tisdag 17 februari 2015

Om den vänsterliberala drömmen

Jag låter nu en uppskattad Facebookvän komma till tals. Han heter Gunnar (call sign GMal) och är en senior medborgare med mycket livserfarenhet och klokhet i bagaget. Engagerad som få, för att han inser, närmare 70 år, att vi är nära "end of days" om vi inte tar tillbaka demokratin från den politiska adeln. Över till Gunnar (jag har lagt till vissa länkar m.m.):
 
"I ett område utan gränser, nationalitet och laglöst finns inte utrymme eller krav på försvar. Vad är det som skall försvaras?

Förstå mig rätt Mikael, just så resonerar en icke regeringen i ingenmanslandet utan gränser. Nu har Löfven visat korten i full ut i och med finansministerns besked idag. Försvarsmakten har begärt fyra miljarder kronor om året i ökade anslag i det kommande försvarsbeslutet, totalt 16 miljarder. Finansdepartementets motbud är ett genomsnitt på 500 miljoner per år.

Jag är inte alls förvånad. Bilden är helt klargjord följande gäller. Det är ett landområde utan gränser, nationalitet, laglöst och försvarslöst, helt i överensstämmelse med Folkpartiet, Miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraternas önskelista om att bli först i världen med gränslöshet. 

I praktiken innebär beslutet att det nu är fritt fram för var och en efter behag att utropa ett eget kungadöme inom området utan gränser, alternativt att begära samgående med Norge eller Danmark och i norr med Finland.

Rätt uppstyckat kan gänget i före detta riksdagshuset packa ihop och lämna byggnaden som inte längre fyller någon som helst funktion och därmed får annan utkomst sökas.

Utvecklingen i Sverige sammanfattas enklast genom att konstatera att fattade beslut sker långt bortom allmänhetens möjlighet att påverka.

En odemokratisk process genomförs i slutna rum av att personer på tjänstemannanivå erhåller uppdrag, av på papperet folkvalda män och kvinnor ur Sveriges riksdag. 


Regeringsformen kväver att landet röstberättigade genom allmänna val skall genom majoritetsförhållande avgöra beslut som genom ekonomiska eller sociala och nationella förändringar påverkar individens och nationens framtid. Försvaret är en kritisk del för att man folkrättsligt skall kunna hävda sitt territorium enligt internationell lag.


Decemberöverenskommelsens trojka har fullständigt slagit ut de demokratiska förutsättningarna och är inte heller förankrad i Sveriges riksdag. Ansvariga politiker har medvetet undanhållit för riksdagen att fatta beslut på grundval av att riksdagen med största sannolikhet tvingats underkänt förslaget baserat på regeringsformens krav om att följa konstitutionen. 


I dag föreligger uppgifter om att regeringen i hemlighet tillsatt lägre tjänstemän att genomföra förslag till att Sverige under 5 år skall planera för att placera ytterligare 400 tusen krigsflyktingar i landet.
 

Hur är det möjligt att tro att landets resurser skall klara ytterligare flyktingar. Sveriges ekonomi står inför totalt sammanbrott. 

Samtliga logistiska förutsättningar är i dag förbrukade och har ett underskott på minst 300 tusen bostäder, tusentals migranter bor under så usla förhållanden och trångboddhet att ytterligare 200 tusen bostäder krävs för att lösa de mest uppseende bristerna. Skola vård och omsorg lider brist på 10 tusentals kvalificerade personer.

När faller det svenska samhället samman totalt och all hänsyn försvinner och den starkes lag kommer att gälla?


När kommer raseriet mot beslutsfattarna övergå i våldshandlingar?
 

När kommer grupper att stå mot varandra med våldet som yttersta konsekvens och med de förödande konsekvenser det innebär?

När skall beslutsfattarna genomdriva ekonomiska och sociala tvångsåtgärder som krävs för att ursprungsbefolkningen lämnar landet genom flykt och utvandring?


Det är ett känt förhållande att det i vissa partiprogram är inskrivet att svenskar kan och bör bytas ut mot främmande kulturer och befolkning. Om Sveriges folk vågar resa sig och ställa krav är l
ösningen för allt detta att sätta stopp för all invandring under minst 5 år. 

Endast flyktingar via UNHCR kan komma i fråga, dessutom måste Sverige flytta ut flyktinghjälpen till närområden för konflikterna enligt vad SD föreslår.


Sanden i timglaset är slut. Framgångarna för de radikala Jihadisterna är ett bevis för demokratiernas oförmåga att klart inse vad som är på väg att hända globalt.

Radikala jihadister har i princip skapat ett kalifat inom Syriskt territorium genom våld och fördrivning. Kalifatets krigare och strateger erkänner inga gränser (därför är det gränslösa Sverige ett drömland). Hotet riktas mot Irak och Turkiet som inte vill eller kan hindra deras utvidgning.

Nato försöker genom nålsticksattacker tulla på Jihadisternas resurser och förmågor, operationernas samlade resultat är knappast märkbart. 

Ett nytt tydligt mål för Jihadisterna våldsmonopol tar nu form framför ögonen på hela världen. Operationerna i Nigeria kommer leda till grundandet av ett nytt kalifat som inte känner några gränser. 

Spjuten kommer att riktas mot Niger och Tchad eventuellt mot Kamerun. Destabilisering av Niger har redan inletts av Jihadister. Att operationen i Nigeria startats under de senaste veckorna beror på presidentvalet som skall hållas i Nigeria och sittande president försöker till varje pris förminska omfattningen och oron över vad som händer inom landet. 

Är det möjligt utgå från att Jihadistkrigarna har så omfattande strategiska kunskaper och utbildning, ekonomi, vägar och kanaler för införsel av vapen och teknisk utrustning att de kan koordinera och driva operationer i nämnda storlek. Svaret är nej. 

Bakom Jihadistkrigarna som utför grovjobbet finns en organisationer med ekonomisk och politisk kraft av enorm styrka. Jihadistkrigarna är statister i ett blodets och våldets spel, den enskilda individen har inget värde vare sig som krigare eller offer på slagfältet där maktens terrors ambitioner drar fram. 

Katalysatorn för att driva våldets spel, heter religion som i sitt väsen förhärligar mord, våld och plundring och riktas mot människor med låg utbildning och social status från båda sidor. 

Till slut handlar det om internationellt handels och ekonomiskt politiskt inflytande på världsarenan av skurkstater.

Sverige är inte så hopplöst underbegåvat! Delar av partiledningarna för 7 av de representerade partiernas ledning och ministrar i Sveriges riksdag är utan tvivel fullständigt underbegåvade och olämpliga till givna uppdrag inom riksdagen i förhållande till den mängd av resurser av utbildning, begåvningar och kunskaper som finns enskilt, inom företag och organisationer inom nationen Sverige.

Samtliga 7 partier har inom respektive parti betydande tillgångar av erfarna och kunniga politiker som enskilt och i grupp är överlägset bättre skickade att representera och leda i Sveriges riksdag.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvens val av Mona Sahlin, Margot Wallström, Alice Bah Kuhnkes, Mehmet Kaplan, Gustav Fridolin och Åsa Romson att företräda i riksdagen är beslut fattade av Stefan Löfvens stab och är obegåvat, fullständigt vansinnigt och kontraproduktivt för nationen och medborgarna såväl nu som i framtiden.

I verkligheten är Mona Sahlin, Alice Bah Kuhnkes och Margot Wallström diskvalificerade och överkörda av statsrådet Anders Ygeman, en person med omdöme och kunskaper vida överlägset den gemensamma summan av Mona Sahlin, Alice Bah Kuhnkes och Margot Wallström verklighetsförankring och kompetens.

Gustav Fridolin tillsammans med Åsa Romsson är närmast att betrakta som herr och fru Ruda. Mehmet Kaplan är inte och kommer aldrig att förstå uppgiften som bostadsminister. Mehmet Kaplans inriktning att som bostadsminister förbättra bostadsbristen i landet genom att låta uppföra minst en moské inom varje svensk kommun är minst sagt ett ypperligt bevis för dennes absoluta olämplighet som bostadsminister.

Alliansens högsta företrädare Anna Kinberg Batras utbildning och kompetens lyser inte upp omgivningen i nämnvärd omfattning, Batra får tyvärr ses som en spegelbild av Fredrik Reinfeldts ideologi och politik, om det nu går att sammanräkna som politik och ideologi.

Reinfeldts totala inkompetens som statsminister och därtill minst sagt märkliga uppfattning om Sverige som gränslöst, nationslöst och därtill laglöst. Reinfeldts bok, det sovande folket, visar tydligt på det förakt och psykopatiska hat Reinfeldt hade och har för nationens medborgare.

Riksdagsledamöter för alliansen FP, KD och C representerar knapptryckarnas lydiga statister. Ytterligare kommentarer är överflödiga beträffande knapptryckarnas moral och omdöme att stå upp för demokratins grundvärde.

Sverigedemokraternas ledning och representanter i riksdagen ger en bild av högutbildade och minst sagt kompetenta personer inom tilldelade verksamhetsområden att företräda i riksdagen. Ett antal mindre lämpade utspel har observerats, men i stort är omdömet inom partiets olika sektorer godkänt och följer demokratins grundvärde. Partiets representanter i riksdagen är de mest pålästa och kunniga av samtliga partier i Sveriges riksdag.


