klar det måste minst handla om 1,2 miljoner migranter från 2016 till 2023. Det måste helt enkelt handla om en skröna, det finns inga förutsättningar.

Det florerar mängder av rykten mer eller mindre sannolika, kassakistan är tom, det finns inga bostäder, hög kriminalitet, IS gangsters i hundratal kanske tusental, alla svenskar skall dödas om de inte konverterar till Islam. 

Sverige skall låna mångmiljardbelopp från EIB med utsikten att få låna ytterligare hundratals miljarder för att täcka kostnaderna för migrationen. Sveriges ekonomiska situation är sämre än jämförelsevis med Grekland. Ensamkommande flyktingbarn kostar miljoner per person och år. Vissa Migranter har lyckats med att skaffa sig flera identiteter och kvitterar ut 60-80 tusen i bidrag varje månad. Huvuddelen av migranterna är sociala turister.

Ryktet går att flyktingprojektet går ut på att totalt göra det omöjligt för en annan regering att ta vid. Listan kan i princip förlängas i det oändliga över såväl överdrifter som hörsägen, men hur ser sanningen ut är det som svenska folket vill ha svar på.

Ärligt talat hur långt skall denna vansinnets attityd få fortsätta utan att 7-partiregeringen tar sig samman och rätar ut alla frågetecken? 

Är det möjligen så illa som rykten gör gällande, och därför är tystnaden total över de kommande konsekvenserna för landet Sverige? Är Sverige av i dag nationslöst, gränslöst och laglöst och på väg att förändras till ett U-land?

Fram till dags dato kan konstateras att allt förhärligande av migrationens positiva följder uteslutande har varit och är överdrifter och uppenbara floskler och står inte i överensstämmelse med verkligheten och kommer inte att förändras till det positiva för nationen Sverige.

Reinfeldt och Löfvens regeringars agerande och tystnad står som en skiljelinje mellan svenska folket och 7-partiregeringen."

Så långt Gunnar Malmström. 

Som kommentar på Gunnars ord så är min slutasts att Sverige nu är ohjälpligt på väg att bli ett våldsamt och farligt U-land. Det har bedömt gått så långt att utvecklingen nu är irreversibel. Regeringen verkar ha som målsättning att hinna med så mycket förstörelse av landet som möjligt innan det blir maktskifte, d.v.s. SD får politiskt inflytande.

Den dagen då SD får ensam majoritet så kommer Sverige vara så illa åtgånget att skadorna blir i princip omöjliga att reparera. SD ställs inför en hopplös uppgift. Politiken under tidigare mandatperioder har varit att Sverige som nation och svenskar som folk skall utplånas. 

Målet är kanske att det skall bli så våldsamt i landet att man tvingas utlysa undantagstillstånd och "tvingas" be EU om hjälp med sin överstatliga EU-polis givet det faktum att både försvaret och polisen är så sargade p.g.a. medvetna politiska beslut. Medlet är kanske att hinna importera så många våldsbenägna galningar som möjligt så att processen går fortast möjligt? 

Därefter, om man läser mellan raderna vad Merkel säger, så kommer en överstatlig polisstat etableras där oliktänkande (inklusive oss Sverigedemokrater) fängslas eller "försvinner". Den totalitära diktaturen blir ett faktum. Den kulturmarxistiska våta drömmen, och svenska folkets värsta mardröm, är ett faktum. Och svenska väljare valde själva sitt öde, även om de inte förstod eller brydde sig om hur de röstade, så vilar ansvaret tyngst på sjuklövern som skamligt svek ett helt folk.

Ett blodigt inbördeskrig blir kanske oundvikligt. Varför drar jag paralleller till Tyskland på 30-talet?

Varje generation har sin kamp. Mina far- och mordföräldrar hade 1:a världskriget, mina föräldrar föddes vid tiden för andra världskriget och nu är det kanske vår tur att tvingas strida för demokrati och frihet som hela tiden måste försvaras.Det finns obehagligt många paralleller till det nu som nu sker i Europa och främst i Sverige med det som skedde när Nazityskland växte fram.Eller så är inte detta oundvikligt alls. Kanske har det fredsskadade svenska folket mer kraft inbyggd än den som behövs för att kunna knyta näven i fickan?