lördag 16 maj 2015

Om förändring på riktigt

Världen förändras ständigt. Timme för timme. Kool  & The Gang sjöng om detta i den vackra balladen "Cherish" år 1984. Lyssna här. Tiden går, men vissa sanningar består. "The world is always changing, nothing stays the same, but love will stand the test of time" sjunger Kool & The Gang.

Förändring alltså, timme för timme. Och något som är väldigt lika kärlek (som Kool & The Gang sjunger om) är det vi känner mellan oss i folkrörelsen  Sverigedemokraterna. Något jag har skrivit om här. Nästan kärlek, men i alla fall en enorm berörande gemenskap mellan oss medlemmar och vår partiledning. Och jag är övertygad att det vi står för kommer att "stand the test of time".

Jag är av dataföreningen kompetens en av 29 diplomerade förändringsledare i Sverige. Fler blir det inte då utbildningen stängdes efter vår kurs p.g.a. för få sökande.

Förändringsledning handlar väldigt mycket om ledarskap, att leda människor i förändring, hantera motstånd, och coacha chefer som har uppgiften att genomföra förändringsaktiviteter i organisationer.

Formeln är enkel, resultatet = funktionen av lösningen och acceptansen. Som officer är ledarskap inget främmande, men perspektivet förändringsledning var nytt för mig.

Sverigedemokraterna är ett parti som står för "förändring på riktig". Jag är själv Sverigedemokrat, så vad innebär detta för mitt parti? Det är det som detta blogginlägg kommer att handla om.

Låt oss börja med fundamenta, organisationer förändras inte. Människors beteende gör (om de förändringsleds).

I politiken är organisationer detsamma som ett parti med dess medlemmar. För att människor skall vilja ansluta sig till ett parti krävs "soft power" som jag har skrivit om här (se länkar i min text).

Vad är det då som krävs för att människor skall förändra sitt beteende (att rösta rätt)?

Det är många steg som måste gås igenom. En vanlig modell i förändringsledarteorin heter "ADKAR" och detta blogginlägg syftar till att beskriva ADKAR väldigt övergripande.

Vill man verkligen sätta sig in detta skall man läsa denna bok.

Ok, vad innebär nu förändring på riktigt? Det innebär att att människor ändrar sitt beteende. Människor gör annorlunda än vad man gjorde förut, inom politiken innebär detta att man röstar annorlunda eller väljer att engagera sig i politiken genom att i ett första steg bli medlem i SD.

Akronymen ADKAR står för:

Awareness
Desire
Knowledge
Ability
Reinforcement

Jag skall nu väldigt kortfattat förklara vad detta innebär:

Awareness - Detta första steg innebär att människor är medvetna om behovet av förändring. Här bör frågor som "varför är denna förändring nödvändig?", varför sker denna förändring just nu?, vad är fel med hur vi gör idag?, "vad kommer att hända om vi inte förändras? belysas.

Desire - är det som skapar motivation att delta i förändringen. När väl medvetenhet (Awareness) är etablerat så kommer ofta vilja att delta i förändringen som ett brev på posten. För att människor skall känna vilja att jobba för förändringen måste man dock förstå följande; vad handlar förändringen om, och hur kommer den att påverka mig?, den organisatoriska och miljömässiga kontexten för förändringen (i politiken - hur partiet upplevs),  en individs personliga situation och vad motiverar individer?.

Knowledge - handlar om utbildning och kunskap om hur förändringen skall gå till. Har man nu medvetenhet om behovet av förändring och vilja att vara en del av förändringsarbetet så behöver man kunskap hur förändringen skall gå till.

Här behövs alltid utbildning och övning om hur förändringen skall gå till. Det handlar om detaljerad information som partiprogram och kommunikationsplan och en förståelse om de nya roller och ansvarsområden som förändringen innebär (och en organiserad beredskap att svara på frågor).

Flera faktorer styr detta , t.ex. individers kunskap, förmågan hos en individ att tillgodogöra sig ytterligare kunskap (här kommer faktorn rätt individ in), resurserna som finns tillgängliga för utbildning och tillgång till den information som behövs för att kunna tillgodogöra sig den nya kunskapen.

Ability - representerar den demonstrerade förmågan att implementera förändringen och uppnå önskade prestationer inom partiet. Här handlar det om psykologiska blockeringar (i fallet SD ofta rädsla), mentala och psykologiska förmågor, intellektuell förmåga, tiden som behövs för att utveckla detta och tillgången till stödresurser för den enskilde.

Reinforcement - handlar om att förstärka förändringen. För den enskilde handlar det om till vilken nivå som förändringen känns meningsfull, sambandet mellan uppmuntran och vad man faktiskt åstadkommit, att man äras för det man faktiskt gjort och frånvaro av negativa konsekvenser. Alltså, här handlar det om att lyfta fram människor, ge credit och belöningar.

Förändring på riktigt? Javisst, det är det som Sverige behöver för att inte gå under men HUR förändringen skall genomföras kanske kan kräva nya kompetenser för SD som inte finns idag?

Att SD har en kommunikationsplan är nödvändigt, men kanske den kan utvecklas? Kanske partiet behöver en organiserad förändringsledning för att nå sina mål? För mig är det blygsamma målet Sveriges största parti 2018. Sverige har nämligen inte råd att vänta längre.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar