torsdag 10 september 2015

Om hoppets låga

Här följer ännu ett gästinlägg av Gunnar Malmström:


"Hoppets flämtande låga lyser svagt!


Hoppets flämtande låga lyser svagt i Sverige, minsta oaktsamhet kan få den att slockna för alltid. Situationen är kritisk, parallellt med ohämmad migration sker i all tysthet en emigration som ökar i stort med samma intensitet som migrationen.


Emigrationen är lika med att landet sakta men säkert töms på samhällsviktiga resurser, kunskap, ekonomiska tillgångar, pensioner, sparkapital och aktier i icke svenska bolag flyttas tillsammans med emigranterna bort från Sverige. I våra grannländer finns tiotusentals svenskar som inte fann en framtid i Sverige. Akademiskt utbildade, ingenjörer, läkare, sjuksköterskor, lärare, tillsammans med tekniskt specialutbildade. Ytterst få har en tanke på att återvända till Sverige. Det finns helt enkelt inga förutsättningar för att återvända till Sverige.


På olika Universitet i princip över hela den demokratiska världen utbildas svenska ungdomar i akademiska värdefulla kunskaper. Tiotusentals svenska ungdomar som inte fann framtiden i Sverige bygger nu sin framtid utanför Sverige, såväl blivande högutbildade som yrkesarbetande. Listan kan göras mycket längre. Sveriges framtid flyttar från landet Sverige.


Migrationen kan inte på något område väga upp eller kompensera förlusterna av vad som sker genom emigrationen.. Tillsammans med migrationen finns tusentals svenska ungdomar med fel inriktning och kunskap och som i princip inget annat land är i behov av, inte ens Sverige. Samtliga kommer under år och årtionden och många för livstid att försörjas via skattkistan, under förutsättningen att skattkistan kan producera i samma omfång som kraven och behoven för livsuppehälle ökar. Det handlar inte om överflöd, det handlar om överlevnad för de som finns kvar i bästa fall.


Migranter som möjligen får ett arbete i mitten av sitt liv kommer ganska snart att upptäcka att en eventuell framtida pension inte garanterar överlevnad inte ens på låg nivå.


Den lilla stackars flämtande lågan Sveriges framtid kommer definitivt slockna den dagen skattkistan är tom utan förutsättningar att fyllas på i förhållande till vad som rinner ut. Migrationen kommer definitivt inte vara en kanal av tillgångar som fyller skattkistan."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar