måndag 2 februari 2015

Om ett politiskt övertagande och ett land med en mörk framtid.

Idag dök det upp en artikel i den kristna tidningen dagen som är en skrämmande läsning om vilket grepp politisk islam har kopplat om Sverige. Landet är fullt av nyttiga idioter bland politiker och journalister som samarbetar medvetet, eller omedvetet, med islamisterna. Inom islam är det ok att ljuga.

Det kallas för "al-Taqiyya", (taqiah, Al-takeyya, Al-taqiyah, kitman) och betyder bokstavligen: "Att dölja eller maskera sin tro, sina övertygelser, idéer, känslor, åsikter och/eller strategier vid en tid av påtaglig fara, antingen eller senare i tiden, för att rädda sig själv från fysisk och/eller känslomässig skada."

En enklare översättning skulle kunna vara "Förställning". Källa.

Detta har islamisterna förfinat till fulländning och virar såväl politiker som massmedia runt sitt uppåtpekande finger. Läs vad det uppåtpekande fingret betyder här.

Att politisk islam jobbar för fullt att ta över väst och införa sharia är ingen hemlighet. Det berättade de själva öppet om för några år sedan i en dokumentär som sändes på TV-kanalen AXESS, och som symptomatiskt inte visades i SVT: Del 1, Del 2 och Del 3. Sverige är ett perfekt land att islamisera säger ex-muslimen Mona Walter i en intervju i samtiden.

Islamisterna berättar öppet att deras plan går ut på att ta över Europa med barnvagnar, och inte med svärdet. De skall genom emigrering till väst föda mer barn än ursprungsbefolkningen och på så sätt på sikt bli i majoritet.

Saudiarabien är en stor sponsor till detta och Sverige bedöms vara ett lätt land att islamisera. Läs vad Aje Carlbom, docent i socialantropologi och lärare i religionsfrågor skriver här.

I lilla Knivsta, strax utanför Uppsala driver IS sin hotpropaganda. Läs här. Fler jihadister väller in över våra öppna gränser varje dag. Sannolikt i många fall maskerade som "ensamkommande flyktingbarn". De grupperar sig i "sovande celler" intill de får order om att slå till. Ledningssystemet de använder heter sociala medier.

Hanna Gadban skriver i SANS Magasing nr 1 2015 en artikel med titeln "Så förkastas västerländsk demokrati" om Hizb ut-Tahir (befrielsepartiet). Rusa ner till pressbyrån och köp denna tidning och läs vad Hanna skriver. Om du är en tänkande människa så kommer du bli garanterat orolig. Det är fullt möjligt att vi får in ett islamistiskt parti med nära band till IS i riksdagen redan 2018, eller 2022.

Sedan det psykologiska försvaret avvecklades 2008, och med ett läge där både massmedia och det politiska etablissemanget agerar nyttiga idioter genom att relativisera alla muslimer till en enda homogen grupp som det är synd om, och de som kritiserar politisk islam straffas hårt genom att tvingas leva under hot eller i bästa fall stigmatiseras, mobbas och bli av med jobbet så ser framtiden mörk ut. Jag skrev om fallet Marcus Birro här som råkat ut för precis detta här. Inte en gång, utan flera gånger. Som bokförfattare, som krönikör och som sportjournalist. 

I denna artikel driver författaren en tes att det stora hotet inte kommer från Putin eller islamismen. Det största hotet kommer från det politiska politiskt korrekta etablissemanget som låter detta maktövertagande ske utan motstånd utan snarare understödjer det kan man tycka.

I denna artikel kan du läsa om hur regeringen gullar med återvändande jihadister.

Så, Sverige står försvarslöst mot detta maktövertagande som kommer att lyckas enligt all logik. Den demografiska utvecklingen och förd politik leder till endast fram till en slutsats. Sverige kommer om något eller några decennier vara en islamiststat, styrd av sharialagar. Framtiden ser minst sagt mörk ut för Sverige, det land jag föddes i och som jag älskar. När skall folket vakna och förstå hur farligt läget har blivit?

Jag tidigare citerat Fredrik Andersson i ett annat inlägg. Vad är det som händer med Sverige? Läs Fredriks analys här:

"Det är märkligt att vid tiden runt sådär år 2010-2015 så likställs en antydan om nödvändighet att minska landets asylinvandring med hakkors, förintelse, gaskammare etc. 
 
Det gjorde det inte vid tiden runt 1960, -70 - 80 eller -90 talet, då Sverige gene
rellt hade en betydligt mer restriktiv invandring. Vid den tiden var det ingen som ansåg att Sveriges förda politik på området var att likställa med nazityskland eller att någon förintelse och gaskammare låg nära till hands.

Det är lätt att förställa sig hur dagens journalister och politiker hade ansett om Sverige skulle återgå till dessa årtiondens lägre "volymer" av mottagande. Landet då förmodligen beskrivits som ett nytt skrämmande natzityskland av journalistkår och vänsterpolitiker.

En kraftig norm och värdegrundsförskjutning till vänster har således skett i detta land där allt annat än i praktiken fri invandring numera beskrivs som något "farligt" med antydan till hakkors, koncentrationsläger och förintelsen.

 
Denna normförskjutning har dock främst skett inom landets s.k. "etablissemang", massmedier, journalistkår, och inte minst bland landets politiska partier där de borgerliga partierna i alla värderingsfrågor numera dubbar den marxistiska vänsterns ideologi till sanning.

 
Motpol saknas därmed, och de motpoler som dyker upp som exempelvis SD demoniseras och placeras i giftskåpet, eller som när enskilda politiker som exempelvis Sara Skyttedal går i polemik med den konsensusbelagda "värdegrunden", så skall givetvis även individen demoniseras och "pariaförklaras".

Folket håller någorlunda emot etablissemangets konsensuskrav. Detta får som konsekvens att mer statligt norm och "värdegrundsfostran" på medborgarna anses nödvändigt i syfte att skapa nya människor som skall omfamna etablissemangets alla utpekade "rätta" normer, värderingar, attityder och åsikter. 

 
Ambitiösa statliga planer på att skapa nya "rätta" människor sätts i verket där redan barn på landets alla skolor och dagis skall fostras för att skapa nya människor via bl.a. "värdegrundsarbete" och genuspedagogik etc.

Sverige har numera ett mjuk-totalitärt styre och tillika samhällsklimat."


Islamonazismen har snart tagit över Sverige helt utan att möta motstånd utan istället uppmuntrats av PK-politiker och PK-media. Se video här för att förstå kopplingen mellan islam och nazism.

Läs Hanna Gadbans artikel på ledarsidorna.se här.

Slutligen, läs också Johan Westerholms mycket läsvärda artikel på ledarsidorna,se här,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar