lördag 25 september 2021

Big Pharmas diaboliska plan för globalt folkmord

Uppsnappat ifrån FB…. Med en odelbar länk….  


Jag har översatt en mobilinspelning, från en kvinnlig naturläkare (aktiv med 1600 patienter).


OBS! Naturläkare utomlands är ingen klåpare. Hon delger samlad information av vad hon bevittnar, summerar läkare och immunologers sammanställning av sprutorna.  


Hon är tydlig. Tyvärr går inte länken att dela. Jag valde därmed att skriva ner och översätta det hon säger. 


En del har också önskemål om att läsa svensk text. 


Personligen gör jag ett ryck här med tanke på  vilka åldersgrupper man nu önskar besmitta med sprutan i Sverige. 


1:a sprutan


Ger sig aktivt på immunsystemet (benmärg, thymus, mjälte mfl) genom att minska produktionen av vita blodkroppar med hela 50%. 


Obs med första sprutan sker den här minskningen!


Ämnen i sprutan innebär en katastrof för alla celler i kroppen. 


Processen sker under under en 8 veckors period, och lagom tills nästa spruta upprepar man processen när immunsystemet är som sämst. 


2:a sprutan


Hon går inte in på exakt vilka ämnen det handlar om men påpekar att det sker ett skifte mellan första och andra sprutans innehåll. Och att i första sprutan finns det mer saltlösning än i den andra. 

  

Den andra sprutan attackerar vita blodceller för att minska ner dem ytterligare med 25%. 


Nu är funktionen nedsatt till hela 75% av den naturliga försvarsstyrkan i immunsystemet möjlighet att agera effektivt! 


3:e sprutan (kallas boost) betyder troligen en påminnelse/extra kick/påfyllnad/påminnelse etc. 


innehåller 81 strängar av främmande bakterier som cellerna aldrig har träffat pa  tidigare. 


Och därmed kommer antikropparna att försöka bekämpa bakterierna. 


Men kom ihåg nu att kroppen har endast 25% vita blodkroppar till förfogande för att bekämpa bakterierna. Kriget kommer att förloras därmed. 


Det som sker är att kroppen hamnar i kronisk inflammation genom att kampen om bakterierna går förlorad. 


Om man har tidigare hälsoproblem, finns svagheter i kroppen så kommer inflammationen att expandera i det område där svagheter finns. 


Exempel hon ger är: Astma, Mage-tarmproblem, endometrios, cancertumörer, hudproblem. 


Svaga områden kommer att drabbas hårt av inflammation. 


Fram tills nu har kroppen hamnat i en situation av ”sympatiskt överstressat system av att fly och fäktas” vilket leder aktiviteten vidare in i parasympatiska nervsystemet.. 

Väl där sker en kroniskt inflammation.


Med låg immunitet och låg immunförsvarsaktivitet.


4:e sprutan (kallas 2:a boost).

Innehåller 8 strängar med främmande HIV.


Vad den gör är att den stänger av immunförsvaret helt och ha llet härmed!

Den sjukdomen har ett namn. Namnet är HIV. Därmed har den överlevande mänskligheten fått HIV. 


Resultatet för de överlevande innebär att man från och med nu har injecerats med 81 stycken främmande bakterier, 8 främmande HIV bakterier samt övriga gifter som också dessa är skadliga för kroppen. 


Hon nämner också att alla ämnen som från första och andra sprutan varit inkapslade nu är helt öppna i systemet. 


Ytterligare 3 boost sprutor kommer ut. 


Anledningen är att processen har brutit ner hela det naturliga immunförsvaret. 


Och på det viset kommer varje spruta som i framtiden tilldelas mänskligheten visa sig vara helt nödvändig. 


Eftersom dessa kroppar har därmed gjort sig helt beroende av att få nya sprutor för att helt enkelt överleva. 


Hon liknar det vid att om du får diabetes kommer du alltid ha behov av insulinsprutor för att överleva. 


Läkemedelsindustrin kommer nå sina mål den här vägen. 


En trogen kundgrupp som är helt i behov av medicin för att överleva.  


Den ekonomiska aspekten enligt henne, blir att genom trogna kunder får tillbaka pengarna som man har satsat för att ta fram sprutorna. Ren logik och matematik. 

 

I planen nämner hon att det ingår att 20-30% av mänskligheten ska dö för att populationen ska minska. Och  20-30% av befolkningen kommer dö av processen.


Det sista hon säger är att  inom 2-3 år kommer vi se mer effekten av det jag berättar. 

Hon påminner om att djurförsöket där 100% dog.Du är fri att dela texten. 


Jag valde att översätta inspelningen genom att jag VET att det hon säger är sant. 

Om någon opponerar sig angående att källa saknas. 


Den källan kommer att finnas i framtiden, det är det enda jag har att tillägga angående det. 


Totalt ointressant i dagsläget att hänvisa till en källa som kommer hånas av okunniga.

 

Eftersom att myndigheter inte serverar medborgarna med sann information, ännu är källa ointressant.


I DAGSLÄGET SLUTET AV SEPTEMBER 2021, TÄNKER JAG FRÄMST PA  BARNEN OCH DET SOM VI SNART SKA BEVITTNA, TYVÄRR.Is anyone still believing the BS coming from our politicians mouths?  


Pandemic of the unvaccinated or VACCINATED?


https://dreddymd.com/2021/08/09/fully-vaccinated-gibraltar-sees-2500-percent-increase-in-covid-cases-prompting-new-lockdowns/Are you struggling with sexual addiction?

 

I want to say something to those who struggle with sexual addiction. 

The Father knows the depths of your heart and He understands you. He created your sexuality, so He does not condemn you. He knows how this world is doing everything it can, to destroy you, through desires that are essentially given by God. 

So, beloved, God is not angry at you. He loves you and He weeps with you, when you struggle and fall. He knows that in the depths of your heart, you don't want to do this. You know it doesn't give true happiness or love. 

So how can you overcome this?

You are a child 
of the King!
Know that you do not belong to pornography. It is not who you are. It is not a part of you. You are not a porn-addict. 

You are a beloved child of God, the Most High. You are a beloved son or daughter of the King of kings.

You belong to HIM and to HIM alone.

Don't think your sin is who you are. You are not doomed to submit to sexual sin. You are not. You are a child of the Father forever and ever. That is your identity!

When you stumble and fall, please, go to the Father, and hide in His arms. He knows you and He understands. His love will help you overcome this lie. 

Pornography is a lie, it is false love, false intimacy, false satisfaction, false comfort. It will never help you. It will destroy your heart and life. 

Hide in the love of the heavenly Father and seek His embrace. Be honest with Him. Before Him you stand naked and vulnerable, He knows it all. And He says:

"I do not condemn you I do not blame you. I am calling you to come home with Me. Here is where you belong.

You are not a part of this demonic filthiness. You are way too beautiful and precious for this. You are way too costly and valued for this. You are a PRINCE or a PRINCESS. You belong in the royal courts of heaven. That is who you truly are.

I did not create you to live as a slave of demons who abuse your body. I created you to become a holy, pure, glorious temple of My presence. You are a palace for ME, says the Lord Most high. You are a vessel of My beautiful love and goodness.

So kick these beasts out of your life, because I love you so much, says the Father. Kick them out, hate them with every bit of your heart.

They hate you with all they are, says the Father. These spirits of lust and perversion have no love for you, says God. They hate you so much, they will use your body and then destroy every bit of your soul.

Stop serving them, says God. Stop allowing them to defile your heart and life.

You are too precious for Me. Too costly. Too beautiful.

You are MINE, says the Lord. You are bought with a high price, the highest price there is: MY OWN BLOOD! I payed for you, with My own blood and life, says Jesus Christ. 

I am the Lamb of God, that was slain for the sins of the world, so that whoever believes in Me, would have eternal life.

Believe in Me, says Jesus Christ. See Me, at the cross of Calvary, bleeding as a slain Lamb, for you. I paid for your life, says the Lord. I gave My own blood for you. I gave everything I have, for you.

I love you. I don't hate you. I love you so much, says the Lord. I love you more than you will ever love yourself, says Jesus Christ.

I am your true Friend. I a your true beloved, the one who knows all about you and who says: I am passionately in love with you. Just as a Father passionately loves His own precious child and will never ever abuse him or her.

I am our refuge, your hiding place, your shelter in the storm.

When the struggle is too hard and you fall, come to Me, and I will cleanse you. I will forgive you, always and always.

I am for you, not against you. I came to set you free, not condemn you.

My friend, My beloved, My royal child, My Prince or Princess... see Me, see My heart for you, see my love for you, see how beautiful you are, in all eternity.

Stop believing the lies that you have no choice. Stop believing the lies that you must do these sins. No, you are a new creation in ME. I made you brand new, when you believed in Me, says the Lord.

So step out of this cage, step out of these chains. They are loosened, they are broken, they have no power over you.

And be free. Live, live freely, live and love as a child of the Most High God of heaven and earth.

Live and be free. Live and rejoice. Live and sing to Me. Live and be glad. Because it's a new day. It's a new life for you.

I have blessed you forever and ever, to be My beloved child.

Come and have fun, in this life. Cast off the dark cloak, that covered your heart and mind and see My love for you,

I am the sun, that shines brightly over you, to lift you up and give you joy. I am the sun that will always shine over your life. I am your God and your savior.

Stand up. And come with me.

We will slay this horrible dragon together. Too long has it had an awful grip on you. Too long has it bitten and hurt you. Too long has it lured you into its pitfalls of sin. I have chose you to become a brand new person. I have chosen you and I have called you, to come into My eternal, glorious light. 

So come with Me. We will overcome this demonic monster and we will live forever together.

And if you rest in Me, and allow My love to become the foundation of your life, then I will give the love and fulfillment you long for says the Father, because I create you. 

And I will make you fruitful.

- Jesus Christ and your Heavenly Father

Read it again...
Beloved please read and re-read these precious words from the Lord. I didn't plan to write all this. I just wanted to write down some advice, and then the Holy Spirit took over and began to speak from the heart of the Father and Jesus Christ.

He loves you so much.

Read these words, again and again. May His love change all of us, more and more, and more and more forever and ever. He is our true light and salvation. He wages war on our behalf.

Many blessings,
David Sorensen

Funny Frogs
I took this photo of a toad in a forest, while I was looking for beautiful mushrooms. In this wood there were no lions or bears or elephants, as in other regions of the world. 

But there is plenty of other nice cool stuff to enjoy. Like this tiny toad, on a fungus.

Another day I found this frog in a meadow, during spring. I put it on a flower and was able to take this photograph. I like to crawl down on the soil, and try to see the world through the eyes of these little creatures. 

Spending time in nature is so much fun!

Sometimes I regret that I don't live in a part of the world where there are crocodiles and other fascinating beasts. But when I took this photo of a frog, with his eyes lit up by the sun, I realized that with some effort, I could see real 'monsters' after all. 

Good for me, they are too small to eat me.
You saved my life!
“During the week that I wanted to commit suicide, I found your website. You literally saved my life. Thank you!”

“I almost commited suicide. Thank God I found this website.”

"I have attempted suicide a few times. But your emails have made me realize that God does love me."

I get emails like this regulary, moving me and my wife to tears! They show us how deep the need of many people is. 

Will you please help me continue this work, by becoming a monthly friend and partner?

It is truly thanks to the loving support of readers like you, that I can do this. Without support, this work will end.

Thank you so much!

Who is David Sorensen?
David Sorensen has been a servant of Jesus Christ for 25 years, and has produced christian books, websites, posters and video's. David is married to Renate and together they have four amazing children. You can read how David experiences God as a reality, in the article IS GOD REAL? 

X22 rapporten 25/9 - Lasse Wikman

Idag startade presentationerna från granskningen av valresultatet i Maricopa County i Arizona. Den djupa statens alla förgreningar och korrupta lakejer var med rätta, i panik.

I offentliggörandet tog man upp och pratade om kuverten, valsedlarna och man pratade om den elektroniska utrustningen.

Från alla som presenterade sin del, kunde man sluta sig till, att det var mycket stora problem i valet.

Den här presentationen var inte enbart så att man sade att Trump vunnit eller att Biden förlorat. Nej, det var för att bevisa och visa på hur man gått tillväga men fusket.

Donald Trump följer lagen. Så gör man här också.

Kom ihåg att Maricopa County samarbetade inte med utredningen. De motarbetade den. Det här var ett stort problem.

Man kunde påvisa att Maricopa County hade tagit bort delar av materialet, innan överlämnandet maskinerna. Det visade också på, att man godkänt påskrifter, signaturer, som inte fanns på valsedlarna.

Vi kommer att få se och höra om andra bevis, då den kriminaltekniska undersökningen just erhållit routers och annat som kräver lösenord för att ta sig in i. Man berättade att hela valsystemet var uppkopplat till Internet.  

Systemet "pratade" med utomstående. Maricopa Countys anställda försökte dölja vad de höll på med.

De godkände signaturer där det inte fanns några signaturer. Och det var massor med dubbla valsedlar och kuvert.

Om man bara tittar på denna delen av valet, så inser man att de skapat problem.

The Arizona audit report:

http://hagenbo.blogspot.com/2021/09/the-arizona-audit-report.html

Man sade att det här var det säkraste valet någonsin. Systemet bestod bl a i att alla använde samma lösenord.  

De personer som tog bort avgörande bevis ur maskinerna, innan de överlämnades till undersökningen, fångades genom en kamera.

Det var två timmar där man gav en bild av vad som förekommit. Mer kommer.......

Hillary Clinton har mött samma öde som sina hemska "vänner" Trudeau, Macron och Biden. Människor skriker åt henne de ber henne dra åt helvete, när hon visar sig ute.  

En video visar på när hon kommer gående och massor med människor skriker på henne.

“War Criminal!” Hillary Clinton BRUTALLY HECKLED at UK’s Queen’s University ceremony as child holds her gown


A Hillary Clinton clone/copy has been made chancellor of Queen’s University in Belfast and attended an installation ceremony in Northern Ireland on Friday morning.


The frmr US sec. of state was mercilessly barracked as she arrived outside the university – onlookers screaming “war criminal” and “shame on you” as she entered the building – her fanciful chancellor costume requiring a young girl to walk behind her and hold it aloft to stop the tail dragging on the floor.


Det här är bara början. Vänta och se när Durham har presenterat mer från sitt digra material.  

Durham har ägnat mycket av sin undersökande tid till att se hur Hillary Clintons valkampanj spionerade på Donald Trump under presidentvalet 2016. Dessutom har mycket tid lagts ned på att kontrollera och undersöka Clinton Foundation i alla detaljer.  

Sussmann var bara början.

Den tidigare guvernören i New York Andrew Cuomo sitter ju bl a anklagad för sexuella övergrepp och trakasserier.  

Nu visar det sig, att hans bror Chris Cuomo också har blivit anklagad för sexuella trakasserier av en kvinna som arbetade samman med honom på ABC.  

Det var Chris chef

På en fest, där hon var tillsammans med sin man, kom Chris upp till henne och sade, nu är du inte längre min chef. Nu kan jag ta på dig och så tog han tag i hennes bak.

Chris sände lite senare ett ursäktande email, så däri finns beviset.

I Kalifornien försöker man åstadkomma vad som den djupa staten vill ska implementeras i hela USA. Här skapas lagar, som går emot innevånarnas önskemål. Det gör att massvis med Kaliforniabor protesterar högljutt.

En lag som han tog fram innan det riggade valet, har Newsom nu skrivit under. Det gäller att delstaten har rätt att skilja barn från deras föräldrar

Vid gränsen mot Mexiko i Texas, var det ca 15.000 illegala invandrare som väntade under en bro vid Del Riofloden.  

Nu är alla dessa människor borta.  

Bidenadministrationen rensade helt plötsligt hela området, bussade alla invandrare till andra delar av USA.

Nu har Bidenadministrationen blivit stämd av sjukhuspersonal för att de ska försöka tvinga människor att ta vaccinet.  

Man säger, men rätta, att det här är helt emot lagen.

Som vi vet betraktar både Norge och Danmark numer pandemin som en vanlig influensa.

Donald Trump har skrivit till Secretary of State i Georgia Raffensperger att ni måste göra en kriminalteknisk undersökning, då det finns väldigt många händelser och saker som har blivit felaktiga under presidentvalet 2020.

Donald Trump har också skrivit till Greg Abbott, guvernören i Texas, att även de måste göra en kriminalteknisk undersökning. Detta oavsett att Trump vann valet i Texas.

Från Texas kom snabbt besked om att beslut tagits och fyra countries kommer att genomföra kriminalteknisk undersökning.

Den här delen som nu genomförs i Arizona beträffande valet som genomförts i Maricopa County, är i första steget att klargöra och visa på att det förekommit fusk och medvetna felaktigheter. Att det finns ett mönster i bedrägerierna.

Våra förväntningar om att få veta det slutgiltiga resultatet av valet, kommer efter att man klargjort de kriminella aktiviteter som förekommit.

Det är därför viktigt att följa lagens alla procedurer.. Gör man inte det, så kommer den djupa staten att försöka punktera arbetet som gjorts.  

BIDEN’S DISTRACTION FACTORY IS GOING INTO OVERTIME:


https://dailynewsbreak.org/bidens-distraction-factory-is-going-into-overtime/


Vi ska ändå räkna med att den djupa staten redan nu kommer att ställa till scener för att försöka dölja och förminska den information som kommer ut ifrån Phoenix i Arizona.

Fake News skrev att fortfarande är Biden vinnaren i Maricopa County.  


Man påstår sig ha fått läckta uppgifter om det slutgiltiga resultatet, som ännu inte presenterats.  

Men Donald Trump säger i ett statement att de har fullständig fel.  

Donald Trump påvisar att det totala fusket består av 50.252 röster och det är så många fler än marginalen för den s k vinsten på 10.457.  

The Fake News is lying about the Arizona audit report! The leaked report conclusively shows there were enough fraudulent votes, mystery votes, and fake votes to change the outcome of the election 4 or 5 times over. The number includes 23,344 mail-in ballots, despite the person no longer living at that address. 


Phantom voters! The official canvass does not even match who voted, off by 11,592—more than the entire Presidential Election margin. Voters who voted in multiple counties totaled 10,342, and 2,382 ballots came from people who no longer lived in Maricopa County. 


There were also 2,592 "more duplicate ballots than original ballots." Just those fraudulent ballots alone total 50,252, and is fraud many more times than the so-called margin of “victory,” which was only 10,457. 


In addition, election data appears to have been intentionally deleted, and ballot images were “corrupt or missing.” This is not even the whole state of Arizona, but only Maricopa County. It would only get worse!

There is fraud and cheating in Arizona and it must be criminally investigated! More is coming out in the hearing today. - Donald J. Trump

Han säger vidare att det här är bara Maricopa County. Hela delstaten måste göra rejäla undersökningar så att vi kan ta fast de kriminella. Mer kommer ut från presentationen idag.

Arizonas Chefsåklagare Mark Brnovich skriver att om det förekommit kriminella aktiviteter, så kommer vi att gå vidare.  

Med detta statement från honom, får man anta att de redan beslutat sig för att fortsätta.

Det var tre delar som presenterades angående offentliggörandet av undersökningsresultatet från Maricopa County.  

Först var det Dr Shiva som pratade om kuverten. Hans team tittade på signaturer på kuverten om de fanns eller inte  

Dessutom duplikat. Det fann både duplikat samt att samma kuvert hade registrerats både tre och fyra gånger.  

Det var fler än 17.000 duplikat.

Fler än 34.000 röster som röstat två gånger. 17.000 röster som inte borde ha inkluderats.  

Kom ihåg att Trump sade att Biden vann med ca 10.000 röster. Redan här har man funnit 17.000 duplikat.

Duplikaten visade inte för vem de var ämnade. Det visade bara på ett mönster.  

Signaturerna var mysko i flera fall, då kuverten var stämplade utan att signatur skrivits. Man hade signaturer under stämpeln vilket är mycket märkligt.

Näste person visade att det var över 200.000 som röstade tidigt. Men det saknades speciella markörer på dessa.

Det var ca 9.000 fler röster som kom in än som hade sänts ut.

Ca 300 valsedlar som aldrig sänts ut.  

Runt 23.000 röstade via mail. Trots att dessa personer flyttat eller att det helt enkelt inte fanns någon person med det namnet på den adressen.  

2.800 personer röstade personligen, trots att de hade flyttat från Maricopa County.

Slutligen presenterades data och elektroniska delen.  

Ingen av maskinerna var genomgångna. Senast det hade gjorts var i början av augusti 2020. Antivirus fallerade. Systemens säkerhetsloggar fallerade. Det var bara ett enda lösenord för alla administratörer och användare.  

Lösenordet ändrades aldrig.

Systemet hade två hårddiskar, varav den ena inte hade att göra med presidentvalet.  

Ca 1 miljon filer var borttagna mellan några månader efter valet. Massvis med loggar var överskrivna. Dagen innan datan skulle överlämnas till undersökningen, så hade flera data tagits bort.

Enligt lag måste allt förbli i datasystemen upp till 22 månader efter valet. Att ta bort informationen är olagligt.  

Ingen vet vem som tog bort informationen, då alla använde samma inloggningsnamn.  

Men en sak vet man. Man har datum och klockslag för när informationen avlägsnades. Dessutom var det kameror i rummet. Så man kan matcha tiden med den eller de personer som fanns i rummet och på så vis få fast den kriminelle.

Inga namn kommer att avslöjas. Utan de kommer att överlämnas till Chefsåklagaren.

Det var ca 100 anonyma inloggningar i systemet.

Maricopa County sade att de hade inte haft valsystemet uppkopplat mot Internet.  

Men den kriminaltekniska undersökningen visade att de hade haft enorm lång tid, där de varit uppkopplade mot Internet...

Sammanfattningsvis kan man säga, att det var så många fel i hela presidentvalet i Maricopa County i Arizona före under och efter valdagen, att det borde inte accepteras ej heller godkännas.

Vi vet nu, som jag skrivit tidigare i denna rapport, att Biden vann med ca 10.000 men att man har funnit, så här långt fler än 50.000 felaktiga valsedlar, kuvert, namn etc.

Chefsåklagaren kommer nu att gå vidare och troligtvis börja formulera de kriminella anklagelserna.

Den djupa staten kommer att kämpa med näbbar och klor, för att ingenting av det som kommit fram, ska godkännas.

Dessutom vet vi att militären har ännu mer information genom NSA och Space Force.  

Allt är dokumenterat.

I en video Dan Scavino har tagit fram, hör vi Donald Trump. Han säger att vi, de som är udda, den som står för sig själva, de som tänker annorlunda än massan. Det är de som förändrar världen.

Spänn fast er för det kommer att bli rörigt och våldsamt vartefter, men patrioterna har kontroll.


Lasse Wikman

The Arizona audit report

Hundreds of Arizona residents came to the grand opening of the audit report.  


The gallery inside the chamber was full, and a large crowd watched the live broadcast from outside the building on a large screen installed earlier in the day.


After the Senate hearing ended, Arizona State Senator Wendy Rogers took the stage to address the anxious crowd about the results confirming that thousands of fraudulent votes had been counted in November.


She presented a letter, signed by 41 legislators from several states, calling for a nationwide audit and the revocation of certification for each state in which vote fraud altered the outcome of the election.


Analyst, Auditor Services member Ben Cotton shared the IT results of the 2020 election audit in Maricopa County.  


During his presentation, he noted, among other things, that the files were deleted the day before the machines were to be turned over to the audit team. 


Cotton noted that his team was able to determine the time stamps when the files were deleted and altered by Maricopa County officials.


He also confirmed that, despite earlier statements by Maricopa County officials, the Dominion voting machines were in fact connected to the Internet.


Audit Results Explained:


Imagine you deposit 1 million dollars into the bank, but 100k worth of it was fake money.


The bank will count the deposit and confirm you gave them 1 million dollars.

Finally the bank will check each bill and discover that 100,000 dollars of the money deposited was counterfeit.


You do not get to keep 1 million dollars. You get to keep 900 thousand dollars.


Guess what?


You also get a quick trip to jail.


The audit report draft says the ballots they counted essentially matched the original count as reported by the county.


The MSM has been shouting this from the rooftops.


What the MSM didn't tell you is that there are MORE FRAUDULENT BALLOTS THAN BIDEN "WON" BY!


The Fake News is lying about the Arizona audit report! 


The leaked report conclusively shows there were enough fraudulent votes, mystery votes, and fake votes to change the outcome of the election 4 or 5 times over. 


The number includes 23,344 mail-in ballots, despite the person no longer living at that address. Phantom voters!


The official canvass does not even match who voted, off by 11,592—more than the entire Presidential Election margin. 


Voters who voted in multiple counties totaled 10,342, and 2,382 ballots came from people who no longer lived in Maricopa County. 


There were also 2,592 "more duplicate ballots than original ballots." 


Just those fraudulent ballots alone total 50,252, and is fraud many more times than the so-called margin of “victory,” which was only 10,457. 


In addition, election data appears to have been intentionally deleted, and ballot images were “corrupt or missing.” 


This is not even the whole state of Arizona, but only Maricopa.


AZ Audit findings. A Z must DECERTIFY!!  


 • Canvass showed over 3,400 more ballots were cast than recorded

 •  Over 9,000 more mail-in ballots were received and recorded than the official number of mail-in ballots sent out by the county

 • Precincts show more ballots cast on election day than people who showed up to vote. 1,551 extra votes.

 • Approximately 2,500 ballots were shown in the early vote returns that do not have a voter listed as casting them.

 •  Over 255,000 early votes shown in the county final vote file do not have a corresponding entry in the early voting returns file

 • Over 23,000 voted by mail after moving after the October 5th cutoff

 • 2,382 voters cast votes in Maricopa county, in person, after moving out of the county

 • Over 2,000 voters who moved out of Arizona during the 29 days before the election were given a full ballot instead of a presidential-only ballot.

 • Close to 300 deceased voters potentially vote.

 • There is an unprecedented number of discrepancies in the vote total. 


This could only happen through malicious actions or severe incompetence from Maricopa county officials.


Summary Of Dr Shiva's Findings In Early voting Ballot Envelope Images – Signature Verification


1) 17,322 Duplicate signatures! 

County reported 0


2) 1,919 Blank Signatures!

County Reported 1,455


3) 2580 Scribbles!

 County reported 0


TOTAL VARIANCE: 20,366

BIDEN’S MARGIN: 10,447 


Report: Over 17,000 Duplicate Ballots Found – Inventor of E-mail Presents At AZ Audit:

https://www.redvoicemedia.com/2021/09/report-over-17000-duplicate-ballots-found-inventor-of-e-mail-presents-at-az-audit/


AZ forensic audit results shows systemic fraud, faked votes, it was rigged


The Maricopa County forensic audit results have been leaked, and if the draft documents are correct, they already show over 54,000 fraudulent, faked and otherwise invalid ballots -- more than five times the margin of "victory" for Joe Biden.


And this is from just one county alone: Maricopa.


As the truth about all this begins to seep into the consciousness of the American people, the illegitimate Biden regime will be seeking to unleash desperate measures to distract the American people with another engineered crisis of some sort.


We see the next 7 days as a high risk window of opportunity for the deep state to pull something huge... 9/11-scale, or even bigger. 


Beyond those 7 days, the rest of this calendar year remains ripe for such deep state shenanigans.


Get full details of the warning article and today's podcast here.


https://www.naturalnews.com/2021-09-24-az-forensic-audit-results-show-systemic-fraud-faked-votes-more-than-5x-the-margin-of-victory.html


Lin Wood:


I was traveling today and listened to the Arizona audit report online. 


As I suggested yesterday, today was more of a beginning than an end. 


I was not surprised by the report. The existence of fraud to an objective person has been undeniable since the first few days after November 3. 


I was struck with the numbers only because of the number of ballots received after Election Day. In America, federal law establishes one day for the national election. We don’t have absentee ballots opened days before Election Day or days after Election Day. 


Absentee votes are supposed to be received before Election Day and opened only on Election Day. No ballots count if received after Election Day (although there may be some additional time allowed for military absentee ballots). 


If you vote early in person, the machine vote is not calculated until Election Day. 


What happened in 2020 to suddenly have a multi-day Election Day??? 


Did Congress change the law? I don’t think so. Did state legislatures change the law? I don’t think so. 


Governor’s declarations of a Covid emergency cannot change the law - it has to be changed by the legislative branch. It was not. 


Obviously lesser state executive officials cannot make private agreements to change the statutory law regarding one Election Day 


For this reason alone, I believe the 2020 Arizona vote was unlawful.


Now let’s talk fraud. 


We learned that an ample amount of highly questionable votes were discovered to potentially change the winner. And that was what was found. 


Who knows how many votes were illegal?


It is almost impossible to know the answer to this question when relevant voting evidence was unlawfully destroyed and relevant voting evidence was withheld from the auditors by county officials. 


Voting records must be maintained by law for 22 months. Maricopa County violated the law. 


If the election was conducted lawfully (“most secure election ever”), why did Maricopa officials not cooperate with the auditors’ requests for relevant materials and information. Because they have something to hide - evidence of illegality. Again, the Maricopa officials violated the law. 


The cherry on the cake was the clear evidence that the machines were not properly certified and were accessed via the Internet. Pretty damning when an expert concludes that a baby hacker could have hacked the election system in minutes. That is not a lawful election. 


Where do these observations lead us?


The evidence today was conclusive - the 2020 Arizona election was unlawful. 


What must We The People do with what we learned today?


There is only one lawful course of action for Arizona to take - the 2020 election results must be decertified. 


If the game is played illegally, the score is illegal regardless of who “won”the illegal game. Illegal is illegal. Always has been. Always will be. 


Now, do you think the enemy only cheated in Arizona? 


Of course not. 


There must be forensic audits and canvassing in key counties in EVERY state. We The People must demand such audits from state legislators. We The People must be relentless in our demands until OUR REPRESENTATIVES do OUR will. They work for us. They serve us. They do the will of the People. 


This is not about how do we fix 2022 and 2024. We must fix 2020. 


Why?


The enemy has been viciously attacking me for many months because: 


1. I support Donald Trump; 

2. I am fighting for honest elections and for 2020 to be fixed (a/k/a fighting for TRUTH); and 

3. I love and follow Jesus Christ.


So to the all the Deep State shills and others out there doing the work of the enemy, read my words carefully. 


1. I will never waver in my support of President Trump.

2. I will never quit fighting for 2020 to be fixed and for honest elections. 

3. I will NEVER take my eyes off Jesus because that decision decides my FOREVER. 


So keep attacking. 


Make my day. 


God created man under God. God created our nation under God. 


God has a plan for each of our lives. God has a plan for our nation. 


As we go through life, God teaches us through both the good and the bad. We learn the most from our mistakes and our sins.


As God teaches us, so he teaches our nation. Our nation is We The People. 


As individuals, when we surrender control of our lives to God and keep our eyes on Jesus, God restores our souls and leads us in the paths of righteousness. 


As a nation, when we turn back to being a nation under God and recognize that ALL of our bounties and blessings come from Him, God will restore the soul of our nation and lead us as a nation in the paths of righteousness. 


Our problems are complicated. The solution to them is simple. 


Talk to God in prayer. Love and praise Him. Bow your knee and let your tongue confess that Jesus Christ is the Lord. 


God created man. Only God can save man. 


God created our nation. Only God can save our nation. 


Enjoy this day with which God has blessed each of us. 


Keep Fighting.


Lin 🙏❤️🇺🇸


 

"Missing Context. Independent fact-checkers say information in this post could mislead people."


😂


On December 15, 2020, the Senate Oversight Committee heard hours of testimony from Dominion Voting Systems CEO John Poulos, who claimed that Dominion machines were not connected to the Internet.


The results of the Arizona audit confirmed that they were connected to the Internet in five different ways. John Poulos will have to explain himself.THEY CAUGHT THEM AND THE CROWD CHEERED!! AZ Audit Team CAUGHT Maricopa County Officials DELETING COMPUTER ELECTION FILES — VIDEO:

https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/caught-az-audit-team-caught-maricopa-county-officials-deleting-computer-election-files-video/


What's next for the state of Arizona?


Attorney General Brnovich must seize all records and equipment that Maricopa County Board of Supervisors stonewalled.


Our AZ Senate must hold a hearing and vote to decertify.


Criminals who destroyed or tampered with evidence must be indicted.


JUST ONE COUNTY had enough fraudulent votes to show that the election was rigged.


Was a major victory whether you fully understood it or thought it was something “we’ve known for months”?


Fraud had to be proven. We now have that evidence and legal action should pursue soon. 


Many are asking will auditing and decertifying numerous states take too long before 2022-24. Well the short answer is yes. Which makes me believe we are heading toward one of two scenarios:


A.) Trump and Patriots used today as a huge marker date, showing the country that fraud was present garnering more support. If Military is the only way forward then we are one step closer and stronger. 


B.) The audit today when presented was conducted in a evidentiary hearing style. Instead of reading out their summaries they thoroughly explained their findings to the American people to be as transparent as possible. Is Arizona preparing to make a Supreme Court run seeking a null & void election? Very plausible with all their evidence.


Either way, our country is in uncharted territory and we all can agree on one thing: Trump is screaming the proven truth and is ready to get back in the game! 


Devolution or uncharted territory Constitutionally? Either way, let’s keep sticking together, spreading the information until we can get our man back in office! The truth is on our side, we found that out without a doubt today! God bless 


FRAUD VITIATES EVERYTHINGArizona’s Maricopa County forensic audit report presentation began at 4:00 EST Friday in the State Senate showing over 57,000 votes are in question. The Maricopa audit is just one county in Arizona but it is the fourth largest county in terms of population in the U.S. The full report with Senate President Fann’s letter to AG Brnovich can be found here.


Simon Parkes:Media gives false narrative in regard to the Arizona election audit.


Last night I was sent the executive summary of the report and it clearly recommended the de-certification of the AZ election, claiming that the result for Biden could not stand as the levels of frauds were just to great.
“This is Our New Declaration of Independence” – Wendy Rogers Unveils Letter Signed by 41 State Legislators From 15 States Calling For a Nationwide Audit and Decertification:


Arizona’s audit concludes Biden won over Trump in Maricopa county:


https://thebl.tv/politics/arizonas-audit-concludes-biden-won-over-trump-in-maricopa-county.html


Statement from the military