onsdag 22 oktober 2014

Europas undergång - vill vi göra något åt det?Jag har tidigare skrivit om ”soft power” på min blogg. Detta inlägg är att betrakta som en uppföljning på tidigare inlägg.

Soft power är ett koncept utvecklat av Joseph Nye vid Harvarduniversitet syftande till att beskriva förmågan till attraktion och få människor i en kultur att frivilligt, för att de vill, försvara kulturen och dess värderingar mot angrepp utifrån. 

Motsatsen är att med maktspråk tvinga människor till underkastelse och undertrycka avvikande åsikter alternativt åstadkomma detta med hjälp av våld eller pengar (ofta mutor och ljusskygg lobbyverksamhet).  Jag har tidigare skrivit om demokrati vs demokratur på denna blogg.

I viljan att stå bakom sin kultur finns viljan att försvara de värderingar som finns i den egna kulturen, samt förstås det samhälle som är konstruerat utifrån dessa värderingar. 

Soft power är inte trovärdig utan ”hard power”, d.v.s. militära muskler. Därför är röda mattan utrullad för Putin idag.

En artikel dök upp i mitt FB-flöde idag och gav mig inspirationen till att skriva detta inlägg. Artikeln handlar om varför IS lyckas attrahera inte bara unga män utan nu också kvinnor. 

Slutsatserna man kan dra av denna artikel är mycket kusliga och dystra och ger en mycket mörk bild för den västerländska civilisationens framtid.

Jag rekommenderar att ni läser artikeln innan ni läser vidare i detta inlägg.


IS har alltså mer stöd i Europa än i Mellanöstern och västvärlden håller på att förlora kampen om civilisationen.

Här är länken till ICM research sammanställning.

Unga muslimska kvinnor söker sig till jihadister i IS därför att alternativet, det västerländska samhället, där de bor men inte vill vara en del av, framstår som svagt och de söker sig till män som är villiga att dö för det de tror på – jihadisterna i IS.

Klipper in ett citat från artikeln här:

“Why? Europe’s got great health care, welfare, and lots of attractive young men and attractive women who, unlike the vast majority of women in the Middle East outside of Israel, are sexually available. So, why given a choice between a comfortable, if somewhat boring, life as a pharmacist in Hamburg, or fighting and dying in the desert, are thousands of Western Muslims opting for the latter?

Because, for all the awesome social services and consumer goods it can offer, Europe has become incapable of endowing the lives of its citizens, Muslim or not, with meaning. A generation of young European Muslims are giving up their relatively easy lives in Malmö, Marseilles, and Manchester for the battlefields of Syria and Iraq, because Europe is devoid of values worth living—or dying—for. They are leaving for the same reason that Europe’s Jews are moving to Israel: Strength and a sense of purpose can be found elsewhere, whether it’s ISIS, Vladimir Putin, Ali Khameni, or the IDF.”

Ytterligare en länk om unga muslimska flickor som söker Jihad. Uppdatering 2015-02-02. Läs här!

Västvärlden saknar alltså attraktionskraft (soft power) för dem och de väljer istället att ansluta sig till Jihadisterna I Syrien för de slåss för något de tror på – islam som politisk ideologi, som en mall för samhällsbyggnad (politisk islams "soft power"). Läs denna artikel.

Detta visar med all önskvärd tydlighet att det mångkulturella samhället är dömt till undergång givet en situation där politisk korrekthet och kulturrelativism sätter agendan och politisk islam tillåts att ta över. Det går inte att blanda vatten med olja. Vi befinner oss i det förlorande laget. Om vi är vatten kommer oljan att flyta högst upp. Hanna Gadban har föreslagit ett alternativt synsätt. Det Interkulturella samhället. En syn jag delar och tror på. Hon har också skrivit om liberal islam.

Den egna kulturen svartmålas och framställs som ”töntig” av politiska frontfigurer som Mona Sahlin, Erik Ullenhag och Fredrik Reinfeldt. Vita medelålders män framställs som det största hotet av alla av självaste vice statsminister Åsa Romson.

Sverige är inte ensamt om denna sjuka. Hela västvärlden lider av samma sjuka. Islamisterna har lyckats med sin infiltration. Helt öppet inför oss. Denna dokumentär tar nästan 50 minuter att titta på. Men vik tiden. Det är din framtid, dina barns och dina barnbarns framtid det handlar om. Denna dokumentär är 2 timmar och 47 minuter lång men mycket viktig. Vik tiden.


President Obama har flera rådgivare rörande nationella säkerhetsfrågor i sin administration med rötter i muslimska brödraskapet. Islamisternas ideologiska grundare som jag också har skrivit om tidigare i denna blogg. För att inte tala om Belgien, Storbritannien och Frankrike.

Scenariot innebär en oundviklig ekonomisk kollaps, samhällsupplösning, slut på mänskliga rättigheter, fortsatta folkmord, en syn på kvinnor som ägodelar – inte människor, våld, terror och en återgång till tidiga medeltiden vad avser det mesta.

Accepterar vi att ledas som djur till halalslakt eller att en annan despot hinner före islamisterna – Putin, som utnyttjar samma svagheter i det västerländska samhället för sina syften?

Jag gör det inte då jag en gång svor en soldated att försvara demokratin och Sverige. Denna ed kommer jag att ha i mitt hjärta till jag dör.

Vad krävs då för att vända utvecklingen (om det går)? Enligt mitt sätt att se det krävs det tre övergripande saker:

1.      Politiskt ledarskap á la Winston Churchill. En ledare som kan läka och ena ett mycket sjukt och sargat samhälle. Dessa ledare måste uppstå i flera nationer samtidigt och samarbeta i försvaret av den västerländska civilisationen.

2.      En folkrörelse som ser problemen och kräver förändring av det politiska systemet. Den enda folkrörelse som existerar i Sverige just nu är Sverigedemokraterna som oavsett partiledare har den soft power som krävs för att förena och attrahera fler ”uppvaknande” människor.

3.      En klok politik som vågar stå upp för en nationell identitet i en större helhet, den västerländska civilisationen, baserat på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Återigen, Sverigedemokraterna.

Hur ser prognosen ut? Både bra och dålig. Frågan är om Sverige överlever ytterligare 4 år med nuvarande förd politik. Jag tror personligen inte detta. Bra, därför att fler och fler ansluter sig till Sverigedemokraterna som växer så det knakar. 

Bra också för att ”gammelmedia” som agerar som politiska språkrör för de politiker som förstör vårt land och som nyttiga idioter (begrepp från kalla kriget ver. 1.0) och språkrör för islamister och Putin blöder kraftfullt och tvingas i konkurs inom snar framtid (en from förhoppning). 

Min analys är att den västerländska civilisationen i Europa är dömd till undergång. Prognosen för U.S.A. är bättre liksom för Australien och Canada. Där har ”uppvaknandet” nått längre och konkreta politiska utspel visar att de anser att ”nu räcker det”. Obama kommer inte att bli återvald i U.S.A. och tur är väl det.

Så ta dig en funderare över var du står och hur du ser på din framtid för dina barn och barnbarn. 

Läs artikeln jag länkade till och tillsammans med mitt blogginlägg reflektera över vart vi är på väg. Vad kan du göra förutom att lämna det sjunkande skeppet Europa?Är verkligen Putin det största hotet mot oss eller utnyttjar han bara de svagheter som kulturrelativismen har skapat. Döm själv, men se till att du är informerad när du dömer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar