fredag 22 maj 2015

Om Sverigedemokraterna - Del 2: Om nationalismDetta inlägg är del 2 i en serie av inlägg om Sverigedemokraterna och partiets politik. Del 1 hittar du här. Del 3 hittar du här. Del 4 hittar du här. Del 5 hittar du här.

Sverigedemokraterna har en nationell grundsyn. Vad innebär då detta? 

En av (social)konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt SD, vid sidan om familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Precis som Aksel Möller menade. Det är dessa gemenskaper som borde ligga till grund en stabil och välfungerande nation.

SD nationella ideologi innebär förenklat att att den egna nationens intressen skall sättas i främsta rummet, och att den egna nationens intressen skall vara fri och suverän i förhållande till andra nationer och att statens gränser så långt som möjligt skall sammanfalla med nationens utbredningsområde. 

SD nationalism är demokratisk vilket innebär att partiet tar avstånd från alla former av nationalism som inte vilar på demokratisk grund och partiet menar att demokrati och nationalism kompletterar varandra. 

Demokrati har vuxit fram sedan antiken, och de gamla grekerna, inom ramen för fria och självständiga nationer och nationalstater vilket innebär att demokratin har bidragit till att stärka gemenskapen och minska konflikterna inom nationen precis som Benjamin Disraeli menade.

SD nationalism är universell i den bemärkelsen att partiet tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma rättigheter som partiet kräver för Sverige. SD nationalism är öppen och icke-rasistisk vilket innebär att vår nationella gemenskap är öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.

Det är därför i vissa fall nödvändigt att låta en statsbildning omfatta flera nationer och att vissa nationer med hävdvunnen historisk rätt till det territorium de bebor saknar realistiska förutsättningar att kunna skapa och upprätthålla en egen stat. Som exempel kan nämnas den svenska statens relation till de samiska och tornedalsfinska nationerna samt till den finlandssvenska minoritet som idag lever i den finska statens statsbildning.

Lösningen på detta är att de nationer som befinner sig i en minoritet inom den stat som de tillhör, undantas från allmänna assimileringsträvanden och därför ges långtgående kulturell autonomi. Dock får denna autonomi inte stå i motsats till allmänna rättsprinciper, grundläggande mänskliga rättigheter eller demokratiska principer.

En sverigedemokrat ser nationen som den viktigaste, äldsta och mest naturliga mänskliga gemenskapen efter familjen. 

Den nationella samhörigheten gör att människor som lever i nationen binds samman över tid och rum och skapar band mellan de döda, de ofödda generationerna liksom mellan unga och gamla ännu levande inom ramen för olika samhällsklasser, politiska läger och geografiska regioner. Helt enligt socialkonservatismen.

Vänsterliberala krafters strävan att anklaga SD som ett extremnationalistiskt parti på den extrema högerkanten kan alltså inte vara mer felaktigt och kan därför lätt avfärdas som ren lögn och smutskastning av ett socialkonservativt parti som utmanar deras ideologi.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar