lördag 16 februari 2019

Om den auktoritära statens kontroll genom ägarstyrd agendamedia - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 87 år, är tillbaka:

När en stor mediekoncern köper upp en annan mediekoncerns flertalet tidningar och inga röster hörs om detta hot mot yttrande- och åsiktsfriheten är ett sådant samhälle i tydligt förfall och demokratin hotad.  

Yttrandefrihet anses vara en förutsättning för ett demokratiskt statsskick. 

När en stor mediekoncern - Bonniers - köper upp en annan mediekoncerns flertalet tidningar - Mittmedia - och inga röster hörs om detta hot mot yttrande- och åsiktsfriheten är ett sådant samhälle i tydligt förfall och demokratin hotad. 

I en diktatur är det första som händer efter ett maktövertagande att tidningarna ställs under hård kontroll för att så småningom gå över i statlig ägo. De som eventuellt blir kvar i enskilt ägande censureras starkt och  diktaturens åsikter blir de enda som får spridas.

Sådana här transaktioner är tyvärr inget nytt. Sverige präglas åtminstone under de senaste 50 åren av en utveckling där ägarspridningen minskat och ett fåtal numera äger flertalet medier.

Om jag jämför ägarspridningen från min egen barndom och tonår (är 87 år) ingick ett ytterst fåtal tidningar i en koncern, utan varje dagstidning hade sin ägare.

Självklart innebar ett sådant förhållande en större nyansering av åsikter, synpunkter och samhällskritik men också ett starkare värn av demokratin.

Detta har sin motsats i dagens koncerntidningar där ofta en stor del av innehållet är gemensamt i alla. Även sådant som politiska åsikter etc.

I min barndom då fortfarande en stor del av befolkningen levde på "landet" fanns det oftast en socialdemokratisk, en bondeförbunds- och en högertidning i de olika landsdelarna. Gränserna mellan dessa tidningar var tydliga varför de framförallt på ett helt annat sätt än i dag speglade skiljelinjerna i politik och synen på
samhällets utveckling. 

Något jag saknar mycket i dag är de satiriska teckningarna som helt försvunnit i dagens snäll-ism, tycka syndom-ism och godhetssyndrom.

Dessa teckningar var många gånger minst lika påverkande som en skarp tunga. Utifrån detta perspektiv går det inte att förneka att tidningarna blivit torftigare, slätstrukna  med en rädsla för att beskriva och skildra verkligheten som den är. 

Att i dag benämna media som den tredje statsmakten är inte endast osanning utan ett stort skämt.

Jag hade häromdagen en insändare om politikernas lurendrejeri. Hur de lovar mycket men håller nästan intet.

Jag skrev;

Mytomani är en utbredd sjukdom hos politiker. Låt oss slippa konstatera detta när mandatperioden är slut. 

Det kan väl ha varit en liten överdrift att ta alla över en kam. För insändarredaktören var det dock tydligen inte sant utan för magstarkt, ironiskt, förlöjligande mm eftersom denne tog bort meningen.

Om mitt påstående inte är sant för 100 procent av politikerkåren så är den emellertid detta med råge när det rör sig om bl a landets statsminister. 

Jag har roat mig med att studera hur många av sina löften han infriat eller genomfört. Icke genomförda sådana ligger inte långt under 100 procent. Och då menar jag löften av betydelse. 

Självklart innebär tidningsmonopol en fara för demokratin, men självklart  också för andra samhällsviktiga funktioner och uppgifter som upprätthållande av rättsstaten, rättssystemet. Funktioner inom välfärdsstaten som skola, vård och omsorg riskerar självklart att inte bevakas på ett sådant sätt att dessa bibehålles på välfärdsstatens nivå.

Den främsta frågan nu och långt in i framtiden - migrationen/massinvandringen - kan pga av mediernas nästan totala brist på kritik av hur politikerna skött/sköter denna - få förödande konsekvenser. 

Nästan alla som utan att vara, vare sig rasister eller främlingsfientliga men kritiska mot massinvandringen, har stängts ute från i stort sett alla möjligheter att framföra sina åsikter hur riktiga och sanna de än är. 

Detta hade ju aldrig skett om vi haft samma ägarspridning bland medierna som fram till femtio- sextiotalet. 

Att trots att de ingår i tidningsmonopol, stötta många av dessa tidningar med skattepengar kan inte bero på annat än att makten/regeringen funnit att denna symbios gynnar den.

I dag kan man utan att tala osanning påstå att tidningsmonopolet håller usla regeringar om ryggen för egen vinnings skull. Därför borde ingen få äga mer än en tidning.

Med ett sådant förhållande hade Sverige i dag inte accepterat dagligt våld och kriminalitet i form av mord, våldtäkter, bränder av allmän och enskild egendom. En otrygghet för kvinnor/flickor varhelst de befinner sig - på hemväg från arbetet, från bion, i skolan etc etc, som nästan placerat oss i toppen på våldslistan.

Var finns ni alla politiker, "kulturpersonligheter", rättsvårdare etc etc som säger er stå för ett kultiverat, upplyst, demokratiskt samhälle? 

I dag har vi endast en formell demokrati. Sannolikt är en del av orsaken till detta att media har bildat symbios med makten. Träd fram nu ni politiker, "intellektuella", kulturpersonligheter, författare som en gång (det var länge sedan) socialdemokratins pionjärer när de  grundlade världens tryggaste välfärdssamhälle. 

Visa modet att tala klartext till dagens politiker vars målsättning om vi ser det resultat de åstadkommit de sista tjugo åren - istället för att som pionjärerna bygga upp nu håller på att rasera välfärds- och trygghetssamhället. 

Våga visa att den rasering av tryggheten i det svenska samhället är orsakad av importerade individer från kulturer med helt annan värdegrund än vår. Våga stå för och hävda att alla de som lönat oss med våld och otrygghet skall utvisas för alltid.

Ett land där sanningen om samhällets utveckling och politikernas svek mot folket - utan censur - får framföras av enskilda medborgare i medierna är en förutsättning om vi skall kunna tala om ett friskt och demokratiskt sådant. 

Med Bonniers köp av mittmedia har Sverige tagit ett stort steg mot den auktoritära staten där ett av dess redskap är just Medierna!

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle 

fredag 1 februari 2019

Om krossandet av nationalstaten Sverige - Gästinlägg

Annika Gran Charmolu är tillbaka med ett nytt gästinlägg. Det förra inlägget med titeln Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen hittar du här.

Idag sker dagligen brott mot rikets säkerhet från den politiska adelns sida. Ingen reagerar. Inte ens SÄPO som ansvarar för brott mot rikets säkerhet. Med bakgrund i Försvarsmakten som officer i 35 år så ser jag detta tydligt och har hyfsat bra kunskap om lagstiftningen, men som sagt ingen reagerar. Det får bara fortgå.

Jag ser också ständiga och återkommande brott mot grundlagen. Ingen reagerar.

Jag skrev om ett av alla grundlagsbrott här.

Vem skall svenskarna vända sig till när SÄPO, FM, och RPS är en del av problemet? Vilket rättssystem skall vi luta oss emot som medborgare när det svenska rättssystemet är genomkorrumperat?  Ni kommer väl ihåg Hilda och Ruben? Om inte, läs här.

Nu över till Annika:

Operation totalsabotage Sverige målsättning nationalstatens krossande - Globalisternas angrepp på Sverige - Varför allt det hemska sker.

Sveriges sårbarhet ökar för var dag som går- och man ökar på denna sårbarhet medvetet. En godtrogen befolkning påverkas alltmer men fråntas via MSM och public service möjligheten att se helheten gällande destruktionen.

Elberoendet ökar över tid och eltillgången är begränsad. En regnfattig sommar har drivit el-pris i höjden. Nu vill man från centralt håll att alla bilar ska drivas med el. Inget konkurrerande bränsle ska finnas. Om alla i Roslagen som i veckor stod utan el och mobilnät dessutom inte kunnat ladda ett elfordon hur katastrofalt utsatta hade de inte varit då?!

Om alla har eldrivna fordon och nödsituationer uppstår om elnätet ligger nere hur att nå sjukhus? Ska alla skaffa com-radio för att nå SOS? Hur många ambulanser kan bistå transport för de många utsatta? I tex glesbyggd där inte bilen är nog laddad blir man helt strandsatt- man kan inte ringa man kan inte åka.....

Se branden i Engelsberg 2014. En slags generalrepetition inför bränderna 2018. Jag var då branden utbröt på resande fot och rastade hunden i Fagersta. Det var snustorrt i markerna och i solen långt över 30 grader och blåste styv kuling. Något mer österut sågs jag det gigantiska brandmolnet från Engelsberg.

På tv rapporterade man om branden från Engelsberg. En skogsmaskin sade man vara orsaken. 

Jag följde påföljande dagars direktsända rapporter om branden. Man hade inga riktiga vattenbombande plan, men man avböjde det Ryska erbjudandet att omgående bistå med sina extremt effektiva vattenbombande plan. Istället lät man bränderna rasa och det tog dagar innan plan, mindre effektiva, från kontinenten nådde brandområdet.

Med andra ord lät man riskera människoliv och lät egendomar för miljard belopp gå upp i flammorna.


En utredning om brandförsvarets sårbarhet gjordes men denna gömdes undan, ingen åtgärder vidtogs alltså för att stärka beredskap och brandförsvar.

Istället la man miljoner på genusutredningar av brandförsvar. Inga vattenbombande plan köptes in.

Så var det dags igen 2018. Knastertorra marker. Uppgivna brandorsaker var åsknedslag, gnistbildning från tåg och skogsmaskiner. Vilka entreprenörer gällande skogsavverkning ger sig ut med skogsmaskiner med Engelsbergsbranden i färskt minne? Var det ens åska vid uppgivet tillfälle på platsen?

Kommunikationssystemet Rakel visade sig inte fungera. (Ett system som polisen klagat på sen år tillbaks, fö.) Många i brandförsvaret var hänvisade till privata mobiltelefoner.

Man bad inte om hjälp från Ryssland med sin armada av vattenbombande plan utan lät skogsarealer och egendomar för miljardsummor gå upp i rök för att invänta några få mindre vattenbombande plan från Italien.

På MSB hade man planerat tillsättande av Dan Eliasson som myndighetschef vilket skedde tidigt 2018. På våren 1samma år skickades broschyren "Om kriget eller krisen kommer" ut.

Där kunde man läsa att man som enskild individ är enskilt, privat ansvarig för sin beredskap i form av förnödenheter, sitt egna beredskapslager av mat etc i fjorton dagar. Det finns inga beredskapslager i Sverige från centralt håll till skillnad tex från våra nordiska grannländer.

Dan Eliasson är inte alls inkompetent. Han är tillsatt att utföra ett specifikt uppdrag och som enligt egen utsago teknokrat utför han detta uppdrag.

Han har varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan samt rikspolischef.

Hans uppdrag på alla dessa myndigheter har varit att i princip rasera dessa. Dessa myndigheter har via dysfunktion möjliggjort ett söndrande av Sverige. Ingen av dessa centrala organisationer har kunnat utvecklas på ett konstruktivt sätt utan snarare tvärt om. Alla som har verkat i konstruktiv anda har tystats och trängts bort.

Man kan säga att Danielsson är extremt effektiv att fullfölja sitt uppdrag för att söndra och försvaga samhällsbärande myndigheter. Han är en effektiv grindvakt i globalist-agendans tjänst vars mål är att krossa nationalstaten Sverige på sikt.

Högst troligt är att vi har än fler storbränder att vänta med samma låga nivå på beredskap.

Man må skrika sig hes om konsekvensanalyser, hotbilder och utredningar men de lyser med sin frånvaro från myndighetshåll. Det är inte meningen att åtgärder och förbättringar ska komma till stånd. Samhällsplanering och beredskap är numera synonymt med samhällssöndrande!!!!

Som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är Dan Eliasson garanten för att Sveriges sårbarhet tvärtom ska öka som den grindvakt han är.

I hotbilden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har skyldighet att kartlägga, för att i förlängningen begränsa samhällets sårbarhet, är telekommunikation och elförsörjning.

För några år sedan var det angrepp och sabotage mot mobilmaster i Sverige. Häromdagen var det bombangrepp mot en elstation av central betydelse för huvudstadsregionens elförsörjning. Det blev några blänkare i nyhetsmedia. Ingen uppföljning, inga utredningar har presenterats för allmänheten! Man låter med andra ord påskina att det inte finns någon anledning till oro och att bry sig.

Då allt mer av Sveriges infrastruktur ska vara beroende av el blir elen den avgörande mest sårbara kärnan för Sverige. Någon hävdade att enkom två el-knytpunkter i Sverige behöver slås ut för att Sverige ska förlamas.!?!

En stor del av Dalarna stod utan el för några år sedan. Roslagen fick stå utan el och fungerande elmaster i veckor.

Ingenting utreds och presenteras för allmänheten! Inga åtgärder presenteras! Ingen proaktivitet från myndighetsansvariga!

I dagarna kommer rapporter om att elförsörjningen inte kan tryggas. Elen räcker inte till. Samtidigt bygger Amazon, ett bolag med långt större globalistiska aspirationer än någonsin Ikea extremt elslukande datacenters i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. (Facebook har sitt datacenter i norra Sverige.) 

Inte nog med att detaljhandel och andra företags slås ut i Amazons kölvatten, man bereder i stort sett inga arbeten. Verksamheten är starkt automatiserad vid  lagerlokaler. De få arbeten som bereds är med dåliga villkor.

Dessutom belastas elnäten hårt och nyetablering och expansion försvåras för industrier. För elkonsumenter privat så innebär det högre elpriser och nätavgifter. Ökad efterfrågan innebär alltid prishöjningar på den numera avreglerade elmarknaden.

Kärnkraft och biobränsle kraftverk har man från flertalet svenska politiska partier för avsikt att avveckla och i enlighet med klimatavtal hårdbeskatta. Vilket innebär än högre el-priser.

Samtidigt har man målet att hela fordonsparken i Sverige ska övergå från fossila bränslen till eldrivet. Detta utan en kritisk analytisk konsekvensanalys gällande individens och samhällets sårbarhet.

Denna omställning leder till ökad sårbarhet även för rikets säkerhet. Men ingen riktigt lyfter frågan och framförallt MSB som är ansvariga för detta område är tysta. Dvs inga nödvändiga åtgärder planerade.

Utöver att då elmotorer ska stå som enda alternativ utan konkurrens för privatpersoner att färdas i egna fordon kan bilisten bli drabbad av brist på el dvs skyhöga el-priser och vad värre är att individen kan bli vid strandsatt vid elavbrott. Det gäller även de inom civilförsvar och räddningstjänst.

Havererar el-nät så havererar mobilnät och Sverige och svenskarna står värnlösa!

Så vad är då konsekvensen, planen och målen och den yttersta målsättningen?

Det kan du lätt ta reda på genom att läsa om FN Agenda 2030. Läs här och här. Regeringen har på sina hemsidor uppgivit att man har ställt in målet att man ska vara i frontlinjen och vara den första nationen på jorden att implementera denna plan och nå målet formulerat i Agenda 2030. 

FN Agenda 2030 är globalisternas FN's plan på det globala Utopia. Läs här.

Alla ska bo i städer. Privat ägande ska kraftigt begränsas. Konsumtion av varor och tjänster ska regleras från centralt håll.

All konsumtion kommer ske i en "energivaluta". Du får lön i en viss energimängd som du kan konsumera för. Från centralt prisätter man olika varor och tjänsters förbrukningsvärde i energimängd. 

Det kan komma innebära att tex el slags tilldelas per person.  Det kan få till konsekvens att individers rörelsefrihet begränsas kraftigt, den kan kontrolleras och regleras.

Elbilen blir ens övervakare i det totalreglerade Agenda 2030.

Just 2030 är året man ska ha detta implementerat i Sverige.

För att realisera sitt framtida globalistiska Utopia måste en söndring av det tidigare samhället och nationen komma till stånd fullständigt för att människor ska förstå nödvändigheten av denna nya samhällsordning.

Det vill säga en total kollaps av Sverige. Att skappa den ultimata sårbarheten för att bryta ner samhällskroppen.

Nationen Sverige är utsatt för asymmetrisk krigföring. Angripare är globalistregimen. Den är den svenska politikeradeln lierad med. Angreppet kommer således inifrån riket mot befolkningen. De avlönas av medborgarna sjukt nog.

Eliasson fick uppdrag att söndra berörda myndigheter för att bereda framgång för vapensystemet massmigration.

Regeringen fullföljer med FN's global impact -migrationsavtalet. (Bilderberg/globalist-lakej neoliberala centerns Annie Lööf bidrar till massanhörigmigration).


Svenska politikeradeln är framgångsrika med att nå sitt mål. Samhällskroppen rasar sakta och säkert ihop. Man har kunnat dupera de godtrogna tillitsfulla medborgarna i åratals.

Man satsar allt på att nå fram till Agenda 2030-utopin. Man offrar helt cyniskt individers liv, trygghet och hälsa.

Den fascistiska totalitära globalismen kommer tillintetgöra och krossa nationen Sverige och dess befolkning.

Så långt Annika.

Jag släpper också in en anonym skribent upphittad på Facebook som har förstått vad det handlar om:

”Bilderberg-Annie utsätts för hatdrev. Är någon förvånad?

Jag är mer förvånad att människor inte är mer förbannade. Över hur denna samhällsomstörtande regering fått komma till makten ännu en gång.

Det vi nu kommer att få bevittna är ett synnerligen målinriktat arbete för att fullfölja Agenda 2030. Ett samhälle som kommer att försvåra livet för människor avsevärt. 

Bilar skall bara vara en ynnest för de bättre bemedlade. Många småföretagare kommer aldrig att klara kraven och de pålagor som står för dörren. 

Att resa med flyg kommer inte heller att kunna vara en självklarhet för många. När man lägger ihop alla nya skatter och andra pålagor som kommer att införas har många med nöd och näppe endast råd att bo. Om ens det. 

Hyror kommer att höjas. Det är redan på gång. Att hyra en trea i Solna eller Sollentuna med ordinär standard ligger på 12-15000 kronor idag. De som kan kommer att låna pengar för att köpa sitt boende. Detta är också politikernas mål. 

Att flytta ut från städerna skall vara en omöjlighet. Inga arbetstillfällen och de allt högre bilkostnaderna kommer att omöjliggöra detta. 

Stora delar av naturen kommer att stängas av. 

Utöver detta skall Sverige hårdlansera "klimatflyktingar", anhöriginvandring och flyktingar utan asylskäl men med ömmande skäl. Vi skall importera sjuka människor som behöver högkvalificerad sjukvård.

Idag får vi inte själva tillgång till denna vård i den omfattning som vi skulle behöva. Men med Annie Lööf som kravställare kommer allt detta att gå igenom. 

Annie Lööf stod i riksdagen och anklagade Jimmie Åkesson för att han inte tycker om människor från andra länder. Om jag varit Jimmie Åkesson hade jag svarat att "det är skillnad på sympatikänslor för andra människor och ett rent folkutbyte". 

Annie Lööf och hennes väljare har mer sympati för folk från andra länder. Rasismen mot vita är alltmer uppenbar från hennes läger. Jag har ingen medkänsla för Annie Lööf. Hon är en demon i mitt tycke".

Behöver du läsa på om FN Agenda 2030s plan för att utrota oss alla, Kalergiplanen, kan du läsa här.

Det är dags för en global folkresning mot globalisterna och deras lakejer inom politiken och i media. Det är dom eller vi. Det räcker inte längre med att skriva. De har förklarat krig mot oss alla, det är dags att slå tillbaka.


fredag 25 januari 2019

Om den antiintellektuella och förståndshandikappade regeringen - Gästinlägg

Olle Ljungbeck, 86 år, är tillbaka med ett nytt gästinlägg:

Endast en fullständigt skrupelfri person kan påstå att det skall gå att samarbeta med två grupper som har helt olika politiska åsikter och när man med den ena gjort en överenskommelse att inte släppa in den andra.

Den personen - i detta fall Stefan Löfvén - är en mer utpräglad skrupelfri person än vad Sverige någonsin haft som regeringschef.

Med tanke på att skrupelfri står för en hänsynslös och samvetslös person med en personlighet och karaktär som Löfvén under sin tid som statsminister med råge visat inte endast endast prov på utan utnyttjat till bristningsgränsen mer än någon annan före honom, är det oförklarligt att han har något som helst anseende kvar.

Med andra ord en så moraliskt förkastlig person att för att behålla makten kan han bryta mot allt vad moral, etik och heder står för. Och det har han gjort sedan han tillträdde.

En av hans främsta egenskaper är också att dölja problemen och utmåla sig själv som stå för det goda när det är precis tvärt om.

Han är en mästare i att påstå sig stå för moral när det är tvärtom. Han uttalar ofta; "att tillsammans blir vi trygga". När det i stället borde heta; Med Mig, Stefan Löfvén har Sveriges kvinnor/flickor, pojkar/män, skolelever och åldringar aldrig varit så otrygga.

Trots att detta är ett faktum spelar etablissemanget, public service, massmedia m fl med i detta falskspel som är på väg att slå ut Sverige som trygg kulturstat.

Att då se hela etablissemanget, massmedia och en stor del av Sveriges befolkning inte visa sin avsky mot honom eller minsta antydan till förakt mot detta samvetslösa politiska spel gör mig rädd för var Sverige befinner sig moraliskt.

Att bara höra honom uttrycka att det går mycket väl att komma överens å ena sidan med L och C och å andra sidan V efter att han kommit överens med de båda förstnämnda att inte släppa fram V räcker för att inse vad han är för människa.

Åtminstone inte på de ca 72 frågor han gjort upp med L och C om. Men det är ju just dessa frågor som är viktiga och som V vill ha inflytande i!

Det har sagts att V inte kommer att fälla Löfvén och så blir det kanske. Men då visar V inte omtanke om Sveriges folk.

Med en fällning och därmed ett oskadliggörande av Löfvéns förstörelse av Sverige skulle de i framtiden framstå som ett parti som tog ansvar.

En partiledare/regeringschef för vilken makten är allt och för vilken moral, heder, etik  inte existerar liksom omtanken om människornas livsvillkor , borde aldrig fått tillträde till politiken.

Självklart kommer det jag skriver här om Stefan Löfvén, om han ges möjlighet att vara kvar som regeringschef ytterligare en period, att än mer rasera vårt land och göra otryggheten till något som leder till uppror men innan dess har tiotusentals svenska medborgare drabbats av olika form av olycka.

Vad har då de som nu inte endast låter bli att kritisera hans förstörelse av Sverige utan även de som stöder honom att säga?

Inte kan de påstå att de inget visste med hänsyn till hur uppenbart hans maktbegär överskuggar humanitet, medmänsklighet  moral och omtanke om Sverige folk.

Regeringarna Löfvén, den tidigare men också den nuvarande, är de mest antiintellektuella regeringarna vi någonsin haft.

Detta tar sig bl a uttryck i ministrarnas och regeringstjänstemännens tolerans ( ja tom hyllande av vidskepelse etc)  för det mest primitiva, vidskepliga, barbariska, obildade i de utomeuropeiska migranternas kultur/religion, kvinnosyn och barbariska riter mot flickor/kvinnor. 

I Sverige får dessa migranter när de kommer till vårt land fortsätta att sprida och tvinga anhöriga att utöva sin primitiva kultur/religion etc utan att Stefan Löfvén eller övriga regeringsmedlemmar ingriper.

Det finns många exempel på detta. I stället för avståndstagande och förbud tillåter de barbariet fortsätta. Det tyder inte endast på antiintellektualism utan också på bristande förstånd och en ytterst primitiv personlighet. 

T ex; Att inte kvinnor är likaberättigade med män. Kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tvångsgifte, hedersvåld, att kvinnor skall dölja sin kropp etc.

Stefan Löfvén är en av de främsta antiintellektuella och sannolikt den mest obegåvade statsminister vi någonsin haft.

Självklart omger han sig med personer av samma slag.

En som representerar antiintellektualismen och primitivismen i svensk politik med råge är inte minst den nya Kultur- och demokratiministern Amanda Lind.

Hon skäms inte för (därför att hennes personlighet är sådan ) att erkänna att hon ser fd ministern och islamisten Mehmet Kaplan som sin hjälte.

Det rör inte henne det ringaste att som framgår av nedanstående bild.


Kaplan driver en slags apartheid mot kvinnor. Detta trots att vi i Sverige lagstiftat om jämlikhet mellan könen.

Men inte heller Stefan Löfvén bryr sig. Han var ju förresten den förste att praktisera denna ojämlikhet och apartheid mot svenska kvinnor när han tillsammans med en rad svenska kvinnliga ministrar tvingade dem att skyla sig med schalar.

Självklart är en sådan individ utvecklingsmässigt handikappad.

Trots att de praktiska/faktiska konsekvenserna av den religion/kultur som en stor del av de utomeuropeiska migranterna är bärare av innebär hedersvåld, ojämlikhet mellan könen etc och därför strider mot vår grundlag låter Stefan Löfvén och de i europeisk mening icke civiliserade övriga ministrarna detta fortgå.

Av denna anledning kan svenska kvinnor numera inte vistas ensamma ute med risk att bli våldtagna eller terroriserade.

Därför är nu Sverige ett av de mest belastade samhällena vad gäller olika slags våldsbrott.

Från att ha varit en av världens tryggaste länder får nu svensken aldrig känna trygghet som ett resultat av sådana som bl a Amanda Linds, Maria Ferms m fl oförmåga att kunna skilja på ett civiliserat förhållningssätt kontra ett ociviliserat och primitivt sådant.

Trots att det i Sverige varje år sker ca 4000 barnvåldtäkter och många tusen fler på vuxna kvinnor tar dessa stackare inte avstånd från barbariet.

Självklart är ingen med ett synsätt som Amanda Lind mfl ministrar vuxna sin uppgift. Men om detta bryr sig inte regeringen Löfven det allra minsta! Denna regering med sådana ministrar är självklart det värsta hotet mot Sveriges folk någonsin.

I dag berättar medierna om att ytterligare 20000 migranter skall få ta hit sina närstående!

Vi vet att en stor del av de utomeuropeiska migranterna har kommit till genom inavel. Vi vet också att inavel innebär såväl fysiska som mentala defekter.


Inte minst drabbas intellektet. Självklart kommer dessa defekter att ha sådana konsekvenser som leder till såväl enorma kostnader som stora samhällsproblem i framtiden.

I dag redovisar tidningarna hur olika länder placerar sig på "Innovationslistan".

Då framgår det att Sverige gått från en andraplats till i dag en sjundeplats! Utbredd inavel kan knappast ta oss upp till den plats vi lämnat.

När Löfvén tillträdde som statsminister lovade han att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten 2019.

Nu erkänner finansministern att detta mål går inte att uppnå. Men hon säger inte varför. Nämligen att det tar i snitt 8 år för dagens migranter att bli självförsörjande alltför många blir det aldrig.

Vidare fortsätter han; "Nu kan vi ta nya tag, samhällsproblemen kan inte vänta, jobben skall bli fler, välfärden bättre! Detta säger han efter fyra års regeringstid!

Samtidigt får vi veta att sysselsättningsmålet kommer inte att nås, skola, sjukvård och åldringsvård är i kris. Trots detta röstar svenska folket på honom!

Att regeringens förståndshandikapp är orsaken till dagens många problem förstås ju när man hör olika ministrar uttala sig om framtiden.

Stefan Löfvén när han tillträtt som statsminister nu senast; "Tryggheten skall öka och brottsligheten bekämpas".

I verkligheten är det ju så att trots ett fyraårigt regeringsinnehav så har de negativa konsekvenserna av massinvandringen hela tiden ökat och Sverige har "äntligen" lyckat placera sig överst på den europeiska topplistan vad avser nästan all slags grov brottslighet.

Inte minst när dessa stackare intervjuas av någon reporter röjer de på ett häpnadsväckande sätt sin inkompetens och oduglighet.

Kan någon fatta vad Ygeman menar när han utfrågas om vad han vill åstadkomma; "Jag vill jobba för att Sverige blir starkare, smartare, grönare"! Tänk er en nytillträdd direktör för ett av våra större företag som när han utfrågas av styrelsen svarar på detta sätt!

Nu hör det ju till saken att Ygeman aldrig haft ett riktigt arbete och ändå får han ansvar för ett departement!

Du Svensson, hur länge till tror Du Sverige kan vara en välfärdsstat och överhuvud vara kvar på innovationslistan med massinvandring av inavlade individer, varav många är analfabeter och flertalet saknar utbildning och med en kultur/religion som är samhällsnedbrytande?

Vad tror Du verkliga socialdemokrater som Alva Myrdal, Inga Thorsson, Ulla Lindström skulle sagt om sådana som Amanda Lind, Maria Ferm (den senare som blivit hög tjänsteman på departementet) vilka skryter om sitt knarkande och hyllar kvinnoförtryckare som t ex Mehmet Kaplan liksom också en stor del av de invandrade utomeuropeiska männen/pojkarna är.

Tror Du att det var detta som bl a dessa tre kvinnor arbetade för och hoppades skulle bli framtidens Sverige?

Olle Ljungbeck, hanåsvägen 110, 80591 Gävle

tisdag 22 januari 2019

Om ondskans toppnoder på planeten och den globala revolutionen

Detta inlägg handlar om ondskans toppnoder i vår värld, den Romersk-katolska kyrkan och Vatikanen, Europas kungligheter samt perifert det anglozionistiska finansiella centrumet, City of London (som inte är en del av Storbritannien).

Jag förutsätter att du har läst och förstått mitt inlägg om Frankfurtskolan som du hittar här, mitt inlägg om Västeuropas utstakade väg mot stupet som du hittar här och mitt inlägg om världshistoriens värsta massmördare som du hittar här.

Jag börjar med en text av Carl Norberg som är känd på Facebook för sina geopolitiska analyser. Inlägget är långt och omfattande men för de som vill förstå är det som skrivs väldigt värdefullt. Över till Carl Norberg:

Så tar vi lite om den Brittiska delen av den Djupa Staten - IG Farben - bakom Adolf Hitler:

En av de största PR-bluffarna någonsin som begåtts av den brittiska kronan, är att kung Edward VIII, som abdikerade tronen 1938, på grund av hans stöd för nazisterna, var ett svart får, en avvikelse i en i övrigt opåverkad Windsorlinje. 

Nazismen var en skapelse av den Djupa Staten bakom IG Farben.

Ingenting kunde alltså på den tiden ligga längre från den då rådande verkligheten – än den allmänna uppfattningen. Hegemonin ifråga tycks faktiskt vara närmast homogen även ur det perspektivet på betraktelsen – så stor lögn som möjligt gäller.Den brittiska monarkin, och City of Londons ledande bankirer som alltså inte exakt sällan utgjorde en del av IG Farben, stödde entusiastiskt Hitler och nazisterna, finansierade Führerns valkampanjer, och gjorde allt för att bygga upp den nazistiska krigsmaskinen, via IG Farben för Storbritanniens planerade geopolitiska krig mellan Tyskland och Ryssland.

För att som alltid återetablera kontrollen över strategiska naturresursflöden betalningsinfrastruktur och betalningsmedel.

Stöd för Nazi-stil på folkmord har därför givetvis alltid varit i centrum av huset Windsors politik och långt efter avsägelsen av Edward VIII, vidhöll Merry Windsor sina direkta ”nazistiska” kopplingar. 

Så när prins Philip, en av grundarna tillsammans med prins Bernhard av Nederländerna, av Världsnaturfonden (WWF), berättar för en intervjuare att han hoppas att återfödas som ett dödligt virus för att hjälpa till att lösa befolkningsproblemet på jorden, så tycks han bara göra vad som kommer naturligt för en ättling av den Anglozionistiska mest kungliga av det kungliga i oligarkin.

Men för att komma bortom såpoperan och verkligen förstå Windsors av i dag, är det bra att börja med prins Philip. Inte bara var han utbildad i Hitlerjugends läroplan på Wellanderskt manér, utan hans tyska svågrar som han levde med, blev alla högt uppsatta figurer i nazistpartiet.

Innan hans familj tvingades i exil, hade prins Philip varit i successionslinjen till den grekiska tronen, som inrättades efter en brittiskt-driven kupp mot sonen till kung Ludwig av Bayern, som blev kung Otto I (f.1 Juni 1815 – 26 Juli 1867). 

Efter att ha avsatt Kung Otto 1862, körde City of Lonon en talangtävling, sökande efter en efterträdare, vilket resulterade i valet av prins William, son till den blivande arvtagaren och brorson till den danske(!) kungen, kronprins Christian. 

År 1862 blev prins William av Danmark installerad som kung George I av Grekland, och gifte sig med en dotterdotter till tsar Nikolaj I 1866.

Prins Philip är ett barnbarn till drottning Victoria, och han är släkt till de flesta av de nuvarande och tidigare krönta huvudena i Europa, däribland sju tsarer. 

Prins Philips mor var prinsessan Alice av Battenburg, som var dotter till prinsessan Victoria av Hessen, vars mor var en annan prinsessa Alice, Victorias andra dotter och tredje barnet. Äktenskapen av prins Philip systrar stärkte definitivt de tyska aristokratiska banden.

Under 1931-1932, gifte sig Filips fyra äldre systrar enligt följande: Margarita med en tjeckisk-österrikisk prins vid namn Gottfried von Hohenlohe-Langenburg, ett barnbarnsbarn till Englands drottning Victoria; Theodora med Berthold, markgreve av Baden; Cecilia med Georg Donatus, storhertigen av Hessen-by-Rhen, också ett barnbarnsbarn till drottning Victoria; och, Sophie med Prins Christoph av Hessen.

Tre av Philip svågrar var alltså en del av en grupp tyska aristokrater som var dels anglofiler och pro-nazistiska Zionister på samma gång och som fortfarande är en existerande subversiv kraft i Tyskland av i dag.

Hans Kungliga Höghet Prins Bernhard, kunglig gemål till drottning Juliana av Nederländerna och far till den nuvarande drottning Beatrix, medgrundare och blev den första chefen för Världsnaturfonden (WWF..) i oktober 1961.

Bernhard av Lippe-Biesterfeld, född den 29 juni 1911 i Jena, död den 1 december 2004 i Utrecht, var en tyskfödd nederländsk prins, gift med och prinsgemål till drottning Juliana av Nederländerna och far till Beatrix av Nederländerna. 

Han var brorson till den siste regerande fursten av Lippe, Leopold IV. 

Den 29:e maj 1954 höll Bilderberggruppen sitt första möte på Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna, under värdskap av prins Bernhard. 

År 1961 var han alltså behjälplig med att skapa Världsnaturfonden och blev dess förste ordförande. Syftet var inte alla människors väl eller lika behandling, det behöver knappast tilläggas eller utvecklas vid det här laget.

Som nyutexaminerad jurist var prins Bernhard – helt häpnadsväckande nog – anställd av, tadaaa: I.G. Farben i Paris. 

Fram till 1936 var han medlem i SA och Reiter-SS samt i nazistpartiet. År 1935 lärde han känna prinsessan Juliana. Som furstlig och protestant var han acceptabel som svärson och tronföljarinnans gemål.

När Lockheed – samma gamla vanliga företag inom den Djupa Staten – skandalen tvingades Prins Bernhard att avgå från sina viktigaste offentliga funktioner år 1971, ersattes han av prins Philip. 

Prins Bernhard, som likt prins Philip, rekryterades till den eko-fascistiska kulissen, hade alltså också starka rötter i den Anglozionistskapade nazistiska rörelsen. 

Faktum är – som Kalle Sjölin brukade säga -att hela Huset Oranien hade det: Drottning Wilhelmina, mor till den framtida drottning Juliana, gifte sig med en playboy som tiggde pengar för Hitlers räkning; Juliana gifte sig en SS-man (Prins Bernhard); och, Drottning Julianas dotter Beatrix gifte sig med en tidigare medlem i Hitlerjugend.

Så vem som bestämmer vad i detta? Tjaaaee det är som alltid Echelons herde som verkar utan att synas.

Prins Bernhard blev först intresserad av nazisterna 1934, under sitt sista studieår vid universitetet i Berlin. 

Han rekryterades av en medlem av den nazistiska underrättelsetjänsten, men arbetade först öppet i det motoriserade SS. 

Bernhard åkte till Paris för att arbeta för det gamla vanliga företaget – IG Farben, som banat väg för nazisternas ekonomiminister Hjalmar Schacht som etablerade slav – arbetsläger – systemet, dock inte utrotning, genom att bygga koncentrationsläger för att bland annat omvandla kol till syntetisk bensin och gummi – en verksamhet där IG Farbens verksamhet i svenska Ljungaverk inom kort kommer att hamna i ljuset av verkligheten.

Bernhards roll var att bedriva spionage på uppdrag av SS. Enligt den April 5, 1976 numret av Newsweek, var denna roll en del av en speciell SS underrättelseenhet inom IG Farbenindustrierna, det fanns även enheter från Gestapo på plats i exempelvis Ljungaverk i Sverige. 

Något som alltså har uppenbarats i vittnesmål vid Nürnbergrättegången, men nu även framkommer dokumenterat på andra håll samtidigt.

Hur som helst,när Bernhard lämnade SS för att gifta sig med den framtida drottningen Juliana, undertecknade han sin avskedsansökan till Adolf Hitler, Heil Hitler! 

William Hoffman skriver i sin bok Drottning Juliana: ”Spänningarna [över äktenskapet] minskade inte när Adolf Hitler lämnade sitt eget gratulationsmeddelande. Tidningar uttryckte att ”det vore bättre om den framtida drottningen hade hittat en gemål i något demokratiskt land i stället för i tredje riket”. ” 

Det här är alltså mannen som rekryterade Prins Philip till miljön av fascism, men prins Philips egna nazistiska rötter sträckte minsann ut sig redan långt tidigare än så.

Hitlerjugend och Universalfascism var väl vad de var redan då, så även genom påverkan av hans syster Theodora, så blev unge Philip skickad till den med det Wellanderskt-klingande namnet Tyska skolan……. i närheten av Bodensjön som hade grundats av Bertholds far, Max von Baden, som arbetade genom hans sedan länge personliga sekreterare, Kurt Hahn.

Under första världskriget, hade prins Max von Baden varit kansler, medan Oxford-utbildade Hahn först tjänstgjorde som chef för Berlin UD:s underrättelsetjänst, då som särskild rådgivare till Prins Max i förhandlingar om Versaillesfördraget. 

Von Baden och Hahn hade inrättat en skola i en flygel, Schloss Salem, som sysselsatte sig med en kombination av klosterväsendet och nazisternas styrka-genom-glädje-system. Några andra som fanns med i kommittéväsendet efter Versailles var som bekant svenskar..

Först som en anhängare av nazisterna, kom Hahn, som var en del ”judisk”, snart i trubbel med SS eftersom allt inte gick att korrumpera, dölja och kom därför att stödja de mer centrala delarna av nazistpartiet. 

Vad Hahn verkligen hade blivit är vad som Henry Kissingers vän, Michael Ledeen har benämnt som en universell fascist – globalist, i betydelsen av Vladimir Jabotinsky, greve Coudenhove-Kalergi, Strasser bröderna, och andra fascister som de inbitna nationalromantiska nazisterna inte ville ha något att göra med. 

Det är lite som att ” antisemiter är judars bästa vänner” till dess att de inte är det längre och då har de blivit till något annat.

Även om både Hahns kraftfulla kontakter och den korrumperade strukturen givetvis tillät honom att undkomma koncentrationslägren, var han tvungen att lämna skolan som han grundade i Tyskland före Philips ankomst dit och han etablerade en ny skola i Skottland, som kallas Gordonstoun. 

Vilken skulle spela en viktig roll i att fostra alla gossebarn mellan drottning Elizabeth II och Philip. 

När Philip anlände till Hahns skola i Schloss Salem, var den under kontroll av nationalromantiska Hitlerjugend och nazistpartiet, och läroplanen hade blivit nazistisk ”rasvetenskap” påhittad av Ernst Rudin och finansierad av Rockefeller Foundation – på tal om Bill Gates och den amerikanske presidenten i dagar som dessa..

Hahn blev rådgivare till utrikesdepartementet i London och manade till politisk undfallenhet baserad på att det tilltalade de centristiska nazisterna. Philips anhöriga arbetade för SS. Maken till Philips syster Sophie, Prins Christoph, omfamnades av nazisterna, som såg honom som en kanal till en undfallenhetsfraktion i Storbritannien som personifierade av kung Edward VIII.

Genom att gå med i nazistpartiet 1933, blev Prins Christoph 1935 chef för Forschungsamt (direktoratet för vetenskaplig forskning), en särskild underrättelseoperation som drevs av Hermann Göring, och han blev också SS – överste inom Heinrich Himmlers personliga stab han var en klockren Anglozionist. 

Forschungsamt använde elektroniska spaningsmetoder för att övervaka nazistpartiet, samtidigt som de arbetade med Gestapo mot den katolska kyrkan, de religiösa judarna – precis som zionistgangsters så ofta tycks ha gjort – och såklart mot arbetsmarknadsorganisationerna.

Enligt en version så gällde att :när rykten om homosexualitet spreds mot kapten Ernst Roehm, vände sig Himmler till Forschungsamts tjuvlyssnare, och beordrade långa knivarnas natt som följd. Vilket naturligtvis även var det mest säkra sättet att manifestera en lögn genom reflexiv kontroll.

Den äldste av Prins Christophs och Sophies barn hette Karl Adolf, efter Hitler. Senare skulle Prins Philip främja dennes utbildning. Prins Christophs bror, Philip av Hessen, gifte sig med en dotter till kungen av Italien, och blev officiell kontaktperson mellan dessa nazistiska – fascistiska regimer. Mussolini tillsattes av samma bankirliga som vanligt genom Volpi Di Misurata och Italien blev precis som Japan en ”axelmakt”..

Fyra år efter att prins Philip lämnade Schloss Salem för att delta i Gordonstoun Academy i Skottland, den 16 november 1937 , så fick Philip veta att hans syster Cecilia och hennes man Georg Donatus, ärftlig storhertig av Hessen-by-Rhen, hade kraschat i ett av Görings Junkerflygplan på en resa till London för Georges brors bröllop. Enligt den brittiska tidskriften Private Eye, blev begravningen en samlingspunkt för ledande nazister och deras undfallande allierade.

Prins Philip själv hade utvecklat hemlighetsfulla band med kung Edward VIII, som fortsätter efter att Edvard avsattes 1938. 

Faktum är också att en av de centrala figurerna i 1930-talets Nazi brittiska backup-kanal var Filips farbror och sponsor, Lord Louis Mountbatten av Burma (ursprungligen, Battenberg, alltså en gren av huset av Hessen). 

Tills han tvingades abdikera, hade kung Edward VIII haft fullt stöd av Dickie Mountbatten.

Genom mycket av andra världskriget, upprätthölls hemliga kanaler för kommunikation mellan den brittiska kungafamiljen och deras pro-Hitler kusiner i Tyskland, av Lord Mountbatten, genom sin syster Louise, som var kronprinsessa av naturligtvis pro-nazistiska Sverige som redan då utåt sett var en Anglozionistkoloni, med ett dolt enormt inflytande i den Djupa Staten

Louise var prins Philips moster. Även Buckingham Palaces ryktesspridning har försökt att skildra denna krigstida samarbete med fienden som enbart familjekorrespondens, i kanalen ingår tydligen meddelanden från prins Philip hemliga bundsförvant, hertigen av Windsor (fd Edward VIII). 

Den 20 November 1995, rapporterade Washington Times, något som bygger på nyligen upptäckta portugisiska Secret Service-filer först publicerade i London Observer, att hertigen av Windsor hade varit i nära samarbete med nazisterna i Spanien och Portugal för att underblåsa en revolution i krigstida Storbritannien, som skulle störta Churchill regeringen, avsätta sin bror kung George VI, och tillåta honom att återta tronen, med drottning Wallis [Simpson, den amerikanska för vilken han abdikerade tronen] vid sin sida. 

Om detta berättas det även i en bekant melodi av Karl Gerhard. Portugisiska underrättelsetjänstuppgifter visade att Walter Schellenberg, chef för Gestapo kontraspionage, var en kontaktpunkt i denna komplott.

Efter Schellenberg träffade den spanska ambassadören i Portugal, Nicolas Franco, bror till fascistiska general Francisco Franco, berättade ambassadör Franco för en portugisisk diplomat: Hertigen av Windsor, fri från ansvar för kriget i oenighet med engelska politiker, kunde vara mannen att sätta i toppen av Imperiet.

Oavsett, korrespondens var gömd i Sophie och prins Christophs slott Kronberg, kung George VI kände sig därför i juni 1945, tvungen att skicka den tidigare MI-5 officeren Anthony Blunt, för att samla upp denna korrespondens.

Drottning Elizabeth II insisterade enligt rapport på att det inte finns något förhör av Blunt om hans hemliga resa till slottet. Vilket gör det inte mindre än anmärkningsvärt att det startas ett utbyte av information i saken mellan kung George VI och president Eisenhower, hur som helst så har House of Windsor alltid varit desperata att undanhålla de sekretessbelagda handlingarna från Kronbergs slott som föll in i amerikanska arméns händer, långt bortom den normala tiden. 

Helt klart var att prins Philips beskyddare Lord Dickie Mountbatten, Mountbattens syster kronprinsessan Louise och Philips svåger Prins Christoph av Hessen inte alltid bara utbytte julhälsningar.

Så var finns då dessa handlingar idag…..kanske Donald Trump har en aning?

Så på tal om den Djupa Staten i Italien: Vilket då här i detta blir på tal om Vatikanen och 1900-talet.

En tysk officer erkände att han hade många krigstidspioner i Vatikanen, en av dem som eventuellt var den hyllade och kunniga ekonomiska rådgivaren Bernadino Nogara som inte exakt var helt utan kopplingar till den Anglozionistiska bankhegemonin och IG Farben.

Under kriget började Nogara investera i italienska försäkringsbolag som ”utvecklats till insatser som gynnades av det pågående mordet på Europas judar. Vilka andra som gynnades av ariseringsprocesserna behöver vi inte utveckla ännu en gång i detta.

Dessa företag tjänade pengar genom att hålla alla finansiella tillgångar från de avlidna judiska försäkringstagarnas livförsäkringar och vägra att betala för de som fortfarande lever.

Men eftersom Vatikanen inte var en direkt försäkringsgivare, var det aldrig nödvändigt att betala ut någon återbetalning efter kriget.

Många finansiella register ”förstördes” under kriget, och Vatikanen vägrade tillgång till egna register. 

Därför är systemets fulla räckvidd oklart. Man att IG Farbens Svenska intressen var bäst i klassen på att förstöra dokument, är som bekant anledningen till Sveriges placering i den Djupa Staten idag.

Samtidigt vägrade påven att offentligt fördöma någonting som det tredje riket gjorde, trots att Vatikanen var en av de mest informerade institutionerna på massmordet, långt innan de allierade ”upptäckte” någonting, det saknades ju inte precis inblandning på den sidan heller Vatikanstaten var den perfekta platsen att dölja miljarder stulna i krigstider.

Kyrkan hjälpte också och räddade många nazistiska krigsförbrytare efter kriget. 

Bernardino Nogara (17 juni 1870 – 15 november 1958) var finansiell rådgivare till Vatikanen mellan 1929 och 1954, utsedd av påven Pius XI och bevarad av påven Pius XII som den första direktören för den ”Heliga finansförvaltningen” .

Enligt historikern John F. Pollard lagde Nogara ”grunden” för ”en av de största pelarna för Vatikanens finansiella styrka efter andra världskriget”.

Nogaras karriär präglades lustigt nog av en ”förmåga att röra sig i de högsta kretsarna av industri och politik samt kyrkan”. 

I sin roll som chef för den särskilda förvaltningen gjorde Nogara stora investeringar i många av Europas största företag, vilket gjorde att han personligen blev styrelseledamot i ett ”ansträngande” antal företag och utsåg direktörer till många andra. 

Idag uttrycker Donald Trump att Sverige har några av jordens ”smartaste” industrialister.

Även om han – Nogara – var en katolsk man med flera nära släktingar i de heliga orden, insisterade Nogara på att hans investeringar förblev obegränsade av religiösa eller doktrinära överväganden. 

Under Pius XI gjorde Nogara stora investeringar i företag som strider mot katolsk socialundervisning och gjorde direkta lån till Mussolinis regering före Mussolinis 1935-invasion av Etiopien.

Vilka intressen som låg bakom Moussolini – alltså gamle Volpi&CO behöver knappast utvecklas igen här.

Volpi tillsatte Mussolini men okay, vi tar lite om Volpi igen då:

Giuseppe Volpi, 1: a graven av Misurata (19 november 1877 – 16 november 1947) var en italiensk affärsman och politiker.

Greve Volpi utvecklade verktyg som tog elektricitet till Venedig, Norditalien och Balkan senast 1903.

Under 1911-1912 agerade han som förhandlare när han avslutade Italien-Turkiska kriget .

Han var guvernör i Tripolitanias koloni] från 1921 till 1925.

Som Italiens finansminister från 1925 till 1928 förhandlade han framgångsrikt Italiens återbetalning av skulden till Förenta staterna och med England och knöt lirans värde till värdet av guld. Vilka som satt i olika kommittéer för krigsskadestånd är numera känt i större allmän omfattning.

Under Pius XII investerade Nogara rutinmässigt i företag som utnyttjat och möjliggjorde Axelmakternas krigsmakt – alltså IG Farben – under andra världskriget. 

Även om dessa investeringar var dolda från de allierade (med vilka Nogara givetvis också handlade), genom användning av holdingbolag och offshore banker, under Nogara ”som vatten hittar en väg, fann Vatikanens pengar sig flyta till den heliga sidan av förintelsen.”

Men förutom ett köp av Vatikanen i maj 1940 av ett mindre aktieinnehav i ett italienskt försäkringsbolag, La Fondaria, har inga primära källbevis någonsin erbjudits till stöd för dessa senare påståenden, medan dokument som nyligen upptäckts i National Archives, London (i T231- och T160-serien) avslöjar att Nogara överförde Vatikanstatens hela utländska investeringsportfölj till USA i början av kriget – vi blev så förvånade – och under hela krigets varaktighet samlade aktivt en stor portfölj av aktier i brittiska och amerikanska krigsrelaterade industrier i stöd från den allierade krigsinsatsen. Kan man tänka sig…

Däremot har inget dokument ännu framlagts för att underbygga påståendet att några medel investerades i Tyskland.”

Kan det möjligen finnas några dokument någonstans?

Vatikanen tycks förresten numera alltså ha utvecklade tankegångar om att det stundar förändringar….

Så långt Carl Norberg.

Khazarmaffian har jag skrivit många gånger om i olika inlägg. Här följer en sammanfattning:

Khazarmaffian ligger bakom den flyktingkris vi nu ser i Europa.

Västvärldens politiker är både köpta och tillsatta av khazarmaffian och deras frimurarorganisationer.

Syftet är att trasa sönder vårt folk och våra länder med migration från tredje världen och dekadens genom kulturmarxism. FN och EU är khazarmaffians organisationer för att ta över både Europa och USA med en ny världsordning som vi kan kalla för "Jew World Order" (eller som är vanligast, "New World Order").


FN Agenda 2030 har inget med miljö att göra, det handlar om att få total kontroll över folken i Europa och USA. Genom massinvandring och mångkultur vill khazarmaffian ställa grupp mot grupp för att skapa kaos i våra samhällen.

Genom kaos kan eliten söndra och härska för att ta över våra samhällen och dumpa våra löner.

Här kommer den franska proteströrelsen Gula Västarna in i bilden. För det franska folket handlar det om en allmänt försämrad levnadsstandard. De höjda avgifterna på bensin och diesel fick bägaren att rinna över.

Runt 80 procent av folket stödjer de Gula Västarna och vill inte längre styras av khazarmaffian, i vilken president Emmanuel Macron ingår.

Folket är trötta på ständigt ökade levnadskostnader och skattehöjningar. Folket vill inte förbli slavar under khazarmaffian och deras Agenda 2030.

Allt är planerat sedan lång tid tillbaka, redan på 60- och 70-talet startade khazarmaffian sin "vänstervåg" och påbörjade folkförflyttningar till både Storbritannien och Australien.

Under denna "vänstervåg" med hippiekultur, droger, flourtillsats i dricksvatten och vilseledande propaganda hade folket blivit avskärmade från omvärlden och verkligheten.

Även detta var planerat, en medicinerad, drogad och hjärntvättad befolkning ser inte vad som sker med deras samhällen.

Syftet var redan då att göra oss mottagliga och inställsamma till förändringar som invandring och mångkultur för att på sikt kunna ta över våra länder och samhällen med en ny världsordning, den vi idag ser konsekvenserna av - Pax Judaica genom Agenda 2030.

Se denna video där Louis Farrakhan säger sanningen om Khazarmaffian.

Du har två val, köp khazarmaffians lögner och fortsätt ditt liv som förslavad, eller så gör du tvärtom och slår dig fri.

Vi vet idag vem som äger bankerna och nästan all media (läs om bankerna här). Vi vet vem som alltid ljuger och förtrycker andra människor. Vi vet vem som startar alla krig. - Hur ska vi få till en förändring om ingen vågar adressera och säga ifrån?

Se denna video med James Traficant, som var en sann patriot som stod upp för USA och sitt folk.

Han påtalade att kongressen inte arbetade för det amerikanska folket, kongressen arbetade för Israel.

Tyvärr fick han betala priset för att ha sagt sanningen - oskyldigt dömd och inlåst i nästan 8 år och därefter mördad av Mossad.

"Israel has used America as a whore" / James Traficant (1941-2014) 

"This maybe you don't want to hear, I don't know and I certainly don't want to hurt you on your show you are one of the best, you're fair.

But I believe that Israel has a powerful stranglehold on the American government.

They control both members of the House and the Senate. They have us involved in Wars of which we have little or no interest, and our children are coming back in body bags.

Our nation is bankrupt over these wars and if you open your mouth you get targeted - and if they don't beat you at the pole they'll put you in prison."


Kristendomen började ungefär 2000 år sedan, kort efter Kristi uppståndelse och uppståndelse. Det var i Antioch (en forntida grekisk stad), som de troende först kallades kristna.

Apostlagärningarna 11:26 SFB15
Han fann honom och tog med honom till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Katolsk betyder att du är medlem i Kristi universella kropp, alltså Kristi kyrka.

Men det betyder inte att du är medlem i den romersk-katolska kyrkans religion. Förstå skillnaden!

Definition: Ordet ”katolik” kommer av det forngrekiska ordet ”katholikos”, som betyder ”universell”.

Påvens anhängare började kalla sig katoliker först på 1600-talet. De kände ett behov av att särskilja sig från protestanterna. Det var ursprungligen tillämpat på alla kristna eftersom vi alla ingår i universalkyrkan på det sättet att vi alla är medlemmar i Kristi kropp.

Vår frälsare Jesus Kristus startade Kristi kyrkokropp och den kyrkan (katolska) fortsätter till denna dag. Det finns dock en skillnad mellan att vara kristen och den romerska religionen.

Vad hände då? Jo, romanism kom in i kyrkan! Den Romersk-katolsk kyrkan etablerade sin religion.

Vid det 2:a århundradet trodde redan kyrkan som Jesus Kristus startade på spädbarnsdop vilket saknar stöd i Bibeln.

Mer romanism, skapat av människor med maktambitioner, började komma in i den Romersk-katolska religionen någonstans i det 4:e århundradet:

Tingel-tangel som pärlor, ljus, klädnader, kläder, hierarkiska nivåer inom prästerskapet (maktfördelning) kom in - i själva verket uppstod en brytning mellan präster och lekmän och endast prästerskapet fick hantera nattvarden.

När det sjätte århundradet kom var den romersk-katolsk kyrkans religion, och påvestolen, fullt utvecklad.

När det 9:e århundradet kom ser vi en religiös mässa som idag med purgatoium, avlatningar och sakrament. Den romersk-katolsk kyrkans religion var nu en religion skapad av människor, långt ifrån det ursprungliga evangeliet. Den var dock inte kodifierad förrän Trentrådet på 1500-talet.

Som kristna kan vi känna igen oss i en del av den romersk-katolska kyrkans religion.

De är Trinitära, de tror på Kristi Gudom, de tror att de 66 böckerna i Bibeln som vi tror på är inspirerade av den Helige Ande.

Tyvärr så är nu kärnan i deras romersk-katolska teologin och kristologin uppblandad med 5% dödligt gift som deras syn på frälsning, som inte följer, evangeliet och deras teologi är därför falsk.


Romanism är därför en stor fara för att rädda din odödliga själ! Håll dig därför till: "Jesus plus ingenting!"

Idag är alla länder att betrakta som företag och alla befolkningar i alla länder styrs av Vatikanstatens juridiska system för kontroll över Vatikanens egendom (som de hävdar att äga för och på Guds vägnar).

År 1302 hävdade Vatikanens Holy See Corporation (Företaget "Heliga Stolen" - som faktiskt är ett privat företag ägt av Venetian noble families) ägande av alla saker och allt liv á Guds vägnar, med en påvlig bulla som heter Unam Sanctum.


Det var med detta dokument, skrivet i blod på en babys torkade hud, som de började sin dominans över hela världen.

Vi är alla införlivade i deras sataniska "helgedom" som fiktiva personer. Vi får välja VD, inte ledare, i våra respektive länder.

De makter som kontrollerar Vatikanen är ättlingar till det gamla romerska riket, känt under namnet "Black Nobility Council". Läs här

Den svarta adeln (Black Nobility Council) är grundarna till the Committee Of 300, som också kallas Illuminati eller de "upplysta".


Drottning Elizabeth II, är överhuvud för dessa 300 härskande familjer.

Målet med the Committee Of 300 är att uppnå en ny världsordning (N.W.O) som stavas bakåt är (O.W.N).


Nedanstående är citat av Dr John Coleman. (Skrivet ca år 1993, Se denna länk)


21 Illuminati-målen och kommittén av 300 av Dr. John Coleman (ca 1993)

From: Conspirators' Hierachy: The Story of The Committee of 300

1. To establish a One World Government/New World Order with a unified church and monetary system under their direction. The One World Government began to set up its church in the 1920:s and 30:s, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind must have an outlet and, therefore, set up a "church" body to channel that belief in the direction they desired.

2. To bring about the utter destruction of all national identity and national pride, which was a primary consideration if the concept of a One World Government was to work.

3. To engineer and bring about the destruction of religion, and more especially, the Christian Religion, with the one exception, their own creation, as mentioned above.

4. To establish the ability to control of each and every person through means of mind control and what Zbignew Brzezinski called techonotronics, which would create human-like robots and a system of terror which would make Felix Dzerzinhski's Red Terror look like children at play.

5. To bring about the end to all industrialization and to end the production of nuclear generated electric power in what they call " the post-industrial zero-growth society". Excepted are the computer- and service industries. US industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labor is available. As we saw in 1993, this has become a fact through the passage of the North American Free Trade Agreement, known as NAFTA. Unemployables in the US, in the wake of industrial destruction, will either become opium-heroin and/or cocaine addicts, or become statistics in the elimination of the "excess population" process we know of today as Global 2000.

6. To encourage, and eventually legalize the use of drugs and make pornography an "art-form", which will be widely accepted and, eventually, become quite commonplace.

7. To bring about depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is interesting to note that Pol Pot's genocidal plans were drawn up in the US by one of the Club of Rome's research foundations, and overseen by Thomas Enders, a high-ranking State Department official. It is also interesting that the committee is currently seeking to reinstate the Pol Pot butchers in Cambodia.

8. To suppress all scientific development except for those deemed beneficial by the Illuminati. Especially targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments currently being scorned and ridiculed by the Illuminati and its jackals of the press. Development of the fusion torch would blow the Illuminati's conception of "limited natural resources" right out of the window. A fusion torch, properly used, could create unlimited and as yet untapped natural resources, even from the most ordinary substances. Fusion torch uses are legion, and would benefit mankind in a manner which, as yet, is not even remotely comprehended by the public.

9. To cause. by means of A) limited wars in the advanced countries, by means of starvation and diseases in the Third World countries, the death of three billion people by the year 2050, people they call "useless eaters". The Committee of 300 (Illuminati) commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how to bring about such genocide. The paper was produced under the title " Global 2000 Report" and was accepted and approved for action by former President James Earl Carter, and Edwin Muskie, then Secretary of States, for and on behalf of the US Government. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the US is to be reduced by 100 million by the year of 2050.

10. To weaken the moral fiber of the nation and to demoralize workers in the labor class by creating mass unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of Rome, the report envisages demoralized and discouraged workers resorting to alcohol and drugs. The youth of the land will be encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and eventually destroying the family unit. In this regard, the Committee commissioned Tavistock Institute to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as the " Aquarian Conspiracy".

11. To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after another and then "managing" such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the US, an agency for Crisis Management is already in place. It is called the Federal Emergency Management Agency (FEMA), whose existence I first enclosed in 1980.

12. To introduce new cults and continue to boost those already functioning which include rock music gangsters such as the Rolling Stones (a gangster group much favored by European Black Nobility), and all of the Tavistock-created rock groups which began with the Beatles.

13. To continue to build up the cult of Christian Fundamentalism begun by the British East India Company's servant Darby, which will be misused to strengthen the Zionist State of Israel by identifying with the Jews through the myth of "God's chosen people", and by donating very substantial amounts of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.

14. To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem Fundamentalism, the Sikhs, and to carry out mind control experiments of the Jim Jones and "Son of Sam" type. It is worth noting that the late Khomeini was a creation of British Military Intelligence Div. 6, MI6. This detailed work spelled out the step-by-step process which the US Government implemented to put Khomeini in power.

15. To e xport "religious liberation" ideas around the world so as to undermine all existing religions, but more especially the Christian religion. This began with the "Jesuit Liberation Theology", that brought an end to the Somoza Family rule in Nicaragua, and which today is destroying El Salvador, now 25 years into a "civil war". Costa Rica and Honduras are also embroiled in revolutionary activities, instigated by the Jesuits. One very active entity engaged in the so-called liberation theology, is the Communist-oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of four of Mary Knoll's so-called nuns in El Salvador a few years ago. The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the Government of El Salvador. The US press and the new media refused to give any space or coverage to the mass of documentation possessed by the Salvadorian Government, which proved what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and placed a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Moçambique, Angola and South Africa.

16. To cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos.

17. To take control of all foreign and domestic policies of the US.

18. To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements, the World Court and, as far as possible, make local institutions less effective, by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN.

19. To penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of the nations represented by them.

20. To organize a world-wide terrorist apparatus [Al-queda, ISIS, ISIL, etc.] and to negotiate with terrorists whenever terrorist activities take place. It will be recalled that it was Bettino Craxi, who persuaded the Italian and US Governments to negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, Dozier was placed under strict orders not to talk what happened to him. Should he ever break that silence, he will no doubt be made "a horrible example of", in the manner in which Henry Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and General Zia ul Haq.

21. To take control of education in America with the intent and p urpose of utterly and completely destroying it. By 1993, the full force effect of this policy is becoming apparent, and will be even more destructive as primary and secondary schools begin to teach " Outcome Based Education" (OBE).

Se denna dokumentär om Illuminati:

Jim Marrs explores the true story of the Illuminati, their philosophy of life and mechanisms for secretly taking control of the governments of the world. http://bit.ly/UnexplainedExperiences  
We have all heard varying tales of the schemes that the ruling elite will go through to unleash their plans for the whole of humanity. 

Despite the lack of consistency with these reports, there may indeed be a core ruling elite upon which these tales are based. But until we get more people willing to stand up for integrity and honesty, and work to make the human condition better, we will continue to be subject to the machinations of the Illuminati, in all guises.


Den romersk-katolska kyrkan skapades för att de insåg att det skulle bli enklare och mer ekonomiskt att styra ett stort territorium med hjälp av rädsla från en svavelosande och terroriserande religion snarare än med militär makt. Den romersk.katolska kyrkan är faktiskt ett företag under den

Genom att arbeta på detta sätt, med ockult stöd från Lucifer, skapade de ett nätverk av representanter och religiösa hängivna som kunde placera tiondelar (skatter) på de outbildade och omedvetna människorna.

Under Vatikanets rättssystem har vi inte en nation eller en nationalitet. Företagsregler dikterar och det långsiktiga målet är att skapa en form av totalitär kommunism som låtsas vara frihet och demokrati.

Vi har inga lagar i landet, endast admiralitet/maritima lagar i havet, och befolkningarna är egendom för de företag som vi refererar till som länder. Läs denna artikel.

Citat:

These laws were founded on the basis of trade in the beginning of commerce and Trans Oceanic travel. These laws through the Vatican and Bank of London has enslaved people into a system of perpetual debt, taxes, and legislature to draw in revenue at the expense of higher prices. These laws are never voted upon and are imposed upon citizens with little to no forewarning.

They can do this because you are:

A Maritime Admiralty Product.

Your body is 70% water

You were “Birth” from your mothers “Birth Canal”

You were “Registered” with a “Social Security Number”

By your “DOCtor” who acts as “Witness”

When He Gives You your “Birth Certificate”

This a reason why you can be “Charge” with a crime if you do not take your children to the proper region to attend school, or do not send them to public school.. 

Your children are “Ward’s” of the State, that is why babies are born in Ward’s. Hospitals are Military Bases, That is why the head Surgeon is called The “Surgeon General” It is all controlled through the Federal Reserve….

Alla företag, frivilligorganisationer, globala styrelseorgan som Internationella valutafonden, Världsbanken, centralbankerna och till och med Förenta nationerna är en del av detta ockulta system, om de personer som arbetar i dem vet det eller inte.

Denna diskussion täcker många av de fakta som anges ovan.

Lyssna på dessa videos, de är väldigt väldigt viktiga!! 

LÄMNA INTE DETTA INLÄGG UTAN ATT VIKA DE 80 MINUTER DET TAR ATT LYSSNA PÅ INTERVJUN NEDAN!


USA IS A CORPORATION Admiralty Law | BIRTH CERTIFICATE IS COMMERCE |2016


Den globala revolutionen, som började i Frankrike, sveper nu över hela planeten och består av människor som sakta men säkert lär sig ovanstående fakta och undersöker för sig själva, för att bekräfta verkligheten som har dolts från insyn i århundraden.

Den här globala revolutionen är känd som #GiletJaunes, vilket betyder Gula Västar och vars demonstrationer består av människor som kräver att de ska erkännas, lyssnas på och respekteras som levande varelser och inte något företags egendom, oavsett hur det kan vara maskerat för att verka gott.

Numera är alltså den gula revolutionen global. Läs här.

Citat:

The Yellow Vest anti-government movement started in France on November 17, when over 300,000 people across France protested a carbon tax on fuel that French President Emmanuel Macron touted as evidence of France’s leadership when it comes to mitigating climate change.

The Yellow Vest protests quickly evolved into a general anti-government movement – with hundreds of thousands of angry French citizens taking to the streets for ten straight weeks of mostly peaceful protests marked with pockets of violence, looting and mayhem.

What’s more – the movement has gone worldwide – with perhaps the most notable protests outside France taking place in Belgium, where Brussels riot cops have dealt with week after week of protesters blocking oil depot and throwing hard objects at them.

Som utgångspunkt för global reform kräver de gula västarna att alla medborgare har rätt att kräva en folkomröstning i folkomröstning, istället för att förlita sig på de valda företrädarna.

Rörelsen kräver folkomröstning initierad av medborgarna (RIC), även känt som Citizens Initiated Folderings (CIR) i vissa länder.


Här är en kort video som förklarar RIC eller CIR


Den globala revolutionen är ostoppbar och nu skall den globala eliten störtas. 1% ha ingen chans mot 99%! Och de är rädda, livrädda! Läs här.

Nyckeln är folkbildning, och det är därför jag skriver på min blogg. För att sprida kunskap om ondskan.

Läs denna artikel med titeln The Top of the Pyramid: The Rothschilds, the Vatican and the British Crown Rule World

Se denna film om hur Vatikanen styr världen:
lördag 19 januari 2019

Om Sverige som pilotland i den Nya världsordningen - Gästinlägg

En mycket kunnig och smart vän, Annika Grahn Charmolu, skriver här ett gästinlägg om frimurarelitens planer för oss och som jackar väl in i mitt inlägg om socialismen som navet för den nya världsordningen och i mitt inlägg om Frankfurtskolan.

Det är nu upp till oss att se till att deras satanistiska plan inte lyckas. Misslyckas vi är det slut med Sverige och dina barns och barnbarns framtid existerar inte längre. Över till Annika:

Löfvén som gammal fackpamp, och trots praktiskt taget utan utbildning, lyckades med bedriften att ta sig fram till svenska statsministerposten. 

Han och Socialdemokraterna strävar efter ett nytt proletariat. Socialismen och Marx kan då få renässans.

Globalistiska kampsången Internationalen samt "Proletärer i alla länder, förena er!" visar socialisternas målsättning - ett globalt proletariat under ett global centralt styre. Givet - en elit ska styra, och planekonomi och reglerade individuella rättigheter ska gälla. 

Arbetareparti har de sedan länge slutat att vara utan företräder numera migrationsgrupper och bidragsberoende. De är socialdemokraternas nuvarande "proletariat".  

Dessa utgör numera väljarbas som man genom massmigration kommer stärka till valet 2022. (Än fler kommer då fått rösträtt i riksdag). 

Hans regering skrev givet på FN Global Impact trots varandes expeditionsregering och utan debatt i riksdag. Avtalet översattes inte ens till svenska!

När väststaters välfärd kollapsar och civil oro bryter ut träder andra internationella avtal i kraft som även de skrivits under i lönndom och som dolts bortom offentlighetens ljus och därmed offentlighetsprincipen. 

Tänker närmast på Kigali Principles som undertecknades  2016 av den Socialdemokratiska regeringen under Löfven av Kristina Persson på World Economic Forum on Africa i Kigali, Rwanda. Kristina Persson talande nog framtidsminister. "Temat för årets möte är den snabba digitaliseringen som nu pågår i Afrika." ?!? 

Så presenterades sammankomsten på regeringens sidor och inte ett ord om avtalet. 

När så välfärdsnationen Sverige kollapsar planenligt infinner sig FN's internationella styrkor. Nyutbildade poliser, i FN's regi, står redo i tusentals i Kina för att överta ordningsmakten i fallerade nationer i Europa. 

FN's säkerhetsråd övertar makten över regionen och som skrivningen är i Kigali-avtalet lämnar makten den oroliga nationens huvudstad då den civila oron utbryter i nationen.

Bitar på plats för myndighetsdestruktion av Socialdemokratisk regim har effektivt kommit till stånd via hantlangare och grindvakt s-märkte Dan Eliasson plus Anders Danielsson. (Migrationsverk, försäkringskassa, polismyndighet och senast MSB- dvs skydd och beredskap senast att undermineras- )

Nationen och dess parlament och regering har då inget att sätta emot detta beslut av FN's säkerhetsråd utifrån detta avtal. Därför mutade sig den socialdemokratiska regeringen med biståndspengar sig till en plats i FN's säkerhetsråd under 2018!!!

Eventuellt motstånd för att inte övertas av FN och dess styrkor har redan underminerats av främst "läckan" på Transportstyrelsen. Alla i Sverige som har kunskap om polisiära och militära operationer har funnits tillgängliga för utomstående att identifiera kartlägga för att vid behov oskadliggöra/eliminera.

Maria Ågren tog över ansvaret för Transportstyrelsen efter Staffan Widlert när upphandlingen var i slutfasen. Hon fick ta fallet för ett beslut redan fattat. Och denna "läcka"  ligger förövrigt helt i linje strategisk med den planerade kollapsen av Sverige och dess påföljder.

Stefan Löfven ljuger då han säger sig ha varit naiv. Som globalisten Wallenbergs lakej och hantlangare sker allt från hans regering sida helt planenligt. Det enda man kan säga om hans naivitet var att han underskattade folkets missnöje.

Planen kom på skam som det var planerat för 2018. Sverige var mer stresståligt än vad man räknade med och inget undantagstillstånd kom att kunna utlysas under 2018 då Sverige och Socialdemokraterna hade plats i FN's säkerhetsråd. 

Pga eller tack vare alla turer kring regeringsbildning kunde ändå så regeringen Löfven lyckas, utan egentligt väljarmandat och utan debatt och omröstning i riksdag, skriva under Global Impact. Ett avtal om fri global migration, som inte medger att migrationsdebatt längre får föras. 

Alla nykomna migranter ska omgående ha rätt till Sveriges välfärdssystem - utan medborgarskap, utan arbete, och bostäder skall även beredas dessa.

Alla har i mainstream media och på Public Service har länge hållit tyst om avtalet och samtliga trycker på och hävdar som ett mantra att avtalet inte är bindande. Detta är väldigt missvisande och vilseledande. Rent utsagt lögn om man tar del av avtalet och dess skrivningar. (finns översatt på Swebb-tv's hemsida)

Min enda förhoppning är att nyval utlyses och att uppväckta medborgare går till val för att rädda Sverige, sig själva och de sina. Rädda oss från den globala plan-ekonomi som aldrig tidigare visat sig leda till annat än övergrepp och misär. Se alla nationer under 1900-talet som talande exempel.

(Är det inte helt fantastiskt att Merkel - en kvinna fostrad och präglad av en uppväxt i totalitära kommunistiska DDR har fått styra Europas största demokrati. Hon ställer sig följdriktigt bakom totalitära centralistiska regimer och FN med sitt Global Impact vilket innebär immigrationstvång för västliga demokratier. Så krossas välfärden i dessa länder och den marxistiska läran om proletariat kan få en renässans.)

Kenny Korén-
Så här tolkar jag detta enligt den Engelska översättningen. Jag talar inte Tyska så jag reserverar mig för ev. felaktigheter.

Angela Merkel medger att avtalet kommer att antas som en regel för alla FN:s medlemsstater när det träder i kraft eftersom en majoritet av staterna har samtyckt till den.

När hon svarade på frågor från om FN:s migrationsavtal Global Compact gjorde förbundskanslern det alldeles klart att avtalet skulle vara bindande.

Även Socialdemokraterna i Sverige har medvetet ljugit och bedragit sin inhemska befolkningen.


För några år sedan hittade jag en karta på Internet av hur Sverige i framtiden skulle se ut. Nationen var där uppstyckad i flera regioner. Södra Sverige hade Köpenhamn som säte. Östra delen som jag minns hade Tallinn som huvudort.

Västra Sverige hade enligt indelningen Oslo som huvudort. Samtliga nya huvudorter i NATO-länder. Indelningen av Sverige till flera protektorat var planerat att ske efter nationens kollaps.

Den jobbar för fullt på och nu med högsta växeln i då nya regeringen flaggat för massiv anhöriginvandring. Alla funktioner är sedan lång tid tillbaks på fallrepet. 

Polis skola, vård omsorg - listan lång på de offentliga skattefinansierade samhällsfunktioner som inte i något fall visar på positiv utveckling. Svenska medborgare de med högst produktivitet på jorden och med det högsta samlade skattetrycket ska försörja än fler. 

I fjol med påstådd restriktivt inflöde av migranter kom ändå ytterligare migranter motsvarande hela Jämtlands befolkning som skulle försörjas och bistås med skattemedel. 

Då flertalet migranter är utan giltiga identitetshandlingar kommer anhöriginvandringen inte att kunna kontrolleras. 

Vi kommer med största säkerhet utifrån Lööfs och Löfvéns uttalade ambition att kunna räkna med att utifrån varenda individ med permanent uppehållstillstånd tillkommer fler migranter exponentiellt. 

Många kommuner runt om i landet extremt ekonomiskt belastade utöver att alla samhällsfunktioner är det. 

Det är inte meningen att det ska lösa sig utan tvärt om är den monstruösa planen att Sverige ska gå under på alla områden. 

Migranterna lockas av generösa villkor- bidrag, bistånd, bostäder allt fritt och gratis utan motprestation.

Naturligtvis är det hit de flesta söker sig. De välutbildade med språkliga kunskaper främst engelska och franska, söker sig till länder med respektive språk. 

Det är med andra ord ekonomiskt och social krigföring som sker mot nationalstaten Sverige och dess befolkning. 

Politikeradeln avlönade av skattebetalarna krigar så mot sitt egna folk och land. 

Migrationen är deras effektiva vapensystem. (Synd är att den karta som visade Sveriges planerade uppstyckning i protektorat är extrem svår att finna. Den hade tjänat som bevismaterial i ett kommande åtal gällande landsförräderi.