torsdag 23 maj 2019

Om EU - En kommunistisk frimurardiktatur - Gästinlägg

Rösta i EU-valet och bli medskyldig till bevarandet av det nazistiska fjärde riket!

De så kallade "Europeiska unionens nyckelarkitekter" rekryterades bland samma teknokrater som tidigare hade utformat planerna för Efterkrigseuropa under kontroll av nazi-/IG Farben-koalitionen. 

Läs här om Kalergiplanen som ligger bakom folkmordet på oss vita kristna Européer och agendan för krossandet av Europas nationalstater.Läs här artikeln med namnet The Nazi Roots of the ‘Brussels EU " och här artikeln med namnet  Om alla visste detta om EU skulle unionen falla isär på nolltid.

Här hittar du mer fakta om den sanna bakgrunden till EU.

Läs härIvar Arpi: Ett tyranniskt EU påtvingar medlemsländerna massmigrationenBilderberggruppen är ett av världens mäktigaste och mest mytomspunna frimurarsällskap.

Varje år hålls ett möte med cirka 150 delegater som representerar den globala makteliten inom finans, industri, politik och media. Bilderberggruppen styrs av Henri de Castries som är ordförande för styrkommittén, som i sin tur bjuder in övriga gäster till de årliga mötena.

Bilderberggruppens möten hålls bakom lyckta dörrar under stor sekretess.

De ambulerande årliga mötena hålls i allmänhet på lyxhotell runt om i Europa och hårdbevakas av beväpnade vakter. Alla gäster måste skriva under ett avtal som förbinder dem att inte läcka ut någon information till omvärlden.

Den Nya Världsordningen är en utopi där nationalstaterna har lösts upp och ersatts av en världsregering.

Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap.


Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från nationalism – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder.I en ny intervju med CNN går EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till angrepp mot "dumma nationalister" som älskar sina länder. Läs här.

Du som tänkt rösta i EU-valet bör lyssna på det här. Demokrati i verklig mening kan inte existera utan ekonomisk demokrati- att folket kontrollerar betalningsmedel och betalningsinfrastruktur.

Ingen kontroll över betalningsmedlet, ingen politisk makt.

Den växande globala medvetenheten om dessa fakta innebär att EU-experimentet i Bryssel är över.

Från och med nu kommer ingen verkligt demokratisk person, organisation eller politisk parti att kunna stödja EUs diktatur i Bryssel och behålla trovärdighet.Valet är ditt

Min vän Jan-Ola Gustafsson skriver:

Jag har ju ofta i mina inlägg på Fb omnämnt boken av Karl Steinhauser som är en klockren beskrivning av vad syftet /målet är med EU (som han skrev redan då det hette EG). 

Jag har själv boken (på tyska) och fick den under 1990-talet av en schweizisk kompis som också redan då i likhet med mig själv visste vad som pågick. Jag kan själv rätt bra på tyska, och beklämmande nog är det numera inte många svenskar som kan läsa böcker på tyska (och knappt på engelska heller). 

Därför har Steinhausers faktiskt rent profetiska budskap i boken aldrig nått svenskarna. Den är dock rätt välkänd på många håll i Centraleuropa.  

Det som omnämns på sluttampen är den globala märkning i form av det s.k. RFID-chipet som redan finns tekniskt framtaget och fungerande och snart kommer att påtvingas de olika ländernas befolkningar. 

Alltså samma grej som i Bibeln benämns "Vilddjurets märke" och innebär att ingen ska kunna köpa, sälja eller ingå i det kommande sociala samspelet utan detta chip.


Du kanske redan vet vad Bibeln säger om dem som accepterar denna "märkning"?

Jan-Ola är en s.k. "primärkälla" då han själv varit frimurare. Lyssna på hans berättelse här:EU – en kommunistisk frimurardiktatur

Österrikisk frimurarmotståndare betraktar frimurarna som brutala revolutionärer

Litteratur: Karl Steinhauser: ”Die Super-UdSSR von Morgen” Tatsachenbericht. 219 sidor (utan ISBN-nummer), publicerad i Wien 1993.

I Vasabladet (19.3.1993) har jag berättat om en man från Klagenfurt som jag råkade på ett tåg i Österrike, där han med intresse läste i en bok som inte  fanns att köpa i boklådorna. Han berättade för mig att den rent dokumentärt handlar om hur frimurarna i långa tider i alla länder med sin hemliga makt behärskat det politiska spelet. 

Han lät mig läsa några korta notiser enligt vilka en forskare, Heinz Pfeifer, kunnat ådagalägga hur frimurare redan 1929 satt in jättelika summor på konton i Amsterdam, som fick disponeras av Hitler, Göring och Goebbels. Det var de pengarna som förde Hitler till makten påstår Pfeifer.

Revolutionär brutalitet
Jag vet numera att bokens författare Karl Steinhauser (född 1936), bosatt i Wien, med examina både i statsvetenskap, ekonomi och juridik, och efter att ha jobbat som journalist på dagstidningen Kurier numera leder ett ”institut för politiska skrifter” och är ordförande i en organisation ”Corps Economique” som försvarar politisk solidarisering och privatföretagsamhet. 

Som ett språkrör för en patriotisk ”borgarskyddskommitté”, SOS-Österreich, har han givit ut tre pamfletter och nu den fjärde som heter ”EG – Die Super-UdSSR von Morgen”, i vilken han påstår att EG med frimurarhjälp håller på att koncentrera makten i hela Europa på ett stalinistiskt plan.  

Frimureriet grundades år 1717 och fick prototypen av ett hemligt politiskt parti, påstår Steinhauser i sin bok (som han sänt mig på min begäran). 

Den sicilianska maffian (just nu aktuell) och malteserriddarna har närmast formen av två små italienska frimurarloger. Giuzeppe Mazzinis terrordåd redan år 1854 (då hertigen av Parma mördades liksom även de domare som skulle döma mördarna) är bara ett exempel på frimurarnas revolutionära brutalitet. Metoderna står inte fjärran från dem som används av Ku Klux Klan. 

Inom Vatikanen har (enligt Steinhausers ”dokumentation”) frimureriet länge haft ett bastant säte.  Att påven Paul VI redan som ung student var frimurarmedlem är bevisat. Att han 1978, kort före sin död, skänkte sina påvliga insignier, tiaran, bröstkorset och ringen till FN i New York var enligt Steinhauser en rent blasfemisk (=hädisk) handling till förmån för frimureriet inom FN.

När hans efterföljare påven Paul I fördömde denna gärning dog han av ännu okänd anledning efter att ha varit påve i 33 dygn. Enligt Vatikansed får en påve inte obduceras.

Lika plötsligt avled påven Pius VIII strax efter det han hade utsänt en en cyklika i vilken han fördömde varje form av frimureri.

Tidningsägare och journalister
I Baden-Baden hölls 6-9 juni 1991 den årligen återkommande frimurarkongressen som går under namnet ”Bilderbergmötet”. 

Steinhauser publicerar en lång lista över de som tidningsägare och journalister verksamma frimurare som deltog. 

Till dem som nämns hör också Aatos Erkko i gott sällskap med andra ägare till världens tidningsjättar, Wall Street Journal, Daily Telegraph, Die Zeit, Berlingske Tidende, Washington Post och Le Point. Vilken EG-betonad makt dessa kan utöva må läsaren själv bedöma.

I inget av dessa dagblad lär där någonsin finnas rapporter om de årligen återkommande Bilderbergermötena. Mötena är slutna (hemliga) tillställningar, varom intet får knystas i offentligheten. Men en ”läcka” har skett och nyhetsbyrån Gode har i ett infoblad nr 8/1992 kunnat avslöja vissa detaljer.

Havel frimurare av 30:e graden
Något överraskande är avslöjandet att Vaclav Havel under sitt besök i USA 1968 korades till frimurare i 30:e graden enligt ”Ritual of Knight Kadosch”. 

Då Havel blev president 1989 rehabiliterade han alla frimurare som var medlemmar av motståndsorganisationen Charta 77 som under åren mötts på hotellet Schloss Schwarzenberg i Wien. Det var bland dessa personer som Havel sedan utsåg sina ministrar.

Scientologin, grundad av science-fictionförfattaren L. Ron Hubbard har sin central i Florida, USA och cirka 7 miljoner medlemmar i 22 länder. 

Förbindelsen till frimureriet kan klart ådagaläggas. En avhoppare, Norbert Potthoff, har påpekat att ”scientologin är en organisation som byggts i en mycket pervers form. 

Vanliga människor betraktas som fungerande maskiner och scientologerna som övermänniskor, som kommer att behärska världen och erövra planeterna”.  

I en något annan form kan man finna likartade tankar i den religiösa rörelsen Jehovas Vittnen.

Stalin, Bush och Clinton
Karl Steinhauser anser att frimureriet med sin förkunnelse om ”frihet, jämlikhet och broderskap” ärlandsförrädisk, strävar liksom kommunismen till att få världsmedborgarna att lyda den som - i form av en övermänniska – härska över dem.Varje patriot är en förrädare inom frimureriet. Makten ska utövas av någon ”övermänniska” i stil med Hitler, Stalin eller den som kommer att bli den bestämmande inom EG.

Enligt Steinhauser var Stalin inte enrollerad i någon frimurarloge men handlade i enlighet med frimurarprinciper. Däremot finns det bevis för att både Roosevelt och Churchill tillhört var sin frimurarorden. 

I boken påstås det att  också Bush och Clinton hör till skaran. Kurt Waldheim påstås helt ha ”regerat” enligt direktiv från frimurarna och det lär också nuvarande österrikiske rikskanslern Franz Vranitsky göra.

EG-kommunister tar makten
Att Steinhauser motarbetar EG är klart. Det har sagts att Österrike för att bli medlem  i EG årligen skall betala en ”medlemsavgift” om cirka 3.5 miljarder mark, men från statligt håll har man sagt att siffran är överdriven. I boken ingår uppgifter, citerade ur ”Facts & Figures” (1991), om de löner som nu utbetalas i Österrike åt EG-sinnade frimurarmedlemmar i ledande ställning. 

Nationalbankchefen Maria Schaumayer lyfter årligen cirka 4,5 miljoner mark plus tjänstebil med chaufför. 

De 24 högst avlönade i banken lyfter sammanlagt drygt 50 miljoner mark årligen. Hitlers älsklingsord ”machtübernahme” (att överta makten) används flitigt i boken för att visa att frimurarna redan nu (i Österrike) tagit makten.

De skulle föra för långt att här framlägga det resonemang enligt vilket Steinhauser vill bevisa att privatföretagsamheten kommer att ”slås ned” genom en anslutning till de jättelika ”marknadernas” EG. Vi kunde kanske påpeka att de stora enheternas diktatur i det konkursdrabbade Finland blir allt mera påtaglig.

Steinhauser är ju minsann inte den enda som inför EG förutspår en för många små, glesbefolkade länder ödeläggande invandring av grannar, i de stora folkvandringarnas stil. Vad han däremot utan klar dokumentation påstår är, att men redan nu i Bryssel (i EG-högkvarteret) håller på att upprätta en jättelik databank – ett perfekt kontrollsystem  med 18 inställda kodchiffer – över varje människa som lever i Europa med noggranna uppgifter om var och en av oss. 

Det blir som om vi skulle bära var sin med en laserstråle igenkännbart ”fingeravtryck” tack vare vilket vi aldrig kommer att kunna passera hemligt utlagda kontrollpunkter utan att bli identifierade.

Situationen för EG är sålunda, enligt Steinhauser, inte så olik de fasaväckande framtidsvyer som Huxley & Co framlagt. Här i boken betecknas framtiden som en extremt kommunistisk frimurardiktatur.

Den här artikeln var publicerad som en bokrecension i den finska tidningen Vasabladet den 29 April 1993 och författad av Lars Hamberg.


Det totalitära EU är bara ett etappmål mot en totalitär kommunistisk diktatur under FN. The New World Order. Kina lägger ut kursen vad gäller teknologi: Läs här om vår framtid. By Any Other Name Globalism is Technocracy, Not Merely Communism
Se denna dokumentär om vår framtid om vi inte stoppar dem: New World Order - Communism By The Backdoor ( Full Documentary )
söndag 19 maj 2019

Om personlighetsstörningar, det galna Sverige och lite andra funderingar - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka.

Jag erkänner att jag börjar tro att galenskapen har gripit en stor del av dem som styr och administrerar vårt land. Vilka företrädare har vi i riksdagen och EU-parlamentet?

Till Konstitutionsutskottet och polismyndigheten.

Nedanstående text och bild cirkulerar nu på nätet och i medierna.


När jag nu vänder mig till rubricerade myndigheter/organisationer har detta inte att göra med vilken sexuell läggning personen på bilden har. Det står varje individ fritt.

Men jag måste som medborgare ställa frågan om man som riksdagsledamot/ EU-parlamentariker kan vara två personer?

Eftersom ledamotskapet i riksdagen eller i EU-parlamentet kräver respekt för väljarna kan jag inte ha förståelse eller acceptera om vederbörande person raljerar eller han verkligen betraktar sig som två personer.

Menar han verkligen att han är två personer handlar det självklart om en allvarlig personlighetsstörning och då måste vederbörande få psykiatrisk hjälp.

Oavsett vad han menar så är hans agerande som folkvald ovärdigt och ett hån mot väljarna.

Jag kräver också att resan såväl som vilket namn som stod på biljetten undersöks av polisen.

Som medborgare har jag full rätt att känna mig kränkt av Federleys agerande om han inte är sjuk.

 Tomas Bodström har så bra inputs på Federley/Ursula dramat att jag ska dela med mig till er:

Idag har en av Riksdagens färgstarkaste ledamöter, Fredrick Federley kommit med ett av de mest otroliga uttalande som någon av vårt lands folkvalda någonsin sagt.

På frågan om varför han har fått en resa till Kanarieöarna av ett flygbolag svarar han att det är hans dragperson Ursula som har fått den. Det jag undrar är vilket namn som det stod i biljetten. Eftersom flygbolagen ofta kräver pass är det också intressant att veta hur många pass han hade med sig.

Buuhuu.. Det var inte JAG som åkte det var min DRAG PERSONLIGHET.

FREDRIK FEDERLEY jag ska förklara en sak för dig. Du har tagit detta så långt att det inte längre kallas "drag personlighet" det heter schizofreni.

Plus att Ursula ser ut som nåt från Jerry Springer! Allt det här påminner mig om ett av mina gamla inlägg. Läs här.

------

Till Konstitutionsutskottet, Säpo, Polisen.

För kännedom till Högsta Domstolen, Riksåklagaren, Justitieombudsmannen.

Undertecknad anmäler härmed Socialdemokraternas partiordförande och statsminister Stefan Löfvén jämte SSU för att stödja islamistisk extremism.

Enligt regeringsformens 2:a § skall regeringen bl a verka för omsorg och trygghet för medborgarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

(Författaren. Trygghet i lagtexten avser enligt förarbetena också trygghet till liv och rätten att inte bli utsatt för våld och kriminalitet).

Alltsedan Stefan Löfven tillträdde som regeringschef har våldet från utomeuropeiska individer ökat katastrofalt. Enligt Regeringsformen skall regeringen på alla sätt motarbeta och stävja denna brottslighet. Men så har inte skett. Som medborgare måste jag då ställa frågan. Varför låter Stefan Löfven våldet fortgå och accelerera i sådan omfattning från utomeuropeiska invandrare?

Svaret är. Stefan Löfven ser de hundratusentals utomeuropeiska invandrarna som framtida partimedlemmar och räknar med att dessa  fortsättningsvis skall trygga regeringsmakten åt SAP. I muslimska stater där Islam är huvudreligion är klansamhället det normala. Ett sådant samhälle styrs ofta av en närmast diktatorisk klanledare.

Denne kräver oftast blind lydnad av klanmedlemmarna. Stefan Löfven har i detta system funnit en möjlighet att behålla den politiska makten. Genom att skapa goda kontakter med dessa klanledare (extremister) kan han också få klanmedlemmarnas röster.

Alltsedan Stefan Löfven tillträdde som regeringschef har det islamistiska våldet accelererat i vårt land. Detta våld utgöres av bl a mord, våldtäkter, rån, terror mot svenska ungdomar och förstörelse av privat och allmän egendom.

Till detta kommer hedersvåld. könsstympning av flickor, barn- och tvångsäktenskap, tvång att bära kränkande klädsel etc. Redan vid sitt första statsbesök hade han bestämt sig för att tolerera extremism för att vinna politiska fördelar. Vid sitt statsbesök i Iran tvingade han t ex de svenska kvinnliga ministrarna att bära schal.

När ungdomspartiet tydligt visar sin antisemitism och skanderar slagord mot Israel väljer Stefan Löfven att bagatelliserar detta. Han påstår bl a att eftersom SSU är en självständig organisation är det deras ensak hur de uttrycker sig! Skillnaden mellan detta och hur han hela tiden pådyvlar SD åsikter de inte har stöder teorin om hans tolerans av extremister. Tar inte Säpo itu med Löfvens tydliga stöd till islamistisk extremism är inte organisationen trovärdig.

Jag kan nämna mig själv som exempel. Ett flertal gånger har jag blivit kallad till förhör av Säpo men också bortförd med våld från Stortorget i Gävle. Ingen gång har varken förhören eller gripanden givit belägg för att jag på något sätt brutit mot yttrandefrihetsgrundlagen utan jag har blivit friad varje gång. Ställer man det jag förhörts och gripits för mot hur Stefan Löfven stöder islamistisk extremism istället för att ta tydligt avstånd ifrån denna blir uttrycket; "Allas likhet inför Lagen", synnerligen aktuellt.

Brottet anmälan avser. Statsminister Stefan Löfven bryter helt klart mot grundlagen 2:a § i sina maktpolitiska strävanden.

Enligt denna är Regeringen skyldig att på alla sätt värna medborgarnas trygghet. Detta har inte skett och sker inte eftersom Stefan Löfven för att trygga sitt och partiets framtida regeringsinnehav inte bekämpar det enorma våld som utomeuropeiska invandrare vållat och vållar de svenska medborgarna.

Grunden för hans medvetna åsidosättande av brott utförda av dessa är hans strävan att kunna bibehålla sitt och partiets makt genom att intaga en passiv roll mot brott utförda av dessa invandrare.

Detta har visat sig på flera sätt. Bland annat genom att han i stor utsträckning tolererar islamistiska extremister i partiorganisationen och inte heller fördömer sådana i Ungdomsförbundet. Inte ens när dessa ger uttryck för antisemitiska slagord.

Nuvarande svenska lagstiftning ger möjlighet att på högst ett år bekämpa och slå ut större delen av brottslighet utförd av invandrare. Men möjligheten till ytterligare lagstiftning om så erfordras äger Regeringen också fullmakt till.

Statsminister Stefan Löfven har som regeringschef från 2015 tillåtit en helt oansvarig utomeuropeisk invandring. (Hans yttrande om att migrationen står över demokratin är belysande för hans icke demokratiska samhällssyn. Självklart borde invandringen varit en fråga för medborgarna inte minst med hänsyn till Grundlagens ; "All makt utgår från folket").

De invandrade representerar därtill en kultur och oftast en religion med helt andra värderingar än våra. Värderingar som om svenska medborgare praktiserade dessa ovillkorligen skull bestraffas. Detta har lett till en kriminalitet och våldsvåg som Sverige aldrig tidigare kommit i närheten av.

Det är sålunda ställt utom allt tvivel att Statsminister Stefan Löfvén inte vidtagit/er de åtgärder som är nödvändiga för att stoppa de utomeuropeiska invandrarnas kriminalitet och våld mot svenska medborgare. Han gör det för att för det egna partiet vinna politiska fördelar såsom stöd från invandrares röster. Brottet mot grundlagen är tydligt och därför måste Stefan Löfvén åtalas.

Ett åtal som till följd av bevisen mot honom endast kan resultera i avsättning och bestraffning genom fängelse.

-----

Var på Stortorget i Gävle i dag 18/5. Sjuklövern var mangrant representerade. Jag stod mitt emellan deras valstugor med mitt plakat.


Retade självklart en del. Sjuklöverns valarbetare gjorde allt för att få de förbipasserande att ta deras valbroschyrer. Men högst 2 av 10 tog emot dem.

Däremot gladde det mig mycket att så många kom och läste min skylt. Man kan inte tolka dagens "demonstration" som annat än att folk håller på att vakna.

Lite annat.

Tror någon av er att socialdemokratiska kvinnor som Inga Thorsson, Karin Kock, Ulla Lindström m fl ens i sina vildaste fantasier kunnat tänka sig att en svensk socialdemokratisk partiordförande och tillika statsminister som Stefan Löfvén skulle ge fritt fram för islamistiska extremister och barbarer att i Sverige tvinga sina medinvandrade  kvinnor att acceptera sitt hemlands kvinnokränkande liv att underordna sig mannen på alla områden?

Att dessa invandrade barbarer tillåter barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, tvång att dölja sig så att endast ögonen syns! Självklart skulle de aldrig trott att något sådant var möjligt. Men med Stefan Löfven som partiordförande är detta en realitet för alla invandrarkvinnor.

Lägg därtill alla de våldtäkter och terror som dess utländska män utövar mot såväl invandrarkvinnor som svenska kvinnor. Med detta som bakgrund måste självklart Stefan Löfven klassas som ultraextremist och inget annat.

Självklart är Stefan Löfvens agerande ett brott mot jämställdhetslagen och därmed också grundlagen men också mot det som socialdemokratin en gång stod för liksom mot ett civiliserat samhälles värderingar.

                     -----------------------------------

Jag är inte anhängare till något av sjuklöverpartierna  men kan inte låta bli att känna en viss beundran för Ebba Busch Thor. Nu ser man tydligt skillnaden i personlighet på  henne och Annie Lööf. Det är ingen tillfällighet att Busch Thor tar över.

Annie Lööf framstår mer och mer i sin retorik som en slagordspolitiker. Ebba Busch Thor däremot är konkret, analytisk och mänsklig på ett helt annat sätt än Lööf. Busch tänker innan hon talar. Lööf har tänkt vad hon skall säga innan hon ställts inför problemet.

                               -------------------------------------

Återigen en politiker som stjäl från oss medborgare. Nu senast Eu-parlamentarikern Malin Björk som stulit 1 miljon. Samtidigt berömmer dessa tjuvar sig över sin medmänsklighet, humanism, flyktingkärlek etc etc.

Man tycker med all denna översvallande godhet borde de även ha ett uns av respekt för medborgarnas pengar.

Men någon överensstämmelse mellan å ena sidan deras ständigt rapande av sin människokärlek och girighet finns inte.

Jag vet inte om man skall skratta eller bli förbannad när Malin Björk (V) aningslöst förklarar - efter att ha stulit en miljon av medborgarnas medel - talar om att hon minsann köpt 100 kaffekoppar och ett antal klitorisar! Läs här.

Jag har anmält Skolinspektionen ett antal gånger men utan resultat. Om denna myndighet skött sitt jobb skulle Säpo i dag inte haft skäl att frihetsberöva rektorn för den islamiska friskolan som går under namnet "Vetenskapsskolan"!

Då hade han aldrig tillåtits bli rektor. Men detta är ju inte enda muslimska friskola som får agera helt utanför skollagen med skolinspektionens goda minne. Är det någon generaldirektör som borde fått sparken för länge sedan så är det självklart Skolinspektionens.

                                 ------------------------------------
Hur länge dröjer det innan islamisterna tagit över det socialdemokratiska partiet? SSU styr man ju redan i dag.

Är Stefan Löfvens ständiga skrämselpropaganda inget annat än ett sätt att dölja var det egna partiet är på väg?
                                    -----------------------------------------

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

lördag 18 maj 2019

Om mobbning i Försvarsmakten och mirakel

Hela min barndom var jag mobbad i skolan. Livet var ett helvete men jag bet ihop och led i tysthet.

Mina föräldrar visste inget. Jag vet inte hur denna tid påverkade mig i mitt mitt undermedvetna. Jag vet bara att jag aldrig slog tillbaka när mina antagonister slog mig. Jag är och har alltid varit en fridsam typ som aldrig tagit till våld.

När skolan var över antog jag att nu är min roll som ständigt mobboffer också över. Ack vad jag bedrog mig.

År 2000-2002 genomförde jag Försvarsmaktens förmodligen mest intellektuellt krävande utbildning. Tekniskt chefsprogram med inriktning ledning/telekrig. Framtiden såg ljus ut.

År 2003, efter 2 1/2 år på FHS (inkluderande tekniskt basår) började jag min tjänstgöring i Högkvarteret. Man ville att jag skulle arbeta med Nätverksbaserat Försvar (NBF) och mer specifikt, Försvarsmaktens Arkitektur (FMA) och Försvarsmaktens Arkitekturramverk (FM AR). 

Nästan omedelbart ledde detta arbete till ett omfattande internationellt arbete och tjänsteresorna var många och långa. Bryssel och London blev som andra hemstäder för mig.

När NBF skrotades runt 2008/2009 (utan rationella argument) började mina problem. Trots att jag alltid gjort vad arbetsgivaren ville att jag skulle göra, med goda vitsord, kände jag att något var fel. 

Jag blev runt 2010 erbjuden medlemskap i en frimurareloge i Uppsala av en kollega (som jag trodde var en vän) men valde att tacka nej. Någonting förändrades sen i mitt arbete, något jag inte kunde sätta fingret på, men man kan kalla det att friktion uppstod. Trots att jag inte var frälst då så visste jag i min själ att frimureriet var ockult och satanistisk. Läs här.

Jag finner det obegripligt att offentligt anställda, och framför allt chefer, tillåts vara med i dessa ockulta sällskap. Idag har jag förstått att det inte är viktigt, utan essentiellt, för karriärister att vara en "broder" i en frimurarloge. Annars blir du utmobbad på det sätt jag blev. Ett bevis på hur korrumperat och kontrollerat av satan som Sverige är. Och inte bara Sverige. Hela EU är en kommunistisk frimurardiktatur. Läs här.

De facto blir du som Sverigedemokrat t.ex. helt utmobbad av etablissemanget i Sverige, du blir också av med jobbet p.g.a. "fel åsikter", men du måste vara en "broder" i ett ockult satanistiskt sällskap för att ha framgång i ditt jobb!! Det är synarkin, eller snarare som det är nu 2019, den antikristliga diktaturen, Sverige.

Åter till vad som hände. Det hela eskalerade alltså fram till en punkt där jag kände mig mobbad och utfryst på jobbet. Mina sista reko chef var FM CIO, Thomas Engevall. Han är förmodligen den bästa chef jag någonsin haft. Han stöttade mitt arbete, öppnade dörrar och gav mig frihet under ansvar. Jag väljer att namnge honom för att han förtjänar respekt som den officer av den gamla icke politiskt korrekta stammen som han är. 

När sedan regeringen utsåg Thomas till PRIO-chef år 2010 började mina problem. Jag tappade min sponsor och bytte avdelning på LEDS. Jag hamnade på en ny avdelning, LEDS INRI, som var som det kändes, en avdelning full av karriärister. 

Jag kände mig aldrig respekterad för mina unika kunskaper som FM CIO hade uppskattat så mycket. Jag började känna mig osedd och utfryst.

När jag var mobbad och utfryst på jobbet i den djupa statens, förlåt Försvarsmaktens, högkvarter på ÖB Stab, ledningsstaben (LEDS), drabbade jag av dessa symptom år 2010/2011. Det var vidrigt. Sömnproblem och minnesproblem bl.a.

Jag fick också diabetes typ 2 år 2010 och jag är övertygad om att det finns ett samband.

Jag fick utmattningssyndrom inte av stress av att ha för mycket att göra, utan av stress av att sitta där utan arbetsuppgifter. Att ha för lite att göra helt enkelt.

Utfryst och osynliggjord. Jag bara satt där i min lilla enmodulare på Lidingövägen 8.

I september 2012 blev jag inkallad till Dennis Gyllensporre (C LEDS INRI) där jag blev delgiven att jag skulle förflyttas till Försvarsmaktens Konceptutvecklingsenhet (FM KE) i Enköping. Jag frågade varför och svaret blev ”du skall implementera FM A och FM AR”.

Samma dag jag kom till Enköping, i oktober 2012, med mina flyttlådor hälsades jag av av min nye chef; ”Vad gör du här? Har du inte hört att vi skall läggas ned? Det är ingen idé att du packar upp flyttkartongerna”.

När så min blivande chef fick läsa min noggrant dokumenterade berättelse (komplett med skärmdumpar av mail) sade han att det var det värsta han hade läst. Chefen FM KE kontaktade LEDS nästan dagligen och frågade om när mina uppdrag och ekonomiska resurser för att ”implementera FM A och FM AR” skulle komma?


Han möttes varje gång endast av harklingar och total tystnad. Så jag bara satt där. Skickad till en organisationsenhet som Gyllensporre visste skulle läggas ned utan arbetsuppgifter. Min chef gav upp så småningom och accepterade att jag tillbringade stora delar av min arbetsdag i fikarummet.

Det var som på LEDS, men på annan ort. Min arbetsdag bestod i att fika och då och då jobba med mitt personliga uppdrag från FM CIO.

Men där, utanför karriärsystemet i Högkvarteret, träffade jag människor, normala riktiga människor som hjälpte mig tillbaka från utbrändhetssymptomen. För den kamratskap jag möttes av på FM KE i Enköping är jag evigt tacksam. Många timmar i fikarummet med empatiska och varma människor blev det! Att chefen fikade med staben var jag INTE van vid från HKV! Det var ett underbart gäng i Enköping och jag började läka.

Så, när jag ser tillbaka tillbringade jag åren, del av 2010 och åren 2011-2012, på jobbet utan arbetsuppgifter.

Och allt detta för jag ville spara skattepengar genom Enterprise Architecture inom FM och det var det som FM satt mig till att göra dessutom. De sade att detta internatonella arbete var viktigt för Försvarsmakten, men det var lögn och förbannad dikt! Pengarna ströks för att som det hette; "det är här och nu som gäller - inte utveckling".

Det var köpa materiel som var viktigt trots att man inte visste vilka prylar man redan hade. Bl.a. fordon för internationella insatser köptes in helt i onödan minns jag för att man inte hade koll på att de redan fanns. Ett bevis på att FM desperat behövde en dokumenterad arkitektur och den ordning och reda jag arbeta med att utveckla.

Jag var internationellt drivande inom området Defence Enterprise Architecture på uppdrag av FM CIO (som hade fatta beslut om att tillämpa MODAF) och ledde framtagandet av det brittiska Ministry Of Defence Architecture Framework (MODAF) i samverkan med Ministry of Defence i London, en produkt som senare adopterades av NATO förutom MOD. Läs här

Jag var djupt involverad i utvecklingen av NATO Architecture Framework (NAF) under åren 2003-2006. Jag såg till att återbruka våra kunskaper från den skrotade NBF-utvecklingen där, och jag kan lova att det var uppskattat av NATO.

Jag hade när arbetet med uppdateringen av MODAF gjordes ett personligen ett internationellt hedersuppdrag som chairman IDEAS (International Defence Enterprise Architecture). Jag fick höra av internationella kollegor att "Sweden is thought leaders in Defence Enterprise Architecture". Mycket p.g.a. insatserna i NATO med NAF. Uppskattningen i HKV var dock noll (utom hos FM CIO).

När jag organisatoriskt blev förflyttade från LEDS CIO till en annan avdelning, LEDS INRI, vägrade plötsligt högkvarteret att betala något mer för att färdigställa produkten. Jag förstår idag att de fick direktiv av den djupa staten att inte finansiera arbeten som kunde innebära mindre skattepengar överförda till Wallenberg och den djupa statens militärindustriella etablissemang.

Man ville inte inte ha ”ordning och reda” (även om man utåt sade så). LEDS INRI var den djupa statens stab förstod jag många år efteråt och jag jobbade där när övertagandet skedde.

Då kunde jag inte förstå varför Högkvarteret inte var intresserade av att investera i modern informationshantering för att få ordning och reda och spara skattepengar. Idag förstår jag varför. Det fanns ingen vilja att spara pengar genom att eliminera onödiga inköp.

Försvarsmaktens CIO tyckte detta var så bedrövligt hanterat att han skämdes gentemot vår brittiska kollegor och beslöt att finansiera slutförandet ur sin budget. Jag fick ett personligt uppdrag av honom. ”Färdigställ produkten och leverera till CIO MOD”.

Så, varje gång det behövdes en reseorder påskriven till London eller USA var det problem eftersom staben i Enköping inte hade detta uppdrag. Varje gång fick jag förklara att det var ett personligt uppdrag som jag hade och att det var FM CIO som betalade.

En avslutande tjänsteresa till Paris år 2012 fick betalas ur egen ficka för att behålla anseendet.

Så långt tiden i den djupa staten, förlåt Högkvarteret.

Sen var det FHS 2013-2016 med arbetsuppgifter (ibland), sen tyckte den politiskt korrekte rektorn där att jag inte var bra för FHS anseende (med min blogg - läs här och här) utan jag skickades tillbaka till Försvarsmakten och luftstridsskolan (LSS) i januari 2017 igen för ett nytt år utan arbetsuppgifter där jag studerade Bibeln på kontoret på arbetstid för att ha något vettigt att göra.

Jag tvingades alltså bort från den politiskt korrekta försvarshögskolan då rektor vägrade förlänga min anställning där trots att skolan behövde min unika kompetens.

Rektor hade sannolikt fått order från departementet (ministerstyre?) att göra sig av med mig till varje pris trots att mina chefer ville behålla mig då jag hade unika kunskaper som lärare i bl.a. informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Jag fick inte heller jobba denna gång när jag skickades till en skrubb på LSS i Uppsala (utan arbetsuppgifter - på en "påhittad befattning") för att MUST hade helt plötsligt bestämt att jag hade alkoholproblem och skrivit ett Hemligt beslut att jag inte får ta del av sekretessbelagd information eller ha internationella kontakter.

Detta trots att jag var helnykterist. Jag fick inte reda på varifrån de hade fått detta rykte och varför de fattat detta grundlösa beslut. Beslutet var hemligstämplat såklart och jag fick inte se det trots att det bara handlade om mig.

Detta var Orwellskt, men jag kunde inget göra mer än att underkasta mig en läkarutredning under 6 månader som bevisade att det jag sade var sant, jag inte druckit en droppe. LSS kunde inte ge mig arbetsuppgifter då jag inte fick hantera sekretess enligt den djupa statens, förlåt MUST, beslut. 

Så, som sagt, det blev Bibelläsning på kontoret istället. Efter semestern 2017 behövde jag inte åka till LSS längre utan var hemförlovad med lön.

Det är så den djupa staten fryser ut obekväma medarbetare. Det är så den antikristliga diktaturen Sverige tillämpar sin grundlag om åsiktsfrihet och yttrandefrihet i praktiken. Genom att knäcka människor.

I November 2016 blev jag så andedöpt här i Riga. Min blivande fru var närvarande, det var andra gången jag träffade henne. Två vänner från Finland bad för mig och döm om min förvåning, jag som bestämt mig för att inte falla bakåt, som många andra gjorde, föll som en fura utan att kunna motstå Guds kraft.

Det var i detta ögonblick som all ångest och oro försvann för evigt ur mig och jag fylldes av en glädje och frid som jag inte kan förklara. Mitt övernaturliga liv som andedöpt kristen började där och då, med en Gudomlig frid som fyllde mig.

Av en slump var det en vän som av en slump fångade på bild hur något som ser ut som en lila rök och en grå matta lämnade mig i samma ögonblick som all ångest och oro försvann.

Personligen är jag övertygad om att det var en eller flera demoner som tvingades ut ur mig och att detta fångades på bild av en slump. Bilderna nedan är tagna med någon sekunds mellanrum. På den ena bilden syns inget särskilt, men på den andra...Nu i maj 2019, är mitt gamla jag begravt sedan den 29 januari 2017 när jag döptes i Jesus namn.

Så egentligen är det fel att skriva detta då det inte längre är min berättelse utan en död persons berättelse. Läs här om du är intresserad mer av min före detta persons personliga berättelse.

Varför skriver jag nu detta?

Jag vill inge hopp genom att dela min väldigt personliga vittnesbörd. Det svenska samhället är kontrollerat av demoniska krafter. De finns överallt. I regering, riksdag, media, svenska kyrkan och som ni ser, även i Försvarsmaktens högkvarter.

Sverige är idag ett ondskefullt, Gudlöst och kallt samhälle i totalt förfall. Det är snarare normalt att känna depressionen och utmattningen komma och känna total hopplöshet och uppgivenhet.

I december 2016 analyserade jag Sverige här.

Resultatet av min analys är att Sverige är en sviktande stat, balanserande på knivseggen från fullständigt statsförfall. Det enda som saknas är att medborgarna börjar ta rättvisan i egna händer. Sen är vi där.

Efter 35 år som officer i Försvarsmakten kan jag bara säga; HÅLL ER DÄRIFRÅN!

I det genomkorrumperade Sverige innebär det att du tjänar den djupa staten, inte Sverige.

Staten har en handfull kärnuppgifter. Den allra viktigaste är att svara för yttre och inre säkerhet. När lagen är för klen och polisen inte längre kan agera tar brottslingarna över. När Försvarsmakten backar för hotande kriminella – då faller staten samman.

Citat från denna artikel.

När kriminella sitter i regering och riksdag faller också staten samman. En stat överlever aldrig en attack inifrån och Försvarsmakten är på fiendens sida, inte folkets!

Det är normalt att känna ångest i Sverige av idag kanske, men inte nödvändigt.

Min poäng är att kunde kraften i Jesus blod utföra ett sådant mirakel i mitt liv så kan Han göra det i ditt liv också. Allt som behövs är att ta emot Honom i tro som jag skrev om här och att adoptera Jesus som din Herre samtidigt som du släpper kontrollen över ditt liv och börjar vandra i tro. Då kommer miraklen att hända och dina värsta kriser kan förvandlas till en välsignelse du aldrig kunde drömma om.

Kanske är ni värre drabbade i den antikristliga diktaturen Sverige än vad jag var? Jag säger till dig, och det är min poäng med detta inlägg, är att även om det känns hopplöst så kan Gud inte bara upprätta och hela dig, utan dessutom utföra några mirakel i ditt liv, som när Han förde mig samman med min själsfrände och fru.

Kanske intresserar det också någon om hur arbetsgivaren Försvarsmakten tillämpar sin värdegrund ”Öppenhet! Resultat! Ansvar!” i praktiken?

Herren lyfte ur mig ur Försvarsmakten då jag inte hade kraft själv att lämna. Pension om några år lockade, och visst blir man lat när man lyft en hög lön under många år utan några krav på motprestation.

Herren hade alltså andra planer för mig. Idag är jag lyckligt gift med en kvinna som Gud sammanförde mig med. 

Jag bor i ett land utan den demoniska närvaro som Sverige har. Gud sände mig till Lettland och Riga (men det är en annan historia).


Jag har aldrig haft det så bra som nu. Jag är min egen chef och slipper psykopater och frimurare till chefer som högkvarteret kryllar av. Jag slipper den tröstlösa pendlingen varje dag. Den helige ande har fullständigt återupprättat mig och byggt om mitt inre och dessutom gett mig min fru och hennes kärlek.

Uniformen kastade jag i sopcontainern innan jag lämnade Sverige. Jag ville aldrig se den igen. Skärmmössorna for som UFO:n ned i sopcontainern.

Jag är evigt tacksam hur Herren vände min misär till mitt livs största välsignelse. Tack Jesus!

måndag 6 maj 2019

Om klimatvansinnet - Egna företagare och företagsledare, säg ifrån - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

Med icke bekräftade eller vetenskaplig säkerhet håller miljöfantasterna i Sverige på att slå ut vårt lands konkurrenskraft i världen, i tron att Sveriges insatser för att få ner koloxidhalten på något sätt påverkar det totala utsläppet av koldioxid.

Men även om det kunnat bevisas att människan är orsak till ett varmare klimat (vilket jag själv inte tror ett dugg på), kan det inte vara vettigt att vi som knappast påverkar koldioxidutsläppen så att detta är mätbart, ändå skall agera så vi slår ut oss själva från världsmarknaden.

Det vittnar varken om förnuft eller realism när klimatfanatikerna med Miljöpartiet i spetsen i sin fanatism vill sänka Sveriges industripotential till förindustriell nivå i tron att man därmed kan rädda klotet.

Det klimatfanatikerna nu håller på med kan jämföras med följande. Det påstås att ett antal lågt liggande öar i Stilla Havet kommer att översvämmas inom en snar framtid. Att söka rädda dem från översvämning kan jämföras med hur miljöfanatikerna nu agerar i Sverige och hur lite detta påverkar världens utsläpp av koldioxid.

Tänk att man ger hundra personer varsin kaffekopp och säger till dem att nu skall de tömma Stilla Havet på så mycket vatten att översvämningen förhindras.

Lika lite kan Sverige om man så förbjuder alla klodioxidutsläpp påverka jordens totala utsläpp.
Med den galenskap miljöfanatikerna nu driver koldioxidfrågan är det endast en tidsfråga innan en stor del av industrin måste lämna landet.

När Miljöpartiet nu också vill att EU skall införa strafftullar på varor från USA visar detta på ännu ett helt intelligensbefriat förslag.

När man i dag åhör och följer 7-klöverpartiernas - med Miljöpartiet i spetsen - klimatfanatism måste man ställa sig frågan, om våra politiker helt tappat förmågan till kritiskt tänkande och pragmatisk förmåga.

Lägger man därtill hur dessa politiker, medier och en stor del av befolkningen närmast messias- förklarar en 16-årig skolkande och skolstrejkande flicka med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som helt saknar kunskap om vår planets utvecklingshistoria kan man inte undvika att ställa denna fråga.

"Är dagens klimathysteriker drabbade av en epidemi som omöjliggör förmåga till självständigt tänkande såväl som konsekvensanalys"?

Nu måste ni som leder Sveriges företag och industriella verksamhet säga ifrån att om det fortsätter så här måste ni lämna landet.

Då får ni säkerligen en markering från de svenska medborgarna om att de håller med er och vi kan återgå till en mera rimlig miljöpolitik. Och kanske inom en snar framtid ett helt avståndstagande från den extrema politik som nu bedrivs av i stort sett alla Sjuklöverpartierna.

Eller skall vi låta miljöfanatikerna driva vårt land tillbaka till en förindustriell nivå och vi på nytt blir ett av de fattigaste länderna i världen.

När vi väl hamnat där är det inte lätt att komma tillbaka. Men vad som däremot är säkert är, att inom en tioårsperiod kommer ärliga forskare med säkerhet kunna säga att klimatväxlingar är något naturligt i Jordens utveckling och sker människan förutan.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs också Lars Berns analys " Klimatfascismen – cui bono?" här.

Citat: För att vi skall förstå vad som händer våra samhällen i väst måste vi analysera bakgrunden till att vi har drabbats av denna klimatångest som öppnat för rent fascistiska strömningar i våra samhällen.

Fattigsverige är på väg tillbaka med stormsteg. Kanske borde alla engagerade klimalarmister ta sig en funderare över vart de skall ta vägen, när folkets ursinne vaknar då de upptäckt att de blivit grundlurade och att klimatet rullar på som det alltid gjort med upp och nedgångar.About socialism and liberty - Guest entry

Katerina Szilagyi here provides powerful yet succinct comparative descriptions of Socialism and Liberty.

As long as taking proper and compassionate care of the genuinely needy is included, the case for Liberty is, to the vast majority of us, clearly the better way. Over to Katerina:

A few people have recently commented on my grasp of what is truly happening in the world.

Truly, it is no great mystery.

You must have sensed it, a kind of inner tension, a nagging unease that, somehow, things are happening, decisions are being made, without your knowledge, that will change and shape the way your world and that of your children will be. A feeling of impotence that you cannot affect those decisions, and a strange angst that this is not how it is meant to be, for, after all, don’t you choose your governments.

I just looked at the world one day and it was, as if for a brief moment, a fog that had obscured reality, was cleared as if by a gentle wind, and I SAW.

All of our society, what we think we know about the nature of our world, our government, our laws, the way our understanding of what is happening in the world is shaped by the media, the way we work and pay our bills but never really seem to change our circumstances from one month to the next....

It’s all just an illusion. It’s like in the film, The Matrix, where humanity is blissfully unaware that there is a deeper, darker, level to the world.

It is only when some random occurrence happens, when the People are told to use their “Freedom” by the Establishment, because the Establishment thinks the result is a foregone conclusion and fits their plans, and the result is shockingly different that the ordinary individual can also catch a glimpse.

As what happened with Brexit. Forget the issue for a moment on Britain leaving Europe. Forget even those who want to leave or remain. Consider instead that the People were given a free choice and that the result went against the wishes of the Establishment. Against their expected outcome.

There are two possibilities. Either the Establishment will accept the decision, admitting that the People have REAL power over their own destiny, or, they will disregard the result and work to shape the process back to THEIR purpose, their agenda. And WE know which one of these outcomes is unfolding, don’t we?

But by doing so, The People, for that moment, see themselves, that they are not free. That the Establishment, the Deep State, the Global Cabal, call it what you will, has them locked into a sheep pen, the wooliest of helpless bleating lambs to be used as the bottom level of their pyramid of unimaginable wealth and power.

The Establishment believe YOU, the People, do have a role, a purpose, and they oversee it from their Halls of Power.

It is to be born, to work, to consume, to produce the next generation and to die.

You may have a “Vote”, for whatever that is worth. But the Establishment, the Cabal, is a layer above governments, they control governments, they control the finances and the wealth and the interest rates in a spiral of usury, whilst their puppet governments control their slaves.

Perhaps you have heard of the “Bilderberg” meetings? Do you know what happens behind those closed doors?

Well, I shall tell you, and I know because my family is part of what you might call the “Old World Order”, the aristocracy of Old Europe and opposed to the Cabal.

