fredag 5 december 2014

Om Global Awakining, New world order och globalisering

Jag har funderat mycket på vad och vilka som egentligen styr världen. Några tankar har jag återgivit i detta inlägg.

Frågan kvarstår, finns det en plan, en strategi, för att införa en ny världsordning som arkitektekteras av några mäktiga organisationer/personer?  Jag tillhandahåller fyra länkar för egen läsning.

Länk 1
Länk 2
Länk 3 
Länk 4

Det finns mycket mer att läsa så jag överlåter till intresserade läsare att googla själva. Lämpligt sökord är: "Global Political Awakening". I vissa sammanhang förekommer även begreppet "New world order".

Efter att idag ha lyssnat på en föreläsning av professor Michael Miklaucic från National Defence University i USA har många nya tankar väckts.

Jag återger därför mina egna slutsatser här i detta inlägg, och inte nödvändigtvis vad han sade.

Föreläsningen handlade om "wicked problems" och globaliseringen och gav ytterligare några pusselbitar om vad som händer utan att vi förstår varför. Framtiden, främst för Europa, ser inte ljus ut kan det hela sammanfattas med. Kanske är allt som sker, även i Sverige med massinvandringen, en del av en större "Grand Strategy" utvecklad av "några" vilket var vad mitt förra inlägg handlade om.

Mina slutsatser är ungefär så här. De westfaliska statsbildningarna med sina traditionella byråkratiska hierarkier står inför ett stort hot från nätverksorganiserad organiserad brottslighet och terrorism som man är mycket  illa rustade att möta då byråkratier inte klarar av det snabba beslutsfattandet som krävs för att möta agila (lättrörliga) hot som är organiserade i lösa nätverk.

Det är också dessa som sitter på de stora tillgångarna i form av pengar och deras nätverk är globalt. Hizbollah och Al Queda (kanske även IS) är mycket ekonomiskt starka, förmodligen mer ekonomiskt starkare än vissa nationalstater i Europa. Det handlar om trillioner av dollar i tillgångar.


Folkförflyttningar i form av massimigration ökar exponentiellt och gör läget ännu farligare för Europa. Vi kanske har max 10 år på oss innan allt rasar. Kanske tidigare. Kanske senare. Ingen vet.

Händelserna i Ukraina och Syrien med IS kan mycket väl vara orkestrerade och kontrollerade för att underlätta införandet av den nya världsordningen. Jag överlåter researchen åt er då jag inte vill plantera några slutsatser i era sinnen om detta "wicked problem" och vad som sker. Jag ger er två böcker att läsa istället. Böckerna nedan, och länkarna ovan, kan ge er tankegods.

Bok 1 
Bok 2 

Observera att dessa böcker har vetenskaplig status då deras "editor" är professor på National Defence University i USA: Dra era egna slutsatser. Ingen enskild sitter inne med sanningen (förutom några få utvalda strateger för NWO möjligen).

Mot denna bakgrund ter sig debatten i den svenska ankdammen om SD är rasister eller inte allt mer patetisk och irrelevant och visar med all önskvärd tydlighet att våra politiker inte har fokus på rätt saker. Eller så är de en del av strategin - att vi inte skall ha fokus på rätt saker? Eller så är de de nyttiga idioter för globala krafter som de verkar vara!

Det kanske inte är önskvärt att folken i Europa reser sig, börjar tänka själva och ifrågasätter vad den politiska adeln säger och har beslutat åt dem? Det kan hota "the grand strategy" (mina egna tankar). Kanske är debatten om Fi, mp, eller vilket politiskt parti som helst, bara en avledningsmanöver "just to keeep os busy" med käbbel så processen med NWO kan fortsätta utan störningar?

 Nu blev jag konspiratorisk igen. Böckerna ovan är i alla fall vetenskapliga.

"Happy reading" och "may the force be with us"! Jag är medveten om att detta inlägg kan ta flera dagar, veckor eller månader av er tid om ni vill läsa allt, men bättre att vara förberedd för det som komma skall än inte alls. För det kommer. Like it or not. Trösta er med att böckerna är gratis. Jag är bekymrad för Europa och Sverige. Jag hoppas jag har fel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar