måndag 6 april 2015

Om Vision, Strategi och Utförande i svensk politik

Vision, Strategy and Execution (VSE) är tre mantran från affärsvärlden. Du måste börja med att formulera en vision, sen en strategi (ledningen av partipolitiken i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med strategiska målsättningar för att uppnå partiets vision) och sedan en plan för genomförande (Execution). En strategi måste alltså exekveras (utföras) i termer av mätbara mål inom ramen för det ständiga kompromissande som kännetecknar en demokrati. Ibland uppnår man målen till bara 0%, ibland kanske till 100% och allt däremellan.

Som svensk politik fungerar nu finns inte vare sig vision, strategi eller en plan för utförande menar jag. Istället är det populism (finger i luften för att vinna väljare) och egoistisk vilja hos den politiska adeln att behålla makten som styr politiken, som vill fortsätta att styra för de tjänar stora pengar varje månad och upplever att de har makt.

Hur kan då en vision för ett parti se ut? Eftersom jag är Sverigedemokrat så exemplifierar jag detta från region Skåne. Den som googlar lär hitta fler. Kanske även för andra partier? Fast jag tvekar...

Min point är inte att peka ut någon som bättre eller sämre än andra i termer av VSE men däremot vikten av en sammanhållen och kommunicerad politik. Om inte politiken grundas i en vision, sedan utvecklas i en strategi och konkretiseras i en utförandeplan (excution plan) hur skall då väljarna veta vad de röstar på (givet den politiska verkligheten - att politik är konsten att kompromissa).

I dessa dagar av oheliga allianser (manifesterad av decemberöverenskommelsen) är inte VSE över huvud taget tillgängligt för väljarna. Samtidigt finns det inte längre en kritiskt granskande journalistkår som är opartisk. Man granskar inte längre makten, utan bara folket. Man drar sig inte ens för att använda sig av kriminella grupper som researchgruppen för detta.

Något jag har skrivit om här. Det är politik ägnad åt enda syfte; att utestänga ett demokratiskt politiskt parti från den demokratiska processen och befästa makten åt de som upplever sig ha den (för evigt). Den politiska adeln. I samverkan med korrumperad massmedia.

Så kära väljare, om ni någonsin kommer att bli tillfrågade igen, nu när diktaturen är etablerad, kläm era partiföreträdare på detta. Nöj er inte innan ni har fått svar. Ni behöver denna information för att kunna rösta. Glöm inte att fråga vilka politiska kompromisser de är beredda att acceptera. Vilka mål som är förhandlingsbara eller inte givet deras vision.

Som Sverigedemokrat sover jag gott. jag är inbjuden som medlem till samtliga utskottssammanträden här i Uppsala om jag vill. Detta är vad jag kallar direktdemokrati.