tisdag 30 september 2014

Om det politiska samtalet


Det nya politiska landskapet är inte mellan blocken. Det nya politiska landskapet kännetecknas av sunt förnuft vs politisk korrekthet/vansinne och att till varje pris bevara den för Sverige ödesdigra politiskt korrekta politiken.

Extremistpartiet miljöpartiet förgiftade alliansen genom uppgörelsen om migrationspolitiken med nya moderaterna.

Socialdemokraterna går i exakt samma fälla som nya moderaterna gjorde och gör samma uppgörelsen med miljöpartiet som nya moderaterna gjorde. Som Sverigedemokrat jublar jag, som medborgare i Sverige gråter jag i förtvivlan.

Min oro för demokratin har jag redan skrivit om. Mitt hopp är att jag har Facebookvänner från alla politiska partier som inser att detta inte kan fortsätta om man menar allvar med ansvar för Sverige. Ni vet vilka ni är, ingen nämnd, ingen glömd, och jag är glad och stolt att få ta del av det politiska demokratiska samtalet.

Vi håller inte med varandra om allt, men i grunden väldigt mycket. Det spelar ingen roll om olika sakfrågor. Det demokratiska samtalet måste föras precis som de gjordes innan den politiska korrektheten tog över och började resan mot diktatur. Den gamla respekten och ansvarstagandet för demokratin måste återupprättas. En resa som vi tillsammans måste bryta. Oavsett politisk tillhörighet. För Sveriges skull och våra barns skull.

Den "ljusnande" framtid är vår

Masshysterin och vansinnet i politiken och media når nya höjder varje dag. Borta är fokus på Sveriges bästa och en långsiktig strategisk tillväxtpolitik och en vilja att förvara såväl landet som demokratin. Den politiska korrektheten står i fokus och skall försvaras till varje pris oavsett konsekvenserna för demokratin.

Svenska folket har valt en regering som är så motsägelsefull, svag, demokratiföraktande och icke verklighetsförankrad att det är svårt att bedöma om hotet inifrån är större än hotet utifrån från Putin och från islamister.

Vi får ställa in oss på att de närmaste 4 åren kommer fler politikområden centrala för en stats överlevnad att drabbas av systemkollaps. Jag tvivlar faktiskt på att Sverige som demokratisk nation överlever en mandatperiod till.

Vi är redan en demokratur då nästan 1 miljon väljare förnekas inflytande i politiken. Steget mot åsiktsförtryck värdig en diktatur kommer med nuvarande takt fulländas inom några år. Alla svenskar som har förmåga att se och tänka samt har social och ekonomisk möjlighet kommer nog planera och också effektuera en flytt från Sverige.

Sverige var en gång respekterat internationellt, idag är det så illa att till och med våra nordiska grannar överväger att införa passtvång för svenskar p.g.a. den okontrollerade och farliga massinvandringen.

Internationellt sett har vi tappat ansiktet fullständigt och de länder som inte är för närliggande skrattar åt oss. Våra närliggande grannar skrattar inte, de är oroliga för sin egen säkerhet då islamister kan röra sig fritt över gränserna. 

De som bjuds in i TV-sofforna och i massmedia att kommentera kan i många fall betraktas som mentalt störda eller personer med fascistiska drag (kommunism och islamism).

Frågan är vem som roterar snabbast i sin grav? Astrid Lindgren, Tage Erlander eller Gösta Bohman.

Föregångare för oss alla vars gärningar idag dras i smutsen av företrädare för politiken och för media.

Gör inte vi något åt detta och återtar den demokratiska makten över den politiska makteliten och rödgrön massmedia så kommer Sverige att vara ett minne blott inom något decennium. Ett balkaniserat land drabbat av inbördeskrig, moraliskt förfall, skräck, terror och folkfördumning. 

Utfryst från det internationella samfundet och en tillväxt som ingen längre pratar om, för att nu handlar det bara om att överleva dagen. Den ljusnande framtid är vår. Ljuset från terrorbomber och bränder.