torsdag 6 augusti 2015

Om makt och förtroende

Makt kan man skaffa sig på två sätt. Man kan ta sig makt på andras bekostnad, utan skrupler över vilka konsekvenser det kan få för andra, eller så kan man få makt genom att man utses av andra att fatta beslut å deras vägnar, eller att tala för dem, alltså att leda.

Om man utses som ledare krävs en relation, ett förtroende, hos dem som utsett dig till att leda, alltså att få makt. Den dagen detta förtroende försvinner, då skall en sund ledare lämna den förtroendepost han/hon fått och låta folket välja en ny ledare.

Att klamra sig kvar vid makten utan folkets förtroende är ett klassiskt modus operandum för en diktator. En diktator ger ofta inte upp makten så lätt då makt innebär många privilegier och ofta en god personlig ekonomi. Förtroendet och ansvaret för de som gett honom/henne makten är sedan länge nedprioriterat och möjligen också bortglömt.

I och med DÖ blev Sverige en diktatur per definition. Något jag skrivit om här. Den sekund 12,9% av väljarna förnekades politiskt inflytande försvann demokratin.

Den fråga Sveriges folk nu måste ställa sig är om vi vill fortsätta att leva i en diktatur eller inte. Dessutom måste vi ta ställning till om vi vill att den antisemitiska nazi-influerade ideologin islam skall få påverka vårt samhälle, våra lagar, vår yttrandefrihet, vår åsiktsfrihet och vårt liv i stort och smått eller inte?

Socialdemokratin har många antisemiter och kan med rätta kallas Svenska muslimpartiet som i denna artikel. Carina Hägg, som hela tiden hade haft rätt, offrades för att hon vågade stå upp för sina åsikter och för de väljare som kallar sig socialdemokrater. Läs här.

Stefan Löfvén har förvandlat Sverige till en politisk sandlåda, något inte hans uppdragsgivare (folket) har beställt.


Han regering var redan vid valet 2014 den svagaste minoritetsregering som Sverige skådat. Hur stort är stödet idag då? Förmodligen skrämmande lågt.

Under den tid som förflutit sedan valet har Stefan Löfvéns regering förbrukat all "Soft Power" Sverige hade internationellt. Hans regering har också fortsatt alliansens linje att nedmontera alla de basfunktioner som en stat behöver i en accelererande takt samtidigt som islamiseringen av Sverige fortgår utan motstånd, snarare statsstödd av regeringen. Något som jag skrivit om här. Jag skiljer på muslimer och ideologin islam, men det gör sannolikt inte du Stefan. Läs här så kanske du förstår. Eller är det valboskapen som lockar mest?

Stefan Löfvén, du är inte min statsminister helt enkelt för att du inte har mitt förtroende och därför att du inte är demokratiskt tillsatt. Du blev statsminister, snarare diktator, genom den olagliga decemberöverenskommelsen och med det pyttelilla folkliga mandat som din regering har och hur du agerar, eller inte agerar, i en tid med makalösa utmaningar för Sveriges framtid så är du någon som förtjänar att avsättas genom att folket återtar makten som du skaffat dig illegitimt.

Stefan Löfvén, vill du inte gå till historien som diktatorn som förstörde Sverige p.g.a. egna maktbegär, se då till att du utlyser extraval nu när riksdagen öppnar igen efter semestern. Du riskerar att förlora makten, men kanske, bara kanske, kan du rädda din heder.

Gör du inte det, får du ta konsekvenserna för folket börjar tröttna på diktatur och islamisering. Ditt förtroende är historiskt lågt, ditt parti är på väg att utplånas och folkrörelsen heter idag Sverigedemokraterna, inte Socialdemokraterna. Det är SD som vill ha den politik som ditt parti tidigare stod för. Ditt parti vill bara sänka Sverige så fort som möjligt och införa Sharialagar. I alla fall är det så din politik framstår.

Tage Erlander lär väl rotera i sin grav över hur du leder, eller snarare kapat makten, i Sverige.

Det är ditt val nu Stefan och det är din heder, ditt förtroende och hur du skall omnämnas i historieböckerna som det handlar om. Inte vad en bloggare som jag skriver. Det glöms snart. Vad du gör, eller inte gör, lär dock inte glömmas.

Får jag påminna dig om ditt ansvar trots att du som diktator inte längre är intresserad kanske? Läs här.