fredag 8 maj 2015

Om att vara feminist - som man

Jag är feminist, eller snarare jag är humanist. Jag har aldrig förstått den konstiga debatten som förs av F! och andra vänsterextremister/kulturrelativister där män hatas som något som är värre än hin håle själv. Självaste vice statsminister Åsa Romson har ju uttryckt att vita medelålders män är det värsta som finns, vilket inkluderar mig.

Vad är det som får vissa kvinnor att bli så bittra, så fulla av hat. Kvinnor, som är det bästa vi män vet. Och de flesta kvinnor känner samma för oss män. De hatar oss inte, ofta älskar de oss i en relation precis som vi älskar dem.

Min variant av feminism är enkel. Alla människor är lika mycket värda. Jag är humanist. Kvinna eller man spelar ingen roll. Jag dömer människor efter deras åsikter, humanistiska värderingar och handlingar, inte efter kön.

Kön är ingen social konstruktion som dessa genusvetare och andra missbrukare av vetenskapen hävdar. Det finns bara två kön, man och kvinna. Kön är knutna till biologin och fortplantningsorganen.

Däremot kan en individ uppleva sig dragen av samma kön, eller uppleva att man föds i fel kropp och väljer därför att byta kön. Det vill jag kalla väldigt ovetenskapligt för genusidentitet, som inte är samma sak som kön.

Var och en väljer den genusidentitet som känns bäst. De flesta accepterar den genusidentitet som de fötts med i och med sitt kön, men inte alla. Låt de byta då. Inte min angelägenhet lika lite som vilken religion någon väljer.

Det viktigaste är att man inser att alla människor är lika mycket värda och att män och kvinnor behöver varandra, och mänskligheten behöver båda könen för att kunna reproducera sig.

Jag har därför väldigt svårt att acceptera, i själva verket avskyr jag, den människosyn som F! och vänsterextremisterna står för. Lika mycket som politisk islams kvinnosyn som är fullständigt vedervärdig. Kvinnor är inga ägodelar, män är inga förtryckare och vi män är inte värda att hata som vice statsministern gör och uttrycker något som man kan tolka som att de villl skicka oss vita medelålders män till läger i Gulag.

Vad är det som får vissa människor att bli så fullständigt skruvade i huvudet? Jo det är ideologier som är fulla av hat och människoförakt. Vänsterextremisterna (och dit räknar jag miljöpartiet) som är ett illa dolt kommunistiskt parti är därmed i samma division som islamisterna. Läs vad jag har skrivit om totalitära ideologier här.

Min slutsats är att hat är en del av av totalitära ideologier. Kärlek är en del av de hormonella och emotionella spänningar som om kemin och känslorna finns där och allt klaffar uppstår i mötet mellan en man och kvinna (eller mellan individer med en annan genusidentitet) där bitar ibland faller på plats som ger kärlek.

Normalt uppstår endast ömsesidig respekt i mötet mellan människor som inte är indoktrinerade av hat och av totalitära ideologier. Därför är jag feminist, eller snarare humanist. Tack alla ni kvinnor som förgyller oss mäns liv. Utan er vore vi inte mycket att ha. Ni är verkligen vår bättre hälft. Därför är jag feminist.