Över det fulspel av lögner och bedrägligt beteende som präglat svensk politik i riksdagen under 8 år svävar Decemberöverenskommelsen som en skugga. En bila som i princip satt det svenska demokratiska systemet ur spel. Bilan kommer för eller senare att falla och vad det kommer att innebära är det idag ingen som kan uttala sig över, minst av alla vet konstruktörerna vad som händer när bilan faller.

Att politiker så omdömeslöst agerar mot den nation de är satta skydda och förvalta är i stort att betrakta som förräderi mot nationens gränser och medborgare och den demokratiska ordning som är inskriven i Svea Rikes grundlag och regeringsformen.

Tillbakablick till år 1975. Helt utan information till Sveriges medborgare och röstberättigade, fattas i all tysthet inom riksdagen beslut 1975 om att i Sverige skall mångkultur skapas av människor från så många nationer och religioner som möjligt.

Sverige skall efterhand ses och anses som nationslöst och gränslöst. Efter hand skall myndigheter och regeringen verka för att svensk kultur och befolkning byts ut mot invandrande människor och kulturer.

Under eventuella kritiska skeenden kan myndigheter berättigas att använda våld för att genomföra det mångkulturella och gränslösa politiska idealsamhället. Denna verksamhet har pågått obruten sedan 1975 och fram till dags dato och meningen är att den skall fortsätta fram till minst 2022.

Märk väl att under tiden från 1975 och fram till dags datum har det förekommit ett antal olika regeringsförhållanden och majoriteter utåt sett mot den svenska väljarkåren. Samtliga politiska partier som i all tysthet formade beslutet om mångkultur 1975 hade goda dagar inget hindrade den underliggande planeringen allt gick som planerat. Men i alla långsiktiga planeringar kommer det alltid att finnas blinda sektorer som ingen planering kan täcka upp.


Successivt blev det mer och mer uppenbart att det var något som inte stämde med bilden som politikerna gav. Frustrationen ökade och ett antal försök att bilda opposition mot den dolda agendan började ta form.

Efter ett antal försök att utmana skapades Sverigedemokraterna och de etablerade politikerna bakom 1975 års hemliga överenskommelse kände hotet mot lagda planering. till trots för minst sagt upprörande beteende från de etablerade partierna växte Sverigedemokraterna som politisk kraft och utmanare och pekade på det orimliga i en migration som hotade hela nationens existens och ekonomi och framtid.

I dag är det inte längre fråga om ett hot nu är det verklighet, Sverige som nation faller samman mer och mer för varje dag som går. Mer eller mindre öppet våld med mord och terrorisering av svenska medborgare sker dagligen, stora delar av storstadsområden är i dag mer eller mindre fullständigt laglösa, lag och rätt och samhällsskydd kan inte upprätthållas.

Som kronan på verket har politikerna bestämt att ignorera om person gjorts sig skyldig till brott mot mänskligheten, politikerna har bestämt att samhället ger fullt skydd för krigsförbrytare kända som okända och därtill ekonomiskt livsuppehälle samt bostad och svenskt pass.

En ledande rikspolitiker anser att mina inlägg på Facebook är grovt missvisande. Jag frågade på vilka grunder? Svaret var minst sagt förvånande! Under Vietnamkriget skyddade Sverige Amerikanska desertörer och i dag skyddar Sverige IS anhängare.

Min fråga, ser du inga skillnader? Nej var svaret! (döm själv om det finns några godtagbara likheter).

Åter till politikerna som uppenbarligen består av likasinnade till trots för olika partibeteckning sedan 1975 fram till i december 2014 då företrädare för 7 politiska partier gemensamt beslutar om att upphäva den svenska demokratin fram till minst år2022 till förmån för beslutet 1975 fattat i hemlighet bakom ryggen på Sveriges medborgare.

Det underliggande motivet för sveket för demokratin och landets etniska ursprung kommer i framtiden att ge forskare inom statskunskap åtskilliga gråa hår.

Vad drev politiker att fullständigt desavouera den egna nationen. Är det möjligen så enkelt som ledande nazister förklarade 1945 i Nürnberg, ett strävande och vänligt folk är lätt att hata och förakta, pressa fram eftergifter och hatet väcks till liv genom att massorna inte protesterar mot pålagorna och sveket."

Slut citat. Gunnar kommer förhoppningsvis återkomma som gästkrönikör på min blogg igen. En person med denna livserfarenhet och klokhet är någon som alla borde lyssna på.

Den vänsterliberala drömmen är i själva verket en mardröm som kommer att innebära en kollaps för det Sverige som vi känner det. Min slutsats.