lördag 22 november 2014

Om sociala medier och gammelmedia

Svensk gammelmedia går inte att lita på längre. Rödgröna vinklingar är mer eller mindre regel, och till och med den tidigare läsvärda tidningen SvD har drabbats av smittan som många kallar politisk korrekthet (PK). Som i så många andra fall får smittan först fäste på kultursidorna där lögner som att SD är rasister basuneras ut. Istället för att kritiskt och opartiskt granska alla politiska partier har svensk media blivit en propagandakanal för den politiska makteliten, kallad sjuklövern, med klar vänsterbias. Även SvD som tidigare var den f.d. borgerlighetens flaggskepp.

Vad innebär detta för vår demokrati? För människor som inte söker andra källor som den fria pressen (t.ex. samtiden.nu och Dispatch International), bloggar eller utländsk media så innebär detta att man matas med vinklad information som förnekar medborgarna en sann bild av tillståndet i nationen. Människor blir lydiga marionetter åt den politiska adeln. Man nöjer sig med att läsa den smörja som skrivs utan att reflektera själv.

Min prognos är att sociala medier istället helt kommer att ta över nyhetsrapporteringen för de som vill tänka själva. Gammelmedia kommer att successivt krympa och gå i konkurs. Ett välförtjänt öde.

Människor som är politiskt intresserade delar nyheter från ett enormt utbud av källor genom sociala medier. Det blir ganska snart uppenbart hur mycket lögner, vinklingar och nedtystande som förekommer i gammelmedia om man söker sig till andra källor i sociala medier för att skaffa sig information.

Gammelmedia har på sikt ingen chans och kommer att förtvina och dö så länge man fortsätter att anställa journalister med rödgrön bias. Självklart ligger problemet på de högskolor där journalister utbildas. De är sanna nästen av vänsterextremister och dessa högskolor har inget med akademisk utbildning och kritiskt tänkande att göra.

Sociala media är ett framsteg för demokratin. I ett läge där 60% av journalistkåren är miljöpartister eller vänsterpartister så hotas demokratin genom att sanningen undertrycks av vänsterextremister.

De tidningar vars journalister inte är vänsterextremister går att läsa med behållning. Dessa är uteslutande webbtidningar, men vad gör det i dagens uppkopplade läge? Att läsa de krönikor som kloka personer, som inte är journalister, bjuds in att skriva görs med stor behållning. Vissa tidningar drabbas av t.o.m. cyberattacker därför att de för fram budskap som inte uppskattas av vänstern. Dispatch International har just lyckats återställa sin sida efter att varit nedslängda en längre tid p.g.a. cyberattacker.

Dispatch International får uttrycka vad jag anser vara fri press genom detta citat från deras sida:

"Dispatch International blir aldrig maktens megafon. Den är din tidning. Vi har inget annat syfte än att hålla allmänheten uppdaterad på nyheter. Inte bara de nyheter som mainstream-medierna anser passande att publicera, utan alla de nyheter som är ytterst viktiga men sällan publiceras."

Stöd den fria pressen och bojkotta gammelmedia. Läs istället fri media och utländsk.

Länkar:
http://www.samtiden.nu/
http://www.d-intl.com/ 
http://snaphanen.dk/- Posted using BlogPress from my iPad