The Bilderberg meetings are an event where the representatives of the Cabal, the Elite faction that “Owns” the World Financial System, assembles Representatives from the Governments of the major nations and instructs them on how the World finances will unfold, what part they are to play in the pillaging of Humanity.

That is the true nature of your world. You struggle to achieve, to earn, to meet your financial obligations, whilst all around you, that which your society provides diminishes year after year. But it isn’t meant to be like that, your standard of living, the ease of your life is meant to be so much more. And, were it not for this monstrous parasite sucking on your wealth, the sweat of your labour, it would be. Socialism, what you call Capitalism but actually isn’t, they are all just tentacles of the same beast, taking as much as they can from YOU.

And the beast is never sated. Now they wish to pack in millions more immigrants to be the new consumers, more drones at the base of the pyramid. Never mind that ethnic and religious tensions will tear your society to shreds, it will just prevent you organising any coherent opposition to their control, down there at the base of the pyramid. Just so long as the millions of immigrants also keep consuming their products, even if it is with welfare paid for by YOUR taxes.

All of this is hidden from you. Just so long as you keep ticking along, receiving your monthly wage, paying your tax, paying your bills, paying the interest they demand, buying their latest products, living in your safe, ordered, society.

Did you read in the morning paper, someone has blown themselves up with a suicide vest in a train station? Must just be some mentally disturbed individual.

Did you read that ten teenagers were stabbed in the city? Blame the parents.

Did you read that gangs were sexually abusing girls in care homes? Well, maybe the “wayward” girls are to blame?

Did you read that a youth was shot because he owed money to drug dealers? Well, that’s what happens when you mess with drugs.

Just so long as this doesn’t happen in your leafy suburban street and it doesn’t affect you.

But this is your society, your country, and it is slowly and steadily, like a threat sneaking up, approaching your OWN street.

The World Order doesn’t care if chaos and anarchy arrive on your doorstep, if law and order break down, if your son is stabbed for his mobile phone or your daughter is gang raped. Just as long as you keep spending.

So, all that is hidden must now be revealed. And the People must see and the People must choose.

A society of free men and women, with law and order protecting them, or subjugation to the World Order, slaves to the “System”, with a rotten society crumbling under the strain of millions of semi-feral rats, fighting to seize anything they can.

A revolution must come. Not a Marxist one that imposes more tyrants, but a reshaping of the entire society, a Brave New World of freedom, prosperity and opportunity.


söndag 5 maj 2019

Om ondskan bakom socialism och andra -ismer och en vädjan

Socialdemokratin är som bekant en socialistisk systerideologi till nationalsocialismen.

Jag har tidigare skrivit om detta hatfyllda och Gudsförnekande parti bl.a. här, här, här och här. Det enda partiet i riksdagen som har rasbiologi i sin historia, precis som Hitlers NSDAP hade. Läs här.

Jan-Ola Gustafsson är en man jag citerat ofta här på min blogg och vars kunskaper jag beundrar. Jag låter honom återigen komma till tals med lite tillnyktrande information om detta avskyvärda parti som arbetar för en kommunistisk världsregering i FN (NWO). Över till Jan-Ola:

Valborgsmässoafton den sista April är flaggdag och en sorts startpunkt för våren och sommaren. Vi har alltid flaggat denna dag.

Nästa dag, den första Maj har vi aldrig flaggat, även om den dagen också är flaggdag i almanackan. 

Detta beror på att jag för många år sen av en ärlig individ inom socialismen blev medvetandegjord om att den 1. Maj är det datum då Adam Weishaupt år 1776 grundade den ockulta frimurarorden Illuminati (de  Upplysta) som blev förebild för ett stort antal ordnar världen runt.

De flesta har ingen aning om varför alla "röda" -ismer firar detta datum. Detta beror på att alla de profeter som är kända grundare och förgrundsgestalter inom socialism, kommunism, nihilism, anarkism, maoism snabbt hade anammat den Illuminatis dröm om ett världsherravälde som ska styras av en elit, medan resten av befolkningen slavar för denna elit.

Detta har vi under historien fått kusliga exempel på, bland annat i Sovjetunionen och dess satellitstater samt Kommunistkina

Alla socialistiska/kommunistiska/"röda" politiska organisationer är religionssurrogat och ateistiska rörelser där både ledarna och deras följare tar avstånd från t.ex. kristendomen och den kristna Guden. 

En av kommunismens kända profeter, Karl Marx, hävdade till exempel att "religion är opium för folket", men skapade själv tillsammans med sina ordensbröder alla tiders största och mest destruktiva religion: Kommunism/socialism, och en av Marx profeter, Vladimir Lenin hävdade att "socialism är ett förstadium till kommunism".

Kolla bara den socialistiska psalmen "Internationalen" som otaliga aningslösa människor sjunger den 1.Maj! Andra versen lyder så här:

I höjden räddar´n vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej själva skola vi oss frälsa,
och samfälld skall vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder, 
med senig arm och kraftig hand!

Refr: Upp till kamp emot kvalen, sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär!  

Många socialister gråter av rörelse då de sjunger denna psalm och ordet Internationalen signalerar att MÅLET för socialismen är vad man i Sovjetunionen inte mörkade, nämligen att man strävade efter att skapa Världskommunismen! 

I varje fall vore det märkligt om kristna människor flaggade på den 1. Maj med tanke på just detta datums firande av världens största ateistiska religion.


Så långt Jan-Ola.

Min vädjan är till er alla att inte låta er ryckas med av deras hatfyllda ideologi och deras politik syftande till att krossa Sverige och orsaka inbördeskrig mellan svenskar och muslimer. Detta genom ständiga provokationer mot den svenska ursprungsbefolkningen som vid det här laget i princip redan har förlorat sin välfärd åt socialdemokraternas valboskap, bidragsmigranter.

Socialdemokratin är demonkontrollerade tjänare åt satan och det enda de kan är att ljuga, hata och förstöra. Mitt budskap till er nedan är viktigt. Lyssna på det!


Vår skyldighet som kristna är att hjälpa muslimer att gå från mörkret till ljuset innebärande frälsning i namnet Jesus Kristus och det hat som socialdemokratin vill att vi skall känna för muslimer genom att importera fler än vad landet klarar av är något vi måste möta med kärlek istället för hat.

Jesus har arbetat med muslimer länge nu, och fler och fler muslimer överger mörkret för ljuset. Här en video från 2017.


Allt vänstern vill dock är att polarisera, splittra och förstöra Sverige.

Islam är religiös avgudadyrkan som håller människor fångna, och vår skyldighet som kristna är att hjälpa muslimer till sanningen, frihet och frälsning i namnet Jesus Kristus.

Det finns en historisk fiendeskap från islam mot oss icke muslimer. Du kan läsa om den här.

Islam är dock en ideologi med stora brister (för att uttrycka det milt), men muslimer är människor som förtjänar kärlek och respekt precis om du själv förtjänar.

Läs mitt inlägg från oktober 2014 med titeln "Om rädsla och vilsenhet" här som beskriver konsekvenserna av Socialdemokratins och de andra partiernas ansvarslösa migrationspolitik då det det de facto är en hednisk människofientlig våldsideologi, som många muslimer är fast i, som man omhuldar.

De facto är islam en våldsam ideologi för arabisk imperialism. Läs mitt inlägg från 2016 med titeln "Om religion, kultur och ideologi" här.

Till och med den kulturmarxistiska svenska kyrkan omhuldar islam (infiltrerad av den kulturmarxistiska socialdemokratin).

Muslimerna själva, människorna, bryr man sig lika lite om som man gör om de infödda svenskarna

Om man hade brytt sig om muslimer så hade man inte lämnat dem åt sitt öde och "förvarat" dem i segregerade förorter.

Kärlek i Jesu namn är det enda godtagbara sättet att hantera muslimer och alla människor. Det finns inget annat acceptabelt sätt för oss kristna.

Vill du ha förändring? Börja med dig själv!


Den f.d. Wahhabitiska muslimen Sam Khan har ett mycket starkt vittnesbörd att dela med er. Det är endast Gud som har kraften att läka Sverige och att frälsa människor i namnet Jesus Kristus.

Inget politiskt parti kan göra något. Alla är fullständigt maktlösa. Lyssna på hans vittnesbörd! Här hittar du boken han talar om.

Och socialdemokraterna? Låt dem brinna i helvetet om de inte vänder om. Då är det deras val. Be för dem, för de är lika vilseledda som muslimer, som vi också måste be för.Tänk om vi kan bygga en relation med dessa vilseledda människor baserad på kärlek och sanningen i evangeliet. Då skulle hatarna i den s.k. "vänstern" (ett samlingsbegrepp för demonkontrollerade individer) och de sionistiska arkitekterna bakom The New World Order (NWO) fullständigt tappa all kraft och Sverige skulle kunna läkas.

Vi måste alla vara beredda att förlåta för att bli förlåtna. Detta gäller även Stefan Löfvén som förmodligen är Sveriges mest hatade man någonsin. Vi kan se hur vilsen han är i denna artikel där säger att han vill förbjuda sitt eget parti...

About the history of the United States and Islam - Guest entry

The following text is a public Facebook post by Michael Pursley, posted May 05 2019, that you can find here

I decided to publish it on my blog since I see the content as something important that should be preserved.

US HISTORY:
The true hidden intentions in Thomas Jefferson's Islamic Quran, and the history of fight against the deadly Islam, and why it is no longer taught in our public schools.


When the 3rd President of the United States, Thomas Jefferson, saw there was no negotiating with Muslims, he reestablished US Marines (Though President Adams used a possibility of Franco-American war to kicked this into high gear with congress). These Marines were attached to U. S. Merchant vessels. When the Muslims attacked U.S. merchant vessels they were repulsed by armed soldiers, but there is more.

The Marines followed the Muslims back to their villages and killed every man, woman, and child in the village. It didn't take long for the Muslims to leave U.S. Merchant vessels alone.

English and French merchant vessels started running up our flag when entering the Mediterranean to secure safe travel.

Why the Marine Hymn contains the verse, "To the Shores of Tripoli” is very interesting and a must read piece of our history. And it may point out where we may be heading.

Most Americans are unaware of the fact that over two hundred years ago the United States had declared war on Islam, and Thomas Jefferson led the charge!

At the height of the 18th century, Muslim pirates (the "Barbary Pirates") were the terror of the Mediterranean and a large area of the North Atlantic.

They attacked every ship in sight, and held the crews for exorbitant ransoms. Those taken hostage were subjected to barbaric treatment and wrote heart-breaking letters home, begging their governments and families to pay whatever their Mohammedan captors demanded.

These extortionists of the high seas represented the North African Islamic nations of Tripoli, Tunis, Morocco, and Algiers - collectively referred to as the Barbary Coast - and presented a dangerous and unprovoked threat to the new American Republic.

Before the Revolutionary War, U.S. merchant ships had been under the protection of Great Britain. When the U.S. declared its independence and entered into war, the ships of the United States were protected by France.

However, once the war was won, America had to protect its own fleets. Thus, the birth of the U.S. Navy.

Beginning in 1784, 17 years before he would become president, Thomas Jefferson became America's Minister to France. That same year, the U.S. Congress sought to appease its Muslim adversaries by following in the footsteps of European nations who paid bribes to the Barbary States rather than engaging them in war.

In July of 1785, Algerian pirates captured American ships, and the Dye of Algiers demanded an unheard-of ransom of $60,000. It was a plain and simple case of extortion, and Thomas Jefferson was vehemently opposed to any further payments.

Instead, he proposed to Congress the formation of a coalition of allied nations who together could force the Islamic states into peace. A disinterested Congress decided to pay the ransom.

In 1786, Thomas Jefferson and John Adams met with Tripoli's ambassador to Great Britain to ask by what right his nation attacked American ships and enslaved American citizens, and why Muslims held so much hostility towards America, a nation with which they had no previous contacts.

The two future presidents reported that Ambassador Sidi Haji Abdul Rahman Adja had answered that Islam "was founded on the Laws of their Prophet, that it was written in their Quran that all nations who would not acknowledge their authority were sinners, that it was their right and duty to make war upon them wherever they could be found, and to make slaves of all they could take as prisoners, and that every Musselman (Muslim) who should be slain in battle was sure to go to Paradise."

Despite this stunning admission of premeditated violence on non-Muslim nations, as well as the objections of many notable American leaders, including George Washington, who warned that caving in was both wrong and would only further embolden the enemy, for the following fifteen years, the American government paid the Muslims millions of dollars for the safe passage of American ships or the return of American hostages.

The payments in ransom and tribute amounted to over 20 percent of the United States government annual revenues in 1800.

Jefferson was disgusted. Shortly after his being sworn in as the third President of the United States in 1801, the Pasha of Tripoli sent him a note demanding the immediate payment of $225,000 plus $25,000 a year for every year forthcoming.

That changed everything.

Jefferson let the Pasha know, in no uncertain terms, what he could do with his demand. The Pasha responded by cutting down the flagpole at the American consulate and declared war on the United States. Tunis, Morocco, and Algiers immediately followed suit.

Jefferson, until now, had been against America raising a naval force for anything beyond coastal defense, but, having watched his nation be cowed by Islamic thuggery for long enough, decided that it was finally time to meet force with force.

He dispatched a squadron of frigates to the Mediterranean and taught the Muslim nations of the Barbary Coast a lesson he hoped they would never forget. Congress authorized Jefferson to empower U.S. ships to seize all vessels and goods of the Pasha of Tripoli and to "cause to be done all other acts of precaution or hostility as the state of war would justify".

When Algiers and Tunis, who were both accustomed to American cowardice and acquiescence, saw the newly independent United States had both the will and the right to strike back, they quickly abandoned their allegiance to Tripoli.

The war with Tripoli lasted for four more years, and raged up again in 1815. The bravery of the U.S. Marine Corps in these wars led to the line "to the shores of Tripoli" in the Marine Hymn, and they would forever be known as the "leathernecks" for the leather collars of their uniforms, designed to prevent their heads from being cut off by the Muslim scimitars when boarding enemy ships.

Islam, and what its Barbary followers justified doing in the name of their prophet and their god, disturbed Jefferson quite deeply.

America had a tradition of religious tolerance. In fact Jefferson, himself, had co-authored the Virginia Statute for Religious Freedom, but fundamentalist Islam was like no other religion the world had ever seen.

A religion based on supremacy, whose holy book not only condoned but mandated violence against unbelievers, was unacceptable to him.

His greatest fear was that someday this brand of Islam would return and pose an even greater threat to the United States.

This should concern every American.

That Muslims have brought about women-only classes and swimming times in America at taxpayer-funded universities and public pools; that Christians, Jews, and Hindus have been banned from serving on juries where Muslim defendants are being judged; Piggy banks and Porky Pig tissue dispensers have been banned from workplaces because they offend Islamist sensibilities; ice cream has been discontinued at certain Burger King locations because the picture on the wrapper looks similar to the Arabic script for Allah; public schools are pulling pork from their menus; on and on and on and on...

It's death by a thousand cuts, or inch-by-inch as some refer to it, and most Americans have no idea that this battle is being waged every day across America. By not fighting back, by allowing groups to obfuscate what is really happening, and not insisting that the Islamists adapt to our culture, the United States is cutting its own throat with a politically correct knife, and helping to further the Islamists' agenda.

Sadly, it appears that today America's leaders would rather be politically correct than victorious!

IF YOU DO NOT REMEMBER THE PAST, YOU ARE DOOMED TO REPEAT IT.