tisdag 21 oktober 2014

Om lekmän, fittor och forskning

I Sverige har vi lekmän som politiker. Det betyder att man inte behöver kunna ett dugg om det politikområde man är satt att utveckla. Man behöver inte ens ha högskoleutbildning utan man kan gå direkt från svetsare genom att passera fackligt arbete och bli statsminister. 

Det hela kan illustreras på detta sätt: 

"Enligt TT sade Åsa Romson:

”Finns det förmågor som man [försvaret] har större behov av än man trodde vid tidigare analyser, då får man se om man ska distribuera om. Men det är inte så att försvaret har lite pengar.”

– Om citatet är korrekt är det verkligen fog att tala om en retorik på en väldigt låg nivå. Den kanske passar för en talare på ett upprört politiskt torgmöte, men knappast för någon som tillträtt vice statsministerposten, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet."

En lekman och vänsterextremist, tillika vice statsminister, emotsäges inte nämnvärt för sådana vansinniga uttalanden tagna ur luften. Media och forskare tiger still.

Visst kan lekmannastyre vara hälsosamt då folkets företrädare kan ställa direkta raka frågor till experter och akademiker och agera som "tolkar" av vad de säger mot väljarna.

I kombination med politiskt korrekt galenskap i politiken, demokratur och att extremistpartier ges möjlighet att påverka politiken så öppnas dock helvetets portar och landet kan istället för att ledas in mot framtiden backa in i framtiden med förödande konsekvenser.

Massiv kapitalförstöring av tidigare gjorda investeringar blir ofta följden.

Vetenskap och demokrati måste samarbeta.

Vetenskapen får aldrig vika sig för politiskt korrekt galen politik.

Vetenskapen måste ha integritet baserat på oberoende forskning utan politisk bias.

Trots att politiken lämnat demokrati bakom sig och ersatt den med demokratur får aldrig vetenskapen göra detsamma och anpassa sig till demokraturen.

Då är vi i samma läge som under nazityskland där SS organiserade "Ahnenerbe" som en del av SS.

Politiskt korrekta forskare som hade som uppgift att "hitta på" forskningsresultat som stödde den "ariska rasens" överlägsenhet och nazipartiets ideologi.

Som forskningsanslagen fördelas idag gäller det att ditt forskningsprojekt är politiskt korrekt när du söker pengar annars får du inga anslag. Precis som i nazityskland. 

Universitet och högskolor med i den politiskt korrekta galenskapen och vetenskapen sviker därmed sitt uppdrag - att arbeta för en bättre värld för alla genom forskning och de framsteg som där görs kommer alla till godo.

Följden blir ett kunskapsutarmat samhälle där alla är rädda för att säga ifrån vad de tycker och en nedåtgående spiral snurrar allt fortare och till slut går landet under då tillväxten upphör och industrierna och ledande forskare lämnar landet. Det ultimata priset för politisk korrekthet.

Därför så florerar på universitet vansinniga "forskningsprojekt" som "queera perspektiv på fittan" (Uppsala universitet). Tror du mig inte, googla på "universitet fittan" och läs själv. Likaså friseras/censureras forskning och statistik för att bli politiskt korrekt.

Förfallet blir oåterkalleligt när forskningen politiseras med vänsterextrem feministisk bias för att att få anslag. Seriösa forskare flyr Sverige för att få fortsätta att forska utomlands. Jag är mycket, mycket orolig för Sveriges framtid också utifrån denna aspekt. Inte mycket ser ljust ut idag för Sverige om man lägger pusslet.

Jag vill klargöra att jag INTE upplevt denna förödande utveckling på den högskola jag själv arbetar på. Försvarshögskolan. Där lever fortfarande de vetenskapliga idealen i god samverkan med pragmatism baserat på erfarenhet.